Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


15 document(en) met "Dag Derrida"Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Haat-liefde De volgende dag...Via die uitputting wordt geheel achteraan de vierde beweging - zeer mooi en zeer organisch - opnieuw die stem van méér-realiteit, van de gegevens van elke dag geïntroduceerd...Wat niet belet dat hij Barthes en Derrida diezelfde inzichten gunt door te verwijzen naar hun interesse voor de "denkbeeldige macht van theater" en dat hij grondig vertrouwd is met het werk van deze

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
Stel nu, illustreert hij, dat iemand op een dag een taart tussen zijn benen krijgt, heeft hij dat dan zo gewild ? Niet de mens zelf, dixit Van Dijck, maar God staat in voor de gang van zaken in de...Emilia Galotti is het verhaal van het meisje Emilia dat op de dag van haar huwelijk met graaf Appiani ontvoerd wordt in opdracht van een zekere Mevlevi (Les Derviches Tourneurs...Brandt vertaalde eveneens werk van een hele reeks Franse schrijvers en denkers die op dit ogenblik in grote mate het internationale intellectuele klimaat bepalen : Lacan, Bataille, Barthes, Derrida

Nr. 40, Februari 1993 • Johan Reyniers • Tien Cunninghams cadeau voor één Meg Stuart...
homecoming: 'eerst te weten komen wie die maand, die week of de dag voordien gestorven is. Iedereen gaat maar door met zijn werk alsof het normaal is dat je geen ruimte hebt, geen steun, dat er geen interesse...Dieter Lesage schrijft in Tmesis 2 (1992) dat de Franse filosoof Jacques Derrida na een reeks seminaries rond het thema Manger l'autre door zijn studenten op de korrel werd genomen omdat hij 'met geen...woord gerept had over hetgeen men in dat verband zou kunnen zeggen over de hongersnood in de derde wereld'. Derrida verontschuldigde zich beleefd, maar liet 'zich tegelijk de opmerking ontvallen dat hij het

Nr. 64, Juni 1998 • Pascal Gielen, Kurt Vanhoutte • Theatermakers, biologen, Annemie Neyts en andere bricoleurs
Het bewuste essay stoffeerde met lange citaten van onder meer Derrida, Latour, Lacan en Deleuze de affiniteiten tussen de postmoderne cultuurfilosofie en de eigentijdse chaostheorie...De andere dag zitten we in een theatervoorstelling of een andere kunstvorm

Nr. 72, Juni 2000 • Rudi Laermans • Succes als trauma?
Deze gedachtegang zet welhaast automatisch aan tot een 'deconstructivistische' kritiek in het spoor van - vooruit dan maar - Jacques Derrida's analyses van 'de metafysica van de aanwezigheid'. Maar...Ook vandaag de dag koersen de erkende kunstencentra op uiteenlopende kompassen, wat in Alles is rustig trouwens ten dele blijkt uit de gesprekken met de programmatoren...Wie deze pluraliteit ernstig neemt, moet vandaag de dag ook een gedifferentieerde beleidsvoering voorstaan

Nr. 72, Juni 2000 • Steven Engels • Claude Mauriac en Le temps immobile
Nu en dan noteert de dagboekschrijver wat impressies of ideeën, beschrijft hij wat hij die dag heeft gedaan of laat hij zijn dagboek weten dat hij niets te vertellen heeft...Twee jaar lang verzorgt hij van dag tot dag de persoonlijke correspondentie van het kersverse staatshoofd voor wie hij een grote bewondering koestert...confrontatie met de objectieve tijd van de kalender onderzoekt de auteur zijn eigen plaats in de geschiedenis en analyseert hij van dag tot dag de eigen positie ten aanzien van anderen

Nr. 76, Maart 2001 • Erwin Jans • Het meervoud van de multicultuur
De grenzen van de kunstkritiek, een lezing die socioloog Pascal Gielen vorig jaar tijdens de Thersites-dag gaf, lijkt hij de eerste stelling te ondersteunen...Jacques Derrida). Homi Bhabha, Grensoverschrijdingen: kunst in een tijd van multiculturele interpretaties, in: Kans of verrijking...Gedachten over theater, cultuur en politiek, PassePartout Publications, Utrecht, 1998 Jacques Derrida, Over Gastvrijheid, Amsterdam, Boom, 1998 Rasheed Araeen, Waar

