Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


80 document(en) met "Culturele Revolutie" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Luk Mishalle, Paul De Bruyne • Brulin 1982: Van Londen... naar Antwerpen
New York zoekt hij fondsen ter ondersteuning van de culturele ontwikkelingen in zijn land...Bluefields is de Achillespees van de revolutie...De stad van 23.000 inwoners is hoofdzakelijk bevolkt door Engelssprekende negers en door de Indianenvolkercn Miskito's en Rama's. De stad is over de weg niet te bereiken vanuit Managua en de revolutie

Nr. 2, Maart 1983 • Inhoudstafel
10 en zijn te koop in de boekhandel en in theaters en culturele centra...maar dat blijkt samen te gaan met een verhevigde 'creatieve aanwezigheid'. Zomer '82 zat Brulin, tegen het decor van de Nicaraguaanse revolutie, in de slums van Bluefields, theater te maken met een

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Lamberechts wijst op de alibifunctie die klassiek geworden kunst vandaag vervult: het gewicht van het culturele erfgoed (aan Goethe mag je niet raken...Van Japan, de Filippijnen en India tot Brazilië en Chili, van Zweden tot Zuid-Afrika heet dat allemaal 'theater', hoe uiteenlopend de sociale functie, de politieke betekenis, de culturele context van...Theater in Cuba als polsslag van de revolutie

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
Shakespeares leven (1616), aan het begin van de industriële revolutie (1815) en tijdens en na de val van Troje...Theater (en kunst in het algemeen) moet rationeel, sociaal en moreel zijn (dit laatste wil zeggen, praktische criteria inbouwen). Dan alleen kan het waar zijn en zijn ruimere culturele functie...Het slot van The Bundie speelt zich af na de revolutie, niet in een naïeve idylle, maar in een reële wereld waar mensen oud worden, ongevallen gebeuren en tragedie bestaat

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
de voor-etcetera-tijd bracht Radeis van 1977 af de revolutie zonder manifest; de onnozele kinderen waagden een greep naar de zachte macht, toen de schrikdraden van de speelse generatie nog geen...Maar hoe het er nu aan toe gaat in de culturele sector... Het is toch niet moeilijk om een gezelschap op te richten dat in Vlaanderen honderd voorstellingen geeft, of er nu volk komt of niet: je huurt...Wat nu de culturele onverschilligheid betreft, meen ik er te moeten op wijzen dat het een nationaal fenomeen is. Als de Vlamingen, zeer terecht, de taaionderdrukking aanklagen, raken ze slechts aan

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • BERLIN BRUSSEL 84
even bij de Russische revolutie of herbront men zich aan de oorsprong van het theater in het Antikenprojekt...Aan het spelen van een stuk gaat een lang voorbereidingsproces vooraf waarin geprobeerd wordt vanuit een brede culturele, historische en socio-politieke context het stuk beter te situeren en te

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
Dat was zijn revolutie waaraan hij zich met grote overgave en fanatisme gegeven heeft...Van revolutie was dus nauwelijks iets te merken...maar zonder culturele of artistieke achtergrond

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Dantons dood, een stuk over de Franse revolutie, is voor mij nog altijd de NTG-versie ervan in een regie van Ulrich Greiff (1984). Flarden tekst, lichamen, beelden vooral spoken in het geheugen rond...Een lugubere nachtmerrie waarin hectoliters bloed stromen, lijken zich opstapelen, verkrampte lichamen de dodendans van de revolutie ten beste geven...Na de solo's van Carlotta Ikeda en vooral het wervelende spektakel van de groep Byakko-Sha is het nieuwe van de esthetische en culturele schok eraf

Nr. 12, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven • HET NIEUWE GLOBE
Heeft dat niet iets te maken met de culturele concentratie in Amsterdam en de afkeer voor 'een provinciestad' als Eindhoven...Ik vind de mensen uit het culturele leven in Nederland daar echt onbegrijpelijk in, heel eng en provincialistisch: hoe ze niet in staat blijken die honderd km in hun geest en daden te overbruggen...Een stuk uit het voor-revolutionaire Rusland (1907)... Met die revolutie heeft het niks te maken

Nr. 12, Januari 1985 • Edward van Heer • Frieda Pittoors: Apostolos Panagopoulos
Terwijl in Parijs de barricades van de 'nieuwe Franse revolutie' in de fik staan en de wereldburgerij haar adem inhoudt (even maar), zijn in de Antwerpse Studio Herman Teirlinck vier jongelui...culturele centra nodig heeft wil het 'mondig' worden, ontpopt zich echter als een tegenstander van een vast Beursschouwburggezelschap

