Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


1135 document(en) met "Dan" • Resultaten 41 tot 60 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Ik ben een kind van het expressionisme, veel meer dan van het Döblin, Thomas Mann of Feuchtwanger...Toen wist ik: theater moet je zo serieus aanpakken, veel serieuzer dan mijn vader die wat kleine rolletjes speelde maar dan op een twijfelachtig niveau...Het eeuwige lijden moet je verbinden met het sociale lijden van de mens, het lijden door klasseverschillen, doordat je onderdrukt wordt door iemand die rrieer geld heeft dan jij

Nr. 2, Maart 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Hij kan nu eenmaal in de opvoering nooit iets anders zijn dan Hamlet...Het reikt zelden verder dan tot de gelegenheid zo authentiek mogelijk emotie te demonstreren...Hier ligt dan ook de reden waarom we in de voorbije decennia zovele pogingen hebben meegemaakt om het acteren te systematiseren, binnen een systeemconcept op te zetten en uit te werken

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Clavigo
Er werd geen aanleiding gegeven om achter de personages iets meer te zoeken dan hun karikaturale betekenis...Bij Gilis is duidelijker dan bij Goethe aangegeven dat Clavigo's keuze slechts schijn is: de poëzie klinkt vals, de ressentimenten blijven bestaan...Maar tegelijk heeft hij ook alle betekenismogelijkheden, die verder gaan dan voor de hand liggende persiflages, vernietigd

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • Clavigo
Interessant is hierbij niet zozeer de herinnering aan de idylle met Friederike Brion uit zijn Straatsburgse tijd dan wel een breuk die op het tijdstip waarop Clavigo werd geschreven, nog te gebeuren

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Tegen de tekst in, die wijs en verheven klinkt, poseert hij als een gekunstelde dwaas, nog truttiger dan zijn vrouwelijk gezelschap...Opnieuw is er sprake van een meer dan duidelijk aangebrachte dramatische tegenstelling: meer en meer blijkt dat het gevecht een loopgravenoorlog is, zonder beweging en met een hortend ritme...Als Tasso aankomt -deze scène speelt zich af in de tuin, die, weelderiger dan in het eerste bedrijf, met doeken is volgehangen - verbergt Antonio zich snel, vermijdt Tasso's blik: hij voelt zich

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
Met Torquato Tasso verschijnt Goethe meer dan in andere van zijn drama's als navolger en rivaal van de antieken: de klassieke Goethe wil hier een boog beschrijven die meer dan tweeduizend jaar omspant...Wanneer Decorte dan in een eigenzinnige omkering van Goethes tekst: "Die Maske fällt" een verkleinde afbeelding van het toneelscherm neerlaat, dan is Tasso wel helemaal rijp voor een niet-letale...kan afvragen of ze nog anders dan als citaat te brengen zijn (Duitse acteurs mogen zich over deze vraag buigen). Hiermee zijn we dan terug waar we zijn moeten: bij Goethe

Nr. 2, Maart 1983 • Sigrid Vinks • Klimmen, kruipen, wurmen, struikelen: Jürgen Gosch toont...
Deze vier decors zijn een heftige realiteit op zich, staan voor niets anders dan voor zichzelf...Vanuit die voorstelling kunnen dan parallellen getrokken worden met de drie andere...De kostuums willen niets anders voorstellen dan zichzelf, geen plastiek dat leer, geen diolen dat goudbrokaat moet evoceren

Nr. 2, Maart 1983 • Inhoudstafel
18 Goethe 'Bij het horen van de naam Goethe denken veel mensen eerder aan 'n bestoven foliant, of liever aan een onafzienbare rij van bestoven folianten, dan aan 'n schrijver...30 Het eerste nummer van Etcetera werd meer en uitvoeriger besproken in de Nederlandse dan in de Vlaamse pers...Het Nederlandse Theater Instituut, actiever dan Alfons Van Impe wil weten, pag

Nr. 3, Juni 1983 • (advertentie)
Vanaf 7januari worden uw weekends boeiender dan ooit

Nr. 3, Juni 1983 • (Advertentie)
Een aantrekkelijk kijk- en leesboek met meer dan documentaire waarde

