Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


21 document(en) met "DE WITTE PROMOTIE" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Ter verduidelijking van bovenstaand motto, citeren we de daarop volgende paragraaf: "De promotie, de Belgische film naar buiten kenbaar maken is trouwens altijd één van onze zwakke punten geweest...Misschien waren de onredelijke eisen van de arbeiders toen wel oorzaak van de crisis nu?!) De kloof tussen de cultuur van de arbei-ders en het theatermilieu is weer onoverbrugbaar groot...Nog enigszins vriendelijk zou je kunnen wijzen naar de witte-gezichten-mime van Marcel Mar-ceau, in de verte ook naar de ceremonies van Bread and Puppet en de spektakels van Tone Brulin

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Dat is in de eerste plaats een sociale promotie: de portier guenther heeft Doris, vrouw van de werkgever en van hoge komaf als partner bij het stijldansen...De voorstelling van Freshwater negeert net als de tekst de schijn-deftigheid en de conventie van een historische periode en dat komt al van bij de aanvang tot uiting: de nationale hymne waarmee het...Maar het meisje laat zich liever verwennen door de pastoor en zegt tegen de naïeve bruidegom dat ze haar poezemuis bij haar moeder vergeten is. De moeder speelt het spel mee en de jongen verliest de

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
geweld) en De man in de reus (een Paul Snoek-project). Bedoeling is de afgestudeerden van de toneelacademie speelkansen te bieden...De sprookjesachtige, fluwelen sfeer van de voorstellingen verbergt soms het grote vakmanschap en de filosofische ernst van Brulin en de zijnen (zie Etcetera 2) (P.D.B...Turnhoutsebaan 16, 2200 Borgerhout) De Witte Kraai Gestart als cabaretgroep 'Salu'; de kern bestaat uit Sam Bogaerts, regisseur, en de acteurs Warre Borgmans en Lucas Vandervost; brachten

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
de laatste tijd in de wonderbare bouw van de wereld gapende kloof het allerdichtste met mijn persoonlijk noodlot verbonden de wereldkatastrofe zoals ik dus terecht mag zeggen de wereldkatastrofe is de...die een wolvenvacht over de schouders geworpen heeft). De weerwolf het woord van de godsdienst moet niet alleen aan het oor en de mond blijven hangen maar in de mens binnendringen en met de...De verpleger de orde van het eerstegeboorterecht gestoord dat is de wereldrevolutie de orde van het eerstegeboorterecht de mij zo dierbare eerstegeboorte-rechtsorde (hij is in de

Nr. 17, Maart 1987 • Mark Deputter • Claus Peymann in Wenen
tickets, de promotie van een voordelig ''keuzeabonnement'' (naast het bestaande "klassieke" abonnement), de organisatie van - zeer druk bijgewoonde - pu-blieksgesprekken en de creatie van een jonger...Dat is voelbaar in alle geledingen van het stuk: de stof, de exemplarische personages, de gekunstelde plot die uiteindelijk tot de ontdekking leidt dat de tempelier (christen), de sultan (moslim) en...Rond hem de attributen van de dichter: een stapel blanco papier, een reeks beschreven vellen, een inktpot - omvergevallen; de inkt vloeit in de richting van de scène, de door de dichter verwoorde en

Nr. 18, Juni 1987 • Luk Van den Dries • Tie3 zonder Tone Brulin
De promotie van de theatermiddenstand is gericht op de kweek van een vaste klandizie: de ene werft voor leden en steunende leden, de andere biedt je aan een stoel te kopen, bij nog een ander...Bij alle samenwerking tussen de verschillende theatergezelschappen (Raamteater met Nieuwe Scène, Akt/Vertikaal met De Witte Kraai, BKT en KVS, enz...De ontdekking van het gestructureerde karakter, van de thematische lijnen, van de mededeling en commentaar op onze samenleving, betekent niet dat je als toeschouwer de touwtjes in handen hebt

Nr. 19, September 1987 • Dirk Bohnen • Simultaan
Met zijn vork tekende hij de spoorlijn Calcutta - Bombay op het witte tafellaken...Dan: de zalen in de congresgebouwen, de halls van hotels, de bars, de mannen, hun regelmatige bezoekjes en veel lange en eenzame nachten, en veel te korte nachten, al...De zee is heerlijk om te zien en nu durf ik ook achterom kijken en naar de hoge prachtige heuvels, zelfs de rots van Maratea bekijk ik zonder problemen, ook de meest overhellende en steile rotsen V.V

