Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


14 document(en) met "De Beweeging en Vooruit"Nr. 14, Juli 1986 • Peter De Jonge • Dansfestival De Beweeging
de inleiding van het programmaboek van de eerste editie van De Beweeging (mei 1984) schreven de organisatoren: "De Beweeging is uit niets meer of minder ontstaan dan uit wrevel". Wrevel omdat zij een...De impact van De Beweeging zou immers afgemeten worden aan de mate waarin het haar artiesten een opstapje had verschaft en mede aanleiding was geweest tot het ontstaan van een circuit waarin jonge...Tekenend is eveneens dat de twee overige namen die vorige keer ook op de affiche stonden, met name Marie-Anne Schotte en Cathérine Massin, pas op de tweede editie van De Beweeging met een nieuwe

Nr. 30, Juni 1990 • Alexander Baervoets • Danslandschap in Vrije Val De Beweeging
Tegen de Bierkaai Hun onbaatzuchtige strijd tegen de artistieke isolatie van dansers en publiek én tegen het immobilisme van de overheid voeren de organisatoren van De Beweeging nu al acht...Om de tekening van het festival te vervolledigen, vermeld ik nog terloops dat de Beweeging financieel wordt gesteund door de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Antwerpen, enerzijds, en door de...Door met de strijd De Beweeging was al bij al een geslaagd festival, waarbij vooral opviel dat de interesse voor de dans nog steeds aangroeit en dat te veel would-be-choreografen nog steeds

Nr. 38, Mei 1992 • Inhoudstafel
boekhandels en krantenkiosken van Vlaanderen en Nederland en in de volgende theaters en culturele centra: Aalst Centrum Netwerk, de Ridderstraat 28- Antwerpen - DeSingel, Desguinlei 25 - Monty...02/ 767 94 14, fax 02/ 767 51 15 Etcetera Tweemaandelijks, jaargang 10, nummer 38, 15 mei 1992 5 Theater: Tasso bij Discordia, De Tijd en Stuc Vergeleken met de Tasso...muziekdirecteur van de Vlos 23 Theater: Spanje en Zuid-Amerika De Oude en de Nieuwe wereld ontmoeten mekaar in Cadiz 28 Kunstencentra: smalle beek of wilde stroom

Nr. 53, December 1995 • Theo Van Rompay, Stef Ampe • Drie jaar podiumkunstendecreet
De minister van Cultuur laat zich sindsdien adviseren door de Raad voor Nederlandstalige Dramatische Kunst, de Raad voor Dans, de Raad voor Muziektheater en de Raad voor Kunstencentra...Er wordt heel veel geproduceerd, maar de afname is vaak heel beperkt en staat in geen verhouding tot de kostprijs, noch tot de artistieke en creatieve energie...Staf Pelckmans: De spreiding, en meer specifiek de professionele aanpak ervan, is zeer belangrijk bij de beoordeling van gezelschappen en projecten

Nr. 58, December 1996 • Register Etcetera jaargang XIV (1996), nr 54...
Contrecoeur, nr 58 p 36 De Munt, nr 54 p 33 De Nederlandse Opera, nr 54 p 33 De Parade, nr 55 p 43 De Roovers, nr 58 p 16 en 22 De Verrukking, nr 58 p 16 De Vlaamse Opera, nr 56-57 p 45 Dito'Dito, nr 56-57 p 66...22 Victoriafestival, nr 54 p 12 Vlaams Theater Instituut, nr 58 p 2 en 6 Vooruit, nr 54 p 39 Vuile Mong en de Vieze Gasten, nr 58 p 16 Manifest Hulde aan Heiner Millier, nr 54 p 24 Trekt...Hollandia, nr 58 p 16 en 22 Verklärte Nacht - Rosas/De Munt, nr 54 p 33 Vladimir van de derde stand - Sergei Zjenovatsj, nr 56-57 p 2i Zes personages op zoek naar een auteur -Anatoli Vasiljev/Het Theater van de

Nr. 58, December 1996 • Myriam Van Imschoot • Een salon van weigeraars
De aanzienlijke meerkost van De Beweeging en Dans in Kortrijk in de huidige constellatie is omgekeerd evenredig met het geld dat de drie overige gezelschappen niét kregen...De scheiding tussen het Ballet van Vlaanderen en de rest van de dans verdiept de mentale kloof tussen de klassieke dans en de zogenaamd hedendaagse dans...Dankzij de steun van organisaties als De Beweeging en Vooruit konden deze choreografen voorlopig nog overleven

Nr. 60, Juni 1997 • Clara Van den Broek • Pleidooi voor de tweede e
Beter beschikt elke Vlaamse stad over een heel eigen profiel (en ik houd me hier dan nog aan de communautaire premisse). Ten slotte dient erop gewezen te worden dat De Beweeging al jaren te...Pas de chats, rondes jambes à terre en en l'air, uitgedraaide en gestrekte voeten, jetés en retirés voor wat betreft het voetenen benenwerk; arm op de barre, bras bas, eerste en tweede posities, en...Misschien is de taak van De Beweeging naar de toekomst toe wel net het eren van haar 'onconventionele' tweede e'tje, en zou ze er goed aan doen verder te werken in de open en vitale richting waar Hush

Nr. 62, December 1997 • Clara Van den Broek • Klapstuk 97 en het dansgeheugen
legendarische Judson Church Dance Theater, de 40ste verjaardag van Balanchines ballet Agon, en de 45ste verjaardag van wat algemeen de postmoderne dans wordt genoemd (de absolute strekking binnen de moderne dans...werk van Voortman en De Jonge, en van de drie ex-Cunningham-dansers O'Connor, Quinn en Solomons Jr.? De hele problematiek van Klapstuk 97 schuilt hierin dat er een verwarring gecreëerd wordt rond zijn en...Zoals Lieven De Cauter verklaart in De Archeologie van de Kick, is de moderne - en laatmoderne - mens door vervreemding en versnelling in de leefwereld het contact met de dingen kwijtgeraakt

Nr. 69, Januari 1999 • Guy Cools, Rudi Laermans • Talking 'bout my generation
out' zijn, en tegen de organisatoren, de kunstencentra, de media en de jonge kunstenaars zelf, die zogenaamd het 'geloof in de potentie van de jongste generatie' tot mythische proporties verheerlijken om...door henzelf of hun omgeving gecreëerd worden). En als de politieke en economische conjunctuur dan nog even mee in de lift zit - zoals dit de jongste jaren althans in Vlaanderen het geval was - en de...En dreigen we de generatiekloof niet meer op de spits te drijven door ook binnen de projectenpot het overgrote deel van de middelen aan de 'oudere' generatie toe te wijzen

Nr. 69, Januari 1999 • Pascal Gielen • Dans in Vlaanderen 1980 - 1995
Grafieken 2,3 en 4 illustreren aan de hand van speellijsten van Rosas, Ultima Vez en Les Ballets C. de la B. de rol van de kunstencentra tussen 1980 en 1995...Samen met dansorganisaties als Klapstuk en de Beweeging werden steeds meer hedendaagse dansgezelschappen gesteund door de Vlaamse Gemeenschap...Ik isoleerde hiervoor het budget van de in 1995 structureel gesubsidieerde gezelschappen (Rosas, Ultima Vez en Les Ballets C. de la B.), de structureel betoelaagde dansorganisaties (de Beweeging en

Nr. 72, Juni 2000 • Rudi Laermans • Succes als trauma?
Dixit Alain Platel: 'De kunstencentra of festivals als De Beweeging en Klapstuk hebben schrik om hun met moeite opgebouwde publiek te verliezen als ze nieuw, onbekend werk tonen, in het beste geval...zich veel meer op de vlakte: 'Met pijn in de ziel moeten we vaststellen dat we (de) recuperatie weer eens "hebben laten gebeuren", dat ondanks de inzet en het harde werk van de voorbije jaren we niet op...Beursschouwburg, deSingel, Nieuwpoort, Vooruit, De Werf, Monty,...: wat verbindt deze huizen soms met elkaar, tenzij de hoogst formele karakterisering dat ze met podiumkunsten bezig zijn en zowel

Nr. 74, December 2000 • Rudi Laermans • Dansplezier, breakdance, intieme lichamen en nog zowat
Jetzt bleef de 'dansdans' daarentegen voor alles dans: de dansers onderzochten hun eigen vallen, en niet zoiets als De Idee 'Valbeweging'. Geen wonder dus dat de performers tijdens de...manier de afstand tussen de achterwand van het podium en het proscenium) werd tevens op een uitgekiende manier met de maatschappelijk gangbare vrouwbeelden en het voyeurisme van de toeschouwer gespeeld...Want conform de door de bekende kunstwetenschapper Hal Forster in The Return of the Real beschreven logica van de 'retroactiviteit' - van het 'herbegrijpen', en ook: van het reactiveren - levert de

Nr. 80, Februari 2002 • Rudi Laermans • Culturele instellingen als actainten: (dans)werkplaatsen & cultuurbeleid
De nieuwkomers kunnen ook productionele ondersteuning krijgen van de kunstencentra die de hedendaagse dans welgezind zijn, zoals Monty, Vooruit, Stuk of Beursschouwburg...Daarnaast zijn er de twee al bestaande dansorganisaties met een werk-plaatsachtig karakter, Dans in Kortrijk en de Beweeging in Antwerpen...nodig en wenselijk (en die zal iemand als Barbara Van Lindt in de Beweeging ongetwijfeld leggen, onder meer vanwege haar affiniteit met het theater, haar reflexieve instelling en de in het Amsterdamse

Nr. 104, December 2006 • Anne Dekerk, Sally De Kunst • Landschapsschets werkplaatsen
De term refereert vaak aan de vraag van organisaties en kunstenaars naar de mogelijkheid om een ruimte te creëren waarin kan nagedacht worden over de verhouding tussen kunst en samenleving, of over...2001 werd wp Zimmer opgericht en werd de receptieve werking van de Beweeging stopgezet...Als infoen steunpunt voor kunstenaars streeft het nicc naar meer aandacht voor de concrete realiteit en de noden van de kunstenaars, en naar meer inspraak voor hen in de kunstsector