Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


20 document(en) met "De Muze van"Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
De band tussen het hoofdpersonage en het publiek is zeer groot, want het succes van de formule hangt af van de medeplichtigheid tussen de mensen op de planken en de mensen in de zaal...Wat overeind blijft is de subversieve actie van de vrouwen, en dan vooral van Hilde Uitter-linden die in de rol van Anna schittert van de eerste tot de laatste repliek...De tekst van het spel is van Marieke Demeester; de regie voert Rik Hancké, Wannes Van de Velde zorgt voor de muzikale aanpak en enkele liederteksten en de choreografie is van de hand van Lea Daan

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Tyrannie der Hulpverlening (De Witte Kraai), Warre Borgmans en Caroline Vanderlinden - Foto Aps Een aantal van de teksten van de vrouw-muze (Caroline Vanderlinden) zegt hij zelf in de huid van...Het thema van de frustratie over de verworvenheden van de sexuele vrijheid, of van het a-morele van het im-morele, is aanwezig in De Sapeurloot maar niet voelbaar in verband gebracht met de...Hamlet (Shakespeare), De Geschiedenis van de Soldaat (Ramuz), ... Als hoogtepunten van de periode dat De Meester artistiek leider was van het Volkstoneel (1924/29) worden vaak genoemd: de opvoeringen van

Nr. 15, September 1986 • De redactie • WENENDE VROUW
Wie de huidige subsidiëringscijfers echter naast die van het vorige seizoen legt, stelt vast dat door de vermindering van de KJT-subsidie en door het afschaffen van de toelagen van Schooljeugdtheater...Aan De Mannen van den Dam werd een overgangssubsidie van 4,5 miljoen beloofd (4 miljoen van de Lotto en 500000 Frank uit de projektenpot). Van de voorgenomen programmatie zal dus wel Droomspel van...Maar de drie situaties roepen wel fundamentele vragen op over de inhoud van de term 'artistiek directeur' en over de rechten en plichten van beheersstructuren in het theater

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
Mevrouw Thalia (niet toevallig de Muze van het theater). Mevrouw Thalia, zo vernemen we, is de bewaakster van het Schommelpaard, het symbool van de Gaia Mater, de oermoeder...elders gelegd: het theater ruilt de zuiderse wijdse openlucht voor de intimiteit van de vertrouwde schouwburgen; de toeschouwer ontwaakt uit de roes van de fiësta en concentreert zich weer exclusief op de...BKT Brussel De kunstopmeter BKT-directeur en lid van de Raad van Advies (RAT), Rudi Van Vlaenderen laat te pas en te onpas weten dat hij geen hoge pet opheeft van de mening van

Nr. 32, December 1990 • Gerardjan Rijnders • Rijnders, Gerardjan
programma gezien waarin de schrijfster van een script de aktrice ontmoet die haar gaat spelen ? Voordat de schrijfster kan antwoorden heeft de aktrice het antwoord al gespeeld...1871 stootte een koe per ongeluk een petroleumlamp om, in Chicago, en dat was de oorzaak van de grote brand die de helft van de stad in de as legde en waarbij 10.000 mensen omkwamen...De man van de gemeente die haar verzekerd had : geen probleem duikt als hij dit ziet in paniek door het raam naar buiten blijft met zijn voet achter de vensterbank haken smakt op het binnenplaatsje en

Nr. 35, September 1991 • Paul Pourveur • Tyrannie der hulpverlening
donker, menselijk en nachtelijk, Stem van verre sirene, schreiend, roepend, die kreet, uit diepten van de Verte, uit diepten van de Zee ... uit de ziel der Afgronden... HIJ Weg van mij...de schaduw van de Berg Abiegno Rust ik nu... 'k zie van verre naar het Slot Maar wat ik wil ben ik vergeten... ('HIJ' haalt uit het pakje een mes) Van de schaduw van de Berg...Ik dwing mezelf en roep nog eenmaal voor mijn ogen in de ziel de furie op van de piraterij en van de slachting, de smaak, bijna te proeven in de plundering

Nr. 39, December 1992 • Tom Blokdijk • Het gekluisterd bewustzijn
Over die twee onderwerpen - de roes van het werk en de droom van de symbiose, en die twee lopen bij hem door elkaar - gaat het in de stukken van Rijnders vanaf Rosemary Clooney's Baby - The U.S...Die heeft in het voorwoord van de eerste uitgave van de drie zogenaamde vakantiekomedies geschreven dat er bij Rijnders sprake is van een omgekeerd Oedipous-complex: de zoon doodt niet de vader om de...Ballet was het verband tussen de uitspraken van al die onbekende personages die in de wereld van de levenden gasten waren en in de wereld van de doden schimmen, louter associatief

