Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


18 document(en) met "De Macht der Gewoonte"Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Uit den Vreemde (Baal) - Foto Hans Verhoeven De Mannen van den Dam Antwerpen De Macht der Gewoonte Thomas Bernhard schrijft geen lekkere teksten...De macht der gewoonte van De Mannen van den Dam (groepsregie) heeft in het bijwijlen slapstick-achtige acteren de aanzet tot een dergelijke interpretatie van Bernhard, maar zwicht voor het vermeende...De macht der gewoonte mag dan een stuk zijn waar je uiteenlopende kanten mee op kan, dat de Mannen niet verder komen dan enig geaarzel over welke kant kiezen, mag symptomatisch heten voor de groep

Nr. 1, Januari 1983 • (advertentie)
Waar goed theater nooit weg is Zoals : 13 en 14 januari: Het Trojaanse Paard - "Torquato Tasso" 24 januari: Baal - "Kalldewey Farce" 27 januari : Het Raamtheater - "De...kleine Cyrano" 1 februari : De Witte Kraai - "Romeo en Juliette" 8 februari : Jozef van den Berg - "De dans van de bultenaar" 24 februari : De Mannen van den Dam - "De macht der gewoonte" 5 maart...het Vlaams Theatercircuit - Objectentheater 24 maart : Globe - "Drie Zusters" 28 april : Appel - "De Rode Herberg" 12 en 13 mei : Het Trojaanse Paard : "King Lear" Da's maar

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
De plaats zelf verhoogt de onwezenlijkheid van het gebeuren, want de regisseurs spelen op het contrast tussen de locatie in de tekst, en de locatie van de opvoering...De goede aanzet tot reële voorstellings-analyses lijkt alweer tussen de plooien van gewoonte en zekerheid weggestreken...Meestal werden er zinvolle teksten gekozen - ik zag Schnitzlers Het Weidse Land, de Perzische fabel Conferentie der Vogels en Marc Diddens Een hand in de sneeuw - en enkel hier is het mogelijk over de

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
De Hollander en Ahasveer gaan in geestenretraite, 'n Vrouwefiguur Nele-Assepoes verschijnt en mét haar, de volle glans der maan...De vent met de sleutels der-grote poort waarachter uw Tijl zich verborgen houdt... Zwijg... 'k Denk aan Belleken, Belleken, Belleken... ............. Ale... Sakkerloot...Hier wordt de rythmiek andermaal gewijzigd, 't«Plechtig» oogenblik der executie nadert... Saturé terwijl ie den houten sabel van de panoptie in handen krijgt en zich Quichotte's scheerbekken op den

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Wat stellen ze zich voor onder het woord 'tekstzegging'? Kan niemand aan Bob Van der Veken, die het belangrijke personage van de broer speelt, duidelijk maken dat hij zijn stem slecht in de mond...Gosch met Der Menschenfeind en Tabori met, opnieuw, Der Untergang der Titanic gaven daarvan de adembenemende mogelijkheden te zien...De voorstelling van Freshwater negeert net als de tekst de schijn-deftigheid en de conventie van een historische periode en dat komt al van bij de aanvang tot uiting: de nationale hymne waarmee het

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
De leningen zijn hoog, men repeteert her en der in de beschikbare tijd...Opmerkelijk daarbij is de vaststelling, dat de typisch Pinteriaanse afstraling van omvangrijker stukken als bijvoorbeeld Het verjaardagsfeest en het phoenix-stuk De huisbewaarder, dat her en der om de...Hetzelfde Arca pakt uit met een brochure van de hand van dramaturg Ivo Kuyl ARCA en de (onjmacht der theaterkritiek, waarin de receptie van vier voorbije Arca-produkties (Clavigo, De Idioot en de Dood

Nr. 15, September 1986 • Paul Pourveur • Le diable au corps
En dan... en dan... als ik dit bereikt heb, zal ik alles in brand steken en wegvluchten naar de hoogste bergtoppen waar ik als een kluizenaar zal leven, niet alleen met de macht van de zuiverheid, niet...alleen met de macht van de onsterfelijkheid, maar tevens met de macht van de wijsheid... De mensen zullen mij smeken om van de berg te komen en hen de kennis te geven... en ik... ik zal hen niets...de verschrikkelijke pijn om uit de buik van de moeder te geraken... de scheurende pijn... en dan plots het verblindende licht... de koude... de afgrijselijke koude... wat kunnen we nog naar boven halen

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Brecht is nooit ver uit de buurt (een combinatie van de jungle in lm Dic-kicht der Stadte met de kapitalistische western Mahagonny) naast ingrediënten van het psychologisch drama en boulevard...de houding, uitzicht en motoriek van de personages: de voetspreidstand van de zoon, de driftige passen van de nicht of haar geschuifel langs muren, de sullige motoriek van de vriend...Wie de foto's bekijkt die Robert Mapplethorpe van Fabres De macht der theaterlijke dwaasheden gemaakt heeft, merkt een totaal andere theatertaal, een andere generatie, een ander tijdsbeeld

Nr. 17, Maart 1987 • Mark Deputter • Claus Peymann in Wenen
Der Theatermacher Der Theatermacher is een typisch Bernhard-stuk, een doordruk bijna van het voor enige jaren door de Mannen van den Dam gespeelde De Macht der Gewoonte...Dan, als meer en meer duidelijk wordt hoe de tengels der gewoonheid zich om zijn personage sluiten - de bemoederende Dene, de familieportretten, een afspraak met dokter Frege, het oude...bitter sein, der Kern ist's sichter nicht". Wanneer de ridder enige tijd later tot inkeer komt en zijn harnas aflegt, verschijnt een 18de-eeuwse jongeling, evenbeeld van de Les-sing-figuur in de zaal

