Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


30 document(en) met "De Laatsten" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Lamme Aan 't eind van de wereld... Tijl Naar 't eind van de wereld verhuisden we toen, wijl het eigen dak en de boomgaard en 't familjare nest van de...tot Belly): Mores leer ik je... (tot de overigen): Vier whisky?... (exit in de bar). Belleken blijft doodsbeangst bij de deur ah 'n marmotje voor de vlijmoogen van 'n slang...De cacaphonie verstilt... De Neger van zooeven, met kleurige lappen omhangen, stormt op, 'n vel papier in de eene hand, 'n ontzettende koloniale ruiker in de andere

Nr. 8, September 1984 • Marianne Van Kerkhoven • BRLIN BRUSSEL 84
De jongens van de Meistraat (de technische en beroepsschool die vlak naast de schouwburg lig, n.v.d.r...de slotzin van het geciteerde boekje laten deze laatsten hun waarschuwende stelling weerklinken: "Das Theater kann aber nicht als Instrument für die Selbstverwirk-lichung der Theaterleute...confronteren, de oude en de nieuwe sensibiliteiten tegen mekaar af te wegen, te peilen naar de oplossingen die die gevoeligheden voor de theatrale contradicties kunnen opleveren en het nu komende theaterseizoen

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Omdat de verhaalsloop op zich niets aan inhoud overbrengt, staat of valt een dergelijke eenduidige interpretatie met de diepgang van de personages en de kracht van de theatrale ver-beelding...Als de archeoloog die in het zand de contouren van een schip opgraaft, ontdek je de lijnen van een verhaal: de ark, de dieren, het water, worden samengepast in de bijbelse parabel over het einde van...Wellicht heeft niemand er vandaag behoefte aan om Ibsens verhaal te zien als een apologie van de vrouwenemancipatie, daarvoor zijn de teleurstellingen van de vrouwenstrijd, de hardnekkigheid van de

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans • Ivo Van Hove
Japanse authenticiteit en patriottisme: de keizer, de ridder kaste en de daarmee samenhangende waarden - verwoord in westerse vormen: de roman, en in het geval van Boom uit de Tropen, de klassieke tragedie...Betekenisvol theater ontstaat dus vanuit de confrontatie tussen de structuur van de tekst en de structuur van de tijdsgeest (toen en nu). De man achter het werk interesseert mij niet...De laatsten halen het, want de eersten spelen Muller niet meer

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
andere kant van de taal, voor de eerste man en de eerste vrouw die wonderlijk in mekaar passen, voor Stanley uit de schooltijd, voor de mythe van de primitieve mens, voor de...gekoesterde zwartheid van de blanken, voor de onmetelijkheid van ons kleine hoofdje, voor de stof die vóór de chromosome ligt, voor de letters vóór de A. Congo als metafoor voor alle projecties en verlangens én...Deze laatsten wisten enkel van de inhoud van hun eigen en van de aan hèn geadresseerde brieven af

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
Opdat er eindelijk een einde kan worden gemaakt aan de onderdrukking van het arme volk door de heersende klasse, de rijke stinkers, de bevoorrechten, de adel, de geestelijkheid, de elite van bankiers...Guérin (onzeker plots) Ik... wij... de consuls, euh... euh, u weet, de sleutels van de stadspoorten, de aan de dijk gezette kapiteins, ... Kijk, Brunat, de stad Romans zit tot over z'n oren in de...De consuls van vroeger, de Guigous, de Thomés, de Costes en andere Velheus zijn de schuldenaars van de stad voor aanzienlijke sommen geld* Zij hebben geprofiteerd van het geld van de gemeenschap

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Controversieel waren de zeven creaties van Gillmore dan ook zeker: de hemel ingeprezen door de sommigen, de grond in geboord door de anderen (eerder de velen), en terwijl na afloop de ene helft van...Er was namelijk de onvermijdelijke confrontatie met wellicht het meest megalomane project van de eeuw : de viering van de Bicentenaire, de tweehonderdste verjaardag van de Franse Revolutie met als...Uiteindelijk werd een compromis bereikt, en kon de selectie van belangrijkste produkties toch in Rotterdam getoond worden: dat zijn Oorlog (De Trust), De laatsten der onverstandigen (Art en Pro

