Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


1135 document(en) met "Dan" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
het isolement gezonder dan de structuur ? Is slopen beter dan bouwen ? Is nadenken zonder tot daden te komen beter dan doen wat eigenlijk niet mag...Liever één uitvoerige, omstandige, gedetailleerde analyse (en dan nog door minstens twee bijdragers om een spectrum van argumenten en attitudes beschikbaar te stellen) dan een pèle-mêle van...Dergelijke kritiek beoordeelt dan ook minder, kent niet punten toe, distribueert geen willekeurige waarde

Nr. 1, Januari 1983 • (advertentie)
Wilt u een trouw lezer worden van De Standaard, bel dan 02/4665040 (binnenpost 478). De Standaard Informatie op uw niveau

Nr. 1, Januari 1983 • (advertentie)
wordt het nog goedkoper : # een jaarabonnement op beide tijdschriften kost dan 1120 fr

Nr. 1, Januari 1983 • (advertentie)
AL MEER DAN HONDERDDUIZEND VAN VERKOCHT

Nr. 2, Maart 1983 • (advertentie)
Vanaf 7 januari worden uw weekends boeiender dan ooit

Nr. 2, Maart 1983 • (advertentie)
wordt het nog goedkoper: * een jaarabonnement op beide tijdschriften kost dan 1120 fr

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
dan wijst men scherp elke "andere" visie af, en reageert men op de minste fout met: en dan kan hij het, gewoon technisch, nog niet eens...Als je lang in gesloten verband gaat werken, dan gaan er, net als in een huwelijk, bekende patronen optreden en dan gaan de interacties tussen mensen zich steeds voltrekken volgens die bepaalde...Acteurs die zelf een stuk maken volgens improvisaties en dat dan spelen met hun aanstekelijk realisme, de 'Werkteaterstijl', spelend op de rand van de snee

Nr. 2, Maart 1983 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
ondoorgrondelijkheid van de fysica - bij het doorprikken zelfs geen knal geeft, zelfs geen scheet laat, zelfs nauwelijks, en dan nog binnensmonds, floep zegt (voorbeeld : Arca met Clavigo). "Leute met Goethe": de...zichzelf, Freek de Jonge weet waarover hij het heeft en Goethe heeft godverdomme een TRAGEDIE geschreven, die dan nog niet eens meer van hem is, want er werd ook nog vrolijk met de tekst gesmoezeld...VAlt die auteur dan op zijn bek, dan is dat in het geval Goethe nog veelbetekenender voor de maatschappelijke relevantie van de voorstelling

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
De Hoop, Stuc en Limelight hebben weliswaar een veel hogere actieradius dan de overige zes centra, maar de twee eerstgenoemden hebben dan ook reeds meerdere jaren ervaring achter de rug...Dat mag dan meteen als een verdienste genoteerd worden: er wordt meer risico genomen, men valt niet steeds op vaste waarden terug...uitgenodigd zijn (Cvoci, Polivka), dan is het programmatieschema van deze centra ingevuld, ook al maakten Sfinks (El Teatro del Arte Flamenco) of Piekuur (Epigonenthea-ter, Mannen van den Dam) dan al eens een

Nr. 2, Maart 1983 • Jef De Roeck • Ruud Engelander: "Gelukkig hebben we rare theatergroepen."
Informatie is het sleutelwoord, en dan in een heel brede zin: van een vel papier tot b.v...Buiten de reeds genoemde activiteiten is er dan nog de afdeling Internationale Zaken...Dat betekent dat je er weinig anders kunt mee doen dan adressen verstrekken, colloquium zus of conferentie zo opzetten

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
Hij stelt dan een artistieke daad, die correspondeert met de ambities van romanschrijvers zoals Bellow of Graham Greene...Bij een eerste contact in de jaren vijftig leek het eerst alsof hier niets meer aanwezig was en alsof hier ook niets meer dan wat verwarde nonsens bij elkaar stond...Men vindt het dan ook urgent om in de oude teksten, die mee tot de doxa van een vorige generatie behoren, (7) te gaan onderzoeken wat nog overgespaard kan worden

