Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


17 document(en) met "De Laatste Dagen der Mensheid"Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Aus der Fremde heeft als centraal thema: de theaterillusie, die de auteur door het constante gebruik van de conjunctief en de derde persoon probeert te doorbreken...De macht der gewoonte van De Mannen van den Dam (groepsregie) heeft in het bijwijlen slapstick-achtige acteren de aanzet tot een dergelijke interpretatie van Bernhard, maar zwicht voor het vermeende...De macht der gewoonte mag dan een stuk zijn waar je uiteenlopende kanten mee op kan, dat de Mannen niet verder komen dan enig geaarzel over welke kant kiezen, mag symptomatisch heten voor de groep

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Ro Theater: De Koopman van Venetië
Der Jud Süss en Sharon Marijnen heeft de situatie naar het heden verplaatst, zodat het publiek zich makkelijker kan identificeren met de personages...Terwijl hij voor zijn zaak pleit, neemt hij alle typische gebaren aan (Marijnen is er De Koopman van Venetië (RO Theater) Foto Leo van Velzen Der Jud Süss voor...De titel van Marijnens volgende produktie De Laatste Dagen der Mensheid ligt dan wat in een te gemakkelijk verlengde van deze lijn

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Vanaf 1948-1950 vonden jonge kunstenaars zich daar: Hugues Pernath, Jan Christiaens, Ferre van der Auwera, Hugo Raes... En ook Lode Rigouts, de latere secretaris van de Studio...Men moet iets riskeren, en niet langs de weg der geleidelijkheid de carrière uitbouwen...Bij de KNS was je laatste regie De Speler

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • ONBEKENDE BEWONERS
pleinen, na de gevechten met de blanke bajonet, met het blote mes, tot de laatste kogel, tot de laatste penseeltrek, meesterlijk, heroïsch...De opstand der dieren zal verschrikkelijk zijn, onder de ogen van al de eters...De opstand is de zee en de lucht, de ontelbare verzamelplaats van heilbot tot wulk, met de mooie meisjes, de robaard, de zonnevis, de grieten en uilen en alle andere vissen en alle andere dieren

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Ik word teruggevoerd naar de bijbelse tijdperken der schepping, lang voor het ontstaan van de mens, toen de onvoltooide aarde nog niet geschikt was om de mens te ontvangen...Maar laat je niet bekoren door de zachte, veelkleurige glans van het parelmoer, Jules, en de zoete tonen van de muziek der sferen...Want tot de dag van vandaag is de hele geschiedenis van de mensheid alleen maar één voortdurende bloedige opoffering geweest van miljoenen arme menselijke wezens ter ere van de een of andere

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
de laatste tijd in de wonderbare bouw van de wereld gapende kloof het allerdichtste met mijn persoonlijk noodlot verbonden de wereldkatastrofe zoals ik dus terecht mag zeggen de wereldkatastrofe is de...nog altijd niet begrijpt is langzamerhand pijnlijk (De verpleger pakt Daniël Paul hij de nek en trekt hem van het toilet). De verpleger kom nu maar van de Troon der Heerlijkheden naar beneden...het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis net als ik gaf Maria zich over aan de wellust der ziel en niet aan een neukerij tegen de wereldorde in Sabine Paul Daniël Paul dat ben ik niet dat

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk... • MUNTDOSSIER
Een laatste testament "De laatste vier-vijf jaar heb ik geprobeerd veel te studeren over de kunstgeschiedenis van de moderne tijden, omdat de opera als kunstfenomeen daarmee samengaat...Zo is ook het Centre Pompidou geweldig bekritiseerd, toch is het één van de interessantste cultuurhuizen van de laatste twintig jaar: het toont dat de kunst in onze tijd consumptiewaar geworden...Dat kan binnen de dertig dagen catastrofale gevolgen hebben in de wereldsteden: bepaalde voedingsmiddelen kunnen dan niet meer gekocht worden

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Dit louter etaleren werkte als stijl in de Wonderen der Mensheid (Etcetera 10, p. 61 e.v...Opmerkelijk daarbij is de vaststelling, dat de typisch Pinteriaanse afstraling van omvangrijker stukken als bijvoorbeeld Het verjaardagsfeest en het phoenix-stuk De huisbewaarder, dat her en der om de...Hetzelfde Arca pakt uit met een brochure van de hand van dramaturg Ivo Kuyl ARCA en de (onjmacht der theaterkritiek, waarin de receptie van vier voorbije Arca-produkties (Clavigo, De Idioot en de Dood

Nr. 15, September 1986 • Paul Pourveur • Le diable au corps
alleen met de macht van de onsterfelijkheid, maar tevens met de macht van de wijsheid... De mensen zullen mij smeken om van de berg te komen en hen de kennis te geven... en ik... ik zal hen niets...Beter dan een naam, ik laat hen een begrip na... een enigmatisch begrip......het lot van de mensheid zal de eeuwige zoektocht zijn naar de betekenis van het begrip...Bij de laatste glinsteringen van de zon wordt dit huis uitgebalanceerd naar de zeven hemelen van de onschuld

