Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


58 document(en) met "Dan Graham" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 34, Juni 1991 • Alexander Baervoets • Martha Graham
Ik zie geen enkele reden om driehonderd jaar ervaring in de beweging op te geven..." (Martha Graham) "Martha Graham maakte op een nieuwe manier gebruik van de grond : niet alleen de voeten...Ik ging Graham zien met de verwachting nog meer geschokt te zijn dan bij de samenwerking tussen Picasso, Cocteau en Massine (bij de Ballets Russes, ab). Ik was niet voorbereid op haar eenvoud en niet...Het is dat instinkt dat Martha Graham zo duidelijk heeft uitgedrukt in haar solo Frontier ." (Louis Horst) Pas na 1950 maakte Martha Graham toernees met haar gezelschap door Europa, het Nabije

Nr. 35, September 1991 • Peter De Jonge, Erwin Jans, Dirk Verstockt,... • KRONIEK
sfeertje wel nog even, in een vluchtige flamencobeweging, maar dan is al duidelijk geworden dat Lauwers doorheen Hemingway terug beland is bij zijn eigen thema's: de wisselwerking tussen acteurs op de scène...kunsten cultuurwereld (van Jac Heijer tot Max Frisch en Martha Graham) in de hand gestopt...Als er al ergens aanknopingspunten zijn, dan is dat met de Tsjechische poppenfilmmakers uit de jaren zestig: dezelfde poëzie, dezelfde inventiviteit, en, negatief punt, datzelfde bijna narcistisch

Nr. 37, April 1992 • Gunther Sergooris • De apotheose van de diva, de ondergang...
Twee deprimerende en frusterende opera-ervaringen rijker, was het dan ook met een eerder bang hart dat ik uitkeek naar de produktie Tosca in de regie van Robert Carsen en onder muzikale leiding van...Zo stelt Achilles zich aan het publiek voor met een op gitaar begeleid melancholisch lied over zijn geboorteland:'O rich-soiled land, O land of Phthia, were we grew to manhood...' John Graham-Hall...Nochtans had ik de indruk dat uit deze rol meer te halen was dan deze zanger deed

Nr. 38, Mei 1992 • Inhoudstafel
regiedebuut bij het Thaliatheater 36 Theater: Theater Teater in Mechelen Een interview met Jappe Claes en Pol Dehert 38 Dans: Charleroi / Danses 92 Meer dan een festival...Een reportage van Benoït Vreux 43 Dans: De Beweeging Vijf festivals, een produktiehuis, een dansopleiding Foto's omslag: - Martha Graham, danseres, 1931: Imogen

Nr. 38, Mei 1992 • Lieve Demin • Het complete antwoord van De Beweeging
haar danstaal o. m. beïnvloed door Graham- en Limontechnieken en door de expressionistische dans, zoekt Ria de Corte naar natuurlijke en heldere bewegingen...En dan is 25 minuten van deze dans die zuiverheid, precisie en expressie vereist misschien wat overmoedig...Misschien, maar wat betekenen dan die ballerina weggelopen uit het Zwanenmeer, de tango van de rode vamp en de heerszuchtige zakenman

Nr. 38, Mei 1992 • Benoît Vreux • Kolen en diamant
Dat was een goede keuze, want in het werk van Trisha Brown is de relatie tussen dans en ruimte en zo ook tussen dans en beeldende kunst al meer dan twintig jaar aan de orde...Dat ideaal is natuurlijk weggedeemsterd, en de choreografieën van Armitage en Petronio komen vandaag meer over als revolte dan als conservatie...Zo bracht de sublieme reeks beelden van Martha Graham, gefotografeerd door Imogen Cunningham in de jaren 30, niet alleen de herinnering tot leven, maar in de poses ook diegene zelf aan wie deze

Nr. 40, Februari 1993 • Johan Reyniers • Tien Cunninghams cadeau voor één Meg Stuart...
Unicef verzet zich daarmee tegen 'modieus pessimisme': ondanks alle tegenslagen werd de voorbije vijftig jaar meer vooruitgang geboekt dan in de vorige 2000 jaar...Continuous Replay, heeft Jones nog politieker gemaakt dan het daarvoor al was: de dansers die van links naar rechts de scčne oversteken en bewegingen en geluiden maken waarmee het snijden, krassen en klieven van...Die heeft geen invloed op de Cunninghamachtige, gestileerde dans die dan links op de scčne te zien is. Rechts gaat het zuchten gewoon door: de oude en de nieuwe kunst delen de wereld in twee stukken

