Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


23 document(en) met "DIGITALE PODIUM" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 36, December 1991 • Herman Asselberghs • Videowerk van Walter Verdín
hebben beslist om veel met drie camera's te werken en dus dichter bij het podium te gaan...De montage apparatuur van de AV dienst behoort tot de beste die je kan vinden, de klank kan beter en we kunnen inderdaad niet over digitale effecten beschikken

Nr. 59, Maart 1997 • Rudi Laermans • Kunst, Hedendaagsheid, Techniek
Daartoe volstaat het trouwens om op een podium ook een scherm te plaatsen en er beelden op te projecteren: meteen verandert het podiumgebeuren in een archaïsch, volslagen oneigentijds evenement...essay Onzichtbare werkelijkheden, onzichtbare lichamen, onzichtbare beelden: de noodzaak van theater vandaag, verschenen in De Gids, januari 1996). Een echt hedendaags gebruik van het podium zou...Tijdens de jaren dertig kon W. Benjamin zich nog verwonderen over het feit dat de camera mensen-en-dingen naderbij brengt en de voor dans of theater constitutieve afstand tussen publiek en podium

Nr. 59, Maart 1997 • Christoph De Boeck • Politiek theater?
Ze somt een handvol voorstellingen op die ofwel aansluiten bij de Stan-stijl, ofwel uitgesproken geëngageerde teksten op het podium brengen; in ieder geval producties die gemakkelijk in het...Ik denk dan ook niet dat theater de plaats is voor Kritisch Onderzoek (concept designed by Geert Sels in zijn recensie van Een bron a well awel). Zoals Marc Holthof aangeeft in De Digitale Badplaats

Nr. 81, Februari 2002 • (advertentie)
DEUREN: 13U 3 in ternationaal beeldend theaterfestival 10 -15 APRIL IN ANTWERPEN Ej, www.uillanella.be HET DIGITALE PODIUM & EEN INTERACTIEF

Nr. 80, Februari 2002 • (advertentie)
30 MAART 7 APRIL ALLE INFO OP ONS DIGITALE PODIUM UUUUUU.UILLANiLLA.BE Villanella -»Verviersstraat 15 2000 AntwerpenT 03-260 96 10-»F 03-272 06 14-te-mail villa@villanella.be

Nr. 82, Juni 2002 • Erwin Jans • De religie, de media, de terreur... en...
system disc’.6 De digitale metafoor is in het licht van de impact van de technologie op ons denken veel meer dan louter een metafoor...de vraag naar de organisatie en de functie van de scène, de enscenering, het verschijnen, het theatrale en het spectaculaire, met andere woorden de vraag naar de publieke ruimte als podium, de...Dit taalgebruik is voor Derrida nog een voorbeeld van een wereldwijde mediatisering en verspreiding van een bepaald soort interpretatieschema.19 Zonder digitale cultuur, straalvliegtuig of tv is er

Nr. 82, Juni 2002 • Dirk De Wit • De ontwikkeling van nieuwe artistieke praktijken
Weer andere kunstenaars hebben de nieuwe ideeën en praktijken die ontwikkeld werden met behulp van deze media opnieuw binnen de instituties –zoals het museum en het podium– gebracht in de vorm van...Het is duidelijk dat deze digitale ruimte nog meer mogelijkheden biedt dan radio, televisie of de videocassette; namelijk als potentiële open ruimte die gebruikt en gedeeld kan worden met...Om een stukje van de digitale ruimte open te houden voor vrij verkeer werken kunstenaars dikwijls samen met programmeurs, met informatici en met democratisch ingestelde activisten, feministen, anti

Nr. 82, Juni 2002 • Rudi Laermans • Media, ervaring, geloof: een gesprek met Arjen...
Terwijl er bij een digitale foto juist lang van tevoren over wordt nagedacht hoe hij moet worden gemaakt, daarna is het af...En het merkwaardige is dat als je naar een digitale foto kijkt, er iets is van pàf: je snapt het in een keer...ieder geval is dat toch waar de meeste digitale fotografen op uit zijn

Nr. 82, Juni 2002 • (Inhoudstafel)
Media / podium / kunst Vilém Flusser, ‘communicoloog’ Rudi Laermans introduceert Vilém Flusser (1920-1991), een beroemdheid in de kleine kring van mediatheoretici...Digitale schijn - Vilém Flusser Een essay van Vilém Flusser, uit 1991

Nr. 85, Februari 2003 • Kurt Vanhoutte • Machines op het middaguur: Werkverslag van de...
Philoctetes is ondenkbaar zonder de robotarm en de 3D-tekentafel ontwikkeld door het expertisecentrum voor digitale media van de Universiteit Limburg...De digitale omgeving van kanis ging een stap verder...De fascinatie van echtheid (tentoonstellingscatalogus), Instituut voor Plastinatie: Heidelberg 2000 Het dossier over 'Media / Podium / Kunst'in Etcetera 82 (juni 2002) heeft bij een aantal

