Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


18 document(en) met "De Federatie"Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Nederland bestaat zoiets al jaren). Op gemeenschappelijk initiatief van de commissie Jeugdprogrammatie van de FeVeCC (Federatie van Vlaamse en erkende Culturele Centra), het Vlaams Theater Circuit, de...De sopraan is de geliefde, de tenor het slachtoffer, de bariton de schurk en de mezzosopraan de weeklagende figuur (dat stemt overeen met de rolverdeling bij Verdi). De situatie van het volk...Het essay van Jo De Vos gaat over de autonomie van de theaterwetenschap, in voorzichtige termen verwerpt het de kolonisatie van de opvoering door de dramatheorie, maar gaat niet zo ver de instrumenten

Nr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Kinderen hebben recht op theater
De weerslag van deze globale professionalisering van de theaterpraktijk valt af te lezen uit de kwaliteit van de produkties...De ontwikkeling van het kindertheater-weg van de pedagogiek, naar de kunst toe - werd er zover doorgetrokken dat de dialectiek vandaag reeds af en toe doorslaat in haar tegendeel: sommige van de op...De FeVeCC (de Federatie van Vlaamse erkende Culturele Centra) kende dit jaar voor de tweede maal de Signaal-prijs toe voor de beste jeugdproduktie van het voorbije seizoen

Nr. 21-22, Mei 1988 • Karel Van Keymeulen • Eva Bal:
één ruk ging de subsidie van 10 miljoen naar 16,5 miljoen frank omhoog en tevens werd het gezelschap gelauwerd met de Signaal-prijs, een initiatief van de Federatie van Erkende Vlaamse Culturele...De oer-emoties Muu drijft toch veel op sfeer, een herkenbare sfeer die door de zaal joeg en zowel de volwassenen als de kinderen trof...Bij culturele centra, in scholen, prevaleren nog steeds de titels, de pedagogische doelen op de artistieke inhouden

Nr. 23, September 1988 • Klaas Tindemans • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Signaal -- rapport, prijs en festival -- is ontstaan vanuit de Commissie Jeugdprogrammatie van de Federatie van Erkende Culturele Centra (Fe-VeCC), waarin al enkele jaren gezocht werd naar...het repertoire van Oud Huis Stekel-bees -- de relatieve mislukking van de strekking-Cassiers met The hunting of the snark, dat over de hoofden van de kinderen heenging, en de al te doorzichtig...De houding van de theatermaker tegenover het referentiekader -- materieel en politiek-sociaal -- waarbinnen hij zichzelf en zijn werk plaatst, is de cruciale artistieke vraag, maar die wordt door de

Nr. 34, Juni 1991 • (advertentie)
Dan hebt u onze CATALOGI 1991 al en hoeft u niet verder te lezen!... Voor de anderen is er nog hoop...door de catalogus volwassenentoneel samen met de beschrijvende catalogus aan te kopen...FEDERATIE VI DANS DANSSTAGES 26-30 juni LEUVEN Jazzdansstage 01-06 juli BRUGGE Internationale dansstage 08-12 juli BRUGGE Intensieve dansweek 17-23 augustus

Nr. 37, April 1992 • Klaas Tindemans • De deuren van de tijd gaan niet...
De kunstenaar heeft zijn authenticiteit, zelf aangemeten of aangematigd, verheven tot laatste moreel-artistiek criterium, de bloem op de vuilnisbelt - de vuilnis kon blijven liggen, de stank roerde de...De kunst moet de zinnen begoochelen, moet de 'eeuwige terugkeer' van de vreemdeling mogelijk maken (de mythe van de Vliegende Hollander, of van Lulu): langs dit medium kan de mens de vreemde als de...Kristeva gelooft in de roeping van de psychoanalyse én van de kunst als nieuwe horizonten, die het vacuüm, ontstaan door de 'dood van God', kunnen opvullen: de betekenisgevende 'arbeid' aan de