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Le Soulier de Satin is in de eerste plaats een nacht van de poëzie geworden, want de kracht van deze tekst - en de enscenering van Antoine Vitez beklemtoont dit nog - ligt vooral in de poëtische...Het was zijn grote wens ooit nog eens een tekenfilm te realiseren naar De Kleine Johannes... Zijn laatste verschijning op de scène maakte hij samen met zijn zoon, de theaterman Gui Cassiers...TOTAAL: 429.090.000 486.995.613 Gelezen "Men denkt dat regisseren zo'n leuk vak is: regisseurs zijn de vaandragers van overtuigingen, de verbeteraars van de mensheid, de die-ners van

Nr. 23, September 1988 • Johan Thielemans, Jan Versweyveld • Het beeld van De Tijd
Wonderen der Mensheid bij voorbeeld werd gekenmerkt door uiterlijk mooie mensen, toch was Bacon met zijn misvormde personages, geplaatst in een heel afgebakende ruimtes, hier de stimulans...mensheid: Bacon als stimulans Inspiratiebron voor Don Carlos noodgedwongen in een laat stadium plaatsvinden, nadat ik een heel goed zicht heb op de regie in het deocr, alle handelingen van de...Het is de laatste toevoeging aan een voorstelling die het scènebeeld samen met de acteurs tot een geheel moet maken

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
Het stuk bevat zowel elementen uit de boulevardkomedie als uit de detective en de rampenfilm (Claus schuwt de spectaculaire coups de théâtre niet). Het 'postmoderne' decor (Benno de Vries) leidt de...De cirkel lijkt gesloten, de hypothese dat dit de laatste Kantor is, krijgt meer dan ooit argumenten toegespeeld, alhoewel met Kantor.... Tenslotte bood het Festival d'Automne een unieke...en over de domme blindheid van de rest van de mensheid

Nr. 30, Juni 1990 • Marcel Otten • Theater voorbij de muur
voorstelling weer het graf in moeten tot de laatste voorstelling, een première van de derde categorie, het decor een reiswijzer door de landschappen aan gene zijde van de dood, waar de wetten van oorzaak en gevolg...EUROPA-NAM, de brandende vleugel in de sneeuwstorm, die de laatste dagen der mensheid telt, was een vrolijke opmaat...rolverdeling en met de MACHT VAN HET NOODLOT op het operatoneel (de civilist in de laatste geschutskoepel heet Erich Wonder). De mansverhuizing van de 20ste eeuw vanuit de verschrikking van de inflatie op het

Nr. 30, Juni 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De ondraaglijke lichtheid van verlangen
Door de politieke gebeurtenissen van de afgelopen maanden is ook het theater, "het oudste openbare medium dat de mensheid bezit"(Botho Strauss), in een stroomversnelling meegesleurd...der structuren die men in de natuur aantreft een open en onstabiel karakter vertonen, waarin vreemde en onvoorziene mutaties kunnen optreden, waarin de natuur als zelfscheppende kracht haar gang gaat...De laatste jaren werd door de opera een inhaalmaneuver uitgevoerd om de achterstand in te lopen : de hulp van het theater werd ingeroepen om vastgeroeste vormen nieuw leven in te blazen

Nr. 51, Augustus 1995 • Loek Zonneveld • Woede - verscheurdheid - troost
De mensheid kiest zich een imaginair eindpunt, vervolgens vereist de weg naar dat doel zulke dingen als: controle, organisatie, disciplinering, selectie...De regels dreunen - juist dankzij die dwingende pose - nog dagen na in het hoofd van de toeschouwer...gemolesteerd wordt De dagen berustend aftellen en ondertussen je angst verstoppen Het geweld vergeten Ook het verlangen om bemind en geliefd te zijn Kwaad vergelden met goed De

Nr. 63, Maart 1998 • Luk Van den Dries • Ten Oorlog
De lotgevallen van de opeenvolgende koningen en de terreur van elkaar bekampende clans, zijn voor Shakespeare het goudbrokaten omhulsel om het te hebben over de perversie van de ziel, de nacht van de...De afzetting van en moord op de gezalfde koning is de oerzonde die de mensheid in schuld moet uitzweten...Hij wiegt en troost hem, en spreekt hem moed in. De 'scène primitive' is hier compleet, van de moederbinding tot de vadermoord: de poëzie van de moeder tegen de wet van de vader

Nr. 86, April 2003 • Erwin Jans • De catastrofe als politiek gebaar
De dans van Isidora Duncan en van Diaghilev proberen, in de woorden van Agamben,'voor het laatst te evoceren wat de mensheid voorgoed verloren heeft'.' Deze catastrofe - het verlies van het gebaar...Het is niet nodig om diep te graven in de geschiedenis van de vroegere Sovjet-Unie en in de relatie tussen de kunsten en de communistische ideologie om te zien dat de biomechanica van Meyerhold en de...De economische verwarring, de crisis van de democratie, de opkomst van het fascisme en de dreiging van de oorlog zijn zowel voor Brecht als voor Artaud de expliciete achtergrond van hun denken