Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


17 document(en) met "De Complexen"Nr. 1, Januari 1983 • Gie Dermul • Agressieve tederheid
Mede door de manier van handelen/bewegen, het ruime decor en de kostumering, de fysieke aanwezigheid van de spelers...De opeenvolging, de herhalingen, de timing van spelfragmenten zijn steeds onvoorspelbaar...Het Wuppertaler Tanztheater grijpt terug naar de herinnering, de levenservaringen van de spelers als kind

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
De repetities vinden plaats in de 'Lichtburg', een verbouwde bioscoop: een ruime zaal met ouderwetse lampen, voor het filmdoek een smalle loopgang, ervoor een rij stoelen, de piano in de hoek, de...De Complexen' als een circusnummer, de muziek klinkt luid en vlot, daarbij komt Luis P. Layag met commentaren in het Filippijns). Het motief van het tonen De dansers stellen zich...De een na de ander komt van de stoelen aan de achterwand doorheen de zaal tot bij de regietafel om zich als voor een jury te presenteren

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
De meest banale gebaren, de meest alledaagse handelingen hadden bij haar iets van een geheimzinnige verlokking... De manier waarop ze in haar koffie roerde, een sjaal omsloeg, haar tanden poetste...Ik zeg altijd, als ik ga spreken voor jonge mensen, "Wij zijn de loodgieters van de communicatiestoornissen, de depanneurs van de rioolgeest". En dan kijken die jonge mensen mij aan, met hun nog niet...Maar de mensen wachten, de brieven moeten gelezen worden, de tranen gedroogd, de riolen ontstopt

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
muren van zijn paleis scheuren open, de ministers verdwijnen in de afgrond, de seizoenen liggen overhoop, de zon weigert dienst...) De parallel tussen het sterven van het individu en het vergaan van zijn...Niet toevallig sluit de slag bij Nieuwpoort, niet zo ver uit de buurt, de geschiedenis van de Reformatiebeweging in de Zuidelijke Nederlanden af...Er is inderdaad iets in het boerenleven dat, door zijn logheid misschien, door zijn onmacht om emoties te articuleren, het besef van de concreetheid van de tijd (de uren, de seizoenen) en de ruimte

Nr. 13, April 1986 • Mark Deputter • Demonen in Gent en Bochum
nadrukkelijker theaterdecor, daar waar de 'vierde wand' niet samenvalt met de huiskamermuur, maar een dwarssnede maakt doorheen de slaapkamer, de woonkamer en de traphal...Zij houdt zich bij voorkeur op in de buurt van de witte sofa links, met uitwijkmogelijkheden naar de badkamer en de slaapkamer, hij blijft het liefst op het rechtse gedeelte van de scène-op één van de...Alleen de sofa en de fauteuil blijven oninneembare persoonlijke bastions; zo zit Frank slechts éénmaal in de witte sofa en Katarina ook éénmaal in de zwarte fauteuil, precies dan wanneer ze flirten

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans • Ivo Van Hove
Japanse authenticiteit en patriottisme: de keizer, de ridder kaste en de daarmee samenhangende waarden - verwoord in westerse vormen: de roman, en in het geval van Boom uit de Tropen, de klassieke tragedie...Er ontwikkelen zich diverse motieven, telkens rond het genetisch gepredestineerde geweld van de kinderen-ouders-relatie: jaloezie (varianten op de Oidipoes-en Elektr a-complexen), moordzucht...Betekenisvol theater ontstaat dus vanuit de confrontatie tussen de structuur van de tekst en de structuur van de tijdsgeest (toen en nu). De man achter het werk interesseert mij niet

Nr. 30, Juni 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De ondraaglijke lichtheid van verlangen
Welke invloed kan deze theorie hebben op de esthetica, zeker op die esthetica die zich traditioneel baseert op harmonie en evenwicht ? Naast de wanorde in de hemel stelt de chaostheorie ook de...De rol van de kritiek en de essayistiek is hierin van primordiaal belang, maar we moeten vaststellen dat, zeker in Vlaanderen, deze kritiek achterloopt op de gebeurtenissen...de wereld van de wetenschap wordt het probleem van de popularisering van de nieuwe ideeën op een ernstige manier gesteld : indien er geen doorstroming komt van de basisnoties van de recente

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Bak Truppen uit Noorwegen (de Scandinaven komen), speelden Germania Tod in Berlin (Muller) en When We Dead kwaken (Ibsen). De eerste voorstelling ook in de bouwval van De Markten, de tweede in de nog...kloosterlinge of de roem van de concertpianiste; de verlossing van de verslaving (drug en drank); de extatische versmelting met de natuur...Wie is hier nog vertrouwd met de verwikkelingen van de Spartacusopstand of de slag bij Stalingrad, wie kent de opstand van 1956 en weet dat de bouwvakarbeid in de DDR een reformschool was voor ex

Nr. 33, Maart 1991 • Alexander Baervoets • Michèle-Anne De Mey : Van Fancy Fairs...
Als kind was ik zeer actief in de middens van de parochiewerking, met de fancy fairs, de buurt- en schoolfeesten...De dansers hebben lange tijd complexen gehad tegenover de choreografen...Bij de personages werk ik ook meer op de relaties tussen de mensen dan op de persoonlijkheden zelf