Nr. 44, Februari 1994 • Myriam Van Imschoot • Een slingerbeweging tussen denken en dansen
Kan de eenheid niet hersteld worden via de dans, dan toch wel via het theater, dat vanouds heeft moeten bemiddelen met de afstand, met het publiek...De een al gekker, agressiever of wanhopiger, komischer dan de ander - maar allen gericht naar het publiek...Dan zal ik wellicht weer meer bewegen, dieper op de beweging ingaan, ook al wil ik niet vergeten hoe moeilijk - bijna onmogelijk - het is om één echte noodzakelijke beweging te maken

Nr. 49, April 1995 • Alex Mallems • Te kijk en te koop
De muziek van Galina Ustvolkaya is grilliger en de dans wordt dan ook minder vloeiend...Wie na vijftien jaar vallen en opstaan in de marge, steeds weer afhankelijk van de jaarlijkse (al dan niet toegekende) aalmoezen projectsubsidie, een dergelijke kwaliteitsproduktie neerzet verdient...Bovendien leveren de middelen besteed aan een kleine gezelschapsstructuur meer op dan de som van de deeltjes die nu via de projectsubsidies uitgezaaid worden

Nr. 52, Januari 1995 • Eva van Schaik • De opmars van de danser
Een schok is per definitie altijd anders dan men verwacht en met de koele constructivistische aanpak van dit wrede ritueel werd de beau monde in Parijs op haar wenken bediend...Neemt men daarbij in aanmerking dat de gemiddelde carrièreduur van beroepsdansers in het westelijk halfrond in de laatste kwart eeuw sterk gedaald is, dan kan aan Grahams citaat toegevoegd worden...Totdat een nog onbekende, onvoorziene God de stekker uit het contact trekt en de fall out volledig is. Maar zelfs dan weten dansers of hun toeschouwers niet meer of die fall out echt of virtueel

Nr. 54, Februari 1996 • André Lepecki • Schrijven in beweging
Laten we dus teruggaan naar het verleden, naar 1937, niet naar een Martha Graham die in haar studio in New York aan het dansen is, maar naar een Martha Graham die over de dans schrijft, dat wil zeggen...Martha Graham gaf zelf een antwoord op haar vraag naar het begin en de bestemming van de dans door net naar deze beweging naar geheugens toe en tussen geheugens onderling te verwijzen: 'Om de dans te...Press, 1989), p.308 Graham, Martha, Martha Graham, (Princeton, NJ, Princeton University Press, 1966) Kantor, Tadeusz, The Room

Nr. 55, April 1996 • Tuur Deevens • Kleine verkenning van een tussengebied
Coördinator Herbert Reymer: 'We zijn onze vierjarige subsidie nog gestart met 2,5 miljoen, dat is minder dan de startsubsidie bij teksttheaters...Achteraf kon het museum dubbel blij zijn: het project was artistiek geslaagd en het museum ontving heel wat meer bezoekers dan anders...Naast de dansante uitschieter Dansé donsé dan dan van de drie jonge mannen van Latri-nit, en de wellicht goed bedoelde, maar (nog

Nr. 58, December 1996 • Eva van Schaik • Een dure misser
Hoe dan ook, het prijzig uitgevallen, stevig op de toonbank liggende product dat meer voor de koffietafel dan voor de bureauplank lijkt bestemd, is er nu...Ook in de jaren vijftig en zestig werd België door vele groten uit het westen en oosten bezocht, zelfs meer dan Nederland...Mocht dat zo zijn, dan dient dat verklaard te worden

