Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


44 document(en) met "De Jaloezie" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 48, Februari 1995 • Johan Thielemans • Peter Sellars blijft verbazen
De tweede reden heeft met gevoelsgebieden van de tekst zelf te maken: net zoals de jood in het Europa van de Renaissance wordt de zwarte in het Amerika van vandaag gediscrimineerd...Bij Sellars speurt Portia dat er meer aan de hand is, en toont ze de eerste sporen van jaloezie...De natuurlijkheid van de tekst is ronduit verbluffend, en de verbale rijkdom, die een diep kenmerk is van de Amerikaanse cultuur (getuige de rapteksten), doet meer eer aan Shakespeares taalvuurwerk

Nr. 50, Juni 1995 • Bart Meuleman • H. Claus - groothandel sinds 1952
De strijd voor sexuele onafhankelijkheid is hier beslecht, maar achter het vredesverdrag schuilt alleen maar jaloezie, cynisme, nijd, en de inventiviteit om nieuwe leugens te verzinnen, nieuwe...Met Het haar van de hond ('82) tracht Claus nog eens aan te knopen bij de glorie van Vrijdag, maar de gas is er af, de rek is uit de broek; de taal chargeert, het stuk ontspoort...Maar dan duikt plots, na vijf jaar stilte, Onder de torens op ('94), dat waarschijnlijk eerder de geschiedenis zal ingaan omwille van de toorn die de voorstelling bij de Meester opwekte, dan omwille

Nr. 50, Juni 1995 • Johan Thielemans • Troje, of er valt niets meer te...
Bij de verdere monologen (de bode, de geest van koning Darius, de verslagen koning Xerxes, allen gespeeld door Jeroen Willems) krijgt de tekst steeds een andere klankkleur...effect is. Maar het water, het verroeste ijzer (de autowrakken bij de ingang naar de zaal), de verweerde steen (een betonnen muur met blauwe sporen van de blekerij die hier vroeger gehuisvest was) zijn een...Zo leren we dat Andromache, weduwe van Hector, nu de gezellin van Neoptolemus, af te rekenen krijgt met de jaloezie van Hermione

Nr. 60, Juni 1997 • Geert Opsomer • Geschiedenis en theater: de speler en de...
tegenstelling tot Baudrillard beklemtoont Benjamin in zijn Passagen-werk de historiciteit, de herinnering, de rol van de chroniqueur-collectioneur, en gelooft hij dat het verleden de hedendaagse mens...De animator van dit proces is de verzamelaar: 'Het verzamelen is een praktische vorm van herinneren, en het is de meest overtuigende van de profane tekens die wijzen op de inwerking van het "verleden...De beste vertolker van de rol van Othello weet 'op het toneel een vuur van brandende jaloezie in zijn binnenste (...) te ontsteken en dan die hevige emotie ook in zijn gedrag op het toneel tot

Nr. 63, Maart 1998 • Dirk Pauwels • Manifest: Ze zien er zo gelukkig uit
Dat was een uitstekend plan: de afname werd gegarandeerd - de inkomsten waren navenant, de uitkoopsommen wel een beetje aan de lage kant, maar bon...De criteria variëren wel een beetje, soms afhankelijk van de geografische inplanting van de organiserende instantie, soms ook van de ideologie...Vandekeybus Jan Fabre Marc Vanrunxt Deze nieuwste dansportretten vertellen alles over de carrière van de choreografen die vanaf de jaren '80 furore maakten en de 'Vlaamse golf mee gestalte gaven

Nr. 64, Juni 1998 • Bart Eeckhout • Veelkantige bewegingen
Vooral in het duet D'une façon (ou) de l'autre - in wereldpremière op De Beweeging - oversteeg de choreografie de eenzijdigheid van de pure danstaal...Zelfironie (in de korte discodans op een drum & bass-achtige soundtrack), humor (in de spontane interactie tussen de dansers die op luchtballen zitten) en de combinatie van vormelementen uit de...Een al lang betrachte aanpassing in de subsidies van de Vlaamse Gemeenschap in 1997 zorgde voor de nodige ademruimte en bracht de organisatie financieel op dezelfde hoogte als de Leuvense pendant

Nr. 66, December 1998 • Stephan Moens • Is er een toekomst voor de opera?
Mozes en Aaron: het woord en het beeld, de wet en de politiek, de geest en het lichaam, de taal en de zang, de fundamentalist en de pragmaticus, de rechte lijn en de omcirkelende beweging...heeft ze toch met de jonge plaatsvervanger...? De intrige is de voortzetting van de oorlog met vreedzame middelen, tot de dood erop volgt; vooral als ze gebruik maakt van de grootste zwakheid van de...Marthaler had de natuur verbannen naar een ingelijste prentkaart aan de muur en naar de orkestbak, waar Janacek het water van de Wolga laat stromen, de vogels laat zingen, de bomen ruisen en het