Nr. 17, Maart 1987 • Alex Mallems • Doe maar gewoon, dan is het al...
Dat is af en toe misgelopen - ik denk aan Frankenstein in een regie van Jürgen Kloth - omdat de mentaliteit en de ideeën binnen de groep niet altijd gelijklopend bleken te zijn met die van de...Er was De Macht der Gewoonte in een groepsregie, waarin ik de rol vertolkte van de oude jongleur, wat voor mij een van de beste prestaties is die ik tot nu toe geleverd heb...de leden van de Mannen van den Dam repeteerden bijna uitsluitend onder elkaar aan de 'paren'-scènes, terwijl de acteurs van de Witte Kraai andere opdrachten binnen het stuk te vervullen hadden

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Sedert het theater zich in avondlijke gewoonte vertoont, heeft de gang naar de schouwburg zijn majestatische pas verleerd...Het feest vindt nog plaats in het hoofd van de toeschouwer, in de spanning van het lichaam, in de aanscherping van de zintuigen, in de speling van de gedachten...Maar is hier wel sprake van overmacht of zijn het de prioriteiten van degene die de macht heeft en met gelikte praatjes zijn medeprogrammeurs slinks op een zijspoor rangeert

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Het thema macht krijgt vorm door associërend te werken, nu niet meer uitsluitend op het persoonlijke vlak, vanuit de perceptie en de ervaringen van de acteurs, maar vnl...Het koningsschap wordt in De koning en de rest een metafoor voor de verloren controle en de macht over het eigen ik, geen politiek, eerder een romantisch beeld...La Fura dels Baus - Foto D. Koehli Ondanks de gestileerd-functionele (misschien wat té nadrukkelijk symbolische) scenografie, de - naar goede gewoonte puntgave - lichtregie van Steve Kemp en

Nr. 52, Januari 1995 • George Brugmans, Klazien Brummel • 59-95: is de cirkel rond?
De drie zalen in Shaffy waren extreem klein, de budgetten waren lachwekkend, maar de organisatie wist te overleven op de vleugels van de filosofie van de jaren zestig: zo lang er dingen gebeurden...kleine publieken, de semi-legale status van het dansvak, de ingesleten gewoonte om bijna voor niets op te treden, de subsidiëring op projectbasis zodat voorstellingen nooit langer dan twee of drie maanden op...Het gevolg hiervan was dat de oudere generatie, met uitzondering van Beppie Blankert en Krisztina de Châtel, in de steek gelaten werd en de leden van de jongere generatie, die aan het begin van de

Nr. 55, April 1996 • Geert Opsomer • Herhaling, waanzin, discipline
De discipline van de dansende lichamen in de danssecties en de na eindeloze herhaling uitgeputte 'dragers' in De macht der theaterlijke dwaasheden brengen Hrvatin achtereenvolgens bij de visie van de...Money & Bic art performances, T.art), dan een essay over de repetitieve structuur in Het is theater zoals te verwachten en te voorzien was en één over herhaling in De macht der theaterlijke dwaasheden...lingerie, de niet houdbare symmetrie uit De danssecties, de helden uit De Macht... die de prinsen niet meer kunnen dragen, de uitgeputte lopers in Theater zoals... Tot slot wijst Hrvatin op de omgang met de

Nr. 62, December 1997 • Marc Holthof • Een koning uit een washuis
De schizofrenie van de macht De Amerikaanse professor Ernst Kantorowicz schreef een bij kenners van de middel- De macht der theaterlijke dwaasheden - Troubleyn (1984) / Patrick...Beseffend dat zij oog in oog staan met niet alleen de symbolen van de macht, maar in feite het koninklijk lichaam zelf - slechts ontdaan van de gevluchte sterfelijke persoon van de koning - groetten...De gewoonte, de laksheid, de luiheid doen de mens zijn vrijheid opgeven ten voordele van een tiran die alle macht naar zich toetrekt

Nr. 72, Juni 2000 • KUNSTENAARS OVER HUN PROJECT
die openknalt / De scheuren in het plafond / Als pijn in de kop / De taal / De taal / De taal valt uit de mond / De spuwtaal / De schiettaal / De turbotaal / Het sprankeitje hoop / Het schone / Het...De ander zoeken / In de reis is de uitweg / In de verplaatsing de energie, de kracht, de nodige afstand / Hoe anders de gewoonte u overmeestert / Menselijke relaties zijn oorlog / Ik heb dingen, ik...De beweging van een persoon of van een groep in de ruimte kan voor de toeschouwer en de danser/es de waarneming van de ruimte veranderen en de ruimte tussen de lichamen zichtbaar maken

Nr. 79, December 2001 • Hans Aarsman • Ruis
Ik ben de verpleegster die door de gangen van het ziekenhuis snelt van de ene kamer naar de andere...De gek zal nu zijn/haar oren wel uit de buurt van de telefoon houden, de meetlattruc werkt maar één keer...De macht der gewoonte duwt je onophoudelijk terug in het keurslijf dat je wilt afschudden

Nr. 112, Juni 2008 • Ivo Kuyl • De tragische kant van de komedie
Kortom: de lyriek en de retoriek zijn hier belangrijker dan de actie, wat ook verklaart waarom de monoloog hier een zekere voorkeur geniet.5 In de plotgerichte variant (Tragödie der Handlung...Jan Kott maakt er ons op attent dat in de tragedie het absolute (de goden, het noodlot, de God der christenen, de natuur, de met verstand uitgeruste en zich noodzakelijk voltrekkende geschiedenis) tot...Ik vermoed dat het hier om de macht der gewoonte gaat