Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


345 document(en) met "D-gezelschappen" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 6, Maart 1984 • Jef De Roeck • K R O N I E K
juist aan het werk in de grote, 'gevestigde' gezelschappen

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Een immense kazerne met plaats voor tientallen gezelschappen

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Vermits vele zalen toch geen publiek trekken, en vermits vele gezelschappen zeer behoorlijke subsidies van het Rijk ontvangen, schijnt niemand hieraan belang te hechten...Zou men, zonder dit jaarboek, weten dat de professionele gezelschappen in het seizoen 82-83 niet minder dan 314 verschillende produkties hebben gebracht...Dit jaarboek geeft het repertoire van alle franstalige gezelschappen gespreid over drie categorieën : 'théâtres subventionnés', 'Jeune théâtre' en 'théâtre-action'. Daarnaast ook overzichten van opera

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • De nieuwe raad van advies
Op termijn zal de RAT het aantal gezelschappen verminderen en daarbij zullen principes als 'profijt' en 'goed management' een hoofdrol spelen ; het decretenland herschikken in minder verschillende...Niemand zal van gesubsidieerde gezelschappen eisen dat ze een gespannen verhouding met publiek en maatschappelijke normen moeten nastreven

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Sommige gezelschappen, hoor ik, maken een beurtrol en iedereen krijgt op die manier een belangrijke opdracht, maar ik denk niet dat dit mogelijk is, want er is een onderscheid in talent...Het is echter voor veel theaters, vooral voor de A-gezelschappen vijf voor twaalf...De A-gezelschappen blijven zo stabiel

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans • STAD EN THEATER: ANTWERPEN
Uit het (grote) aanbod haal ik drie gezelschappen, die ik representatief acht: het Fakkel-Meirteater, het Raamteater en, vanzelfsprekend, de KNS, te etiketteren als resp...Maar het Raamteater kan je finaal weinig verwijten, terwijl andere gezelschappen - met name, nogmaals, Fakkel en KNS - niet eens de minimumvoorwaarden vervullen om ambities te mogen uitspreken...gezelschappen niets te merken van artistieke contestatie of uitbraakpogingen

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Luk Van den Dries • Twintig jaar BKT
RVV: "Ik ben zelf heel zelden verbonden geweest aan vaste gezelschappen...Wat de A-gezelschappen doen, behalve Gent, is de moeite niet waard

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
over de oorlogsproblematiek dat zeker op dat moment grote indruk maakte en nog steeds tot het repertoire van veel gezelschappen behoort...De grote winst van Jooss, Laban en Graham is dat ze de gevestigde gezelschappen uit hun slaap hebben gehaald

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Tenzij men het onderscheid tussen A, B, C en D-gezelschappen als een inhoudelijke norm hanteert...Daar wordt er over subsidiëring ook geoordeeld in functie van een plan en een budget en wordt er naar vormen van samenwerking tussen gezelschappen gezocht om producties mogelijk te maken...Inspirerende projekten zijn ver te zoeken, ver-ambtelijking ettert vredig voort, met miljoenen gesubsidieerde "grote" gezelschappen produceren jaar in jaar uit ongestoord toneel om bij te huilen

Nr. 8, September 1984 • Jef De Roeck • De correctieven van de Raad van Advies...
Bij dit alles stonden de RAT steeds de eigen doelstellingen van de betrokken instelling voor ogen; in functie daarvan was de redenering voor A-gezelschappen anders dan b.v...De minister heeft de RAT gevraagd inmiddels voorrang te geven aan het bezoeken van voorstellingen van die gezelschappen (en hij is bereid de verplaatsingskosten daarvoor te betalen). "Het gunstige...De RAT wilde dat de gezelschappen zo spoedig mogelijk zouden weten waar zij aan toe waren voor het komende seizoen

Nr. 8, September 1984 • Pol Arias • BERLIN BRUSSEL 84
Het aantal gezelschappen opnoemen of zelfs maar opspeuren is onbegonnen werk, naast de staatstheaters zijn er de privé-theaters en de off-theaters of Freien Gruppen, die om de haverklap verdwijnen en...Op dit ogenblik heerst er wat spanning rond enkele gezelschappen, zoals het vertrek van Peter Stein als artistiek leider bij de Schaubühne en de komst van een nieuwe directeur bij de Staatliche...Wanneer ze dan op de koop toe dezelfde stukken willen spelen als de grote gezelschappen, dan kan men zelfs niet meer spreken van concurrentie, de financiële discrepantie is al te opvallend

