Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


13 document(en) met "De Humus-boeken"Nr. 8, September 1984 • Pol Arias • BERLIN BRUSSEL 84
1987 wordt de 750ste verjaardag gevierd van de stad, maar op de keper beschouwd is West-Berlijn dit jaar 39 jaar oud, of, als men rekening houdt met de oprichting van de Muur, 27 jaar...Op die benoeming kwam veel kritiek, zowel van de oppositie als van de eigen partij, omdat er grote namen in de running waren voor de directie van dat mammoettheater en Hassemer de voorkeur gaf aan een...De progressieve theaterkunst van de jaren zestig en zeventig was hier ondenkbaar zonder de invloed qua speelstijl van die kleine groepen en de ervaring die sommige, nu grote regisseurs, daar hebben

Nr. 49, April 1995 • Myriam Van Imschoot • Hoge bomen, struikgewas en onkruid
de natuur is het ondenkbaar dat je énkel hoge bomen hebt: want dan overschaduwen ze de rest, heb je na een tijdje geen ondergroei meer, geen humus — en ten slotte geen hoge bomen...De grootste verdienste van de jaren tachtig is de enorme verscheidenheid die in het dans veld is ontstaan; de grote teleurstelling van de jaren negentig is dat er (zelfs na het in werking treden van...met nog honger in de maag — in leven kunnen blijven). De Raad koos voor de laatste optie, een noodgedwongen keuze tégen de versnippering van de middelen en daarmee vóór een conserverend beleid van de

Nr. 60, Juni 1997 • Geert Opsomer • Geschiedenis en theater: de speler en de...
tegenstelling tot Baudrillard beklemtoont Benjamin in zijn Passagen-werk de historiciteit, de herinnering, de rol van de chroniqueur-collectioneur, en gelooft hij dat het verleden de hedendaagse mens...De animator van dit proces is de verzamelaar: 'Het verzamelen is een praktische vorm van herinneren, en het is de meest overtuigende van de profane tekens die wijzen op de inwerking van het "verleden...Een mooi voorbeeld is een belangrijk historisch relaas als Humus (1993), de officieuze geschiedenis van het Kaaitheater, waar de Vlaamse geschiedenis van de podiumkunsten verschijnt met het

Nr. 63, Maart 1998 • Bart Eeckhout • Hiphop na de hype
Carte Blanche koppelt de ziel aan de soul, de bewegingsanalyse van de hedendaagse dans aan de virtuositeit van de breakdance...De HLM-blokken in de banlieues, troosteloze getuigen van het failliete modernisme, met hun bevolking van grotendeels ontheemde allochtonen uit de vroegere kolonies, vormden de ideale humus voor een...De voorstelling kreeg in de danskritiek minpunten voor het anekdotische verhaal, de artificiële overdracht van de straatcultuur en de dansbewegingen die weinig meer zouden zijn dan breakdance

Nr. 67, Maart 1999 • Pascal Gielen • Twintig jaar Kaaitheater: een kleine sociogenese
Zo schreef Geert Opsomer in Etcetera 60: 'Een mooi voorbeeld is een belangrijk historisch relaas als Humus (1993), de officieuze geschiedenis van het Kaaitheater, waar de Vlaamse geschiedenis van de...een nogal sec voorwoord staat te lezen: 'De Humus-boeken pretenderen niet de geschiedenis van het Kaaitheater te schrijven; ze bundelen materiaal dat toekomstige historici kan helpen bij hun onderzoek...Olifanten en olifanten Terwijl de vorige editie van Humus, vijftien jaar Kaaitheater, nog op de toonbank kwam met een fiere olifant op de cover, lijkt dat bij Humus 2, Kaaitheater 1993-1998

Nr. 68, Juni 1999 • Marianne Van Kerkhoven • Van de kleine en de grote dramaturgie
De Witte Raaf) - en de hem van weerwoord dienende standpunten van Kurt Melens (in De Vlaamse Gids) en Hildegard De Vuyst (in dit nummer van Etcetera). In de lange tijd tussen het schrijven...die er mij toe nopen de vraag naar de plaats van de dramaturg in 'de kleine dramaturgie', zoals beschreven door Meuleman, te verbinden met de zoektocht naar de plek van de dramaturg in 'de grote...benoemt - waarin de totale groep van medewerkers als geheel drager is van de inhoud die zij wil meedelen; deze 'permanente dramaturgie' is immers artistiek vruchtbaarder omdat zij de inbreng (de kennis, de

