Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


162 document(en) met "Das Theater" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Theater is niet geïnteresseerd in de vervelende alledaagsheid, wel in een verklaring daarvan: wat zit er achter...van nam in 1970, toonaangevend en zelfs trendmaker werd voor het Europese theater...gezelschap Das Sparschwein in premère, Strauss' vertaling en bewerking van 'La Cagnotte', in een regie van Peter Stein

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Dat is immers totaal anders dan ik het in het theater gewoon ben...Sie sind das lieblichste, das reizendste Geschöpf, das es gibt, und wer Sie kennt, ist im Moment in Sie verliebt...Onder het motto: kwaliteit moet binnen de grenzen van de middelmaat blijven want anders zou de normale ongestoorde gang van zaken kunnen ontregeld worden en die is toch wel de zin van het theater

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Virtuoos is het gebruik van de schoenen: wanneer de toeschouwer het theater betreedt, staat op het voorplan een roze schoen in een schijnwerper: speelsheid, enigma, Assepoes...Uit deze analyse zijn er vanzelf een paar krachtlijnen naar voren gekomen, die duidelijk maken op welke manier Herrmann theater maakt...Hij blijft bij alle grote projecten van Stein verbonden: Der Prinz von Homburg (met het groot zwartfluwelen doek), Fegefeuer in Ingolstadt (Fleisser, bij ons bekend als De Voetwassing), Das

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
uiteraard theater maar geen enkel onder hen is uitsluitend op theatergebied actief...Alleen in CET en 't Stuc vormen theater en dans onbetwistbaar de hoofdbrok in de globale werking...Bij Netwerk zit in het kleine pakket van acht voorstellingen bijvoorbeeld het plaatselijk 'volkstoneel', het spektakel van Vuile Mong, de poëzie van Theater Poëzien en ook het door de overheid

Nr. 2, Maart 1983 • Eric De Kuyper •
Opdat er zo iets als 'Trauerarbeit' met het theater als inzet kan bestaan, moet er passie geweest zijn...Die Revue war sehr interessant und einmal fühlten wir - ich weiss nicht mehr an welcher Steile das war - uns wieder einander näher...Im letzten Akt störte Asja das Schiessen

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Antoine DAS IST DIE HIMMELFAHRT FUR WENIG GELD IM GITTERWERK DER BROST SOLANG ES HALT DAS HERZ DER HUND Tijdens de coïtus treedt de engel van de...Ik controleer of mijn das goed zit en trek de knoop vast...Ik verlaat de lift bij de volgende halte en sta zonder opdracht, nog altijd met mijn overbodig geworden, belachelijke das onder mijn kin, op een dorpsstraat in Peru

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Müller
Brecht is een goed referentiepunt: ook hij botste in theoretische geschriften en dramaturgie tegen een overleefde vorm van theater en gaf zo nieuwe impulsen, ontwikkelingskansen aan het toneel...Das Theater braucht den Wider-stand des Literatur" zegt Muller...Teksten die tegen het theater geschreven zijn, zijn het produktiefst: ze dagen het theater als medium uit

Nr. 2, Maart 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Die deutsche Welle
Van die hele golf Duitse toneelauteurs is Franz Xaver Kroetz wel diegene die bij ons het meest werd opgevoerd: de BRT-televisie bracht jaren geleden (1973 en 1977) reeds Oberösterreich (1972) en Das...De eerste periode staat in het teken van een droom die Kroetz deelt met heel wat geëngageerde schrijvers : populair theater maken, dat een groot publiek bereikt en dat toch tegelijkertijd zijn ideeën...theater meer maken; waar het risico ophoudt, houdt het theater op en dat is wat Jean-Pierre de Decker hier liet gebeuren : weten dat het gemakkelijk herkenbare naturalisme geen oplossing meer biedt en het

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Stuc Leuven Koning Oedipous, een queeste 't Stuc heeft begrepen dat blijvende vernieuwing in het theater van onderaan moet beginnen...Paul De Bruyne Theater Frederik Theater Frederik Mexico Pantomime Hing aan het optreden van Mime-theater Frederik geen kwalijk geurtje, 't ware beter hierover te...Een jonge toneelgroep heeft een winkel tot theater omgebouwd in Clark Street, het Off-Broadway van Chicago

Nr. 3, Juni 1983 • Jan Fabre: Het is theater zoals te...
hebt u Els : Un gris Eric : With a big screen Phillipe : Combien de canaux Els : Hoeveel kost uw das Eric : Es ist doch ein farbfernseher Els...my mother said Und zeigte mir das Fotobuch meines Gross- Eigenlijk hield ik niet van mijn grootvader, maar door zijn dood ben ik van hem gaan houden A hard, cool tombstone

