Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


21 document(en) met "De Russen" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 4, September 1983 • Klaas Tindemans • 1983-1984: Het voordeel van de twijfel
Bij de KNS betekent dat de tandem Tillemans-Kohout (De Speler naar Dostojewski), een Antwerpse klucht (Op Marode van Jan Christiaens en Anton Peters, naar Nestroy), enkele Russen (Molière van Mikail...tenminste in de opvoering, de tekst kan goed zijn: dit seizoen De gebroken vrouw van Simone de Beauvoir) en, schrik niet, koningin Fabio-la's Indische waterlelies...Ook de niet-gesubsidieerde groepen moeten hier behandeld worden: bij groepen als de Witte Kraai is er een tendens naar het 'grote' repertoire en de professionele eisen zijn evenwaardig (zowel bij de

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
Haar eerste confrontatie met de dans in de praktijk komt pas in 1926 als ze de lessen volgt van Francesca d'Aler - eerste danseres aan de Koninklijke Vlaamse Opera te Antwerpen - in de 'Vrije Academie...Maar het is zoals in de * Jooss had in 1933 met overweldigend succes de eerste wedstrijd gewonnen ingericht door de 'Archives Internationales de la Danse', met De Groene Tafel, een ballet...missen de waarachtige volkskunst zoals de Russen die hebben en de Bulgaren en heel Centraal-Europa en Zuid-Europa

Nr. 8, September 1984 • Sven-Claude Bettinger • BERLIN BRUSSEL 84
1903 sticht de pianist, componist, dichter en criticus Herwarth Walden, de echtgenoot van de schilderes en dichteres Else Lasker-Schüler, er een Verein für Kunst om daar de jongste stromingen op het...Onder de noemer expressionisme vallen verschillende concepten die met elkaar de pathetische, eruptieve, fel kleur- en contrastrijke stijl en de breuk met de formele conventies -- b.v...Deze visie delen ook talrijke buitenlandse kunstenaars die zich in deze periode in Berlijn komen vestigen, zoals de Hongaren Naum Gabo en Laszlo Moholy-Nagy of de Russen Archipen-ko, Chagall en

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans • Ivo Van Hove
Japanse authenticiteit en patriottisme: de keizer, de ridder kaste en de daarmee samenhangende waarden - verwoord in westerse vormen: de roman, en in het geval van Boom uit de Tropen, de klassieke tragedie...De machtsstrijd - de moeder haat de vader, de kinderen haten de moeder, en hiertussen krioelen de moordintriges - is ook fysieker, en zeker bij AKT wordt dit fel benadrukt...Het gevolg daarvan is dat de nadruk verlegd wordt van de materiële uitdrukking van de verliefdheid, de daad, naar de context, het spel rondom, en vooral: de uitdrukking van een niet onmiddellijk

Nr. 19, September 1987 • Jeanne Brabants • Maar wij moeten verder
De eerste stoot kwam voor de Eerste Wereldoorlog met Sergei Diaghilev, Isadora Duncan, Rudolf von Laban; de tweede vlak voor de Tweede Wereldoorlog met Martha Graham, Doris Humphrey, Laban, Kurt Jooss...bereiken in deze kunst die tot dan toe het exclusieve terrein van de Italianen, de Fransen, de Russen en de Denen leek...Vlak voor de Tweede Wereldoorlog stond in de Parijse opera Serge Lifar, de laatste choreograaf van de Russische balletten

Nr. 24, December 1988 • Klaas Tindemans • Chris Lomme: "Ik heb een tweede adem...
Dé reden om even met haar te spreken is de rol van Irina Arkadina die ze speelt in Tsjechows De Meeuw, een produktie van de Blauwe Maandag Compagnie (BMC) in regie van Luk Perceval...Op welke manier verschilt de manier van werken bij de BMC met de werkwijze die je gewoon bent...De voorstelling van de Blauwe Maandag Compagnie dient zich aan als komedie, wijkt alleszins af van de traditioneel melancholische Tsjechow

Nr. 25, Maart 1989 • Johan Thielemans • De zwarte lach van Ayckbourn
Ziet men echter deze stukken in een regie van de schrijver zelf, dan ontdekt men de psychologische diepgang van de personages, de talrijke nuances in de uittekening van de verschillende karakters...Verbist is erg gevoelig geweest voor de verwantschap die er te bespeuren is tussen de groepsstukken van de Russen en de Engelse schrijver...Op deze manier komt het zielige van de personages het sterkst tot uiting en kan de regisseur de afwezigheid van de utopische dimensie voelbaar maken