Nr. 79, December 2001 • Erwin Jans • Medea: Of de ironie van de gemeenschap
Het zijn niet alleen Hegel en Freud die in hun theorieen gebruik hebben gemaakt van Oedipus en Antigone: Hölderlin, Nietzsche, Heidegger, Jaspers, Lacan, Derrida, Lyotard,... Het is een indrukwekkende...De menselijke wet is de wet van de dag want zij is bekend, publiek, zichtbaar, universeel: zij beregelt niet de familie maar de stad, de regering, de oorlog; en zij is mannenwerk (vir). De menselijke...Zij is nachtelijk (...)', aldus Jacques Derrida in een commentaar op Hegel". Het snijpunt van het conflict tussen deze twee wetten is de dood

Nr. 79, December 2001 • Stefanie Wenner • Het spook van de toeschouwer of de...
Jacques Derrida formuleert het als volgt: telkens wanneer het om iets 'tussen twee' gaat, om een verbinding van wat schijnbaar gescheiden is, zijn er spoken in het spel en is er nood aan een...spectrologie'. Zo'n wetenschap van het spook werd niet alleen die laatste avond opgeroepen, maar trok (zoals Derrida bedoelt) doorheen het hele project, dat draaide rond het uitdrijven van de geest van de...Met Derrida is Lehmann van mening dat deze dimensie theatraal werkzaam kan worden, niet door het aanhalen van expliciet politieke vertogen, maar eerder door het stilleggen van het politieke: "Dit zou

Nr. 80, Februari 2002 • Erwin Jans • Kritische intoxicaties: over cultuur, crisis en explosies
Wie vandaag de dag gelukkig wil zijn: hij of zij mijde zoveel mogelijk de overzichten...ontwikkelingen binnen de moderne linguïstiek, filosofie en psychoanalyse (Barthes, Kristeva, Derrida, Lacan,...). Aan die poëzie kent hij daarom sterkere 'waarheidsaanspraken' (p. 261) toe...Met Derrida en Critchley breidt Van Bastelaere die ethische dimensie uit naar het singuliere andere tout court

Nr. 82, Juni 2002 • Erwin Jans • De religie, de media, de terreur... en...
al dan niet “fundamentalistisch”. Deze cyber-ruimtelijke godsdienstoorlogen hebben slechts één inzet: het determineren van de “wereld”, de “geschiedenis”, de “dag” en het “heden”.’20 Derrida spreekt...14 Edward Bond, Saved, London, Methuen Paperback, 1987, p. 7-8. 15 Gianni Vattimo, ‘Een spoor van een spoor’, in: Jacques Derrida, Gianni Vattimo & Hans-Georg Gadamer, God en godsdienst...20 Jacques Derrida, ‘Geloof en weten’, in: Jacques Derrida, Gianni Vattimo & Hans-Georg Gadamer, id

Nr. 82, Juni 2002 • Rudi Laermans • De mediale werkelijkheid van Arjen Mulder
Dag Derrida, vaarwel deconstructie, welkom specifieke mediatheorie: tussen subject en object bevindt zich niet Taal of Tekst, maar een taalgebruik dat door een of meer technische media wordt gestuurd

Nr. 86, April 2003 • Bert Bultinck • Vlammenwerper in uw gat: Kunst en censuur...
Kenya African National Union (KANU), om redenen van 'openbare veiligheid'. Op wc-papier schreef hij een gevangenisdagboek en daarin vertelt hij hoe op een gelukkige dag een medegevangene kans ziet om hem...Zie ook de beruchte discussie tussen Jacques Derrida en John Searie over dit onderwerp, die onder meer in het tijdschrift Clypli werd gevoerd (nrs

Nr. 88, September 2003 • Katleen Van Langendonck • The role of the artist is to...
Vargas, kind van Derrida en Grotowski: hij creëert lege plekken, die de toeschouwer kan invullen met collectieve en individuele vergeten herinneringen...Het feit dat 1 mei, de dag dat ik het labyrint bezocht, ook haar verjaardag was, en dat ik tijdens de workshop zelf meegewerkt had aan deze improvisatie zonder die linken te leggen, maakte...Het uiteindelijke gebaar oefenen we elke dag

Nr. 109, December 2007 • Manuela Zechner • Herinner je vandaag.
Maar het is ook belangrijk om te zeggen dat we eveneens kunnen kiezen om geen concrete projectie te maken en de toekomst te zien als een geheel ander concept, zoals deconstructivisten à la Derrida dat...zijn onvermijdelijk toeschouwers van toekomstscenario’s – of ze nu apocalyptisch, samenzweerderig, hippie, cyborg, of super-merkgebonden zijn – en we worden daar iedere dag opnieuw mee geconfronteerd