Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


4 document(en) met "De Drie Fonteinen"Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Deze mensen zagen mekaar wekelijks in De Drie Fonteinen, de zgn...Teirlincks droom was allesomvattend: de drie conservatoria zouden eenzelfde leerprogramma en examencommissie krijgen, de laureaten ervan zouden dan toegelaten worden tot de Studio, 'een centraal...De woorden van Teirlinck waren nog niet droog, of precies op de fictie van de onverdeelde identiteit en op de identificatie ervan door de speler kwamen de ontwikkelingen in de psychologie en de

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
Opdat er eindelijk een einde kan worden gemaakt aan de onderdrukking van het arme volk door de heersende klasse, de rijke stinkers, de bevoorrechten, de adel, de geestelijkheid, de elite van bankiers...De consuls van vroeger, de Guigous, de Thomés, de Costes en andere Velheus zijn de schuldenaars van de stad voor aanzienlijke sommen geld* Zij hebben geprofiteerd van het geld van de gemeenschap...Proef de stoffelijkheid, de kleur, de geur, de excellentie, de eminentie, de hoedanigheid, de werking en waarde van dit gebenedijde, altoos verbeide vocht

Nr. 77, Juni 2001 • Pieter T'Jonck, Marleen Baeten • KUNST MET GATEN
De associatieve ervaring -de koppeling die al kijkend ontstaat tussen de werken en de plek waar deze gepresenteerd worden- is de aanzet van een dramaturgie...Het gaat om de dagboeken, de telefoonboeken, de brieven die ze krijgt, al die gefotokopieerde brochuurtjes...Ik vond Metro>Polis een geslaagd project omwille van de hoge mate van infiltratie van de meeste kunstwerken in de metrocontext

Nr. 89, December 2003 • Benjamin Verdonck • Metamorphosen: Theatertekst van Benjamin Verdonck
WAARIN MIJN MOEDER WOONT ZE MAAKT DE MENSEN ZIEK WIE ZIEK IS KAN GENEZEN DAT WISTEN WIJ MAAR DE BUILEN BLEVEN KOMEN DE ZWIJNWRATTEN DE PINNEPUISTEN DE...KOMT ATALANTA EN DE DRIE PRUIMEN EN ZIJ KUST DE MAN GIJ MOOGT BIJ MIJ BLIJVEN EN MET DIE TAKKEN OP UW RUG ZIJT GE ALLEEN MAAR SCHONER VINDT ZE TEREUS IS RIJK ZIJN HUIS HEEFT VEEL TAFELS...SLAPEN ALCYONE GAAT IN DE ZETEL LIGGEN ZE KAN NIKS ZIEN DIE MORGEN KWAM DE ZON VEEL LATER OP DAN ANDERS ALCYONE WANDELT N/VAR DE ZEE ZE ZIET HEEL VER DE