Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


47 document(en) met "De Duivel" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 35, September 1991 • Stefan Hertmans • Syberberg als Amfortas: een pastorale wonde
Trauer om wat verloren is gegaan door het Derde Rijk - een kwalijke vraag, want Faust had zijn pakt met de duivel al lang tevoren gesloten: in de Deutsche Klassik zelf...Beethovens Negende Thomas Mann laat in Dokter Faustus zijn Adrian Leverkuhn uiteindelijk vooral dit pakt met de duivel sluiten: Beethovens Negende moet eraan, met haar Schillers humanisme en...De wonde van Amfortas In zijn film Parsifal heeft Syberberg voor de lijdende Amfortas een formidabel filmische metafoor gevonden: hij maakt de wonde los van het lichaam van de visser-koning

Nr. 35, September 1991 • Paul Pourveur • Tyrannie der hulpverlening
het gedicht spreekt hij van de zee, beschrijft de golven en de pijn Herlezend zie ik een van twee: De hoek - ofwel de waterlijn...Ik dwing mezelf en roep nog eenmaal voor mijn ogen in de ziel de furie op van de piraterij en van de slachting, de smaak, bijna te proeven in de plundering...De supermens zal zijn niet de sterkste maar de meest complete, De supermens zal zijn niet de hardste maar de meest complexe, De supermens zal zijn niet de meest vrije maar de meest

Nr. 35, September 1991 • Paul Pourveur • Pessoa of de mystificatie
Wantrouwen tegenover het tastbare, tegenover de analyse, de interpretatie, tegenover de vrije ruimte tussen woorden, wantrouwen tegenover de éénduidigheid...Pessoa of de mogelijkheden van een trouwe hond die met absolute ontrouw dreigt - het veinzen: zowel verwerpelijke duivel als beschermengel van emoties en gedachten...Woordjes aan mekaar rijgen - wetende dat de essentie niet meer ligt in de betekenis van de woorden maar in de aandacht voor de design van het gevoelen

Nr. 36, December 1991 • Tone Brulin • De Nacht van de Brandende Apen
En op de dag dat hem werd gesignaleerd, dat leden van de schuttersvereniging aan de overkant - in de Ploegstraat - vanuit de ramen van hun lokaal de exotische vogels...Naar de duivel met de waarheid...De lolbroeken zongen er: "En van je hela, hola, houd er de moed maar in, houd er de moed maar in!" Ze gunden me nauwelijks de tijd mijn pint leeg te drinken, de bewonderaars, die me vertelden, dat ze

Nr. 37, April 1992 • Gunther Sergooris • De apotheose van de diva, de ondergang...
Voor de produktie in de Vlaamse Opera stelde de dirigent Elgar Howarth als voorwaarde dat dit gedeelte van de partituur zou uitgevoerd worden door de strijkersgroep zoals voorgeschreven door de...father and a king De opbouw van het werk is in zekere zin paradoxaal: hoe meer de oorlog de handeling beïnvloedt, des te sterker komt de lyrische kwaliteit van de partituur naar voor...Tosca was het vooral de frisse benadering die bekoorde, de King Priam, De Vlaamse Opera / A. Augustijns homogeniteit van de produktie en de kwaliteit van de muzikale uitvoering

Nr. 38, Mei 1992 • Désirée Ortega Cerpa • Een theater van twee werelden
De ernstige economische crisis die het hele continent in zijn greep houdt, de enorme buitenlandse schuld, de militaire dictaturen, de moeilijkheden bij de overgang naar een democratisch regime, de...mijnwerkers uit de stad Oruro opgedragen aan de Maagd Maria en aan de Duivel). Over die samensmelting van verschillende culturen in Latijnsamerika zegt de Venezolaanse regisseur Carlos Gimenez ergens: "Er komen...1982 won de 'Partido Socialista Obrero Español' de verkiezingen en zette andere theatercentra in werking: het 'Centro Nacional de Nuevas Tendencias' (CNNTE) en in 1984 de 'Compania Nacional de Teatro