Nr. 30, Juni 1990 • Alexander Baervoets • Danslandschap in Vrije Val De Beweeging
Om de tekening van het festival te vervolledigen, vermeld ik nog terloops dat de Beweeging financieel wordt gesteund door de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Antwerpen, enerzijds, en door de...Het facet van de Icarus-mythe dat hier wordt beklemtoond is dus niet zozeer de tragiek van de hybris dan wel de vertederende exaltatie van de menselijke vrijheid tot handelen...Allen stelden de mens voor, de strijdende mens, de emotionele mens, de ideële mens, maar geeneen danste om de dans zelf

Nr. 35, September 1991 • Theo Van Rompay • Het Theaterfestival 1991
Zowel de lezing van een tekst, als de bewerking van een prozatekst voor theater, het spel van de acteur of het concept van de regisseur kunnen de keuze verantwoorden...De trouwe lezer van Etcetera kent deze drie laatsten uiteraard als Etcetera-medewerkers van het eerste uur...De festivaldirecteur van zijn kant benijdt de flexibiliteit van de schouwburg, de mogelijkheid om direct te kunnen inspelen op de actualiteit

Nr. 40, Februari 1993 • Stef Ampe • Arm Brussel
Daarnaast stelt de nota in dit verband ook het probleem van de infrastructuur aan de orde: "Ook na de restauraties en met het nieuwe Lunatheater blijft in Brussel een behoefte bestaan aan een grote...De belangstelling voor de mogelijke potentie van een aankomende generatie is ronduit overal afwezig: in de theatersector zelf, nagenoeg op alle beleidsniveau's (met uitzondering van de Vlaamse...Brussel was toen nog the place to be, de stad waar zowel belangrijke experimenten als premičres plaatsvonden,... Gaandeweg ontstonden in de jaren tachtig in de (middel-)grote Vlaamse steden en in de

Nr. 47, December 1994 • (inhoud) • Etc...
THEATER / DANS / OPERA JAARGANG 12 , NR 47, DECEMBER 1994 Afgiftekantoor Gent X Tg Stan De Laatsten Poëtisch terrorisme Rudi Van Vlaenderen In memoriam Jac

Nr. 47, December 1994 • Agna Smisdom • De Laatsten door Tg Stan
Dat schrijft Hakim Bey en hij mag opgetogen zijn: in De Laatsten, de nieuwste produktie van Tg Stan, wordt zijn verlangen naar een Poëtisch Terrorisme op de scène geconcretiseerd...De Laatsten zit de kritiek op de politiemacht in eerste instantie in de tekst...Ljuba, als vertegenwoordigster van het Ancien Régime, in De Laatsten: 'Wij liggen de mensheid in de weg, zoals de brokstukken van een oud, zwaar gebouw, misschien wel een gevangenis

Nr. 47, December 1994 • Inhoudstafel
Theatercritici op het podium Een cultuursociologische kijk van Pascal Gielen 18 De Laatsten Agna Smisdom over Tg...Gunther Sergooris was in de Vlaamse Opera en in de Munt 37 Theater aan de overkant van het Kanaal Johan Thielemans noteert enkele bevindingen 39 Hugo Claus Freddy Decreus...situeert en duidt Claus' toneeloeuvre Foto omslag De Laatsten, Theater Stan / Bert Nienhuis

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Jan De Pauw • No Motherfuckin' Shiiiit...?!
kijkers de geheimzinnige bedenking dat 'a black body couldn't do that on stage'. Als een zwart acteur Othello kan zijn, als de come-back van Michael Jordan wordt herkend als de verwezenlijking...Het openingsbeeld van Walking Tall transformeert de - naakte, mind you - lelijke zwarte vrouw tot 'lionesse'; tot andere clichés dus, met name dat van de vrouw als sex-object én dat van de zwarte als...De zwarte Institute of Contemporary Arts-delegatie in Nobody's Theatre had de mond vol over de zwarte gemeenschap en haar specifieke geschiedenis, maar ik zag nooit eerder zoveel conservatieve stiff

