Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


9 document(en) met "De Aristotelische"Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
volkscultuur (in dans, zang, gitaarmuziek, in de verwijzing ook naar het stierenspel in de arena) ; de allesoverheersende aanwezigheid van de katholieke kerk (in de processiemuziek en vooral in de enorme kerkluchter...Als in de oorlog (AKT) Foto Oosterlynck Gelezen "De Aristotelische drie-eenheid (tijd, plaats, handeling) mag dan al voorbijgestreefd, ouderwets en onbruikbaar voor het hedendaagse...al te zeer vanuit de Gentse situatie bekeken, wat in de keuze van de artikels de facto tot een vertekende of onvolledige weergave leidt en ten tweede (gevolg van ten eerste) lijkt de registratie van de

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Müller
Een toegespitste taal die het moet hebben van de interne spanning tussen de anecdotiek en de droom, de lijfelijkheid en de gedachtenstroom...ARCA De Opdracht heeft een simpele fabel: drie afgezanten van de Franse Revolutie (Debuisson, Galloudec, Sasportas) worden naar Jamaica uitgestuurd om daar de opstand te importeren tegen de...Het vasthouden aan de oorspronkelijke bedoeling de gelaagdheid van de tekst concreet te maken in een hiërarchisering van de ruimte, veroorzaakt een over en weer geloop en een openen en sluiten van

Nr. 6, Maart 1984 • Paul De Bruyne • De tweede generatie in De lege cel...
Op zoek naar de achtergronden van de moord verzamelde de schrijver het materiaal dat tot De lege cel zou leiden...En de aristotelische ontwikkelingslijn werkt hier dwingend en sterk...Met name de verliefdheidsscènes lijden onder de nostalgie van de vijftiger die een tienerliefde tracht te verwoorden en dus veel te aardig bezig is. Die kloof komt nog eens extra in de verf omdat de

Nr. 35, September 1991 • Stefan Hertmans • Syberberg als Amfortas: een pastorale wonde
De wonde van Amfortas In zijn film Parsifal heeft Syberberg voor de lijdende Amfortas een formidabel filmische metafoor gevonden: hij maakt de wonde los van het lichaam van de visser-koning...het epische systeem als anti- aristotelische cinema met de wetten van een nieuwe mythe te verbinden...De huidige cinema is voor mij de tot boulevardtrivialiteit vervallen vorm van aristotelische dramaturgie zonder enige poëtische, esthetische en geestelijke vernieuwing sinds vijftig jaar

Nr. 59, Maart 1997 • Jean Baudrillard • Manifest: De obscene vorm van het antitheater,...
Ook het gebruik van de perspectief in de schilderkunst en de architectuur van de 16de en de 17de eeuw is meestal gebaseerd op de illusie en het effect...Vanaf de 18de eeuw belast het theater zich met 'realiteit': het toneel verwijdert zich van de machinistische simulatie en van de metafysica van de illusie en komt zo in de ban van het naturalisme...Het gaat hier niet langer om de befaamde aristotelische catharsis van de affecten, maar om een desintoxicatie- en reanimatiekuur

Nr. 60, Juni 1997 • Geert Opsomer • Geschiedenis en theater: de speler en de...
De animator van dit proces is de verzamelaar: 'Het verzamelen is een praktische vorm van herinneren, en het is de meest overtuigende van de profane tekens die wijzen op de inwerking van het "verleden...geschiedschrijving eveneens een terugkeer naar het aristotelische model van de ervaring die niet gestructureerd is door taal, theorie of narrativiteit; hij heeft het over de prereflectieve, ongearticuleerde achtergrond...De theatraliteit van de kermisshow, van de 'verstrooiing' en van het warenhuis (met exotica en special events incluis) primeert enigszins op de theatraliteit van de interruptie die Benjamin zo hoog

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • Theater voorbij het drama?
Ik beperk me hier tot een viertal 'bouwputten' waaraan in het boek wordt gewerkt: de dramatische theorie van Peter Szondi en de niet-aristotelische dramaturgie van Brecht (die Lehmann ontoereikend...de studie van het theater gaat het om de 'enscenering' en niet om de 'voorstelling', waarbij de enscenering de ideale semiotische constructie is en de voorstelling slechts een flauw afkooksel hiervan...geheel van tekens die de enscenering uitmaken en de performancetekst is de gehele situatie van de opvoering (de toeschouwers, de ruimte en het tijdstip van de voorstelling). Het postdramatische theater

Nr. 88, September 2003 • Erwin Jans • De Drama's van 11 september: Opgedragen aan...
Een uitgebreide studie hiervan zou doorheen de theatergeschiedenis moeten reizen: van de weeklacht van de overwonnen Perzische koningin Atossa in De Perzen van Aeschylus tot de 'innerlijke oorlog' van...de aristotelische dramaturgie - die het westerse theater domineert tot in de negentiende eeuw - is de catastrofe het resultaat van een keten van acties die leiden tot een ontknoping aan het einde van...Na de absolute verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog verscherpt het besef van de catastrofe nog: de stukken van Beckett, Bond en Miiller zijn even zovele pogingen om te getuigen van de effecten

Nr. 89, December 2003 • Erwin Jans • Theater: her-theatraliseren of de-theatraliseren?
De theatermetafoor wordt door de socioloog Erving Goffman, de antropoloog Viktor Turner, de filosoof Jean-François Lyotard, de kunstcriticus Michael Fried, de cultuurtheoreticus Jean Baudrillard en de...De materialiteit van de theatertekens en de lichamelijkheid van de acteur zijn de twee media bij uitstek voor de 'her-theatralisering' van het theater...plaats van de scène zijn we, aldus Baudrillard, in het tijdvak van de obsceniteit aanbeland: 'De verschijningswijze van de illusie is de scène, de verschijningswijze van het reële is het obscene