Nr. 44, Februari 1994 • Marianne Buyck • Het paard dat ik in mij weet
Tijdens de voorstelling monteert Christine De Smedt op de stellingen vier metalen paarden - en beweegt, monteert haar eigen lichaam op een vergelijkbare manier...De korte voorstelling werkt toe naar één beeld, waarin de danseres, door touwen met de paarden verbonden, met armen en benen de poten en hoofden van de vier mechanische paarden in beweging tracht te...verlepte bloemen, van de ene zak in Bonlour Madame..., Les Ballets C. de la B. / Patrick De Spiegelaere de andere

Nr. 46, Januari 1994 • Johan Callens • De Faustus van Torka T
De 24 jaren dat zijn contract met de Duivel loopt, lijken in het zicht van de verdoemenis inderdaad op een schamele 24 uren...Omdat Marlowe niet geloofde in bezweringen rekent Jan Kott zelfs de ondertekening van het pakt met de Duivel onder de diableries...De toewijzing van de dubbelrollen aan slechts twee spelers onderstreepte de manicheïstische polariteit van de moraliteit en de verborgen ruimte achter de dubbele deur was vergelijkbaar met de centrale

Nr. 48, Februari 1995 • Johan Thielemans • Peter Sellars blijft verbazen
Shylock wordt in de tekst een aantal malen als de handlanger van de duivel genoemd...De tweede reden heeft met gevoelsgebieden van de tekst zelf te maken: net zoals de jood in het Europa van de Renaissance wordt de zwarte in het Amerika van vandaag gediscrimineerd...Het bij uitstek ongelukkige koppel van de voorstelling is wel dat van Jessica en Lorenzo, en de vrouw, zo onderstreept Sellars, is de dominerende persoonlijkheid omdat ze de touwtjes van de geldbeurs

Nr. 49, April 1995 • Myriam Van Imschoot • Hoge bomen, struikgewas en onkruid
Bruno Verbergt, voormalig Klapstukdirecteur, schetste wat er de voorbije vijftien jaar beleidsmatig veranderd is. Myriam Van Imschoot, recensent van De Morgen, mocht advocaat van de duivel spelen...De grootste verdienste van de jaren tachtig is de enorme verscheidenheid die in het dans veld is ontstaan; de grote teleurstelling van de jaren negentig is dat er (zelfs na het in werking treden van...met nog honger in de maag — in leven kunnen blijven). De Raad koos voor de laatste optie, een noodgedwongen keuze tégen de versnippering van de middelen en daarmee vóór een conserverend beleid van de

Nr. 51, Augustus 1995 • Paul Slangen, Veerle Van Bun • Het mooiste en het vreselijkste theatermoment van...
Iedere levensovertuiging, elke hoop en goede zaak, verdwenen in de muil van de onverzadigbare duivel...Hier werd in praktische zin getoond, wat de wereld van de kunst en de esthetiek vandaag de dag ernstig bedreigt: het primaat van de economische waarden...Dezer dagen adviseert het adviesbureau Berenschot de sector theater meer kunstprodukten te maken die de toeschouwer graag wil zien (toegankelijker, conventioneler). De dood in de pot, wat mij betreft

Nr. 51, Augustus 1995 • Hildegard De Vuyst • Tussen duivelskunstenaar en zwarte activist
opmerkt - die door de ingreep van de duivel de mogelijkheid krijgt om zijn kunst werkelijkheid te laten worden, met de dictatoriale terreur tot gevolg...Dat maakt dat de voorstelling van De Trust toch heel erg binnen de fictie blijft steken, hoezeer ze het ook over de gruwel van de werkelijkheid wil hebben...09 233 70 00 Met de steun van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (Administratie Kunst en Departement Onderwijs); de Nationale Loterij; de Provincie Oost-Vlaanderen en de Stad Gent

Nr. 63, Maart 1998 • Geert Sels • Kan theater nog pijn doen?
Deze ondervangt enkele feilen van de Brusselse versie en opent andermaal de vraag naar de zeggingskracht van de theatertaal...Het pact met de duivel bepaalt dat hij het voortaan de vrije loop zal laten...Deze terreur, van de beelden en de muziek, komt van de buitenwereld maar heeft betrekking op Faust, die hopeloos op de stalen plaat beukt