Nr. 72, Juni 2000 • Dirk Lauwaert • Het Mechaniek van het Project
Het 'project' als instrumentele tekst functioneert niet meer in de eerste plaats in het verlengde van het te realiseren werkstuk, maar in de meta-functie van de beïnvloeding van de project-makelaar...De problemen van de aanvrager zijn kinderspel vergeleken met de problemen van de makelaar...Aan de andere kant is datzelfde oude project de grondslag zelf van het willen en dus de humus van een uiterst actieve passiviteit

Nr. 77, Juni 2001 • Rudi Laermans • De kunstenaar, de stad en Brussel
Daarom blijft ook in de huidige netwerksamenleving de grote stad als sociale condensator voor het artistieke gebeuren een kardinale locus, een onontbeerlijke humus...om te gaan (zo is de videotape van de audities die Dietvorst tijdens de zomer 2000 in de NICC-container op het Fontainasplein hield, een opmerkelijke bijdrage tot het genre van de portretkunst...Mijn voorbeelden stammen uit het domein van de hoge cultuur, maar de vierdeling is allicht ook van toepassing op andere vormen van symbolische productie, zoals de mode of de popmuziek

Nr. 97, Juni 2005 • Pieter De Buysser • Voorwaarts: achterwaarts!
Je wil die realiteit doorgronden, en mijn voorkeur gaat dan uit naar de kunst die zich bezighoudt met de samenleving die wij bouwen, dat is dan politieke kunst, politiek in de zin van de polis die wij...Een voorbeeld van vandaag zie je ook bij de reality TV: de fictie wordt beter van de experimenten van de reality TV...Zet op het festival toch ook Joop van den Ende, de winnaars van het landjuweel, de mannen van de sociaal-artistieke sector en de nieuwlichters

Nr. 106, April 2007 • Lieve Dierckx • Allemaal samen: mag ballet ook dans zijn?
Gespletenheid Een struikelblok op de weg naar unisono blijft de dissonant – tot voor kort kon je rustig van een geluidsmuur spreken – tussen de twee familiebedrijven in het veld: de...en de commissie wijst op de druk uit het bredere dansveld waar ‘de vraag werd gesteld of Vlaanderen een eigen balletgezelschap nodig heeft’. Het kbvv nam de handschoen op en verklaarde aan te...Hetzelfde is vervat in de rituele herhaling van kabuki en nô, de verbondenheid met de natuur in butoh en in de marionet van Kleist

Nr. 107, Juni 2007 • Els Van Steenberghe • Lexicon: Jeugdtheater in Vlaanderen – anno 2007
De muziek heeft de expliciterende rol overgenomen van de bordkartonnen decors, de extraverte acteerstijl en de protserige kostuums op een discrete, abstraherende maar emotioneel sterk kleurende manier...Tom Waits for no man (2001 – 2002, Kopergietery) De ontmoeting tussen de krakende en snoevende melodische stem van Waits en de ranke, razendsnelle lichamen van de jeugdige dansers van de...De realiteit wordt op de planken niet langer ontkend, maar vanuit de erkenning van de werkelijkheid wordt de verbeelding als (noodzakelijke) vluchtroute geponeerd

Nr. 108, September 2007 • (Advertentie) • (Advertentie)
KWARTET De Filmfabriek Kwartet is én een opwindend rollenspel én een clash tussen giganten...DE STANDAARD 27 SEPTEMBER T/M 13 OKTOBER 07, 20u30 OP DE BOURLAZOLDER www.toneelhuis.be 03 224 88 44 HET TONEELHUIS WERKT MET SUBSIDIES VAN DE STAD ANTWERPEN, DE PROVINCIE...Kaaitheater & Kaaitheaterstudio’s 30 jaar Kaaitheater wordt gevierd met 11 producties die de jongste 10 jaar sterk gekleurd hebben: tien reprises door kunste- naars die bij het Kaaitheater welbekend zijn en

Nr. 113, September 2008 • Rudi Laermans • Hedendaagse dans tussen eigenheid en beleid
Er is sinds de jaren tachtig gewoon een podiumkunst in het algemeen gegroeid (die uitdrukking is een parafrase van de notie ‘kunst in het algemeen’, waarmee Thierry de Duve de situatie in de beeldende...Ik volsta daarom met de these dat in de ‘podiumkunst in het algemeen’ de scène een variabel te bespelen dispositief van liveness is, dat zijn spreekwoordelijke essentie in de relatie met het aanwezige...De werkgroep die onder impuls van het Vlaams Theaterinstituut de basiselementen voor Kanaries in de koolmijn aandroeg meent dat ook en heeft de mogelijke ingrediënten van zo een masterplan voor de