Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


446 document(en) met "Daarvan" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Een jammerlijk voorbeeld daarvan is de zogenaamde dementie van Oedipus die zich op de vooravond van zijn twaalfde verjaardag waant, 'de leeftijd van de onschuld'. Deze toevoegingen doen weinig terzake...Strauss' hoofdbekommernis bij zijn bewerking was: het aandikken van het realisme en het accentueren van de psychologische verhoudingen binnen die groep; de bedoeling daarvan formuleert Strauss als...bizarre taalgebruik op de eerste plaats een komisch effect, vooral dan wanneer de tekst van de spelers rechtstreeks op hun handelingen slaat; ook daarvan is bovenstaand citaat een goed voorbeeld

Nr. 1, Januari 1983 • Eric De Kuyper • Eric De Kuyper
Ik word me daarvan bewust enkel omdat men mij gevraagd heeft iets over theater te schrijven: wie weet wanneer ik me er anders bewust van geworden zou zijn

Nr. 1, Januari 1983 • Inhoudstafel
Zullen we het nu hebben over waar het allemaal om begon: de kwaliteit van wat op die min of meer geoutilleerde scènes te zien is? De discussie daarover en de analyse daarvan behoren tot de

Nr. 1, Januari 1983 • Gie Dermul • Agressieve tederheid
de danser als 'object' (de selectie: het tonen van het lichaam, de klassieke poses - kunstjes -, en het op zijn beurt verkopen daarvan) gevormd naar uiterlijke normen

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Derde repetitieweek voor een stuk dat er nog niet is. In de plaats daarvan zijn er themata: 'tederheid', 'Sehnsucht', 'ik toon me, ik stel mezelf voor', 'ik verplaats me'. En er is muziek, talloze...Geen analyses, geen interpretaties, niets van het intellectuele discours/geklets van het spreek-theater - in de plaats daarvan associaties, stemmingen, veel van dat atmosferische

Nr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
Ik durf beweren dat het Belgische Centrum daarvan, mentaal dan, de grondslagen heeft gelegd

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Maar ongeremd kan het publiek daarvan niet genieten...Kernpunt daarvan - en dat wordt nu duidelijk - ligt in de merkwaardige doorgevoerde scheiding tussen de 'innerlijke' en de 'uiterlijke' structuur van Sophocles' tragedie

Nr. 2, Maart 1983 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
en over het waarom daarvan moeten de contestanten maar eens grondig nadenken). De laatstgenoemde (waar gingen ze eigenlijk over

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Dat de problemen in de openbaarheid gebracht worden en dat enkele daarvan acuut een oplossing vereisen, is juist, maar zodoende mag men niet voorbijgaan aan de centrale discussie die zich in de nieuwe

Nr. 2, Maart 1983 • (advertentie)
De waarheid dat een mens, zoals hij is, niet wil zijn, het toch is, daarvan niet wil weten en het toch moet erkennen, uit zijn oorsprong wil vluchten maar het niet kan, en dan tenslotte liever blind

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Met name de acteursbehandeling is zo bewust amateuristisch dat het enige theatrale houvast de tekst en de analyse daarvan is. Die analyse is uiterst intelligent en indrukwekkend, (letterlijk) en wordt

Nr. 2, Maart 1983 • Sigrid Vinks • Klimmen, kruipen, wurmen, struikelen: Jürgen Gosch toont...
Naar aanleiding daarvan beschrijft Sigrid Vinks vier produkties van deze internationale topregisseur en zijn fellow-toneelbeeld-ontwerper Axel Manthey

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Het enige probleem was dat twee centimeters buiten het festivalgebouw geen kip daarvan op de hoogte was

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Het zal zaak worden greep te krijgen op onze realiteit om daarvan te vertrekken

Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
Daarvan gebruikt hij alle facetten in de installaties, performances, individuele stukken en theaterstukken waaruit zijn werk bestaat

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Geen spoor daarvan bij de examenproduktie Consultatie (Victor Haïm), waarbij docent-regisseur Senne Rouffaer teruggreep naar een discutabel regieconcept uit de KVS, van tien jaar voordien

Nr. 4, September 1983 • Pol Arias • Jeune Théâtre gooit de luiers af
Het risico tot het maken van spectaculaire produkties is aanwezig, we moeten ons goed bewust blijven van de neveneffecten daarvan

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Gerardjan Rijnders:
Wat daarvan de consequenties zijn voor onze toneelpraktijk, kan je maar zien in de praktijk zelf

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Wat daarvan de consequenties zijn voor onze toneelpraktijk, kan je maar zien in de praktijk zelf

Nr. 4, September 1983 • Klaas Tindemans • 1983-1984: Het voordeel van de twijfel
Toch een artikel, al was het maar om puur encyclopedisch opvallende breuken (of het ontbreken daarvan) vast te stellen


Toon volgende resultaten