Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


39 document(en) met "Cultuur Lokaal" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
1981) zitten groepen als De Sluipende Armoede of Poëzien (geen subsidie), Symptoom (een Gentse amateurgroep die het lokaal belang niet overstijgt), en marionettentheater Taptoe...Cultuur in Gent is nog steeds het convergentiepunt van middenstand en electoraal belang...Overigens moeten al die dossiers door het Ministerie van Cultuur worden goedgekeurd want daar moeten 60% van de nodige financies vandaan komen

Nr. 13, April 1986 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Doug Hill blijkt de manager te zijn van Belmont Press, niet alleen boekhandelaar, maar ook drukker en uitgever van een lokaal weekblad...De neger cultuur verschilt grondig van de westerse

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Voor de KNS-ellende zoek ik de uiteindelijke verantwoordelijkheid bij de reëel bestaande cultuur in de stad Antwerpen...Al wat cultuur heet en zichzelf niet kan bedruipen, moet weg...de cultuur heb je de ronkende frases, de hogeborstzetterij, het hoog-opgeven over het zoveel betere buitenland: allemaal verwijzen ze naar utopische, niet bestaande idealen

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Hij beschrijft hoe Wittgenstein een punt achteraan in het lokaal fixeert, noemt dat zijn vacante blik en zegt dat die betekent dat hij nu heel sterk opgaat in een bepaalde denkrichting...Hij gebruikt, mijns inziens niet helemaal terecht, Maria Viers Lokaal van Oud Huis Stekelbees als voorbeeld...verbeterde voorwaarden voor een echte theatrale cultuur in dit land

Nr. 25, Maart 1989 • Klaas Tindemans • Verschraling
Zo zorgt de hardnekkige en politiek vaak doelbewuste -- lees daarvoor af en toe de 'glossae' van 'MvN' op p.6 in De Standaard -- begrispverwarring van kunst en cultuur (dit laatste in de betekenis van...binnen een lokaal socio-cultureel en meestal ook gepolitizeerd kader

Nr. 25, Maart 1989 • Klaas Tindemans • Beleidsmakers
Dié Brusselse instelling, die zich theoretisch het best als beleidsmaker kan profileren, namelijk de Nederlandse Commissie voor Cultuur van de Brusselse Agglomeratie, is politiek uitgeblust en...de Trefcentra wordt, enkele uitzonderingen niet te na gesproken, de typisch Vlaamse cultuurpolitiek -- cultuur is volksopvoeding, waarbij kunst een bescheiden plaats inneemt -- gekoppeld aan de...Wat niet belet dat deze Trefcentra, lokaal bekeken, meer dan zinvol werk leveren

Nr. 25, Maart 1989 • Johan Thielemans • Vorm geven aan centrale mythen
Op dit ogenblik maken we zo'n, crisisperiode mee, en we zouden blind zijn als we er een lokaal Vlaams probleem van maken...Een Vlaamse dramaturgie Een ander aspect van het repertoire heeft met het bewaren, doorgeven en vernieuwen van de centrale teksten van onze gedeelde cultuur te maken...Hierdoor is cultuur altijd iets exotisch: we leren over Amerika, Engeland, Rusland, en het is langs deze vervormde spiegels dat we onszelf leren zien

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Paul Corthouts • "...en het woord beleid wordt altijd het...
Op centraal vlak is deze reeds operationeel; op lokaal vlak is men bezig deze ARGO's samen te stellen, die vanaf 1 april 1991 in werking moeten treden...Het valt af te wachten hoe het kabinet van de Gemeenschapsminister van Cultuur op het advies van de Raad zal reageren

Nr. 46, Januari 1994 • Eddie Vaes • Lissabon 94 - Antwerpen 93
De subsidies voor de Culturele Hoofdstad worden - elk voor de helft - gedragen door het Staatssecretariaat voor Cultuur en het Stadsbestuur van Lissabon, samen goed voor 1.600 miljoen frank...time when we knew nothing about one another, Schaubühne Berlin Portugese cultuur...1990 leidt ze de 'Culturele Actie' op het Staatssecretariaat van Cultuur, dat rechtstreeks afhangt van de eerste minister Cavaço Silva, want Portugal kent geen apart ministerie van cultuur

Nr. 50, Juni 1995 • Tom Michielsen • Opdienen als snoepgoed a.u.b.
Vrij bizarre rubrieken onder de hoofding Cultuur en Wetenschap of Cultuur en Religie ziet men nog nauwelijks...Die populaire cultuur wordt in de rubriek Magazine vermengd met zogenaamd zwaardere cultuur...Zeker bij de populaire kranten waar de chef cultuur alle takken van cultuur moet coördineren, kan dit uit onwetendheid soms tot flagrante misvormingen leiden

Nr. 59, Maart 1997 • Dirk Lauwaert • Het slechte geweten geafficheerd
Iedere affiche is zo een ongewild lamento over een maatschappij die niet meer bestaat, waarin geest en cultuur als vrij gedacht konden worden...Een gesubsidieerde en gesponsorde cultuur is tegelijk de publieke bekentenis van haar radicale fragiliteit én moet die fragiliteit negeren omwille van de subsidie en sponsorgelden...Resultante van slecht geweten, van het onevenwicht tussen de cultuur-politieke agenda op glanspapier en de knagende zelftwijfel van het hele cultuurbedrijf