Nr. 37, April 1992 • (advertentie)
En Paul Goossens kent Gorbatsjov de nobelprijs van het fatsoen toe omdat hij de eerste president uit de geschiedenis is die iets niet deed: op mensen laten schieten...INFO: Federatie Dans Brugge, Speelpleinlaan 1, 8310 Brugge 050/35.13.05 ******************************************************************* NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW...AUDITIE : Zondag 31 mei 1992 om lO.OOuur (auditie ook mogelijk tijdens de dansstages van de Federatie Dans Brugge, zie programma) INFO : Vlaamse Dansacademie Speelpleinlaan 1 8310

Nr. 38, Mei 1992 • (advertentie)
van de Federatie Dans Brugge, zie programma) Jean-Marc Boitière (Paris) MODERN Piotr Nardelli (Poland) KLASSIEK Alan Onickel (New York) TAP-JAZZ INFO: Federatie Dans Brugge, Speelpleinlaan 1, 8310...medewerking aan de Mahabarata ) voor het eerst in Amsterdam van 9 t/m 22 augustus Informatie: Stichting REHA 020 - 6384753

Nr. 39, December 1992 • Dirk Vanhaute • Het Mattheüseffect in het kindertheater
Onlangs bracht de Federatie van Vlaamse erkende Culturele Centra (FeVeCC) een studie uit over de situatie van het kinder- en jeugdtheater in Vlaanderen...Mattheüs-effect Frappant is ook de enorme stijging van het aantal schoolvoorstellingen (1.000 in 87-88, 1.500 in 90-91) en de vrije val van de vrije voorstellingen (600 in 87-88, 210 in 90-91...kunst' en 'De aanleg van een culturele basis (...) houdt immers rechtstreeks verband met de uitbouw van een cultureel leven als volwassene'. Vanwaar toch die behoefte om de opvoeding centraal

Nr. 44, Februari 1994 • Tuur Devens • Signaal '93: een blik achterom
De Fevecc (Federatie van Vlaamse erkende Culturele Centra) had het bekende gat in de markt gevonden, een terrein waarop andere culturele organisaties niet actief waren, een gebied om uit te bouwen...Fevecc nam de taak op zich om een circuit uit te bouwen voor de Vlaamse en buitenlandse groepen en zou ook de belangen van kinderen jeugdtheater verdedigen bij de overheid en de pers...Signaal is het paradepaard van Fevecc en de Federatie is er trots op dat de belangstelling voor het kinder- en jeugdtheater stijgt, zowel in de pers als bij de overheid

Nr. 58, December 1996 • Marianne Van Kerkhoven • Waar zijn we mee bezig?
van artistieke ontwikkelingen, het inte- rioriseren van beleidsnormen, de organisator/producent die de plaats inneemt van de artiest, de dwang tot gezelschapsvorming waardoor individuele...Na het wegebben van de beweging van het politieke theater in de jaren '70, konden we in Vlaanderen in het begin van de jaren '80 de eerste theater- en dansvoorstellingen meemaken van een nieuwe...Alleen de bup, de overkoepelende federatie van kunstgalerijen, drukte in een schrijven aan de brtn-leiding haar ongerustheid uit omtrent de gang van zaken

Nr. 60, Juni 1997 • (advertentie)
oktober de federatie - noordeloos woe...10 december, peter de graef - de drie mannen van ypsilanti woe...17 februari, victoria - wysiwyg (what you see is what you get) Als je het volledige DE VELINX-programma wil lezen, kan je best de seizoensbrochure of de (extra) juni fascinatie aanvragen bij

Nr. 61, Januari 1997 • Peter Anthonissen • De weg van het gezond verstand
bestaan van een 'Hollandse golf' zou kunnen bevestigen, terwijl bijvoorbeeld de namen van gezelschappen als De Federatie, Dood Paard en 't Barre Land al langer dan vandaag sluimerden in theaterland...Een opmerking die opnieuw klonk uit de mond van Jan De Pauw tijdens het cyberdebat: op de vraag van Rudi Laermans aan Michel Bauwens of theater wel 'hedendaags' moet zijn, repliceerde De Pauw met de...Passen in dit verband ook niet de verfrissende opmerkingen van de tien jongeren die op de slotdag de leden van de festivaljury (en mezelf in het bijzonder) hun 'technische' kijk op het theater

