Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


6 document(en) met "De Kampioenen"Nr. 28, December 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Beide definities lopen wat mank omdat de eerste nietszeggend is en Blokdijk de zijne vooral op het omgaan met de 'inhoud' van het repertoire toepast en niet of nauwelijks op de theatermiddelen zélf...Ze zijn te vaak de kampioenen van het voorbedachte, koele concept, dat geen ruimte laat voor ad-hoc ideeën en improvisatorische zijpaden, die een voorstelling boeiend, want avontuurlijk kunnen maken...Eigenlijk moeten als 'oervaders' van de 'Vlaamse golf en het 'hilarisch theater' waarschijnlijk de leden van Radeis genoemd worden, de groep rond acteur Josse De Pauw, ontstaan in het kielzog van het

Nr. 47, December 1994 • Agna Smisdom • De Laatsten door Tg Stan
Al snel ontdekken zij dat de link tussen theorie (het standpunt, de waarde) en de praktijk (de concretisering) niet logisch is. En dan zijn er nog de middelen (geweld of niet...Die opstanden zijn een reactie op de economische regressie die een steeds zwaardere tol eist bij het zwarte deel van de bevolking: tijdens de laatste twee jaren van de regressie is de werkloosheid er...De Kampioenen, Neighbours, commercial breaks etc), denkt en handelt Tg Stan averechts: door middel van hun specifieke zegging versterken de acteurs in hun enscenering Gorki's kritische benadering van

Nr. 62, December 1997 • Willem Dauw • 'Star Quality'
De mensen zijn heel erg ontgoocheld wanneer ze iemand die ze van de film kennen gewoon in de bus zien zitten...Neen, ze moet als Carmen uit fc De Kampioenen gaan...De andere producenten moesten uit de buurt blijven, Luddy was de enige die ze duldde

Nr. 71, Maart 2000 • Pieter T'Jonck • Spelen met gebouwen
Tenslotte, gebouwen hebben, ongeacht de intenties van de makers, een eigenaardig suggestief potentieel: al is het maar in de sporen van vroeger gebruik, in hun proporties, lichtinval, de materialen...de hoogtijdagen van zijn Maatschappij Discordia speelde het gezelschap met de regelmaat van de klok in de oude zaal van 't Stuc op de campus in de Van Evenstraat, een zaal die nooit bedoeld was als...Maar gaandeweg gebeurde iets meer: Lamers en zijn groep, sowieso kampioenen van de onorthodoxe belichting, begonnen gebruik te maken van de glasvlakken om, door

Nr. 112, Juni 2008 • Johan Reyniers, Stef Franck, Anna van der... • Kroniek
De liefdesperikelen van de dieren maken de complexiteit van de liefde tot een universeel gegeven en zijn een voorbeeld voor zowel de kleine Karel destijds als de twee meisjes nu...laat hij An Miller in het begin van de voorstelling uit de coulissen regieaanwijzingen geven, en Wim Willaert in de laatste scène de tot dan toe naamloze meisjes aanspreken met de namen van de...waarbij de persoonlijke visie van de auteur op het object wordt opgedrongen aan de toeschouwer, wordt bij Vanrunxt de toeschouwer de volledige vrijheid gelaten

Nr. 112, Juni 2008 • Michaël Bellon • De herhalingen van De Collega’s
Pak de poen In tegenstelling tot het vergelijkbare succes van FC De Kampioenen later, werd de succesformule van De Collega’s niet uitgemolken door de brt, die zich toen ook nog geen zorgen...De Cock heeft het in verband met De Collega’s zelfs over de rise and fall van het mmt: ‘De acteurs behoorden door de televisiereeks tot één van de eerste generaties “Bekende Vlamingen”. Daardoor...Als de kwaliteit van de rol en de vertolking ervan aanvaardbaar is, doet de vertrouwdheid van de gezichten van de vertolkers er verrassend weinig toe