Nr. 8, September 1984 • Klaas Tindemans • REPERTOIRES IN HET SEIZOEN 1984-85
Nog voor de verdicten van de Raad van Advies bekend werden, stelden de gezelschappen hun repertoire voor het komende seizoen samen...Dezelfde moeilijkheid is trouwens aan de orde bij de kleine theaters (C-en D-gezelschappen) die een minstens even ambitieus repertoire samenstellen, meestal met nog hardnekkiger teksten

Nr. 8, September 1984 • Inhoudstafel
24 In dit nummer ook nog Wat spelen de Vlaamse gezelschappen in 84-85

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • 150 jaar Bourla: De geschiedenis van een...
Uit verslagen in het Stadsarchief blijkt dat, naast de evidente financiële be- Victor Driessens zwaren (het onderhouden van twee opera-gezelschappen in crisistijd), vooral artistieke argumenten...Het samenbrengen van de meest getalenteerde artiesten uit de twee stedelijke gezelschappen zou die kwaliteit zeker opvoeren

Nr. 9, Januari 1985 • Patricia Kuypers • SUR LE PONT D'AVIGNON
allergrootste gezelschappen, zij die 7-8 jaar bestonden en 80 tot 100 voorstellingen per jaar speelden). De gezelschappen die slechts 10.000 FF opstreken, konden daar echter niets mee beginnen...Dela-porte,...). - Werkingssteun aan de onafhankelijke gezelschappen: Cat...gezelschap van Dominique Bagouet (700.000 FF), van Maguy Marin (725.000 FF), van François Verret (700.000 FF),..." Hoe is de raad van advies, die de dossiers van de onafhankelijke gezelschappen

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
II deden Amerikaanse gezelschappen regelmatig Frankrijk en vooral Parijs aan : José Limon in 1950 en 1957, Martha Graham in 1958, enz...Michel Guy, Franse minister van Cultuur in de zeventiger jaren, had als zakenman reeds geruime tijd de Amerikaanse moderne dans trachten te introduceren en had daartoe verschillende gezelschappen...jonge Franse gezelschappen

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Nog drie andere gezelschappen (Theater, Pu-bliekstheater en Ro) kregen een nieuwe artistieke leiding en een aantal kleinere gezelschappen (Centrum, Sater, de Nieuwe Komedie en Poëzie Hardop) werden...De Raad van Advies heeft acht gezelschappen (RVT, An-tigone, EWT, Brialmont, Korre, Vertikaal, Tentakel, MKT) gewaarschuwd dat hun subsidie in het gedrang komt

Nr. 10, April 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Alle andere avonden waren bezet: twee premières van Vlaamse gezelschappen, een concert, twee Franse dansgroepen, Weer een van die weken waar "des Guten zuviel" samenkomt...Er zijn nu niet enkel A-, B-, C- en D-gezelschappen, ingedeeld volgens de categorieën van het theaterdecreet; er zijn nu bovendien met een "gunstig", "ongunstig" of "neutraal" advies gezegende...gezelschappen

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans • Chicago verovert Broadway
Beide gezelschappen hebben veel gemeen

Nr. 10, April 1985 • Redactie Etcetera • Het verdict van de Raad van Advies...
Voorts bestaan er plannen voor lunchvoor-stellingen, inclusief uitwisseling van programma's met gezelschappen van elders...Mist In de mist hingen nog drie van de acht gealarmeerde gezelschappen op het ogenblik 'dat wij dit schreven (einde februari): EWT, Tentakel en Merksems Kamertheater...de burgemeester van Antwerpen, de direkteurs van de drie Antwerpse stedelijke gezelschappen (KNS, KJT, MKT) en van vakbondsafgevaardigden, verklaarde Minister Poma dat het MKT in aanmerking zou komen


Toon volgende resultaten