Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


12 document(en) met "De Brandende Kwestie"



Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
gezicht gespuugd krijgt, ..." (Gerrit Komrij, "De brandende kwestie toespraak d.d...ontknoping te vertragen, de wendingen in de handeling voor te bereiden en de toeschouwer er toch mee te ve verrassen, de regels voor het juiste verdelen en op tijd aanbrengen van de toneeleffecten, de grote...Men spreekt altijd in de derde persoon -- zowel over zichzelf als tot de andere(n). En wat de tijd betreft: in de tekst van Jandl 'bezigen' de personages uitsluitend de alleen in het Duits voorkomende

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Melodrama maar zonder de parodie, zonder de overdrijving van de gebruikte clichés, zonder de ernst ook van de tragedie; weer eens: die gewilde dubbelzinnigheid van Liz LeCompte...Marianne Van Kerkhoven (1) Ethel Portnoy, De Brandende Kwestie...Bij de Woos-tergroup zijn het de performers zelf die de dragers zijn van de idee en niet de personages die ze spelen, noch de accessoires waarmee ze werken

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
De Amerikaan gaat gebukt onder de afwezigheid van een cultureel erfgoed: zijn geschiedenis is aan de Oostkust 200, in het Westen 100 jaar oud; de cultuur van Europa is voor hem 'the real thing'. De...Melodrama maar zonder de parodie, zonder de overdrijving van de gebruikte clichés, zonder de ernst ook van de tragedie; weer eens: die gewilde dubbelzinnigheid van Liz LeCompte...Marianne Van Kerkhoven (1) Ethel Portnoy, De Brandende Kwestie

Nr. 4, September 1983 • Inhoudstafel
Naar aanleiding van Cunninghams nakende bezoek aan België, portretteert Goedele De Keersmaeker de peetvader van de post-modern dance...48 In de Kroniek berichten over 'Katia Kabanova' bij de Munt, Vlaamse scenografie in Praag, twee creaties van auteur René Verheezen, 'Casimir et Caroline' van het Théâtre de la Salamandre...Wat we Amerikaanse cultuur noemen is niets anders dan de cultuur van de geïndustrialiseerde wereld" (We citeren op gezag van Etheï Portnoy, De Brandende Kwestie, Tramlijn Begeerte', Vrij Nederland, 28

Nr. 36, December 1991 • Tone Brulin • De Nacht van de Brandende Apen
En op de dag dat hem werd gesignaleerd, dat leden van de schuttersvereniging aan de overkant - in de Ploegstraat - vanuit de ramen van hun lokaal de exotische vogels...Al de dieren, die zich een potentiële prooi voelen, zoals de herten en de gazellen en de zebra's beginnen rond te draven in de hun toegemeten ruimte...het midden van de zaal stond een welgedekte tafel en de apenbevolking in de kooien rondom drukte de snuiten tegen het glas om elke beweging van de obers te volgen

Nr. 51, Augustus 1995 • Marleen Baeten • Accidents de parcours
De acteur mag met zijn sjablonen niet langer de regisseur dienstbaar zijn en de regisseur moet hem de middelen en het materiaal ter beschikking stellen waardoor de acteur zich kan ontwikkelen, en hij...Ik kom al snel tot andere gedachten wanneer ik hoor dat de renners unaniem besloten hebben om de zware bergrit van 237 km onder een brandende zon aan wandeltempo uit te rijden...Door voor één dag elke vorm van competitie te weigeren wijzen de renners de Tour-organisatoren terecht, die de uitbundige huldigingsshow op de dag van de dodelijke val gewoon hebben laten doorgaan

Nr. 61, Januari 1997 • Klaas Tindemans • Shakespeare en het pelliculetaboe
kwestie is. Dit 'realistische' beeld van een Amerikaanse grootstad gaat uit van sociologische premissen (anonimiteit, abstract geweld) die tè ver staan van de sociale context die de door Shakespeare geschetste...Precies de zorgvuldige letterlijkheid van de Shakespeare-tekst in de film is verantwoordelijk voor dit betekenisloze contrast tussen de 'city tragedy' - het drama van de nabijheid -en de geforceerde...Zo gaan de toneelspelers helemaal de mist in door hun verhaal - Hekuba schreiend over het brandende Troje - te tonen en elke 'toneelmatige' subtiliteit daarmee te vernietigen

Nr. 70, December 1999 • Pieter T'Jonck • Klapstuk '99; veel verleiding, weinig kritische zin
Ofwel is er met Klapstuk zelf, met de wijze waarop de formule ingevuld wordt, iets aan de hand...Hoewel er aanwijzingen zijn dat dans lang niet meer de kunst is waar 'het' gebeurt, zoals in de jaren '8o, houd ik het er voorlopig op dat het vooral Klapstuk zelf, als festival, in de editie '99...Ook als de kunstenaars in kwestie vreselijke stijfkoppen zijn, die van geen goede raad willen weten

Nr. 75, Maart 2001 • Jan Bosteels • De Nachten durven niet mere te durven
De gangen zijn dan ook constant even druk bevolkt als de vier zalen en je kan je zelfs niet van de indruk ontdoen dat er in de zalen meer verloop is dan in de gangen...Als De Nachten vernieuwend en belangrijk willen blijven of beter: terug vooruitstrevend en toonaangevend willen worden, zal dat van de kwaliteit en de originaliteit van de podiumacts afhangen...De blijdschap voor, tijdens en na de Nachten 2001 is eigenlijk vooral een kwestie van geslaagde marketing

Nr. 83, Januari 2002 • Oscar Van Woensel • In het theater moet de theatermaker de...
Niet de toeschouwer, niet de producent, niet de uitbater en niet de overheid...Laten we geen theater maken om te voldoen aan de wens de boel te laten varen, de boel de boel te laten...Ik geloof wel dat het allemaal onmogelijk is wat ze daar doen en de stemmingen die mij zouden moeten overrompelen beperken zich tot de uitleg ervan door de man met de zwarte hoge hoed

Nr. 94, December 2004 • Elke Van Campenhout • Salzburg lied to us
Deze actie maakte deel uit van het Redefining Action(ism)-programma, georganiseerd door de Sommerszene Salzburg, en de kunstenaar in kwestie was Davis Freeman, die net als een tiental andere kun...Door de kunstenaars de straat op te sturen, werd gehoopt bij de bevolking een grotere sensibiliteit te creëren voor de artistieke beweging die zich normaliter binnen de vier muren van het theater...Hiertoe werden ook grote aanplakborden op strategische plaatsen in de stad geplaatst, waarop de acties van de Ministeries en de commentaren van de 'onafhankelijke' pers van de republiek werden

Nr. 111, April 2008 • Klaas Tindemans • Blue in the face
De kwestie is dus: gebeurt de beperking van de (individuele) vrijheid in naam van het collectief – als principled limit – of gebeurt de beperking van de (collectieve) vrijheid – (kansen) gelijkheid...Volgens hem laat de wet de betrokkenen – met name de organisatoren en de technici in de voorstelling – zelfs toe om het contract met Jan Fabre te verbreken...Eigenlijk hebben de antirookactivisten niet eens een ‘communautaire’ interpretatie van de wet nodig, om de zaak van de niet-rokers te bepleiten: zelfs de hardnekkigste libertair accepteert de