Nr. 60, Juni 1997 • Jef Aerts • Het contaminerende spreken
zoverre er slechts een lokaal verhand [tussen de kleine hoeren] bestaat, de gelijkheid van hun belangen geen gemeenschappelijkheid, geen nationaal verband en geen politieke organisatie onder hen...een Chow Chow x Labrador en is het dus geen 'echte' hond, maar een kruising), draagt de culturele hybride nu eenmaal de 'onzuiverheid' in zich (aangezien men over cultuur nog steeds in termen van...Als Marijnen die stap wel durft te zetten - de mogelijke kritiek erbij nemend - legt hij op die manier net de agressieve mechanismen van de eigen westerse cultuur (met inbegrip van het Elisabethaanse

Nr. 60, Juni 1997 • Marianne Van Kerkhoven • Een sculptuur van sneeuw
De cultuur waarin we leven is een artificiële cultuur; ze steunt op een kunstmatig gestructureerde geschiedenis; een geschiedenis als een gevang; daar sta ik buiten...Artaud breekt dat soort cultuur af: hij wil iets anders maken...Je leeft echter niet in de cultuur van één land, maar in een wereldcultuur; er zijn geen grenzen tussen de mensen

Nr. 63, Maart 1998 • Gerd Taube • Poppentheater in het niemandsland tussen traditioneel en...
de mate waarin het karakter van deze geschiedenis wezenlijk afhangt van de heersende mentaliteit en de persoonlijkheid van de speler heeft het handpoppenspel bovendien een overwegend lokaal verleden...Ze grepen daarbij terug op een vorm van theaterspel, die zich eind negentiende, begin twintigste eeuw eerder aan de rand van maatschappij en cultuur bevond

Nr. 63, Maart 1998 • Ritsaert ten Cate • Als het niet stuk is, probeer het...
Ik moet misschien eerst even uitleggen dat ik drie jaar geleden van de Ministeries van Cultuur en Onderwijs de opdracht kreeg om een programma te ontwikkelen voor een internationale postuniversitaire...En zoals de medeoprichtster van het Centre for Performance Research, Barbara Kirshenblatt-Gimblett opmerkt: 'De toeristische industrie is een Business, en wat die industrie betreft is cultuur dat niet...Cultuur, onder welke vorm dan ook - Kunst, kunst en alles daartussenin - is het instrument van een hele nieuwe industrie geworden

Nr. 68, Juni 1999 • Pascal Gielen • De verdrongen bemiddelaar
De Franse filosoof-etnograaf Bruno Latour merkte echter ooit op dat 'zelfs een lang netwerk op alle punten lokaal blijft'. Het hoog in het vaandel gedragen universalisme en de koppeling hiervan aan...samenspraak kunnen de zakelijke leiders dan wat kabinetten afschuimen, 'want dat van Cultuur alleen is al lang niet meer voldoende'. De vdp ontvouwde zich dan ook in de kortste tijd tot een creatief...Terwijl de zogenaamde artistieke 'avant-garde' van de jaren tachtig zich niet liet politiseren volgens de klassieke politieke cultuur - namelijk via het Cultuurpact - is ze op haar manier wel politiek

Nr. 70, December 1999 • Bart Eeckhout • Het monstertje heet Calimero
Lokaal niet, omdat de Brusselse gemeenten liever negentien politiekorpsen (of schepenen van cultuur, of...) in stand houden dan samen te werken...overgrote deel van de rekeningen te betalen (overigens tot frustratie van heel wat Vlaamse beleidsmakers, die al dat geld liever naar 'echte' Vlaamse cultuur zouden willen zien gaan, kwestie van Brussel dus...Dat zal allicht iets te maken hebben met de opdrachtgever, de Vlaamse minister van Cultuur, maar zo komen we er natuurlijk nooit

Nr. 70, December 1999 • Rudi Laermans • Kleine verschillen, grote gevolgen
Had de publieksbelangstelling een meer dan lokaal karakter...De Administratie Cultuur beoordeelt daarentegen de werking en het beheer van de potentiële subsidieontvanger...Nog meer gedwongen, van overheidswege opgelegde marktgerichtheid is gewoonweg geen plausibele piste binnen beleidsdomeinen als cultuur, onderwijs of wetenschapsbeoefening

Nr. 76, Maart 2001 • Katrien Darras, Steven De Belder • Sociaal-artistieke projecten: de schaamte voorbij
Maar als je wilt dat een bepaalde bevolkingsgroep aansluit bij een bepaald segment van de cultuur, dan moet je respect hebben voor die bevolkingsgroep...Je krijgt het dagelijks leven van een cultuur, gegoten in een symbolische ordening en vormgeving die niet eens tot die cultuur horen...Het uitgangspunt bij Brussel 2000 is geweest: ons bewust zijn dat veel delen van de maatschappij geen toegang hebben tot cultuur

Nr. 76, Maart 2001 • Dries Moreels • Culturele centra new look
Halverwege is er een bezoek door de administratie cultuur voorzien, die de gemeenten met raad en daad wil ondersteunen...Als de minister van Cultuur een evenwichtig en coherent spreidingsbeleid voor de kunsten wil uitbouwen, dan kan hij blijkbaar moeilijk om dit planningsapparaat heen, ook al is het...Het moet halverwege geëvalueerd worden door de gemeente en er zal een visitatie zijn vanwege de administratie cultuur


Toon volgende resultaten