Nr. 70, December 1999 • Rudi Bekaert • 100 Ways To Disappear And Live Free
oui K: mmmmmmmmmmmmm P: pas de fin pas de début pas de fin pas de début pas de M: geen tijd altijd tijd geen tijd altijd tijd geen tijd altijd tijd W: mmmmmmmmmmmmm...pas de jalousie, tout est égal, pas de jalousie, tout ie monde est égal M: niks geen jaloezie W: zelfs geen jaloezietje S: pas la plus petite jalousie K: en dan een dutje...drame G: pas de drame K: pas de drame P: pas de drame TOUS: pas de drame pas de drame pas de drame drame drame.... MUZIEK Radetski mars G: muziek is de gloeiende kool in de ijsborst van

Nr. 73, Januari 2000 • Charles Ntampaka • GUTEREKERA
Charles Ntampaka over de verplichtingen van de Levenden tegenover de doden, over de solidariteit tegenover de dood in Rwanda... De volkerenmoord en de misdaden die in Rwanda werden begaan...DE STRUCTUUR VAN DE FAMILIALE BANDEN Het is moeilijk de opvatting van het hiernamaals in Rwanda te begrijpen zonder inzicht te hebben in de familiale structuur, de rechten en plichten binnen...De cultus van de voorouders, de raadpleging van zieners, de angst voor taboes, voor de doden,... komen nog steeds vaak voor

Nr. 74, December 2000 • Marianne Van Kerkhoven • Theater verandert in je geheugen, dat is...
De acteurs hebben hun eigen kartonnen burchtje gemaakt; daar kom je terecht en je merkt ook dat de acteurs de toeschouwers zitten te bekijken; al hun vragen werpen ze jou in de schoot...Soms moesten we de deur van dat huis opnieuw opendoen en zeggen: 'U moet naar uw volgende locatie in de Theaterpromenade', want ze bleven voor de deur staan en klapten dan even in de handen als wij...Etcetera: Heeft het ook iets te maken met de grote plaats die televisie de laatste decennia in het leven van de mensen heeft ingenomen, met de invloed daarvan op de manier waarop mensen kijken en

Nr. 79, December 2001 • Katrien Darras • Eerbare voorstellen: October/Oktobre van Dito'Dito
En inderdaad, de enkele langere scènes tussen de twee zusjes zijn aangrijpend, maar de volle emotionaliteit overvalt je pas als de mallemolen plots stilvalt, wanneer de voorstelling eindigt met de...Alleen al de uitgestreken gezichten waarmee de twee de meest complexe dansbewegingen uitvoeren, doet vermoeden dat Vier-armen parodiërend bedoeld is. De ironische blik op hun gezicht verglijdt echter...Jaloezie, egoïsme, onze- kerheid, plompheid: alle kleinmenselijke trekjes passeren de revue in de dierenwereld die Verdonck en Thomas ensceneren

Nr. 79, December 2001 • Erwin Jans • Medea: Of de ironie van de gemeenschap
De menselijke wet is de wet van de dag want zij is bekend, publiek, zichtbaar, universeel: zij beregelt niet de familie maar de stad, de regering, de oorlog; en zij is mannenwerk (vir). De menselijke...Door zijn houding tegenover de vrouwen, en tegenover Antigone in het bijzonder, bespot Creon de oikos en de waarden waarvoor de oikos staat: het respect voor de familie, de bloedband, de doden, de...Het thema van de jaloezie en de wraak neemt in dat geweld een centrale plaats in. Beide behoren tot de pijnlijkste, de zwartste, de extreemste, de meest irrationele en destructieve menselijke

Nr. 81, Februari 2002 • Barbara Baert • Woord, huid, sluier: Omtrent beeld en monotheïsme
Middels de incarnatie heeft het christendom de metafoor van de versluiering ingrijpend verbonden met de 'belichaming'. Waar de draden van de joden woorden waren, vormen de draden van de christelijke...De situatie van middeleeuws Spanje kan leren over de hunkering van de christen naar Arabisch ivoor, over de schuchterheid van de jood ten aanzien van de figuratie in de christelijke miniatuur, over de...De aanwezigheid van de islamitische invloed wordt onderverdeeld in het Mozarabische tijdperk (vanaf de 7de tot de 12de eeuw) en de periode van de Mudejar (vanaf de 12de eeuw tot het einde van de

