Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


41 document(en) met "Das Volk" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 42, Juni 1993 • Ludo Abicht • 'Zeg me, waar is mijn vaderland?'
Tegenover haar volk, haar traditie, zet zij een andere emotie: dankbaarheid...Ik denk dat de bevolking van Vlaanderen (ik gebruik nooit het woord 'volk') vandaag op de drempel staat van deze laatste en moeilijkste fase van haar ontvoogding, wat helemaal niet wil zeggen dat ze...Een beetje zoals Brecht zei na 8 mei '45 : 'Der Schoss ist fruchtbar noch ausdem das kroch' (de schoot is vruchtbaar waaruit dit gekropen is). Stil autisme Net zoals de ontvoogding

Nr. 43, November 1993 • Tuur Devens • Van poppenkast tot figurentheater
Als in 1810 het beroemd geworden opstel Über das Marionettentheater van Heinrich von Kleist verschijnt, dan maakte dat totaal niets los bij het toenmalige poppentheater...het pedagogische poppentheater kregen kinderen en het volk met erg verfijnde poppen, decors en technische vondsten, de burgerlijke normen en waarden voorgeschoteld

Nr. 49, April 1995 • Johan Reyniers • Nomaden over de grens van de taal
Volgens de overlevering (van Diogenes Laertius) wou die het volk tot een zuiver geestelijke religie brengen, maar werd hij op aandringen van de priester Hermokrates verbannen...Hertmans: 'Mijn faalangst om voor theater te schrijven was ik kwijt na het zien van de opvoering van Das Spiel vom Fragen van Peter Handke, door Maatschappij Discordia...Hölderlins toneelbewerking krijgt die zelfs onmiskenbare revolutionaire trekken: 'Gebt das Wort und teilt das Gut..., jeder sei wie alle

Nr. 54, Februari 1996 • Johan Thielemans • Het woord dat mij ontbreekt
Hij is de man van het volk, hij begrijpt hun noden en is bereid om toe te geven...Hij begrijpt de noden van zijn volk en gedoogt de uitspattingen van de dans rond het Gouden Kalf...Het wachten beu wendt het joodse volk zich tot het Gouden Kalf

Nr. 60, Juni 1997 • Clara Van den Broek • Pleidooi voor de tweede e
volk op af te komen...Een derde verontrustend element zal daarentegen de paradijselijke onschuld finaal de das omdoen

Nr. 62, December 1997 • Gojim 5.1 • Doodgewoon en levensecht
Diezelfde zucht naar herkenning heeft tenslotte ook Lady Di de das omgedaan...De geteleviseerde huwelijksceremonie is de logische volgende stap in de herziene pr-strategie van een koningshuis dat meer de indruk wil wekken dicht bij zijn volk te staan...Wanneer het Britse volk er na het overlijden van Diana op aandringt dat de vlag (de standaard van de Windsors) halfstok zou hangen op Buckingham Palace botst deze wens dan ook met dit metafysisch

Nr. 62, December 1997 • Marc Holthof • Een koning uit een washuis
De inwoners van het eiland zijn net hun koning kwijtgeraakt, en omdat de aangespoelde vreemdeling veel gelijkenissen vertoont met de verdwenen koning, wordt hij door heel het volk als koning herkend...Zijn hypotheses waarom een volk zich laat verslaven formuleert de La Boétie in stoïcijnse termen, daarbij refererend aan de Romeinse geschiedenis...Om zijn doel te bereiken gebruikt de tiran alle middelen: kennis en intelligentie worden uitgebannen bij het volk, in de plaats ervan komt corruptie

Nr. 71, Maart 2000 • Marianne Van Kerkhoven • Aantekeningen omtrent geheugen en lichaam, traditie en...
De relatie die een volk, een groep mensen met zijn/haar cultureel erfgoed aangaat, wordt door vele factoren bepaald en is -verspreid over de aardbol - aan grote verschillen onderhevig...1977 reconstrueerde de Duitse choreograaf en danser Gerhard Bohner Das Triadisches Ballett dat door Oskar Schlemmer in 1922 werd gecreëerd en waarin Schlemmer zelf meedanste

Nr. 72, Juni 2000 • KUNSTENAARS OVER HUN PROJECT
Zoals sommigen weten vorm ik met een hoop ander volk het MartHA...Dat kon je af en toe merken, dat deed mij mee de das om

Nr. 79, December 2001 • Isabelle Finet • Illusionisten op het dorpsplein
Toch is elke poging om het toneel nieuw leven in te blazen weer teruggekeerd tot het volk als bron...Zo... Het debat is al lang voorbij, de DAS-gesprekken ook

Nr. 82, Juni 2002 • Marianne Van Kerkhoven • Stadstheaters - deel 3: Publiekstheater Gent
muziek Lod, DAS...). van der meiren: Toen ik in Arca begon, zat dat plateau op min 20...Dat is economische nonsens; wat veel volk en dus veel geld genereert, heeft geen subsidies nodig...Dat is dat ‘gecrocheteer’. Ik wil verhalen over een gans volk, maar niet op een folkloristische manier