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
En dan wordt de culturele trend, als permanent model, het meest zichbare aspect van die cultuur, die zich tot cultuur maakt van de Elkaar-Afwisselende-Trends...Wij moeten ons geen zorgen maken omdat er culturele trends zijn, maar omdat ze veel te snel worden bedwongen...van het theater en voor de sce-nografische revolutie die zich op dat ogenblik voltrok (Gordon Craig, Meyerhold, Tairov, ...). De Meester kreeg zijn opleiding als acteur van Royaards en Verkade

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Nederland bestaat zoiets al jaren). Op gemeenschappelijk initiatief van de commissie Jeugdprogrammatie van de FeVeCC (Federatie van Vlaamse en erkende Culturele Centra), het Vlaams Theater Circuit, de...van M. Larionow in Chout (Proko-fiew, 1921). Na de Russische revolutie nam Diaghilew noodgedwongen de wijk en belandde bij de Franse avant-garde...Ongeveer gelijktijdig met de constructivistische revolutie, experimenteerde men in West-Europa, vooral in en om het Bauhaus, met de zgn

Nr. 18, Juni 1987 • La Belle et la Bête
structurele onmacht om het verhaal zelf, in de mate dat het culturele waarden vastlegt, te bruuskeren...Waarmee zowel psychologisch als structureel - want madame de Beaumonts versie consacreert braaf de '' mannenmoraal'' - een ''Copernicaanse revolutie'' ontstaat: de Vrouw staat in het centrum van de...Maar haar "Copernicaanse revolutie", haar structurele ommekeer-het Meisje is Subject, de Vader is een soort "helper" bij haar queeste - slaagt vooral omdat ze er een "theaterprobleem" van maakt: de

Nr. 18, Juni 1987 • Johan De Boose • Ontmoeting met de Picasso van het theater
zijn laatste manifest, La douzième leçon milanèse avant la fin du siècle, roept hij de jonge theatermaker op tot kennisname van de revolutie van de vroeg-twintigste-eeuwse avant-garde, "waarvan het...Natuurlijk lijdt deze Picasso van het theater onder het gesjacher van impresario's en culturele attachés, maar die zullen nooit de woordvoerders van zijn artistieke eigenzinnigheid kunnen worden

Nr. 19, September 1987 • Michel De Sutter • Een kunst die het zien uitschakelt
Reeds tweemaal werd in CIRAD-verband (Culturele informatie en Radio-Drama: KRO-AVRO-VARA -TROS-NOS-NCRV-BRT) een seminarie georganiseerd voor debuterende luisterspelauteurs, gefinancierd door de...Het was veeleer een revolutie, die de geschiedenis inging onder de benaming "Neues Hör-spiel". De cultus van het "woord" werd afgezworen...De nieuwe opname- en montagetechniek werkte deze revolutie in de hand

Nr. 19, September 1987 • Jeanne Brabants • Maar wij moeten verder
Na de Russische revolutie was de toevoer van Russische dansers voor Diaghilev afgesloten...Maurice Huisman was toen hoofd van de culturele betrekkingen met het buitenland

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Buitenlandse bedrijfsmodellen
Op die manier was het culturele spreidingsbeleid van de gaullist André Malraux perfect te verzoenen met de politiek van drempelverlaging van de communist Jean Vilar...Toch heeft deze 'culturele revolutie' indruk gemaakt op het theater en naast de onontkoombaarheid van een politieke vraagstelling bij elke nieuwe produktie, zijn er ook ensembles ontstaan vanuit die

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Grensganger En dat er nog gevochten wordt, bewees de Müller-Werkschau deze zomer, een festival in het kader van de ongelooflijke culturele explosie die West-Berlijn tijdens het Europese...Eva Brenner (USA) daarentegen komt Muller opeisen voor de revolutie van de derde wereld, voor het lot van zwarten, homosexuelen en vrouwen: het opstandigheidspotentieel van Müllers teksten dient

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Alles kan daarbij op zijn blad vallen: historische momenten, archetypische figuren, strepen anekdotiek, maar vooral sprokkelhout uit de literair-culturele erfenis, een rijke mengelmoes van meesters en...Natuurlijk vieren we dit jaar de tweehonderdste verjaardag van de Franse Revolutie en natuurlijk staat Europalia volgend jaar (vreemd genoeg) in het teken van Japan, het land waar auteur Yukio Mishima...Uitgangspunt blijft dat de opvattingen van Madame de Sade en haar moeder onverenigbaar zijn, zowel vóór als na de Franse Revolutie, ook al zijn de machtsconstellaties dan totaal omgekeerd

Nr. 26, Juni 1989 • Luk Van den Dries • STAD & THEATER
Daar waar in Vlaanderen de nationale roeping van KNS-Antwer-pen geleidelijk uitgehold werd, bleef die in het andere België onveranderd : het TNB wil de hele culturele gemeenschap bereiken...Met de komst van Drouot als nieuwe directeur is dat grondig veranderd: voor het eerst konden ook mensen als Dezoteux en Sirieul er regisseren, dat betekende een kleine revolutie


Toon volgende resultaten