Nr. 47, December 1994 • Johan Thielemans • Toneel over het Kanaal
Zo is er dit jaar weer een nieuwe naam toegevoegd aan het lijstje van de Osbornes, de Weskers, de Ayckbourns, de Lucies of de Hamptons...De voorbije oorlog had voor een grote ommekeer in de Britse mentaliteit gezorgd, en de Labour-partij zette alles op alles om aan de macht te komen, want ze had een programma dat de maatschappij...Voor de opvoering in Brussel werd de oorspronkelijke regie van Howard Davies opnieuw ingestudeerd onder de leiding van één van de nieuwe leiders van de troep, Michael Attenborough

Nr. 48, Februari 1995 • Ilse Vandesande • Splendid's van Jean Genet door Het Zuidelijk...
De criminelen verliezen de controle over de situatie: de dood van het meisje verklaart hen vogelvrij, ze beseffen dat hun leven eindigt op het moment dat de politie het hotel bestormt...Ik ga ervan uit dat geslachtsomkering niet het gevolg is van een prenatale keuze, noch van een misgroeiing in de klieren, zelfs niet het passief en bepalend resultaat van psychologische complexen: het...De dreiging van de dood doet bij de gangsters de stoppen doorslaan: de persoonlijke conflicten beheersen meer en meer de situatie waardoor het groepsgevoel dreigt uit elkaar te spatten

Nr. 50, Juni 1995 • Bart Meuleman • H. Claus - groothandel sinds 1952
Zoals tijdens de monologen van Edward in De dans van de reiger de taal naar een ander register verschuift, installeren de imaginaire scenes tussen vader en dochter ook een andere manier van spreken...Met Het haar van de hond ('82) tracht Claus nog eens aan te knopen bij de glorie van Vrijdag, maar de gas is er af, de rek is uit de broek; de taal chargeert, het stuk ontspoort...Maar dan duikt plots, na vijf jaar stilte, Onder de torens op ('94), dat waarschijnlijk eerder de geschiedenis zal ingaan omwille van de toorn die de voorstelling bij de Meester opwekte, dan omwille

Nr. 70, December 1999 • Rudi Bekaert • 100 Ways To Disappear And Live Free
oui K: mmmmmmmmmmmmm P: pas de fin pas de début pas de fin pas de début pas de M: geen tijd altijd tijd geen tijd altijd tijd geen tijd altijd tijd W: mmmmmmmmmmmmm...encore plus naturellement le sens de ces décisions K: pas de 'mains de fer dans des gants de velours' B: plutôt 'des mains pas fières et un grand amour' S: dans des gants d'humour M: altijd humor en...drame G: pas de drame K: pas de drame P: pas de drame TOUS: pas de drame pas de drame pas de drame drame drame.... MUZIEK Radetski mars G: muziek is de gloeiende kool in de ijsborst van

Nr. 82, Juni 2002 • Rud Vanden Nest • Einmal ist keinmal
De dames die de rollen van de onvergetelijke tuttebellen Merrill Tankard en Jo Anne Endicot overnemen, bijvoorbeeld, gelijken niet alleen door hun kostuums op hun onvergetelijke voorgangsters...Naar verluidt dateert de idee van een oude bezetting overigens al van jaren terug: het stuk zou door de oorspronkelijke dansers worden heropgevoerd wanneer zij zelf waren vergrijsd...Wie de oorspronkelijke versie heeft gezien en ouder is geworden met het stuk, komt dus onvermijdelijk tot de conclusie dat het ideale Kontakthof wellicht de combinatie van beide versies is. Scherp als

Nr. 112, Juni 2008 • Johan Thielemans • Een Europese prijs, een vrijgevig Thessaloniki &...
Wanneer iedereen suf is van het luisteren en spreken – want de uitwisseling tussen de deelnemers rond het buffet is één van de interessante aspecten van het gebeuren – volgt er nog een voorstelling...Als die dan om 22 uur begint met de aankondiging dat ze drie uur zal duren, zakt de moed wel in de schoenen...Thessaloniki werden hun prestaties de hemel in geprezen, en kon de in Brussel gemaakte productie Sabenation in de algemene lofzang delen

Nr. 112, Juni 2008 • Michaël Bellon • De herhalingen van De Collega’s
Nu herhalen ze op het toneel zelfs een televisiereeks: De Collega’s maken zonder veel complexen de brug van de planken naar het scherm en terug...De Cock heeft het in verband met De Collega’s zelfs over de rise and fall van het mmt: ‘De acteurs behoorden door de televisiereeks tot één van de eerste generaties “Bekende Vlamingen”. Daardoor...Als de kwaliteit van de rol en de vertolking ervan aanvaardbaar is, doet de vertrouwdheid van de gezichten van de vertolkers er verrassend weinig toe

Nr. 112, Juni 2008 • (Cover) • (Cover)
carlos tindemans, de sociale rol van het theater (1962) ‘Mensen die doorgaans aan één kijk- of luisterbeurt genoeg hebben om een doorsnee mop of plot te kunnen behappen, ergeren zich wel eens...aan de zendtijd die de herhalingen van programma’s op televisie toebedeeld krijgen...Nu herhalen ze op het toneel zelfs een televisiereeks: De Collega’s maken zonder veel complexen de brug van de planken naar het scherm en terug