Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


15 document(en) met "De Mille"Nr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
Het wordt duidelijk hoe hij de motor achter de hele affaire, is. De naaste medewerkers, de mensen die je nooit op de scène ziet, helpen hem zoveel ze kunnen maar hij is de enige die alles kan overzien...De auteurs zijn duidelijk flaminganten, maar het is niet de bedoeling de activisten en hun pogingen de Duitsers te gebruiken bij de ontvoogding van Vlaanderen te bewieroken...Bij de hele Belgitude van de opzet dringt een laatste gedachte zich op: de invloed van het Frans, of liever, het afnemen van de invloed van het Frans in de Vlaamse context

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Lamme Aan 't eind van de wereld... Tijl Naar 't eind van de wereld verhuisden we toen, wijl het eigen dak en de boomgaard en 't familjare nest van de...Zes mille,.. II Rouge... Mille... (Rrrrrrrt gaat de roulette). Ondertusschen heeft John Belly gevonden en Nele mei haar...tot Belly): Mores leer ik je... (tot de overigen): Vier whisky?... (exit in de bar). Belleken blijft doodsbeangst bij de deur ah 'n marmotje voor de vlijmoogen van 'n slang

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Naar motieven van Labiche'. Eugène Labiche bleef als één van de weinige vertegenwoordigers van de 19de eeuwse Franse komedie (de comédie des moeurs, de comédie à thèse, de comédie burlesque, de...Maar de vraag blijft knagen of de onrust en de onbeantwoorde liefde voor de vrouw van de professor niet te verkiezen zijn boven de orde van de psychische dood...Het ritme, waarmee ieder beweegt - de vlugge pas van de helpers, het trage schrijden van de personages - creëert, samen met de kleur van de meubels (lichte eik), een magisch moment

Nr. 19, September 1987 • Jeanne Brabants • Maar wij moeten verder
De eerste stoot kwam voor de Eerste Wereldoorlog met Sergei Diaghilev, Isadora Duncan, Rudolf von Laban; de tweede vlak voor de Tweede Wereldoorlog met Martha Graham, Doris Humphrey, Laban, Kurt Jooss...Tijdens de oorlog werkten in Amerika ook Antony Tudor, Agnes de Mille en de groep Graham-Humphrey...Zijn pas de deux in Roméo et Juliette bijvoorbeeld is een synthese van de hele tragische geschiedenis van de Ca-pulets en de Montagu's. Je voelt er Béjart denken

Nr. 34, Juni 1991 • Alexander Baervoets • Martha Graham
Agnes de Mille, Amerikaanse danseres en choreografe) Uit haar school recruteerde ze de dansers voor haar gezelschap, waarmee ze voor het eerst optrad in 1929...Primitief was voor mij primitivisme, de Stra-vinsky van de Sacre en de Noces, met die veelheid van complexe kleuren, historische referenties en ingewikkelde orchestratie...Martha Graham) "Ik geloof dat de dans in essentie de verering, de aanbidding is van het leven, de rituele viering van een onbekende god, een god zonder naam

Nr. 61, Januari 1997 • Klaas Tindemans • Shakespeare en het pelliculetaboe
Precies de zorgvuldige letterlijkheid van de Shakespeare-tekst in de film is verantwoordelijk voor dit betekenisloze contrast tussen de 'city tragedy' - het drama van de nabijheid -en de geforceerde...Branagh gaat er van uit dat de meerwaarde van film erin bestaat de vermoedens achter de letter van de tekst op te helderen, in het beste geval de auditieve suggestie met een visuele prikkel te...Meer nog, elke afwijking van de eigen blik - regisseur Branagh is inderdaad Hamlet, de figuur - wordt in de kiem gesmoord: de bescheiden Horatio, de zotte Ophelia, de perverse Polonius, ze krijgen

Nr. 70, December 1999 • Rudi Bekaert • 100 Ways To Disappear And Live Free
oui K: mmmmmmmmmmmmm P: pas de fin pas de début pas de fin pas de début pas de M: geen tijd altijd tijd geen tijd altijd tijd geen tijd altijd tijd W: mmmmmmmmmmmmm...encore plus naturellement le sens de ces décisions K: pas de 'mains de fer dans des gants de velours' B: plutôt 'des mains pas fières et un grand amour' S: dans des gants d'humour M: altijd humor en...drame G: pas de drame K: pas de drame P: pas de drame TOUS: pas de drame pas de drame pas de drame drame drame.... MUZIEK Radetski mars G: muziek is de gloeiende kool in de ijsborst van

Nr. 73, Januari 2000 • Peter Verlinden • RECHT OP RECHT
Volgens de UNO-Conventie over 'de preventie en de repressie van de misdaad genocide', met unanimiteit goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 9 december 1948, is sprake van genocide 'als het de...De Belg Georges Ruggiu, medewerker aan de extremistische Radio Télévision des Mille Collines, pleitte ook schuldig en werd op 1 juni 2000 zonder verder proces veroordeeld tot 12 jaar gevangenschap...de onderzoekers van aanklager én verdediging vlot toegang krijgen tot de Rwandese getuigen 'op het terrein', of de veiligheid van die getuigen (tegen en voor de beklaagde) verzekerd blijft, of de