Nr. 4, September 1983 • Jean-Pierre De Decker • Wat moest bewezen worden
Chéreau is met Les Paravents aan zijn tweede regie toe in zijn eigen theater te Nanterre, één van de vele voorsteden van Parijs waar in het begin van de jaren zeventig onder Malraux, nogal kwistig...Het is ook geen toeval dat Chéreau voor het volgend seizoen Luc Bondy heeft aangekocht om Das Wei te Land van Schnitzler te komen regisseren

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Het is theater zoals te verwachten en te voorzien was is daarvan een voorbeeld...Het is theater... wordt druk gesolliciteerd door theaterfestivals, museumdirecties, ... de internationale kunstmarkt kortom...Het juiste van de blik, en de erkenning van die juistheid: daarin schuilt de ware fascinatie van Bob Wilsons theater

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Beckett à la Bogaerts: theater met een zinnige visie èn op de traditie van het theater van het absurde, èn op theatermaken vandaag zelf...te beklemtonen tussen het theater als representatiekunst waarin een levenservaring in esthetische verheving na-gebeeld wordt, en het theater als presentatiekunst waarin nog-niet-vertrouwde denk- en...Vooral de laatste jaren, met de 'boom' van nieuw Vlaams theater, is het opvallend hoeveel van dat theater in Antwerpen ontstaat, overleeft en groeit en dan naar Brussel verdwijnt

Nr. 8, September 1984 • Sven-Claude Bettinger • BERLIN BRUSSEL 84
Robert Wienes Das Kabinett des Dr...bekendstaande Staatsoper gecreëerd). Entartet In de jaren twintig is Berlijn ook de onomstreden hoofdstad van het Duitse theater (Max Ophüls, Erwin Pisca-tor, Max Reinhardt; de stad telt zo een 40

Nr. 8, September 1984 • Marianne Van Kerkhoven • BRLIN BRUSSEL 84
het samenvattende boekje Das Gripstheater • (Wagenbachtaschenbuch 1979) zien we reeds de aanwezigheid van contradicties in hun eigen evolutie en t.a.v...de slotzin van het geciteerde boekje laten deze laatsten hun waarschuwende stelling weerklinken: "Das Theater kann aber nicht als Instrument für die Selbstverwirk-lichung der Theaterleute...De schrijnende contradictie van elk politiek gebonden theater tegenover een veranderd maatschappelijk klimaat

Nr. 9, Januari 1985 • Luk Van den Dries • BRIALMONT INTRODUCEERT THOMAS BRASCH
Het theater hier," zegt Brasch, "wordt niet beschouwd als een plaats waar complexe verdringingen levend gemaakt worden...plaats van botsingen, bloedige conflicten, lichamelijke spanningen, dat de materie is waaruit theater wordt gemaakt, wordt in het Westen een psychologiserende, verfijnde journalistiek als theater...Günther Rühle, Anarchie in der Regie ? Theater in unserer Zeit, zweiter Band, Suhrkamp Verlag, Frankfurt a.M

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk... • MUNTDOSSIER
Het is merkwaardig dat ik daarbij uitkom op de woorden van Wagner: Das Theater der Zukunft...Toch is de Munt het eerste theater dat zich buiten het patroon van de grote sterren en het populaire programma heeft opgesteld...Het theater impliceert noodzakelijkerwijze een bepaald maatschappelijk model

Nr. 11, Juni 1985 • Klaas Tindemans • Decortes 'Kleur is alles' en Freuds 'Der...
heldere manier het komische als zodanig in het theater poogt bloot te leggen...de werking van het komische in het theater...Omgekeerd werkt een komedie, en zeker één waarin de banaliteit zo opgestapeld ligt als in Kleur is alles, als 'das Komische'. Er is immers geen reële wisselwerking tussen de komische situatie, althans

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Zadek: Het theater in zijn geheel is verschrikkelijk, onbetrouwbaar, onwaarachtig... Van Becker: Wat hebt u dan tegen het theater...Ik heb niets tegen het theater dat vitaal en dwaas en zeer menselijk is. Maar in Duitsland, in Hamburg is het theater zo dood...En nu maak ik het prachtig stuk 'Malfi' dat niemand hier kent en ik wil het theater openbreken zoals de bioscoop: 400 goedkope kaartjes, elke avond beschikbaar aan de kassa..." Theater Heute

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Besluiten dat het NTG wetenschappelijk onderzoek over theater stimuleert is wellicht overdreven, toch blijkt uit enkele artikels dat in de NTG-definitie van theater de historische informatie, de...de tentoonstelling Die Maler und das Theater im 20...Mark Deputter Caroline Derycke DIE MALER UND DAS THEATER IM 20


Toon volgende resultaten