Nr. 59, Maart 1997 • Daniël Biltereyst • Een bijziende zoektocht naar legitimiteit
Het hele debat over cultuur op de televisie, zeker op de openbare omroep, gaat dan veel verder dan het behoud van een bepaald aantal of soort programma's. De vraag naar het te verdedigen cultuurbegrip...Men leest het zelden, maar iedereen weet dat de Vlaamse mediasector -erger dan waar ook in Europa - de afgelopen jaren een onwaarschijnlijk proces van commercialisering en concentratie heeft...Een klein aantal private concerns controleert de brede massacommunicatie- en informatiesector, terwijl de private financiering via sponsoring en reclame sterker is dan ooit

Nr. 59, Maart 1997 • Myriam Van Imschoot • Forsythe met friet
De tijd is er niet meer dan de passen die gezet worden, stap na stap, keer op keer...Dan zou je van je stoel willen springen en roepen: 'kom dan, geef je, ga er nu eindelijk eens tegenaan'. Deze reflex is allicht een stille erkenning van het feit dat er in de perceptie van een...Dus: wat betekent theaterentertainment dan nog

Nr. 60, Juni 1997 • Katie Verstockt • Dans/tijd
Wanneer je poogt iets van hem te vatten, is ie al lang weer verder, en wat is dat wat je hebt dan nog waard...Maar er kwam meteen ook een besef dat film een illusie is, die achteraf aanschouwd wordt, waar dus hoe dan ook het gebeuren al een verleden heeft en vastligt...Daarover schrijft Garaudy: 'Zij die, zoals Martha Graham, een vuur gebracht hebben op aarde, hebben geen materieel spoor nagelaten: noch Socrates, noch Jezus

Nr. 61, Januari 1997 • Klazien Brummel • Balanchine en de essentie van het ballet
Voor Balanchine is de muziek altijd een sterkere directieve geweest dan de beeldende kunsten - hij studeerde in Sint-Petersburg behalve ballet ook piano en compositie...Het was snel geregeld, Balanchine gaf toestemming om balletten als Serenade en Concerto Barocco in Nederland in te studeren en uit te voeren en gelijktijdig zijn ook balletten van Graham naar...Sindsdien is het verzamelen van het werk van Balanchine en Graham onafgebroken doorgegaan en op dit moment heeft Het Nationale Ballet buiten het New York City Ballet zelfs de grootste collectie

Nr. 65, Januari 1998 • Naomi M. Jackson • Postmodernisme met nationalistische trekjes
Die zouden kunnen aantonen hoe de centrale problemen van talloze invloedrijke postmoderne schrijvers waaronder dan vooral Haraway, Deleuze en Guattari worden...Na deze veelbelovende start keerde het gezelschap terug naar New York voor een reeks van vijf bezoeken, beginnende bij de voorstellingen in het City Center in 1979, dan in het Metropolitan Opera House...1994 vergeleek Kisselgoff Kylians nieuwe stuk No More Play met het werk van Balanchine en Graham, eerder dan het te situeren in de nabijheid van het werk van Mark Morris of Ulysses Dove, laat staan

Nr. 69, Januari 1999 • Myriam Van Imschoot, Rudi Laermans • De sprong van Nijinski
Maar dan daalde hij neer - en dit was het tweede mirakel -, trager dan hij was opgegaan, even zacht landend als een hert dat een sneeuwhaag opruimt...en aan het publiek geven, zodat ze zouden weten dat Hij alomtegenwoordig is. Wanneer ze "het" voelden, dan was ik de spiegel van Hem...Het doet er dan alles bij elkaar genomen weinig toe of de moeiteloosheid dan wel integendeel de inspanning wordt gerepresenteerd

Nr. 69, Januari 1999 • David Michael Levin, Rudi Laermans • Balanchines modernisme
Mijn voornaamste stelling luidt dat deze meester-choreograaf inzicht verwierf, grondiger misschien dan wie dan ook voor hem, in de mogelijkheid om de puur klassieke zinsbouw van het bewegend menselijk...De zinsbouw moet het voelbare gewicht, de massieve harmonieën van het lichaam gebruiken en erkennen, maar dan enkel om die te overwinnen of op te schorten en het objectieve lichaam als een bij...Want anders dan het schone biedt het sublieme geen direct behagende (doelgerichte) vorm; het tracteert integendeel op iets dat manifest vormloos is, of dat hoe dan


Toon volgende resultaten