Nr. 78, Januari 2001 • Clara Van den Broek, Arne Lievens, Katrien... • Harry Cole: 'Ik gebruik alleen effecten als...
Bij de eerste lezing, wanneer de tekst vorm krijgt door de stemmen van de acteurs, ga ik na of ik mij in die visie kan vinden...Dat heeft namelijk als voordeel dat het de ogen van de acteurs meer naar voren brengt, wat het publiek een aangenaam gevoel geeft, en waardoor je de rest van de belichting meer kan nuanceren...die wereld hebben de producers een stevige zeg in de uiteindelijke afwerking van een productie, af en toe zelfs in het bepalen van de kleurencompositie van de belichting, of in het gebruik van

Nr. 81, Februari 2002 • Luc Devoldere • 'Mijn innige, diepe, archaïsche katholicisme': Over de...
Ik kom van de ruïnes, uit de kerken, de altaarstukken, uit de dorpen achtergelaten op de Apennijnen of de Vooralpen, waar de broeders hebben geleefd...de betogingen stond hij aan de kant van de... politieagenten, omdat zij de zonen van de armen waren, terwijl de studenten in zijn ogen kleinburgerlijke zonen waren van de bourgeoisie...Pasolini zou nog in zijn Trilogia della vita (Decaineron, 1970, I racconti di Canterbury, 1971 en Ilfiore delle mille e una notte, 1972) de onschuld van de erotiek bezingen, maar dan in het verleden

Nr. 80, Februari 2002 • (colofon)
België - Vennootschap van Drama-auteurs Participanten van Etcetera Brugge 2002, Brugge CC Berchem, Berchem CC Brugge, Brugge Centrum Netwerk, Aalst De Bottelarij/KVS, Brussel De Vlaamse Opera, Antwerpen-Gent...Uit het boek De luciditeit van het obscene / het obscene in de luciditeit (Uitgeverij IT & FD i.s.m...Walked into Doors so theater en het muziek lod foto: herman soroeloos VoorStellingen in dit nummer: ALIBI Meg Stuart/Damaged Goods Cinq mille ans de la vie d'une femme Pierre Vincke, Opus

Nr. 81, Februari 2002 • Rud Vanden Nest • Hoog oplaaiend vuur en onderkoeling: Aïda (Robert...
Aan de andere kant echter, levert een driedimensionale weergave van die Egyptische iconografie gegarandeerd Cecil B. De Mille-toestanden op die weliswaar barnumesk maar ook en vooral niet langer te...Het gevaar dat zowel de finesses van de partituur als de onmiskenbaar aanwezige diepere inhoudelijke grond van het werk door opzet en inkleding de mist ingaan is dan ook verre van denkbeeldig...E11 je kunt het in dit geformaliseerd universum gewoon niet hebben dat de ene koorzanger groter is dan de andere en dat de arm van de ene figurant tien centimeter hoger de lucht ingaat dan die van

Nr. 80, Februari 2002 • Clara Van den Broek • Theater en de Islam: kleine geschiedenis van...
De verankering van het scenische gebeuren in de dagelijkse realiteit van de homo politicon die de Algerijn is, blijkt uit de hevigheid van de publieksreacties, vooral in de eerste decennia na de...Cinq mille ans de la vie d'une femme Heel anders en toch gelijkaardig is Djabali's tweede toneelstuk in België: Cinq mille ans de la vie d'une femme...Hajera bezingt Tammouz, de Tijd, god van de vruchtbaarheid: 'Défaite des violences, de toutes les violences, honte, millénaires de fumée, de livres brûlés, de femmes lapidées

Nr. 95, Februari 2005 • ç
Het heeft iets sofistisch, de manier waarop T'Jonck de polarisatie van danspraktijken blijft doordrukken zonder de betekenis van de term 'conceptuele dans' nog eens ernstig te overwegen, en die alleen...Schuifelt danskritiek teksten onder de mat zoals De l'œuvre au texte van Barthes, L'Archéologie du savoir van Foucault, How to Do Things with Words van Austin, De la Grammatologie van Derrida, Mille...plaatsen (de zogenaamde klassieke benadering en de nadruk op de emotionele ervaring), om ten slotte de positie ervan te relativeren en een spoedig einde ervan te voorspellen

Nr. 110, Februari 2008 • Pieter De Buysser, Christophe Van Gerrewey, Bram... • Minnelijke voorwerpen
Ik zie ook nog steeds de etalage van de bloemenwinkel, de groene bladeren in een schaduwrijk interieur, op de verlaten straaathoek waar ik daarna een vriend ontmoette – hij fietste in de andere...Op het label van het vinyl, of op de cd-schijf zelf, staat ‘mille feuille’ maar de woorden zijn doorstreept...Nog lager valt het uit dan de hilarische trucs van het trio Vandenee- de de schrijver de koning, waar je aan moet denken als er tussen de chaos die op scène ontstaat, gerommeld wordt om