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
Het stuk bevat zowel elementen uit de boulevardkomedie als uit de detective en de rampenfilm (Claus schuwt de spectaculaire coups de théâtre niet). Het 'postmoderne' decor (Benno de Vries) leidt de...De cirkel is de hoofdfiguur in het stuk: in de repetitiviteit van steeds dezelfde sequens in wisselende rolbezetting; in de kinderdansjes die gelijk blijven bij de volwassenen: wie in de cirkel staat...elders gelegd: het theater ruilt de zuiderse wijdse openlucht voor de intimiteit van de vertrouwde schouwburgen; de toeschouwer ontwaakt uit de roes van de fiësta en concentreert zich weer exclusief op de

Nr. 31, September 1990 • Hildegard De Vuyst • Een lege plek om te blijven
Een cohorte jonge, zelfbewuste en eigenzinnige theatermakers dient zich aan : voorloper Jan Decorte, Radeis, AKT, De Witte Kraai, Paul Peyskens, Guy Cassiers, Jan Fabre, Rosas, Marc Vanrunxt,... Zij...De natuurlijke dynamiek tussen marge en centrum werd, wat middelen betreft, zo goed als volledig geblokkeerd, zodat in Vlaanderen de situatie ontstond dat het levende en feitelijke centrum van de...Ofwel vindt de overheid dat zich in de loop der jaren een aantal centra ontwikkeld hebben die bijgedragen hebben en nog steeds bijdragen tot de ontwikkeling van de podiumkunsten en daar veel te weinig

Nr. 35, September 1991 • (advertentie)
DE WITTE PROMOTIE) DO 7, VR 8 EN ZA 9 NOVEMBER 91 : THEATER TEATER : TOEN ER PANIEK UITBRAK IN HET COLLECTIEF ONDERBEWUSTZIJN DO 31 OKTOBER 91 : LEPORELLO : CADENZA (DANS) DO 28

Nr. 38, Mei 1992 • Lieve Demin • Het complete antwoord van De Beweeging
Air de C, La mer a soif / Paul Verstreken Het Meer is eenduidiger als 'exalterend loflied op het leven, waarin de liefde en al het schone worden bezongen'. De witte shorts, jurkjes en sokken...een eigen danstaal die geladen is met passie en refereert aan oosterse dansvormen, acrobatie en circus, wordt het verlangen, de toenadering, de orgie van lust, de jaloezie, de afwijzing en de angst...Een nieuwe impuls Alhoewel het verleden bewijst dat De Beweeging de polsslag van de jonge Belgische dans in de jaren tachtig duidelijk aanvoelde, rijst bij deze vijfde editie toch de vraag

Nr. 58, December 1996 • Marianne Van Kerkhoven • Waar zijn we mee bezig?
van artistieke ontwikkelingen, het inte- rioriseren van beleidsnormen, de organisator/producent die de plaats inneemt van de artiest, de dwang tot gezelschapsvorming waardoor individuele...Wellicht zijn er meerdere redenen voor dit 'zich niet erkennen' in een zo belangrijke politieke gebeurtenis als de Witte Mars...Epiloog In een interview in De Morgen van 9 november 1996 zei Paula Dhondt over de afwezigheid van haar stem in het debat omtrent de Witte Beweging: 'Ik heb gezwegen deze zomer

Nr. 68, Juni 1999 • Marianne Van Kerkhoven • Van de kleine en de grote dramaturgie
De Witte Raaf) - en de hem van weerwoord dienende standpunten van Kurt Melens (in De Vlaamse Gids) en Hildegard De Vuyst (in dit nummer van Etcetera). In de lange tijd tussen het schrijven...die er mij toe nopen de vraag naar de plaats van de dramaturg in 'de kleine dramaturgie', zoals beschreven door Meuleman, te verbinden met de zoektocht naar de plek van de dramaturg in 'de grote...benoemt - waarin de totale groep van medewerkers als geheel drager is van de inhoud die zij wil meedelen; deze 'permanente dramaturgie' is immers artistiek vruchtbaarder omdat zij de inbreng (de kennis, de

Nr. 68, Juni 1999 • Hildegard De Vuyst • Een dramaturgie van het gebrek
Ik ben nooit méér dramaturg geweest dan bij Oud Huis Stekelbees, in de periode 1989-1992, alhoewel mijn eindverantwoordelijkheid er bij promotie en spreiding lag...Niet voor zinnige reflectie (en dus de facto interne oppositie) maar om aan de buitenkant (de public relations), en à la limite zelfs aan de binnenzijde, een rookgordijn op te trekken...De Witte Raaf, september-oktober '98 2 De Vlaamse Gids, september-oktober '98