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Ja, denkt men dan, zoiets heb ik al meegemaakt (of, zo denk ik dan, zoiets doe ik mijn vrienden ook regelmatig aan). En het verrassende is dat dit plots, omdat het zo juist geobserveerd getoond wordt...Als zoiets in Harvard mogelijk is, dan is in Amerika werkelijk alles mogelijk...Valt er dan niets te beleven in de States

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck • Tien jaar Nieuwe Scène
Dat zijn de hoogtepunten, veel meer dan die of die produktie die goed was of minder goed was...Mannen van den Dam, volgden enkele projecten die meer collage waren dan afgerond geheel: Jongleurs, vroeger en nu (september 1977), Het ja en het nee van B.B...februari 1981), Collage Flamand (april 1981). Over demokraten, acteurs en soldaten (mei 1978) was niet meer dan een korte interventie

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Voorop staat dan een bewuste keuze van het soort theater, zijn thema's en de middelen die men zal aanwenden, veeleer dan een intuïtieve interpretatie ervan...En dan het sluitstuk van de voorstelling, het naspel...Men is echter niet verder gekomen dan het vinden van occasionele oplossingen en het creëren van een algemene legersfeer, zij het dan niet van één bepaald leger (je ziet duidelijk Belgische, Duitse

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Daarbij moet toch gesteld worden dat het eindprodukt minder spontaan overkomt dan het werkproces : de voorstellingen van de kinderen zijn erg gepolijst en esthetiserend...Volkstheater Wat in Gent beter floreert dan elders in het land is het volkstheater: er zijn twee schouwburgen die permanent voorstellingen verzorgen en één...Daar ruziet men nog over wie nu met theater bezig is. Als men het daar al over eens is, dan reikt de interesse toch niet veel verder dan de zestiende-zeventiende eeuw

Nr. 3, Juni 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
De verborgen couch van het (al dan niet freudiaanse) analyserend-observerend-evaluerende publiek raakt geleidelijk meer bekend en bewust...Theater (dat uiteraard meer dan één enkele definitie duldt) in gestructureerde betekenis...De creatieve rol van de regisseur, als organisator van meer dan enkel de mimetische impuls van de acteur, van meer complexe impulsen dan in de vooraf reeds beschikbare speeltekst opgenomen zijn, ligt

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
Hieruit kan dan communicatie groeien naar liefde toe...Heb je dan mensen gezocht die deze basisgevoelens konden invullen...moet je gaan kijken wanneer en hoe het gemaakt is? Dan zie je dat het geen kunst is, dat het niet mooi is. Alle esthetiek berust op een ethiek

Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
Fabre verzamelde voor honderden dollar bankbriefjes in verschillende munten, scheurde het dan in stukken, en brandde een gedeelte ervan op...Fabre keert de rollen om: in de 'kunstwereld' wordt van kunst gewoonlijk verwacht dat zij geld opbrengt zoniet voor de kunstenaar, dan toch voor de galerij en de belegger...Dan maakt hij met de boeken (over filosofie, kunst en andere onderwerpen) een cirkel

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Die epigonen hebben dan les gehad van iemand die het geleerd heeft op een stage in Sao Paolo, waar de lesgever het dan weer had van iemand die tenslotte toch nog in Polen geweest is. Amerikanen waren...Je vertelde over 'De knecht van twee meesters', dat je in de auto een Italiaans liedje hoorde, wat dan de scène met de regenschermen werd...Ik heb een beeld van de Koningin van de Nacht: tijdens haar aria draagt ze een grote mantel en zoals bij Bosch of de Ghelderode komt daar dan alles uitrollen, maar ik kan dat nog niet integreren

Nr. 3, Juni 1983 • Walter van den Broeck • Men hoede zich voor toverlantaarns
die sfeer zien we een vluchtelinge naar haar ultieme bestemming evolueren waarbij de vraag of zij die bestemming ècht dan wel uitsluitend in haar verbeelding bereikt, onbeantwoord blijft...dat dan niet voldoende

Nr. 3, Juni 1983 • Luk Van den Dries • KAAITHEATER
Samen met de meer dan honderd vaak mooie foto's geeft dit een vrij compleet beeld van het specifieke voorstellingsgebeuren


Toon volgende resultaten