Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


6 document(en) met "Dat Cerceau"Nr. 25, Maart 1989 • Klaas Tindemans • Verschraling
Even leek het erop dat Gérard Mortier in de Munt regelmatig dé grote buitenlandse theaterevenementen kon ontvangen: budgettaire en intern-politieke beperkingen -- Mortiers uitnodigingen staan, dat...gevolg hebben dat artistieke vruchtbaarheid nog slechts mogelijk lijkt op een heel klein veld, dat nauwelijks plaats biedt (figuurlijk dan) aan een 'breed' publiek...Dit is geen hautaine veroordeling van lokale omgangsvormen, het enige jammerlijke is dat de stafmedewerkers van die centra (dat geldt ook voor de rest van Vlaanderen) zowel sociale animatie als

Nr. 25, Maart 1989 • Walter Moens • Schetsen voor een Vlaamse theateridentiteit
Dat geeft aan vele (jonge) Vlamingen de kans tot een attitude van savoir-vivre, zonder meteen te moeten overschakelen naar het Frans en de Franse cultuur...Het merkwaardige is echter dat als in deze kringen het Nederlands wél manifest aan bod komt (Jan Decorte, Willy Thomas), de betrokken theatermaker in de traditionele Vlaamse theaterwereld niet voor...Zijn doelstelling -- de volksemancipatie -- blijft voor Brussel een actueel gegeven, dat door de hoge vlucht die de (tweede) Mallemuntgeneratie heeft genomen enigszins in de schaduw was gesteld

Nr. 26, Juni 1989 • Luk Van den Dries • STAD & THEATER
Dat betekent niet dat de 'jongere' theatergeneratie nu voorgoed binnen is: het vernieuwende theater beschikt alles samen over slechts ca...Vandaag zien we echter dat dat niet gebeurd is: het Jeune Théâtre is niet in staat zich te ontplooien tot de werking van een groot gezelschap, brengt te weinig produkties om een massief verschijnsel...Ook receptief valt er minder te beleven : het valt op dat het Franstalige publiek beter de weg lijkt te vinden naar het Vlaamse receptief werk, en dat Théâtre 140 de laatste jaren een vast plateau

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Koudwatervrees voor de radicale lectuur
Opvallend, voor de structuur van Jappe Claes' Platonov is dat hij uitvoerig schrapt in de aan Van Houwenin-ge/Lutz ontleende passages, terwijl hij Frayns scènes (weliswaar minder in aantal) haast...Tsjechow), een inzicht dat zoveel mogelijk losstaat van de anekdote, van de mededeling, maar dat dicht bij een meer samenhangende visie op mensen, op leven, op samenleven aanleunt...Het beroemde verhaal Zaal 6 is een openbaring in dat verband, en moet eens naast Platonov gelegd worden: dat werpt een ander licht op de zogezegde levensmoeë onderwijzer

Nr. 37, April 1992 • Hana Bobkova • De criticus en zijn verantwoordelijkheden
Er zijn er zelfs die beweren dat kunst weerloos geworden is. Ik geloof dat niet helemaal...Het respect dat iemand voor zichzelf heeft, zal hem verhinderen arrogant te zijn en niet serieus om te gaan met de anderen, en het feit dat hij gemakzucht bij zichzelf verafschuwt, zal hem niet...Dan wordt hij een criticus waarover Jean Copeau gezegd heeft dat hij eerlijk, serieus is, dat hij diepgaand is, dat hij creëert als de dichter die hij moet beoordelen en dat hij in staat is aan

Nr. 47, December 1994 • Marianne Van Kerkhoven • Jac Heijer
En dan het cruciale probleem van de herhaalbaarheid van een voorstelling: dat geen twee voorstellingen dezelfde zijn; dat hij vaak tweemaal ging kijken en er ook tweemaal — dat pleit dan voor het...Maar toen ik dat door had, heb ik niet alleen om dat lekkere komediespelen zitten lachen, maar ook om mijn serieuze zelf...de Cerceau — voorstelling van Viktor Slavkin en Anatoli Vassiljev, beschrijft hij de verschillen tussen het Amerikaanse en het Russische theater en hun relatie met hun erfgoed: 'Dat Cerceau getuigt