Nr. 2, Maart 1983 • Eric De Kuyper •
Waarom nu dan plots opnieuw...Die dan doorgaat alsof er niets geweest was

Nr. 2, Maart 1983 • (advertentie)
05888:2454 'Kijk vrolijk'! ('Torquato Tasso'2. 2) Wat heeft een groep als HTP aan dergelijke kritieken ? Wie geeft HTP dan wederwoord ? Een produktie als 'Torquato Tasso' had beter...verdiend dan wat er links (De Morgen) of rechts (Gazet van Antwerpen) over geschreven is. 'Prachtige dekors uit de zestiende eeuw' klinkt al even dwaas als Teen verzameling binnenpretjes1... Max Arian, Klaas...Schrijf dan naar HOT Postbus 11650, 2502 AR Den Haag Nederland, of bel 070-852904

Nr. 2, Maart 1983 • (advertentie)
De waarheid dat een mens, zoals hij is, niet wil zijn, het toch is, daarvan niet wil weten en het toch moet erkennen, uit zijn oorsprong wil vluchten maar het niet kan, en dan tenslotte liever blind...wordt - zelfs door eigen toedoen - dan deze situatie nog langer te verdragen

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Eerst hebben ze hem een been afgesneden tot aan zijn knie, dan de rest...Dan zal hij mijn schoenen kussen, kijk, hij likkebaardt al, en hij zal mij, zijn oude en nieuwe meester, knorrend van plezier op zijn rug binnendragen in het huis van mijn vaderen...nemen ze je af, dan sterf je gemakkelijker

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Boeken: Omtrent Heiner Müller
Het individu wint aan belangt wat kan hem de geschiedenis schelen) en dan meer bepaald het onbewuste, de driften, het lichamelijke, de machtsmechanismen tussen mensen...De opzet van Genia Schulz wordt herhaald, maar dan op een zeer smalle basis...dan een stilte en een gestadige groei vanaf '74

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Müller
Hij plaatst zijn personages in eindspelsituaties, en kijkt dan geamuseerd toe: een tragische farce...Men zegt dat de taal teveel aan het denken gebonden is. Wil zo'n tekst tot het onderbewustzijn dringen dan moetje beelden gebruiken, een autonome beeldentaal

Nr. 2, Maart 1983 • Tino Haenen • HANDKE
zijn essay Ich bin ein Bewohner des Elfenbeinturms (1967) stelde Handke : "Eine Möglichkeit (die Welt darzustellen) besteht fïr mich jeweils nur einmal". Handke had deze stelregel tot dan nauwgezet...Er werd geen andere tijd, geen andere plaats, geen andere handeling gesuggereerd dan die van het ogenblik zelf...Anders dan bij de Duitse première bleef de zaal meer dan een uur stil en geboeid kijken

Nr. 2, Maart 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Die deutsche Welle
Dit komt vooral tot uiting in de afloop van de stukken die hij dan schrijft: geen perspectiefloosheid meer, 'opgelost' in zinloze gewelddaden, maar een positieve toekomstvisie door strijd en...Maar ook Kroetz werd geconfronteerd met het feit dat de duivel als personage geloofwaardiger is dan de goede god...dezelfde dubbelzinnigheid : nu eens stroef afstandeljk, dan weer vervallend in dialectontboezemingen

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Mishalle, Paul De Bruyne • Brulin 1982: Van Londen... naar Antwerpen
Brulin helpt de veranderingen mee in te voeren en vertrekt dan, vlak voor de echte zomertoernee begint...Vroegere stages van Siti Fauziah bij het Bread & Puppet Theatre en ontmoetingen met Maleise volkspoppen kunst vloeien sterker dan ooit samen...Koning Gilgamesh gaat Brulin verder dan ooit in de miniaturisering van het toneel zonder het uitzicht op de totaliteit van het bestaan te verliezen


Toon volgende resultaten