Nr. 68, Juni 1999 • Rudi Laermans • De totale podiumkunst van Rosas
tussen goed en slecht', 'ik spuwde op de grond waar dat niet mocht', etc). Tijdens de voorstelling maken de verschillende dansers-acteurs dan ook de hele tijd de titel ik zeg "ik" waar...die zin symboliseert de theaterspeler, de danser of - weerom algemener gesteld - de podiumperformer de condition humaine, de elk subject kenmerkende onmogelijkheid van zoiets als 'eigenlijkheid...Zoals de structuur van de choreografieën van De Keersmaeker altijd ook de interne logica van de muziek weerspiegelen, zo reflecteren in I said I alle ingrediënten elkaar, en dat zowel thematisch als

Nr. 68, Juni 1999 • Pascal Gielen • De verdrongen bemiddelaar
Terwijl de zakelijk leider - het zijn meestal mannen - de nodige financiële middelen genereert, vertoeft de kunstenaar verder in de waan van zijn of haar autonomie...sociologisch vakjargon heet zoiets 'de operationele code van het spel onder de knie krijgen'. Voor de Administratie is dat bijvoorbeeld de regel der bureaucratische correctheid, voor politici de...Een tactvolle selectie luidt dan de boodschap en de nuntius kan dit voor de geloofwaardigheid van de Kunst best discreet blijven doen

Nr. 69, Januari 1999 • Claire Swyzen • Heimattheater
Tom Lanoye deed dat wel in Gespleten en bescheten, de conférence waarin hij genadeloos afrekent met de fundamentele hypocrisie van 'de Vlaming'. Tegen de achtergrond van een oprukkend Vlaams...Jammer genoeg leidt de anekdotische reflex die in de voorstellingen van jonge mensen de kop opsteekt zelden tot statements; wel tot veel anekdotiek-om-de-anekdotiek...Ik twijfel er niet aan dat Bart van Nuffelen - en in zijn kielzog de nieuwe lichting Bronstig Veulen van het rits, die de anekdotiek-om-de-anekdotiek minstens even hoog in haar vaandel voert - met de

Nr. 69, Januari 1999 • Bram De Sutter • Don't hassle me, I'm in transition
Dans heeft zeker zijn verdienste binnen de maatschappij, maar het is wel de danser die er de prijs voor moet betalen door de korte duur van de carrière en de specificiteit van de opleiding...Reeds een half jaar voor het einde van de danscarrière kan de danser aanspraak maken op een soort 'betaald verlof'. Zo heeft de danser met behoud van loon zes maanden de tijd om na te gaan wat hij wil...Toch betekent de koppeling van dit gewaarborgd inkomen aan de sociale zekerheid een probleem, want ook de sociale wetgeving ter zake moet nu worden nageleefd: zo wordt de werkloze verplicht een aantal

Nr. 70, December 1999 • Guy Cools • Klapstuk '99: een 'vrouwelijk' festival?
Kwanten, en stel je vast dat waar de laatsten uitblonken in het creëren van een context waarbinnen 'woorden en gedachten ontwikkeld kunnen worden om over de dans te praten', dit nu volledig verkwanseld werd...Bovendien dreigen door de jarenlange miskenning in de hedendaagse dans van de publieke voorplansrol van de danser enerzijds en de economische wetmatigheden van de danscarrière anderzijds heel wat...maar haar belangrijk filosofisch en maatschappelijk gedachtegoed ook bij een ruimer publiek kan laten doordringen, is volgens mij slechts één van de tekenen waarom de dans de kunstvorm van de toekomst

Nr. 74, December 2000 • Loek Zonneveld • Gedemilitariseerde zone
De kracht die in het bevrijde gebied, in de gedemilitariseerde zone van de kunst, wordt wakker geroepen, is de herkenning van de architectuur van onze dromen...de grote confrontatie tussen de twee mannen - een magistrale scène, waarin het Grote Zwijgen over de verboden liefde Wiczewski geen andere uitweg laat dan die naar de dood - worden de lange lijnen en...Door de opkomst van de hoteleigenaresse, Madame Count Your Blessings (Viviane de Muynck) en van de zes "vreemden". Die laatsten persen zich, al dan niet in volle bepakking, door de meute van de tien


Toon volgende resultaten