Nr. 82, Juni 2002 • Loek Zonneveld • Heerlijk, helder toneelspelen!
Ergens in de logge machine, de massieve bureaucratie én de dictatuur van de langetermijnplanning (klaarblijkelijk de vaste gebreken van een groot stadsgezelschap) is Koos Terpstra verdwaald en heeft...De centrale personages van Mijn Elektra en de vertolkers in Terpstra’s voorstelling zijn de mentaal doodmoe geranselde mensenkinderen aan wie tussen de speeltuin van hun jeugd en de bloedige...Het vernuftige van Terpstra’s voorstellingen is niet zelden dat de ogenschijnlijke luchtigheid van de gekozen stijlmiddelen voluit de ruimte laat voor de tragische aspecten van de handeling, voor de

Nr. 86, April 2003 • Loek Zonneveld • De generaal, de stoeipoes en de schizofreen:...
Othello (ivo van hove / toneelgroep amsterdam) De generaal, de stoeipoes en de schizofreen In de derde scène van liet stuk verschijnen de geliefden eindelijk op het toneel: de...Ik heb me suf gepiekerd waarom Bouazza in zijn bewerking de tegenstelling tussen de militaire strijdlust en de fysieke lust in de liefde zo heeft opgerekt...En dan is er Jago, de stokebrand die het liefdesvuur tussen de generaal en zijn lief tot een verzengend vuur van jaloezie opstookt

Nr. 87, Juni 2003 • Erwin Jans • of het andere van de taal: Guy...
Proust 2: De kant van Albertine gaat over de liefde tussen Marcel en Albertine, die uitloopt op jaloezie, (zelf)kwelling, leugen en manipulatie...En precies hetzelfde kan over Proust gezegd worden: de verloren tijd houdt zich op aan de overkant van de taal, in de onwillekeurige herinnering: de smaak van een madeleinekoekje, drie bomen in de...Vandaar de eindeloos lange zinnen, de voortdurende bijstellingen, de duizenden nuances tot de uitputting van de taal toe

Nr. 89, December 2003 • Klaas Tindemans • 'De goesting steekt zijn stem vol vuur.':...
DE ROOVERS EN DE METAMORPHOSEN VAN OVIDIUS De Metamorphosen van Ovidius beginnen als een scheppingsverhaal, en geleidelijk ontstaat een epos in de traditie van Hesiodos: de hele wereld van...De toneelspeler zet de taal naar zijn hand, net zoals Ovidius de mythologische overlevering naar zijn hand zette, hij manipuleert zijn eigen lichaam zoals de epische dichter de geschiedenis van Rome...de cycloop, de wraakzuchtige en de verliefde vogels, de blik van de blinde profeet, de stem van de jager

Nr. 91, April 2004 • Tom Janssens • Claustrofobische allures van een merknaam: Robert Wilsons...
dit voorwoord werd gepleit om de muziek te beperken tot haar ware taak: het dienen van de poëzie ten behoeve van de expressie en de situaties van de plot...Wat wil zeggen dat de mimesis, de nabootsing van de werkelijkheid, het kernbegrip vormt waartegen een opera afgewogen wordt...De ontregelende, onwereldse beeldentaal botst niet zoals beloofd met de narrativiteit van de klassieke toneeltekst

Nr. 93, Januari 2004 • Jeroen Versteele • De bloedende plooi
Sarah Kane voorzag haar tekst van duidelijke plaatsaanduidingen, maar Warlikowski begrijpt dat het sanatorium, de sporthal, de bibliotheek en de andere plekken in de universiteit waar Cleansed zich...Over de bodem van de oceaan galmde zijn bas nog na, van de noordpool tot de zuidpool...Zijn woorden bereikten de haaien, die ze doorgaven aan de krabben, die haakten zich vast aan de walvissen en de walvissen spoten de woorden de hoogte in. De woorden kwamen boven en vervlochten

Nr. 104, December 2006 • Dieter Lesage • Portret van de kunstenaar als resident
Dückers heeft het met name niet begrepen op de druk die ontstaat bij de residerende schrijver om literatuur te plegen die zich moet afspelen op de plek waar men toevallig resideert...Voor de Nederlandse theatermaker Jan Ritsema is de kunstenaar in de klassieke residentie niet meer dan een ‘dooie kip’. Er is nood aan een radicaal andere soort van residentie: een residentie...verkrijgen van een vette beurs in het buitenland én de jaloezie die dat bij andere kunstenaars oproept, doen haar rappen als grime-idool Dizzee Rascal, terwijl de angst voor eenzaamheid in alweer een nieuw land


Toon volgende resultaten