Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


11 document(en) met "De Nieuwe Vriendelijkheid"Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Maar Het Schroot verschilt van veel vroegere voorbeelden door de grote vriendelijkheid die binnen de familie heerst...Misschien waren de onredelijke eisen van de arbeiders toen wel oorzaak van de crisis nu?!) De kloof tussen de cultuur van de arbei-ders en het theatermilieu is weer onoverbrugbaar groot...En ook: het is al de tweede vergissing die het ministerie begaat met de zelffinanciering van 'nieuwe' initiatieven

Nr. 12, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven • HET NIEUWE GLOBE
reeds deel uitmaakten van Globe - en twee Vlamingen - de regisseur Sam Bogaerts (Witte Kraai) en Paul De Bruyne, de eigenlijke artistieke leider, zoals die door de Raad van Bestuur van Globe werd aangesteld...een eerste impuls zou deze mededeling van de feiten kunnen volstaan: een nieuwe artistieke directie oordeel je op haar werk, op de voorstellingen die ze realiseert en tot zóver heeft ze recht op alle...en hoe meer je die plicht opneemt, hoe groter je heimwee wordt naar de lichtzinnigheid, de vanzelfsprekendheid, de kinderachtigheid, de vormeloosheid

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Dat Macbeth en zijn edelen niet op de juiste plaats zitten om de situatie en de muziek te laten functioneren, loopt niet uit op een nieuwe betekenis, maar gewoon op de absolute afwezigheid: hier...Dat blijkt onder meer uit het feit dat er in het nieuwe museum aan de Quai d'Orsay in Parijs onder een neoconservatieve impuls ruim aandacht wordt geschonken aan de officiële schilders, de pompiers...Hij onderstreepte vooral de overlevingsdrang en de wil om de menselijke waardigheid te behouden, die de vervolgden in het aanschijn van de dood bezielden, en ook de complexiteit van de situatie waarin

Nr. 36, December 1991 • Paul De Bruyne • Tone Brulins wondere wereld
Brulin kon mee op zoek gaan naar een nieuwe Caraïbische theatercultuur omdat hij de 'witte' theatercultuur als zijn broekzak kende en dus niet leed aan het gevoel van culturele imitatiedwang dat de...Wie, met enig gevoel voor bühne-architectuur, raakt niet op dreef bij de ruimte aanwijzingen in bijvoorbeeld Schimmen (1953): "de zee de dijk de verwoeste stad de telefoon de rode lantaarn de...Brulin regisseert daar De Nacht van de Brandende Apen bij de opening van de nieuwe schouwburg

Nr. 67, Maart 1999 • Marleen Baeten • Take your time
Even was er nog hoop toen de beleidsmakers als doekje voor het bloeden een nieuwe subsidiecategorie in het vooruitzicht stelden: 'structurele projectsubsidies' zouden de jaarlijkse toekenning van...Peter De Graef: Je hebt drie actoren: de producenten, de overheid en de instituten, vooral de receptieve schouwburgen in Nederland en de culturele centra in Vlaanderen...Peter De Graef: Enerzijds stel ik me - als één van de voorlopers van een nieuwe stijl die intussen gemeengoed geworden is - de vraag wat ik zal doen als er straks een andere stijl de 'nieuwe' stijl

Nr. 88, September 2003 • Leo de Haes • Intellectuelen tegen de elitecultuur, één front?
Er is de financiële elite, de artistieke, de politieke, de economische, de intellectuele, de religieuze, de militaire en noem maar op...Hij heeft er zelfs de term 'vormen-kunst' voor gesmeed (in tegenstelling tot kunst met inhoud). Ik citeer andermaal een licht pathetische passage: 'Van de nieuwe Vlaamse economische elite mag er...Precies de artificiële en tegelijk vage tegenstelling tussen de provincie (traagheid, vriendelijkheid, menselijke maat...) en de stad (mannelijkheid, geldzucht, bikkelharde concurrentie, jacht op suc

Nr. 90, Februari 2004 • Marianne Van Kerkhoven • Cultureel kolonialisme: Gesprek met Mark Deputter (Danças...
Bij de eerste van dergelijke bijeenkomsten in Lissabon was het de bedoeling voornamelijk in de studio's te werken, voorstellingen en tentoonstellingen te bezoeken, maar uiteindelijk werd 80% van de...Een van de problemen die zich nu voor de Nationale Compagnie stelt is dat ze binnenkort een keuze zullen moeten maken tussen het verderzetten van deze projecten van 'nieuwe dans' en hun officiële...Door de overheid worden zij immers gezien als de beschermers en uitdragers van de nationale cultuur; in die hoedanigheid begeleiden zij bijvoorbeeld de staatsbezoeken van de president

Nr. 100, Februari 2006 • Isabelle Stengers • Dépaysements
Het experimenteren van hedendaagse heksen met wat ze benoemen als magie –de kunst van rites, de ervaringsveranderingen, de verkenning van hulpmiddelen die nieuwe vermogens doen ontstaan, nieuwe...kunnen natuurlijk de strijd aanbinden met de rol die ze spelen, maar we kunnen ook strijden met nieuwe vragen, die nieuwe, mogelijke identiteiten activeren...De wetenschappers waar ik van hou, creëren nieuwe vragen, nieuwe soorten geschiedenis die de mens met nieuwe vormen van mens-zijn associëren

Nr. 104, December 2006 • (Inhoudstafel) • (Inhoudstafel)
De categorie ‘werkplaatsen’, zoals die in het nieuwe kunstendecreet werd gelanceerd, is een flexibele term die heel wat ladingen dekt...Maria Tarantino schuimde de Brusselse straten af tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen, en praatte met nieuwe en oude kiezers over hun inzicht in de stembusslag...Pieter T'Jonck analyseert hun verschillende strategieën. 71 De nieuwe vriendelijkheid Till Müller-Klug schetst in dit hoorspel de absurditeit van de werkloze vriendelijkheid

Nr. 104, December 2006 • Till Müller-Klug • De Nieuwe Vriendelijkheid
enkelband / Freddie, de sprekende enkelband / Adriana, werkloze muzikante / Wachtenden De Nieuwe Vriendelijkheid Till Müller-Klug – vertaald door Daniëlle de Regt 0. Intro...Sommigen zijn voor De Nieuwe Vriendelijkheid al té gefrustreerd of hebben het vriendelijk zijn niet aangeleerd gekregen of hadden daar gewoon geen zin in. Maar ook deze mensen laten we niet in de...Maar De Nieuwe Vriendelijkheid geeft iedereen een tweede kans

Nr. 109, December 2007 • Bojana Cvejić, Daniëlle de Regt • Zo veel om te vragen...: De toekomst...
vriendelijkheid te produceren, door de performatieve reikwijdte van iedere activiteit te vergroten, inclusief de reikwijdte van de performativiteit van theatrale activiteiten – waarvoor hebben we dan het theater...territoria, disciplines, activiteiten, capaciteiten, rollen en individuen; een plaats waar performativiteit en interpretatie net zoveel aan de kant staan van de doeners als van de kijkers; een plaats waar de...Holmes gaat het als volgt: indien het concept van extradisciplinariteit de opening vormt naar ieder disciplinair domein, naar de confrontatie tussen de eigen verworven kennis en procedures met de kennis en