Nr. 43, November 1993 • Johan Thielemans • Lezing zonder titel of: De vleugels van...
Het is de avant-garde van de negatie, die in de schilderkunst het zwarte vierkant van Malevitsch en in de muziek de stilte van John Cage heeft opgeleverd (en historisch gezien hinkt het theater hier...achterop, want in de andere disciplines is men al lang aan deze radikale eindpunten voorbij). De andere pool in het theater is merkwaardig genoeg niet die van de restauratie, van de terugkeer of de traditie van...De vervreemding en de afstand hebben te maken met de situatie van de acteur op de scène, hoe hij zich voelt ten opzichte van de functie die hij uitoefent

Nr. 48, Februari 1995 • Stef Ampe • Mijmeringen bij de dood van Romain Deconinck
De uittredende Schepen van Cultuur, de VLD-er Rudy Van Quaque-beke, bevestigt als uitzondering de regel...de strijd om de burgemeesterssjerp haalde de SP het nipt van de VLD met een paar tientallen stemmen op overschot...Een Belgisch schrijver bouwt op zijn Belgisch — een kot, een kot en nog een kot — en wacht op de muze lijk Tsjeefke wacht op zijn duif die van Arras komt of van Clermont

Nr. 50, Juni 1995 • Johan Thielemans • Troje, of er valt niets meer te...
Om beroemde beschrijvende passages te redden, legde hij ze in de mond van een 'Muze'. De enige 'interpretatie' van bewerker en regisseurs betrof de goden...Voor Terpstra is de Troje-stof het uitstekende materiaal om de rol van de vrouw te belichten, en te laten zien wat zowel de aspiraties als de mislukkingen zijn van een vrouw die van vrijheid droomt...Leda, gebaseerd op de mythe van Leda en de Zwaan, vormt de tekst voor het tweede deel van Jan Lauwers' The Snakesong Trilogy, waarin de zoektocht naar de macht van sex en erotiek centraal staat

Nr. 51, Augustus 1995 • Frieda Pittoors, Colette van Wees • Het mooiste en het vreselijkste theatermoment van...
De eerste zinnen van de voorstelling hoor ik uitspreken...Colette van Wees, jeugdtheater De Krakeling, Amsterdam Eigenlijk wilde ik de mooiste theaterervaring uit het door mij zo geliefde jeugdtheater beschrijven...De aria van Maria Callas doet al snel een lichte huiver door het lichaam kruipen, maar hier is het vooral de stap die Oblomov durft te nemen die me raakt

Nr. 64, Juni 1998 • Marianne Van Kerkhoven • Kwantumtheater
de Noorderlicht - De Tijd / Patrick De Spiegelaere kwantummechanica is zulk een 'eliminatie' van het effect van de meting niet mogelijk, zodat men dus...Ik denk dat, vooral in de beginjaren van de discussies, als men de teksten in detail gaat lezen, de bedenkingen van mensen als Schrödinger en Einstein, de inspanningen die ze gedaan hebben in het...essentie was het doorbreken van de hiërarchie een van de hoofdelementen van de boodschap van Jezus Christus, en dat was toen zeer revolutionair

Nr. 66, December 1998 • Veronique Patteeuw • De tijd van de muziek
Ik heb de indruk dat de beweging juist de synthese maakt tussen het gegeven van de duur en het gegeven van de ruimte; een beweging plant zich voort in de tijd en in de ruimte...De Cauter: We sluiten de cirkel, want we zijn dit gesprek begonnen met het verschil tussen de tijd van de wijze en die van de kunstenaar; de kunstenaar heeft een bepaalde angst voor de dood die hem...De figuren van de geschiedenis De Mey: Zouden we kunnen zeggen dat de geschiedenis van de muziek de geschiedenis is van de ontwikkeling van de structuren

Nr. 70, December 1999 • Marianne Buyck • Straffe mannen en madammen
De dansers kunnen enkel de stereotypen van hun dansstijl brengen: de heupbewegingen van de Afrikaanse vrouwen, het huilen in de nacht van de Noord-Afrikanen, het draaien op het hoofd of op één hand...van de breakdancer, het snelle klakken van de voeten van de flamencodanseres, het stijlvolle vliegen van de klassieke danser... Het verzoenen of feestelijk samenbrengen van stereotypen gaat voorbij aan...Het bewegingsmateriaal is maar één term van een voorstelling: de enscenering, die gaat van de muziek en het licht en de voorwerpen tot de locatie, en - in een Festival - tot de programmabrochure, zegt

Nr. 83, Januari 2002 • Katleen Van Langendonck • De extase van de toeschouwer
Verhelst verschuift de aandacht van acteur naar toeschouwer: acteurs zijn 'de injectienaald die de toeschouwer bij zichzelf inbrengt'. Theater als extase van de werkelijkheid, maar dan niet de extase...Het gaat om de korrel van de stem, haar timbre, het patine van de medeklinkers, de wellust van de klinkers...Neem de laatste productie van het Spaanse La Fura Dels Baus, XXX, een De Sade-adaptatie: tijdens de voorstelling worden op de scène live beelden uit een seksclub geprojecteerd, alsook sms'en van de

Nr. 85, Februari 2003 • (advertentie)
Resultaat: hedendaagse dans die het stof wegblaast van de moralistische fabels van de Franse salonfilosoof ZO 23 FEB * 15U * CCBE BERCHEM * 03-286 88 25 * I.H.K.V...Van Muizen en Mensen - LA1KA VOOR IEDEREEN VANAF 14 JAAR Filip Vanluchene bewerkte de klassieker Of Mice and Men (1937) van John Steinbeck tot een toneelstuk...Hij ontdeed de roman van zijn Amerikaanse context en legt de kern van het drama bloot: George en Lennie zijn twee thuislozen, wanhopig op zoek naar een dak voor lijf en hart

Nr. 88, September 2003 • (advertentie)
Een kleine cité midden in de Afrikaanse brousse...TEKST BERNARD MARIE KOLTES VERTALING BART MEULEMAN REGIE RUUD GIELENS SPEL SOFIE DECLEIR, SEPHUNYANE JUNIOR MTHOMBENI, JORIS VAN DEN BRANDE EN JOSVERBIST KOSTUUMS...REIS 6-12 LIER CC DEN BRIL, I 1-12 ROTTERDAM SSB, 19-12 WAREGEM CC DE SCHAKEL, 9-1 SCHOTEN CC, 10-1 ANTWERPEN BOURLA, 13-1 BRUGGE SSB, 15-1 EEKLO CC DE HERBAKKER, 16-1 HEUSDEN-ZOLDER CC MUZE, 17

Nr. 94, December 2004 • Liesbeth Coltof • 'Bezuinig niet op kunst, verdomme!'
Het werd gegeven ter ere van de pensionering van Rob Couzy, ambtenaar cultuur bij de gemeente Amsterdam en steun en toeverlaat, niet alleen van ons, maar van vele kunstenaars in de stad...Enkele dagen eerder hadden wij in het Huis aan de Amstel bezoek gehad van een andere ambtenaar, die zijn enorme waardering uitsprak voor de kwaliteit en het grote bereik van onze projecten voor de...Op de ene pagina staat een afbeelding van het schilderij, op de andere een verslag van hoe Giacometti er aan werkte, geschreven door de man die poseerde

Nr. 107, Juni 2007 • Patricia Portela • Odilia
Al deze kleine ongelukken gebeuren omdat de wereld stopt en het natuurlijke verloop van de tijd moet hikken, en daardoor het natuurlijke verloop van de dingen verstoort, de precieze tijd die een muze...Een interactieve interface, niet alleen tussen de performer en de toeschouwer, maar ook tussen de toeschouwer en de objecten, de toeschouwer en de projecties, de toeschouwer en de beweging van geluid...Bijvoorbeeld: op een bepaald moment in de performance last de muze in haar verhaal een pauze in en beslist ze om eindelijk uit te leggen wat een muze is. Ze gaat naast één van de toeschouwers zitten

Nr. 107, Juni 2007 • (Inhoudstafel) • (Inhoudstafel)
De mediatoren van het kindertheater spuwen tegen de wind in. 6 De drie heksen van het kindertheater Elke Van Campenhout trok naar de drie wingewesten van het kindertheater, waar telkens een...dragen we Koning Kind op handen, als de mondige voortrekker van de publieksdemocratie...64 Het kunstwerk als performatief netwerk Rudi Laermans analyseert de notie van ‘gemeenschappelijkheid’ in het werk van de choreografen Heine Avdal en Yukiko Shinozaki, en geluidskunstenaar Christoph