Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


14 document(en) met "Dagelijks Bestuur"Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
een manifestatie van onze dagelijkse waanzin, ons dagelijks blindzijn, ons dagelijks tekort wordt...De bekende toneelschrijver David Mamet zit in het bestuur

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Dagelijks had je twee à drie uur fysieke training, echt beulen dat gepaard ging met spierscheuren, doktersbezoeken, Mijn knie ging kapot, maar daar moest je doorheen...Ik merk'het dagelijks hier in Rotterdam...Mensen die me echt gesteund hebben, als Hans Keiler, verdwijnen uit het bestuur

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Toch gaf de snelle opeenvolging van shots me geen echte kick, omdat het allemaal te voorspelbaar is. Je zou de vergelijking kunnen maken met reportages in sensatiebladen: daarin wordt het dagelijks...Piet Thomas, lid van de raad van bestuur van het Westvlaams Theater Antigone Kortrijk, geciteerd door Gerrit Luts, Nomaden van Teater Antigone starten met driemanschap, in Het Nieuwsblad, editie

Nr. 26, Juni 1989 • Luc Dhooghe • Tocht door het Brussels theaterlabyrint
plein en overdekte straat, aansluiting bij het dagelijks stadsgebeu-ren en voorzagen de stad van herkenbare bouwvormen, gericht op de leefbaarheid van een centrum dat de komende jaren een geweldige...Op gemeentelijk vlak kan ieder bestuur initiatieven nemen die ze denkt te moeten nemen : "On les suit, ou on les suit pas", zei Mevrouw Dassonvil- le

Nr. 27, September 1989 • Gunther Sergooris, Klaas Tindemans • DOSSIER VLAAMSE OPERA
De handtekening van de intendant werd toevertrouwd aan een gevolmachtigd bestuurder, de voorzitter van de raad van bestuur...Hier heeft men iets geconstrueerd dat in wezen niet gezond is. De Raad van Bestuur en zijn voorzitter hebben immers vooral een controlerende functie, maar als je aan één van die mensen de bevoegdheid...Ik moet maken dat dat tot stand komt wat de Opdrachthouder en de Raad van Bestuur met de Vlaamse Opera voorhebben

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
Het is aanschuiven aan de etalages om de dagelijks veranderende prijzen te volgen, terwijl in de talloze tax free shops luxespullen de mensen in een stevige markgreep houden...als gevolg van aanvaringen met de voorzitter van de raad van bestuur, De Moor...Voor hoelang ? Robert Wangermée is benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van de Munt

Nr. 36, December 1991 • Tone Brulin • De Nacht van de Brandende Apen
de grote feestzaal waren de leden van de Raad van Bestuur in een spoedvergadering bijeen gekomen...Niet alleen tegenover mij, maar ook ten overstaan van het bestuur...Dat er een stemming werd gehouden om het bestuur van de 'Zollogie' te verzoeken de heer Vekemans niet tot beheerder te benoemen

Nr. 65, Januari 1998 • Marianne Van Kerkhoven, Marleen Baeten • Produceren in een groot huis - 1
Het geheel van die mensen vormt het dagelijks bestuur...De protocolovereenkomst met de raad van bestuur van de kns is wel ondertekend maar wordt voorlopig niet uitgevoerd

Nr. 72, Juni 2000 • Marianne Van Kerkhoven, Marleen Baeten • Een artiest moet in zijn parcours bochten...
De raad van bestuur bestond uit de kunstenaars plus ikzelf...Het internationale werk is gewoon een onderdeel van ons dagelijks theateraanbod geworden

Nr. 75, Maart 2001 • Loek Zonneveld • De Onttovering
over bestuur, beheer, beleid en repertoire van het gezelschap, en een grote serie gemeenschappelijke trainingen...looprichting in. Of de running gag waarin dansers vertellen over situaties uit het dagelijks leven en daarbij steeds consequent het verkeerde lichaamsdeel aanraken (‘knie’ zeggen en oksel aanraken, ‘oog’ noemen en naar

Nr. 75, Maart 2001 • Marianne Van Kerkhoven • Belangrijke kunst gooi je toch niet weg...
Een bepaald aantal mensen aan de top van zo’n gezelschap nemen de beslissingen samen met het bestuur en de rest wordt erbuiten gehouden...heb je overal lijsten hangen van wat er dagelijks te doen is en er zijn verschillende kantoren waar je voor al die activiteiten kaartjes kan kopen

Nr. 81, Februari 2002 • Marc Hooghe • Waarover we het hebben als we over...
Onder het Ancien Régime hadden burgers nauwelijks enige inspraak in het bestuur van hun land, en er was voor hen daarom ook geen enkele nood om na te denken over ideologische vraagstukken...stellen echter vast dat in het dagelijks taalgebruik de betekenis van tolerantie helemaal vergleden is: men gebruikt het woord nu ook in verband met graffiti, criminaliteit of druggebruik

Nr. 80, Februari 2002 • Marianne Van Kerkhoven, Marleen Baeten • Op zoek naar 'het leven van de...
Met die drie prioriteiten - repertoire, interne en externe samenspraak, de financiële bekommernis - zijn we naar de raad van bestuur gestapt en op die basis hebben we ons mandaat gekregen...jan goossens: De manier waarop wij hier dagelijks zowel artistiek als op de andere vlakken proberen te functioneren blijft vrij uitzonderlijk...Als dat je dagelijks uitgangspunt wordt en als je, zoals Arne zegt, je publiek tot medeartiest maakt, als je een voortdurende negociatie aangaat over wat je maakt, dan krijg je allicht heel andere

Nr. 111, April 2008 • John Zwaenepoel • Column: Aengespoeld
Zij vroegen en kregen een kort onderhoud met een vertegenwoordiger van het Dagelijks Bestuur om hun grieven kenbaar te maken...De namiddag werd grotendeels in beslag genomen door de verkiezing van het Bestuur