Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


906 document(en) met "DUS" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Wie het over het huwelijk heeft, roept sociale en historische, dus evoluerende denkbeelden en hun subjectieve interpretatie op...Wie het programmaboek aandachtig leest, merkt dat er meer in deze voorstelling zat dan er uitgekomen is. Het wordt dus met spanning uitkijken naar de volgende Van Hove-Versweyveld-samenwerking: India...Theater met een gezicht dus en dat wordt geapprecieerd

Nr. 1, Januari 1983 • Wim Van Gansbeke • WlM VAN GANSBEKE
Dus verwarring stichtend...moeten er dus een andere naam voor bedenken, waaruit nooit kan worden afgeleid dat er tussen 'traditioneel-burgerlijk' en 'theater' ook maar enige band zou kunnen bestaan

Nr. 1, Januari 1983 • Eric De Kuyper • Eric De Kuyper
Zo'n kater heb ik al eens eerder meegemaakt, dus maak ik er mij niet al te druk over

Nr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
Voorzichtigheid is dus geboden...Veel echte geheimen zal ik dus niet te weten komen...Op de dag van de première, vrijdag dus, wordt nog gewerkt tot het laatste ogenblik

Nr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Jong regisseur duikt op uit het niets:...
Het intellect van de acteur en zijn gevoelswereld gaan dus nauw samen; acteren is steeds een wisselwerking tussen beide...Er is geen geld, men moet dus scenografisch eenvoudige stukken zoeken, enz...Het perspectief blijft dus onveranderd: een stuk met beperkte bezetting zoeken, koortsachtig bekwame acteurs proberen te vinden, een minimaal budget bijeen scharrelen ? Mark Vankerkhove: 'Een

Nr. 1, Januari 1983 • Pol Arias • KNS Antwerpen: De Storm
Ariel, de luchtgeest en dus geslachtloos, is hier duidelijk vrouwelijk

Nr. 1, Januari 1983 • Paul De Bruyne • Het Gezelschap van de Witte Kraai: Romeo...
Romeo en Juliette is dus wel grappig, maar niet goed

Nr. 1, Januari 1983 • Daan Bauwens • Theater Malpertuis: Richard III
Taaltheater op hoog niveau dus, en sterk dramatisch geladen

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Ro Theater: De Koopman van Venetië
Ze lijkt dus wel de klassieke lezing van vandaag te worden...Dus schrapt hij de tekst heel consequent

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
verpatsen tegen zijn hachje; Prospero verzaakt tenslotte aan elke bovennatuurlijke, dus onmenselijke, magische macht...Respect voor de tekst dus, als voornaamste impuls van de verbeelding...Wanneer dus Antonio in de openingsscène van De Koopman van tussen het gordijn op het voorplan stapt, of Jessica de wand van haar kamer openhouwt om met Lorenzo te vluchten, toont Marijnen hoe zij

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
geluidsbanden met tango's uit de jaren vijftig, Rudi Schuricke, muziek uit Chaplin- en Fellinifilms, De Derde Man en een beetje klassiek (Sibelius). Er is geen stuk, alles is dus mogelijk...Wij hebben toch allemaal complexen, dus zullen we die eens laten zien

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Tasso Die is mijn vorst en dus mijn heer...De dienst, waarmee jij je aan je vorst en je vrienden aan jou bindt, is werkzaam en levend, en dus moet het loon ook werkelijk en levend zijn...Dus moet men het hele jaar voor hem zorgen, Antonio

Nr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
principe is dat dus wel weerspiegeld in de ledenlijst, maar men kan een vraagteken plaatsen bij het evenwicht daarin, evenwicht dat overigens kan en mag schommelen

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Titus echter heeft van zijn ambt een zeer ideale opvatting en meent dat een keizer pas groot is als hij niet uit wraak maar wel uit mildheid handelt: hij schenkt dus iedereen vergiffenis...Het ganse plot loopt dus uit op een weigering van de tragedie...Daarna verkent hij de ruimte: hij vermijdt de 'ideale' plaatsen van de acteur: hij wijkt dus uit naar links, en drukt zich even later tegen de wand achter het opengezwaaide paneel aan

Nr. 1, Januari 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
En nu is er dus dat tijdschrift... Bij uitstapjes naar het buitenland krijg ik vaak het verzoek even een oordeel te geven over het theater in dit, mijn land...Niet didactisch dus, wel pedagogisch

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Onvermijdelijk ga je dus vergelijken met Andalusia amarga, dat daarbij over de hele lijn als sterker en homogener naar voren komt...Dat poppentheater lijdt onder gebrek aan belangstelling is dus geen vooroordeel van publiek, organisatoren of media, maar een gevolg van onvoldragen en artistiek weinig bevredigend werk van de...Het 'koor' valt dus uiteen in een hele reeks kleine partijen, die erg ingenieus in elkaar grijpen

Nr. 2, Maart 1983 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Behalve de winters dus, zoals dat hoort in een land van Treffelijke Tuinders, Biddende Boeren, Kakelende Kruideniers en Incestueuze Intellectuelen, waar alle meisjes, behalve die van de kust, een...Vanaf dat moment krijgt ook het begrip "kwaliteit" een kwalijke betekenis, omdat het label gehanteerd dreigt te worden voor alles en om het even wat vanuit de zijlijn komt en dus in letterlijke...verontrustends en is het dus rijp voor een vervlakking binnen zichzelf

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Inclusief Bijzonder Tijdelijk Kader (BTK dus) en burgerdiensten heeft elk centrum gemiddeld slechts 2 werknemers die hun arbeid niet op louter vrijwillige basis ter beschikking stellen...Het ene probleem wordt dus opgelost door er een ander te creëren, terwijl de oplossing slechts één jaar uitstel betekent...Hoop heeft zijn wekelijkse fuif... De meeste centra zijn dus aangewezen op zelfbedruipende activiteiten of in het uiterste geval minieme verliesmarges

Nr. 2, Maart 1983 • Jef De Roeck • Ruud Engelander: "Gelukkig hebben we rare theatergroepen."
De importfactor is dus wat afgezwakt, maar de exportfactor heeft veel meer kansen gekregen

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
Het is dus belangrijk om even breder na te gaan welke weigeringen de dag van vandaag significant zijn en te onderzoeken tot welk tijdsbeeld zij behoren...Het was dus in eerste instantie een poging om authentieker te zijn door een valse vorm van 'authenticiteit' te weigeren...Het Marilyn Project stond dus zowel in een gespannen verhouding tot het eigen vroegere werk als tot de gangbare theaterpraktijk daarbuiten


Toon volgende resultaten