Nr. 86, April 2003 • Marleen Baeten • De onzichtbaarheid van de mediakunstenaar
Mediakunst in het beleid De videokunst, die zich met de komst van de digitale media uitbreidde tot 'mediakunst', belandde traditioneel tussen twee stoelen in: film en beeldende kunst...Als er dan over digitale kunst gesproken wordt, beginnen de oogjes van de politici al te blinken...Dat is minder dan de laatste verhoging (in 2000) van het budget Podium- etcetera 86 ® 9 $ kunsten (11,58 miljoen euro). De overheidssteun voor de openbare omroep VRT

Nr. 86, April 2003 • Elke Van Campenhout • Nadine: Een kunstenaarscentrum
De muzikant stuurde zijn eigen klanklandschappen doorheen de individuele koptelefoons van de toeschouwers, die zichzelf in het podium inplugden...Vermoedelijk heeft de opschudding te maken met het feit dat men nog steeds moeilijk de link legt tussen Kunst en een digitale collage, die nochtans net als een kunstwerk op verschillende niveaus werkt...Het is de natte droom van iedere kunstenaar een virus te creëren dat niet te ontwijken is. De digitale kunstenaar bij uitstek wordt zo makkelijk weggeklikt, opzijgeschoven, dat hij nog meer dan de

Nr. 94, December 2004 • Brian Holmes • Reverse Imagineering
culturele inhouden produceert', om 'van cultuur een sleutelelement voor sociale samenhang te maken', om 'Barcelona te incorporeren in de stroom van de digitale cultuur' en om 'Barcelona te projecteren als een...Nike dreigde met een rechtszaak, maar trok uiteindelijk alle klachten in. Zoals een woordvoerster van 01001 uitlegde: 'wilden we voor dit werk de hele stad als een podium gebruiken voor een grootse...Alsof de 'stop de reclame'-campagnes uit de ondergrondse metro opwelden tot op het stedelijke podium

Nr. 96, April 2005 • Ive Stevenheydens • 'Het wordt tijd om de tautologie achter...
de la casiniere Digitale media zijn zonder meer leuke speeltjes...Dorkbot is niet gecureerd, De Pauw wil eerder aan 'mapping' doen en de kunstenaars een podium bieden...Video, computer, met alle bijhorende mogelijkheden qua digitale montage en elektronische muziek, en andere 'nieuwe media' van weleer werden uitgebuit en onderzocht

Nr. 98, Januari 2005 • Rudi Laermans • Bevreemdend beleid
commerciële ontspanningssector zou aangaan, zoniet zal het qua publieksbereik en maatschappelijke impact slecht aflopen met de (podium)kunsten...en digitale televisie

Nr. 100, Februari 2006 • Jason Farman • De virtuele Artaud: het computervirus als performance...
Dit artikel is een fragment uit zijn proefschrift, getiteld Hyper Theater: Embodied Performance in the Digital Age, waarin dieper wordt ingegaan op de gelijkenissen tussen digitale media en...performance doorheen de analyse van het lichaam op het digitale podium...deze theorieën wordt onze huidige digitale wereld voorgesteld als een terrein waarin grenzen vloeiend zijn geworden en klaar om te worden opgeruimd

Nr. 101, April 2006 • Documentaire bedenkingen deel II
Het wordt pas helemaal geëngageerd als de betrokkenen zelf een plek krijgen op het podium, als hun getuigenis live en 'zonder interferentie van de maker' op het publiek wordt afgevuurd...En misschien is het inderdaad een valabele artistieke optie om een een groep instellingsjongeren op het podium hun verhaal te laten doen en te veronderstellen dat dit de kijker een alternatieve...Op het internet is de informatiedoorstroom gigantisch geworden, net als op de digitale televisiezenders

Nr. 103, September 2006 • Daniëlle de Regt • Pornolexicon
Het genre van de cyberporn liftte mee op de vleugels van de digitale revulotie...sniffer’s row/sniff row: de rij met stoelen in een stripclub die het dichtste bij het podium staat

Nr. 105, Februari 2007 • Christophe Van Gerrewey • Blanco
Als kinderen die kattenkwaad voorbereiden, wordt opgewonden besloten dat Chloë en Olivier naar buiten zullen gaan om zich te laten filmen en dat Bobo met Oliviers digitale camera een foto van het...Ze gaan langs de trap naar boven, tegen de mensenzee in. In de goud geschilderde theaterzaal staat Daan in zijn eentje op het podium met een gitaar met twee armen...Hij virtualiseert Bobo’s gezicht met zijn digitale camera, en pas nadat Bobo vriendelijk lachend heeft geposeerd gaat hij verder

Nr. 105, Februari 2007 • (Inhoudstafel) • (Inhoudstafel)
Samen met Proust gluurt hij vanuit de coulissen naar publiek en podium...Saskia Sassen toont aan dat een nieuwe generatie nieuwe media-artiesten de digitale technologie inzet als instrument om het globale te spiegelen aan lokale interesses


Toon volgende resultaten