Nr. 85, Februari 2003 • Peter Anthonissen, Dries Moreels • Vechten om speelruimtes te creëren: Het project...
Geremd door de financiële mogelijkheden van het Gentse kunstencentrum, besloot het trio voor de huidige subsidieperiode een aanvraag in te dienen als theatergezelschap en DAS Theater te vormen...Dit is absoluut geen pleidooi voor dogmatisme en elitisme, integendeel, ik zou willen dat er veel volk op afkomt en we zullen daar echt voor ijveren... BILCKE: 'Na de periode van Arne Sierens en Johan

Nr. 90, Februari 2004 • Paul Kuyper • Het engagement van het woord
Die keuze was ook gericht op een sociale doorbraak, op een positionering van het theater in de emancipatoire beweging voor een andere wereld, voor de bevrijding van het volk en de werkende klasse...Brauchbarkeit (maatschappelijk nut, maatschappelijke betrokkenheid nvda) kann nicht angestrebt und nicht bedient werden, sie ergibt sich in der unschuldig schönsten Zusammenarbeit der Welt: das ist

Nr. 90, Februari 2004 • Marianne Van Kerkhoven • 'De gedachten zijn vrij...': Brief aan jonge...
Hieromtrent zei de Russische beeldende kunstenaar Ilja Kabakov: 'Ich denke -das hat uns unter anderem die Sowjetische Wirklichkeit gelehrt- Ideen kamt man verkörpern doch man macht sie damit nicht...De categorieën die het populisme ons vandaag aanreikt, zoals 'het volk', 'de gewone man', 'de modale burger' bestaan evenmin...Wij wilden het verhaal van koningen en helden uit de geschiedenis, van de politieke en economische machtshebbers van die tijd vervangen door het verhaal van het volk, maar dat volk viel in onze handen

Nr. 92, Juni 2004 • Katleen Van Langendonck • 'De essentie van verleiden is transformatie': Geslacht,...
Corday was ervan overtuigd dat ze haar land van de ondergang redde: 'Ik doodde geen man, maar een wild beest dat het Franse volk opat'. Meestal is het omgekeerd, zoals recent nog de man die...22 ® ® ® etcetera 92 Transformatie en crossdressing Sekseambiguïteit is trendy, denk maar aan androgyne popsterren als Bent van Das Pop, Stef Kamil Carlens van Zita

Nr. 99, December 2005 • Ramona Verkerk • Warmhouwe
filosofische volk Want das ook allemaal dagdromerij Ja, misschien zeg ik nou heul domme dingen Dat ken Maar gevoelsmatig het ik toch zoiets van - As ik de teevee aanzet En tis zo: journaal...Asof hij... begrijp wat een vrouw asik nodig heb En das nie veel hè Nee veel heb ik nie nodig Maar wel iemand die er is En deze man ziet eruit as een man die...Das mooi jonge En opt werk

Nr. 99, December 2005 • Jan Lauwers • State of the Union: Het eeuwige vergeten...
Heel wat mensen die zichzelf rekenen tot het 'gewone volk' menen precies te weten wat dat gewone volk nodig heeft...Heeft de vorige eeuw ons de das omgedaan

Nr. 101, April 2006 • 
De kunst was een domein dat excelleerde in -om met Ernst Bloch te spreken- 'das Prinzip Hoffnung', het geloof in de mogelijkheid van een menswaardig leven, incluis een humaan lijden...representatie (van 'de wil van het volk'; het democratische principe van volkssoevereiniteit). De geslaagde kunstparticipatie wordt zo herleid tot een vorm van morele communicatie, zoal niet tot een soort

Nr. 103, September 2006 • Anne Dekerk • Porno-drama: scènes voor pornografie
frustraties in een poging de ‘kloof ’ tussen politici en ‘het volk’ te overbruggen; het innerlijke lijden van de psychiatrische patiënt kan administratief efficiënt ingeschreven worden via de overzichtelijke...Kristeva), Das Ding (M. Heidegger, S. Freud), het punctum in het beeld (R. Barthes). Steeds gaat het om iets wat doorbreekt in het ‘volledige’: iets dat noch volledig onbepaalbaar, noch rest-loos te bepalen

Nr. 106, April 2007 • Rudi Visker, Chokri Ben Chikha, Flore Opsomer,... • Transculturele Vibraties: De multiculturaliteit voorbij
het eigene (de eigen cultuur, het eigen volk...) die het multiculturalisme belet het interculturalisme te worden dat het eigenlijk wilde zijn...De pijnlijke waarheid van het multiculturalisme verschijnt nog daar waar men zich tegen dit multiculturalisme keert en een bodem opeist voor het ‘eigen’ volk...waarde’ en ‘axiologie’. 27 F. Nietzsche, Zweite Unzeitgemässe Betrachtung: Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben, p. 227


Toon volgende resultaten