Nr. 61, Januari 1997 • (advertentie)
Pierre Droulers, Hollandia, Antigone, De Federatie, Blauw Vier, Hush Hush Hush, Franste, Het Zuidelijk Toneel, g^FACT, IVIalpertuis, Musical van Vlaanderen, Maten, The Fureys, Noordkaap, Blindman...Quartet, Jan Fabre, DeVictors, De Tijd, Koen Augustijnen, Les Ballets C. de la B., Ikhoor Trio 8t Jan Michiels, Ro Theater, Het Muziek LOD, De Roovers, Stan, Safri Duo, Het Gevolg, Carrousel, Bert Van Gorp...Nieuw zijn ook de regelmaat aan concerten, de culturele praatprogramma's, de literaire salons, jazz op zondagavond in de bar

Nr. 66, December 1998 • Clara Van den Broek • Juul en Peter, All for Love
Het is pas vanaf halfweg de jaren '50, toen er in België een jazz-federatie werd gesticht, dat ik voor de eerste keer heb gehoord dat er nog mensen mee bezig waren, en dat er ook nog een paar andere...Mijn generatie theatermakers - mijn leeftijd situeert zich tussen die van De Roovers en Stan in - heeft veel minder dan de generatie van de jaren '80 de behoefte om zich af te zetten tegen de vorige...Binnen het theater dragen dan ook die voorstellingen mijn voorkeur weg, die niet reproduceerbaar zijn de dag nadien, en waarin je de persoonlijkheid voelt van de mensen die op de scène staan, de

Nr. 76, Maart 2001 • Dries Moreels • Culturele centra new look
Nog los van de werking van de verschillende al dan niet erkende CC’s in de realiteit, is het nog maar de vraag of de CC’s b.v...nr=757&tab=2; de nieuwe ontwerpdecreten (met memorie van toelichting en ontwerp-uitvoeringsbesluit) op http://www.wvc.vlaanderen.be/cultuurbeleid (in pdf-formaat). FeVeCC, de federatie...belangenvereniging van de CC’s (http://www.fevecc.be) verzamelt alle info over de CC’s. Goede cijfergegevens over de verschillende beleidsmateries van de Vlaamse Gemeenschap kan u op de websites van APS

Nr. 83, Januari 2002 • Griet Op de Beeck • Beklijvende trip langs zee van emoties
De deur van de bak gaat open, de politie staat klaar - vervaarlijker ogend dan de mannen binnen in de bak - en de voorstelling eindigt met wat laatste taferelen achter een aantal ramen...De oudste van alle gedetineerden, een zestiger, in zijn eentje in de weer met lijm en de scherven van de kapot gegooide porseleinen bal: een hopeloze poging om de brokken te lijmen...België doet de Vlaamse Federatie voor Forensisch Welzijnswerk onder leiding van Frederik Janssens een dappere poging om initiatieven uit de grond te stampen

Nr. 87, Juni 2003 • Peter Anthonissen, Dries Moreels • Vanop de Maaskant gezien: Gesprek met Hugo...
hebben uitgegeven (zie ook Etcetera 71). Volgens hem kan het publiek niet de norm zijn voor een programmering; de norm is de niet te normeren moed van de programmator om zijn eigen vragen en onzekerheden...Maar uit het lijstje blijkt ook dat het niet zo gemakkelijk is. Ik kan mij voorstellen dat veel afhangt van de plaatselijke context, van de mate waarin de beleidsmensen je ondersteunen...Vroeger had je de Bijzondere Circuits van de FE-VECC (Federatie van Vlaamse Erkende Culturele Centra), maar die formule is verdwenen