Nr. 70, December 1999 • Rudi Laermans • Kleine verschillen, grote gevolgen
Er dreigt dus zo stilaan een situatie te ontstaan waarin de organisatorische realiteit verzelfstandigt tegenover de kunstproductie, en dat terwijl de eerste de laatste zou moeten mogelijk maken...Zo zorgde de groeiende flexibilisering van de arbeidsmarkt voor scheppende en uitvoerende kunstenaars er de facto voor dat kunstorganisaties almaar meer tijd moeten besteden aan de loonadministratie...Deze stelling ligt thans in zoverre voor de hand dat de meeste West-Europese overheden, zij het in ongelijke mate, de door hen gesubsidieerde kunstorganisaties expliciet tot het hanteren van de

Nr. 78, Januari 2001 • Clara Van den Broek • De ajuin steak: een intergalactisch avontuur
Daarin ensceneert Van Kerkhoven zichzelf en de generatie van de jaren '80, die van de marge naar het nieuw gecreëerde centrum evolueerde, versus de 'jonge generatie' die 'liefst zo gauw mogelijk...effect'. In een beschrijving van Babel, één van Biggs internetkunstwerken, vertelt een journalist over 'rijen witte nummers' die 'in een inktzwarte ruimte zweven'. De nummers zijn samengesteld volgens het systeem...De overhead-last is veel te groot, de schaal te groot, de promotie te duur, de publieksfactor en het profiel te dominant - dat dekselse profiel, wie heeft dat ooit uitgevonden

Nr. 82, Juni 2002 • Marianne Van Kerkhoven • Stadstheaters - deel 3: Publiekstheater Gent
De grote structuur de corte: Wie hier komt werken is vaak verrast door wat hier allemaal mogelijk is. Men denkt dat de repetitie hier om 9 u begint als de technicus het licht aansteekt en dat...de corte: We zijn ons bewust van dit ‘Flandre profonde’; dat is de ronde van Vlaanderen, de koers, klei, bieten, patatten, koterij, de polders, de steden als Brugge en Gent... van der meiren...Door met mensen te werken en te praten krijg je wellicht het vermoeden dat ze in je filosofie meegaan, dat ze de ruimte –wij noemen dat dewitte plekken’– die ze artistiek krijgen ook zullen gaan

Nr. 86, April 2003 • Elke Van Campenhout • Nadine: Een kunstenaarscentrum
En toen twee jaar na de sluiting van Plateau, de deuren weer werden opengegooid, suggereerde zij in een uitgebreide lezersbrief de benaming De Ornatu voor de prille werkplaats...Vroeger konden we onze artiesten gedurende een maand de ruimte aanbieden, zonder technieker, materiaal, of ondersteunende promotie...de weerbarstigheid van de getoonde experimenten, de onverstoorbaarheid van de doorlopende projecten en de actieve inschikkelijkheid van het internationale publiek

Nr. 91, April 2004 • Marleen Baeten • Smaakmaker: PIGMENT Ludion/Vlaams Theater Instituut
Samen met vijf essays leggen ze enkele favoriete thema's van de VTi-redactie bloot: de persoonlijkheid van de kunstenaar, de hybriditeit van heel wat artistiek werk, de plaats van het theater in de...zet: draaischijf voor informatie (de VTi-databank en het VTi-documentatiecentrum leverden het materiaal voor de informatieve tekstjes bij elk onderwerp), internationale promotie (het belangrijkste doel van...te passen en de grote aandacht voor organisatorische kwesties in de sector, maar vooral: de discussies over publieksparticipatie en -verbreding, de vragen over de maatschappelijke relevantie van

Nr. 91, April 2004 • Elke Van Campenhout • De slang in de tuin van Eden:...
een documentaire over de wijkprojecten rond streetdance waaraan de Grupo de Rua de Niteroi deelnam, trekt Beltrao de Telesquat BRUNO BELTRAO/GRUPO DE RUA DE NITERÓI parallel...Zijn keuze ligt niet in de promotie van de streetdance als strijdwapen, maar in de ontmaskering van wat zowel de break als een hele samenleving in zijn agressiviteit voedt...Het punt waarop de nacht niet meer echt van de dag is te onderscheiden, maar de schrijver ook niet van de maker, de tooghanger van de denker, de helderziende van de blinde, of de pathetiek van de


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK