Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


14 document(en) met "De Bezige Bij"Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
Voordien was hij reeds betrokken bij de eerste pogingen tot politiek toneel in het naoorlogse België, namelijk de Werkgemeenschap van de Beursschouwburg (69-70) en Het Trojaanse Paard (70-71). Anno 83...De instemming van het publiek was de achterliggende toetssteen van alle werk bij Proloog...Wat ik nu wel denk is dat de collectieve werkwijze zoals wij die ontwikkelen bij Proloog, ons belet heeft om bepaalde delen van de werkelijkheid aan te grijpen

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Wambacq • And now for something completely different... Radeis...
Mijn wijsheid dank ik aan Harry Mulisch die zich in een briljant essay, opgenomen in Wenken voor de jongste dag (De Bezige Bij, Amsterdam, 1967), proclameerde tot de profeet van de natuurgoden Laurel...Vierde man is sedert enige tijd Georges Broeckaert, die als technicus verbonden is aan de groep en in die functie soms ook op de scène te zien is. In de vroege geschiedenis speelden bij Radeis ook Jan...De idee dat daarmee een zaak van de baan zou zijn, komt bij niemand op, ook niet bij de toeschouwer

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Daarachter breken de golven bij de gigantische boog die de opening van de grot vormt; en deze omlijsting zo zwart als ebbehout, brengt alle dingen in de voorgrond in vol reliëf...De eerste barrikade werd al in de vroege ochtend van vrijdag de drieëntwintigste opgeworpen, bij de Porte Saint-Denis; nog dezelfde dag werd ze bestormd door bataljons van het eerste en het tweede...Verne Ik dacht dat ik de enige passagier aan boord van de Nautilus was ? Omen Een foutieve opvatting die bij deze herzien is. Verne Als u me niet kwalijk neemt, dan -- Omen De kapitein van de

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
De cirkel is de hoofdfiguur in het stuk: in de repetitiviteit van steeds dezelfde sequens in wisselende rolbezetting; in de kinderdansjes die gelijk blijven bij de volwassenen: wie in de cirkel staat...Giselle verschijnt, maar hun weerzien wordt verstoord door de andere Wili's en Giselle, bij wie de liefde nog steeds heerst over de wraak, moet Albrecht verbergen...De samenwerking uitgever-gezelschap zorgt voor tekstedities die vaak nauw bij de opvoeringstekst liggen en dus uniek zijn in de al heersende toneelpapierschaar-ste

Nr. 30, Juni 1990 • Erwin Jans • Het Achterland van het theater
Bij de aanvang van de voorstelling leest Jan Joris Lamers, het tekstboek in de hand, met een beredeneerde slordigheid en in vrij hoog tempo de regieaanwijzingen en stelt de personages voor...tics, het toeval dat in iedere voorstelling wel een kans krijgt, de aanpassing van iedere voorstelling aan een nieuwe ruimte,... Deze tussenruimte tussen spelen en lezen is bij uitstek de plaats van de...De 'atopie' is bescheidener in haar opzet, meer betrokken bij de concrete dingen en precies daarom misschien een haalbare strategie : "De atopie is geen uitweg uit de werkelijkheid, maar een opening

Nr. 42, Juni 1993 • Johan Thielemans • Dora Van der Groen
Ik kreeg daarop een negatief antwoord, maar bij De Ruyter in Brussel kon dat wel, en daarom ben ik naar de KVS gegaan...De acteur moet met wat anders voor de pinnen komen, en ik denk dat we maar op de goede weg zijn als de acteur mij kan tonen dat hij een magiër is. Etcetera: Heb je Vondel ook gekozen voor de...Etcetera: Een belangrijk aspect van de Vlaamse Golf is dat jonge mensen zich niet meer aansluiten bij de grote gezelschappen, en liever hun eigen gezelschap oprichten

