Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


10 document(en) met "De Misleiding"Nr. 5, Januari 1984 • Rina Barbier • KLAPSTUK 83
Geïnspireerd door de eerste wereldoorlog en zijn nasleep, beschrijft dit ballet de verschillende aspecten van de oorlog; te beginnen met de conferentie rond de tafel met het traditionele groene kleed...Hoewel de meeste voormannen uit de Weimar Republiek actief waren, was de heropleving van de moderne dans, vooral gecentraliseerd in de Wigmanschool te West-Berlijn en de Folkwangschool te Essen, vrij...Maar geen spoortje van de zeggingskracht of van de integriteit, noch de betrokkenheid met de maatschappij of met het individu, noch de wil tot een relatie met de toeschouwers zoals in De Groene Tafel

Nr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • De Glamour en Glitter van het Vlaamse...
De mentale structuren die de televisie ons oplegt zijn door zowat iedereen - ook door de niet-verstokte kijkers-verinnerlijkt: het ritme en de intensiteit waarmee we vandaag beelden, van welke...Als de trein die de scène oprolt en die symbool staat voor de treinen van het mensentransport naar de concentratiekampen "een open doekje krijgt", "omdat het zo'n mooi beeld is", voel ik me bepaald...dank zij de mooie scenografie-lij kt De Bacchanten van Akt/Vertikaal die voorstelling uit dit seizoen waar de leegheid van en de misleiding door beelden het sterkst aanwezig is. De belangrijkste

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Voorstel en ontwerp van theaterdecreet
januari). Het eeuwige probleem van de te late uitbetalingen wil de SP oplossen door de oprichting van een Fonds voor de Betoelaging van de Toneelspeelkunst, zoals dat al bestaat voor o.a...De afschaffing van de verplichtingen van de lokale besturen maakt het geheel overzichtelijker maar dreigt in de praktijk te leiden tot een netto vermindering van het globale bedrag van de...Klaas Tindemans (1) Eindverslag over de werking van de Raad van Advies voor de Toneelkunst in de jaren 1984-1987, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 1988

Nr. 68, Juni 1999 • Rudi Laermans • Geld maakt vrij
van Anne Teresa De Keersmaeker (en als het toch lukt, is er sprake van misleiding - van 'corruptie'). Liefde, en a fortiori ook het betuigen daarvan, werkt als 'succes-medium' enkel in intieme relaties...Alvast in Vlaanderen leven we in een tijd waar in naam van een algemeen moreel parti pris voor 'de zwakkeren' gedurig het voordeel van de twijfel wordt gegeven aan de marge boven de machtigen, de...Ook daarom zijn tijdens de twintigste eeuw letterlijk ongeorganiseerde genres, zoals de literatuur en de schilderkunst, artistiek zo ver kunnen doorschieten richting totale autonomie

Nr. 76, Maart 2001 • Gerald Siegmund • Kammer/Kammer
Zoals de scène het toneel is van het reële, van wat ongrijpbaar is, zo zijn de videobeelden het rijk van de imaginaire misleiding...Met hotelkamers associeer je ook de gesloten deuren die het verlangen afschermen en de sleutelgaten voor de onwelvoeglijke lusten van de voyeur...Naast de twee acteurs wordt de rest van de groep in deze voorstelling bijna onbeduidend; daarmee vervliegt ook de dans

Nr. 78, Januari 2001 • Matthew Naguire, Jim Ciayburgh, Dries Moreels • Transatlantische vragen: Een jaar e-mailcorrespondentie tussen Matthew...
Zelfs hier in eerste klasse heerst een gevoel van vaalheid ondanks de reproducties op de wanden van een woudfantasie met de al lang uitgestoruen dieren van de Ardennen en uitgeuoerd met de...Het inwendige volume van de loft is constant in flux, zoals de ervaring door de beleving van de taal en de bewegingen door de acteur...De vraag die dat voor mij oproept is: de acteur kan nooit eigenaar worden van de muren, het omhulsel van de tekst zelf, want de tekst zal altijd eigendom blijven van de auteur

Nr. 82, Juni 2002 • Raf Geenens • Eeuwige liefde en een zorgeloos huwelijk
Maar het is vooral de academische spektakelzucht die door de nar geridiculiseerd wordt: nog voor Priit Kripson zijn virtuositeit heeft kunnen bewijzen, steelt de nar in de eerste akte reeds de show...Na de ridders wordt de scène ingepalmd door een lange stoet figuren: de pestdokter, het koninklijke gevolg in lange zwarte pijen met kap, de nar, de dwerg, en ten slotte ook Siegfried en de koningin...De verlengde lijnen moesten contrasteren met de ronde vormen van de choreografie en de lichamen van de danseressen visueel doen aansluiten bij de populaire Russische

Nr. 85, Februari 2003 • Katrien Darras • Grote Storing in zuidelijk West-Vlaanderen
Het heeft veel voeten in de aarde gehad om de stad ervan te overtuigen dat De Stooringe een hedendaags en waardevol equivalent kon zijn...De Misleiding was een autozoektocht door de vijftien gemeenten...Heuvelland waren er tweehonderd mensen en stonden de schepen van Cultuur en de burgemeester op de dansvloer

Nr. 89, December 2003 • Loek Zonneveld • Het carnaval van Josef Stalin: Frank Castorf's...
Als de Boze bestaat, en die Boze, dat ben ik, dan bestaat de goede God ook - einde discussie'). De devil in disguise is vooral naar Moskou gekomen om de hele literaire wereld, die van de hoge én de...De donkerbruine DDR-lambrizering is alomtegenwoordig, in de gangen, de toiletten, de foyers en in de grote zaal (capaciteit: zo'n tweeduizend toeschouwers). De zichtlijnen zijn er prima, door de...De eerste Nederlandse uitgave van de roman (1968), in de briljante vertaling van Marko Fondse, bevat de complete tekst, waarbij de in de Sovjet-Unie weggecensureerde tekst cursief is gezet: een

Nr. 101, April 2006 • Tom Lanoye • Margaret Thatcher wil haar geld terug
Aan de oevers van de Thames...Zeker als ie het later ook nog eens tot huisvrouw en politica schopt, in een natie die handel heeft gedreven op de zeven zeeën en die het grootste wereldrijk heeft mogen leiden dat de mensheid ooit...Al de rest is propaganda en misleiding, die voert naar drama's, faillissementen en economische crises, al dan niet verergerd door wilde stakingen, een beurscrash en een heropleving van het socialisme


Development and design by LETTERWERK