Nr. 63, Maart 1998 • Rudi Laermans • De idiotie van het menselijke
De voorstelling is vooral ook één lange, genadeloze ontmaskering van de Professor, hier symbool voor de koele observator die voor de ware kennis de prijs van een totale onthechting betaalt: het...Opnieuw tekent zich zo een cultuurkritische lijn in Le Voyeur af, ditmaal uitlopend op de meer algemene vraag of niet iedere vorm van waarheidsverlangen een faustiaans verbond met de duivel des doods...Hoe spitsvondig soms ook de tekst, hoe briljant bijwijlen ook het acteren, hoe prachtig ook de muziek, hoe betoverend ook de scènebeelden: de trits van Grote Woorden waar de Snakesong-trilogie rond

Nr. 68, Juni 1999 • Stef Ampe • Manifest: De slag om geld, hondenpoep en...
De mythe van de fusie De nuchtere vaststelling dat de middelen van overheidswege stagneren, laat staan zullen toenemen, noopt de sector tot het zoeken van...Maar, om in de maritieme beeldspraak te blijven, de beste stuurlui - van de collegae, over de theaterkritiek tot en met de beleidslui - bleven wel aan wal staan...De advocaat van de duivel in mij waarschuwt voor een puur kwalitatieve benadering die de deur naar een hypersubjectieve aanpak wagenwijd openzet

Nr. 68, Juni 1999 • Pascal Gielen • De verdrongen bemiddelaar
Daarenboven kan de artistiekeling in de façade een tamelijk onbevlekt imago rechthouden, terwijl in de coulissen het een en ander 'geregeld wordt'. (Het is de lezer wel duidelijk dat het hier niet...sociologisch vakjargon heet zoiets 'de operationele code van het spel onder de knie krijgen'. Voor de Administratie is dat bijvoorbeeld de regel der bureaucratische correctheid, voor politici de...Alle sporen wijzen in de richting van de oudste zoon Dmitri die als een duivel tekeer gaat om zijn onschuld te bewijzen

Nr. 69, Januari 1999 • Kiki Vervloessem • Een goed bewaard geheim
Vervloessem speelt advocaat van de duivel en licht het KBVV door met de criteria van de Beoordelingscommissie...De artistieke beleidsvisies van het gezelschap manifesteerden zich duidelijker in de loop van de jaren negentig, terwijl ook de discussie over de gulle overheidskredieten niet kon uitblijven...Het is de technische bagage die de balletdanser en choreograaf in staat stelt om de standards van het ballet opnieuw uit te voeren en ze een plek te geven in de herinnering van de toeschouwer

Nr. 70, December 1999 • Ivo Kuyl • Vermaningen vanuit de ivoren toren
Want wie advocaat van de duivel zou willen spelen - en die rol wil ik hier met plezier op mij nemen - zou haar betoog kunnen opvatten als een reproductie, niet als een problematisering van de Vlaamse...Dan volgt een interview met de Boonspecialisten Koen Haagdorens en Bart Nuyens, 'stormtroopers van wat De Standaard omschreef als "de Microsoft van de Boonstudie"'.(12) Het opzet van dit interview...Tegenover de monoloog plaatst hij de dialoog en de onderhandeling; tegenover de eis tot discipline een dialectiek tussen vrijheid en obstakel, enz

Nr. 70, December 1999 • Marianne Buyck • Straffe mannen en madammen
De dansers kunnen enkel de stereotypen van hun dansstijl brengen: de heupbewegingen van de Afrikaanse vrouwen, het huilen in de nacht van de Noord-Afrikanen, het draaien op het hoofd of op één hand...Binnen deze georchestreerde wereld is niets echt gevaarlijk, ook het donker, de duivel en de beul niet...Het bewegingsmateriaal is maar één term van een voorstelling: de enscenering, die gaat van de muziek en het licht en de voorwerpen tot de locatie, en - in een Festival - tot de programmabrochure, zegt

Nr. 71, Maart 2000 • Loek Zonneveld • Wiseguys & Mariken
Door de figuur van de Duivel: 'Het is een duistere tijd...Dat de zon valt, dat hij niet meer opgaat, voor onweer, voor elkaar, voor God en voor mij: de Duivel...Mischa Ardon, Barry Atsma (Duivel), Wieky de Boer, Anke Engels (Mariken), Mies de Heer (wagenspelleidster) en Onno Roozen gebruiken alle hoeken en gaten van het open toneelbeeld (Bas Zuyderland) als


Toon volgende resultaten