Nr. 46, Januari 1994 • Stefan Hertmans • De Nijinski-gedichten van Stefan Hertmans
vijf cycli, opgehangen aan evenveel kunstenaars uit de eerste helft van deze eeuw, gaat de dichter op zoek naar "een soort plaatsbepaling in zijn eigen tijd", zoals de flaptekst zegt, "alsof een woord...Een doorgangshuis opent dus op het moment dat bij Nijinski de stoppen doorslaan, en eindigt als hij - drie jaar na zijn overlijden in Londen - op het kerkhof van Montmartre zijn definitieve rustplaats...Een Nederlandse vertaling verscheen in 1972 bij De Bezige Bij

Nr. 50, Juni 1995 • Johan Reyniers • Tournée générale!
jaar na jaar uitgegeven door De Bezige Bij...Grote gevoelens zouden er zijn en daar hoort natuurlijk een groot decor bij zullen ze bij de KNS wel gedacht hebben: links en rechts zien we spelonken, in het midden van de scène staan autowrakken bij...wansmaak: Malou is nu eens niet, in tegenstelling tot bij het NTG, het lieve meisje, maar werkelijk een vulgaire del die haar voorste tanden al kwijt is. De acteurs spuwen op elkaar, de een duwt de ander de

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Josse De Pauw • Van saters en eiknimfen
Josse De Pauw De zondvloed Ook de Griekse zondvloed was de bestraffing van een menselijk geslacht, dat de eerbied voor de goden verloren had...Zij zullen weten, dat de grote goden, de Olympiërs, hun dood willen, maar dat wij evenals zij, evenals de kleine beesten, tenslotte het leven zijn, de aarde, het ware dat telt...Uit: Cesare Pavese, Gesprekken met Leuco, Vertaling C. van Gruting-Veniet en E. Tavanti-van Gruting, Uitgeverij De Bezige Bij, Amsterdam, 1987

Nr. 70, December 1999 • (advertentie)
popmodernisme, het 'papieren huis' en 'de textuur van dans', een aflevering stelt jonge Vlaamse dichters centraal, een bevat werk van Luc Tuymans, en de laatste draait rond de jonge Frans-Belgische literatuur en...POSTCODE PLAATS ^^^^^ _\ Ik kies het volgende boek van De Bezige Bij: (één titel aankruisen) Moses Isegawa De slangenkuil Ivo Michiels De verrukking HarryMulisch De procedure...Miriam Van hee Het verband tussen de dagen

Nr. 76, Maart 2001 • Peter Anthonissen • Meer en meer zichzelf
Bij de dood van de kleinzoon van de profeet begonnen de mensen te schreeuwen...De Bezige Bij, Amsterdam 1996 Kamaledin: Ja...Bij de laatste opvoering van Het oog van de dadel hebben de acteurs zelf beslist één bepaalde scène te schrappen

Nr. 77, Juni 2001 • Katrien Vuylsteke-Vanfleteren • Genet
De ontmaskering van de illusie bij Genet stopt niet met het ontmaskeren van de personages...Bij vele moderne en hedendaagse auteurs zoals Reiner Werner Fassbinder, Pier Paolo Pasolini, Werner Schwab,... staat de confrontatie van de toeschouwer met de eindigheid centraal in hun oeuvre...De Bezige Bij, Amsterdam, 1967, p. 224

Nr. 89, December 2003 • Elke Van Campenhout • De intieme ervaring
Voor de theatrale setting betekent dit, dat de beroering die bij de toeschouwer wordt opgewekt, ook aan hem moet worden teruggegeven...De band tussen de choreografie en de ruimte waarin ze wordt uitgevoerd, wordt bij dit soort creaties - net als bij de reeds hoger genoemde - tot het uiterste gedreven...Als het publiek niet bij de speler geraakt, Iaat de speler dan tot bij het publiek komen, lijkt de optie

Nr. 111, April 2008 • Hugo Claus • Theatergedicht
Nooit raakt de Eerste Speler van de kaart, hij komt naar voren en denkt: ‘God zij dank ben ik niet wie ik ben...En wie komt daar naar voren en zegt: ‘Eindelijk is de dag gekomen,’ en zegt tot zijn moeder op de eerste rij: ‘Eindelijk, mama, is de dag voorbij’? Hij, Prins...uit : Gedichten 1948-1993, De Bezige Bij, 1994