Nr. 26, Juni 1989 • Pol Arias • Russisch theater in 1989
De bruuske openheid Op initiatief van De Singel en naar aanleiding van De Russen komen, trokken Belgische en Nederlandse theaterrecensenten naar de Sovjetunie...De rol van de Theaterbond In 1986 werd de meer dan honderd jaar oude acteursvereniging omgevormd tot een Theaterbond, een soort vakbond waarin acteurs, regisseurs, scenografen, technici en...Alhoewel de meeste nog altijd amateuristisch van aard zijn, trekken hoe langer hoe meer trekken regisseurs en acteurs uit de officiële gezelschappen naar de studio's. Daar ontstaan de nieuwe 'avant

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
En in dat opzicht stond natuurlijk de grote opening naar het Oosten centraal, met als gevierde special guest stars wie anders dan de Russen...Misverstanden over de opstand in Peking, en de negatieve reacties vanwege de Westerse pers deden het onzinvol uitschijnen de groep te laten overkomen, zo klonk de partijrethoriek op de telex...Controversieel waren de zeven creaties van Gillmore dan ook zeker: de hemel ingeprezen door de sommigen, de grond in geboord door de anderen (eerder de velen), en terwijl na afloop de ene helft van

Nr. 29, Maart 1990 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
zakelijkheid, de sterke 'individualizering' van de schriftuur en de absolute wil om uit het naturalisme en psychologisch realisme weg te blijven (zelfs bij Sierens), maar ook uit de rituele symboliek à la Claus...geïndividualiseerde manier van naturalistische anekdotiek ontdane thema's behandelen, waarvan de 'relatiethematiek' de meest in het oog springende is (o. a. Strauss, Koltès), naast de kritiek van de domheid en banaliteit...inside de eerste nog aarzelende stappen mee van de Blauwe Maandag Compagnie, die daarna zal blijken uit te groeien tot - ook naar samenstelling - één van de belangrijkste Vlaamse gezelschappen voor de jaren

Nr. 37, April 1992 • (advertentie)
moeten leven...we moeten leven...' (Drie zusters) 'Drie zusters' is een hernieuwde kennismaking met een gezelschap dat tijdens het festival 'De Russen komen' een verrassende versie toonde van...De Meeuw'. Ook 'Drie zusters' gaat over macht en onmacht van de mens en zijn idealen tegenover de tragiek en de absurditeit van het dagelijkse leven...en 9 mei 92 . 20 uur DESINGEL DESGUINLEI 25 . 2018 ANTWERPEN . 03/248 38 00 deSingel wordt betoelaagd door de Vlaamse Gemeenschap en geniet de steun van de

Nr. 39, December 1992 • Geert Opsomer • Van schilder tot schrijver van de ruimte
Bewegend lichaam De danser en de acrobaten of bewegingskunstenaars die via de expressionistische dans, de biomechanica en de herontdekking van de bewegingspatronen uit het circus en de Music...plaats van de metalen constructies en mechanieken van de Russen, kiest hij voor een geheel van sobere massief houten stellages, loopplanken, trapjes, verhogen en blokken; gecombineerd met een...Fundamenteel voor het hedendaagse denken over scenografie blijft de loskoppeling van de anecdotiek van de externe ruimte en de koppeling van de theaterruimte aan de tijdsdimensie van het theater: de

Nr. 44, Februari 1994 • Ignace Cornelissen • Hoezo repertoire?
De dag van de afspraak meldde ik me om elf uur bij de portier aan de achteringang van het theater...President Ken-nedy waarschuwt de Russen...Zoals de archeoloog uit brokstukken de vermoedelijke vaas in elkaar weet te puzzelen, zo wil ik als theatermaker met de acteurs de zinnen moduleren tot een levend geheel

Nr. 47, December 1994 • Marianne Van Kerkhoven • Jac Heijer
De bestaande orde vormt een afgerond geheel voordat het nieuwe werk erbij komt; maar wil de ordening na de toevoeging van het nieuwe blijven voortbestaan, dan moet de gehele orde een wijziging...De Amerikanen hebben echter radicaal gebroken met de vormen van het traditionele theater om daarmee ook in de vorm de moderne mentaliteit te laten zien...Bij de Russen is het verleden blijkbaar nog begerenswaardig genoeg

Nr. 59, Maart 1997 • An-Marie Lambrechts, Jeanne Brabants • Dans in Vlaanderen
Helaas beweegt u zich dan buiten de werkelijkheid van de dans in Vlaanderen: hoezeer men dat ook kan betreuren, waarlijk creatieve interacties tussen de klassieke en de niet-klassieke...Het zou boeiend zijn om de hypothese die u naar voor schuift - begrijpelijkerwijze niet van argumenten voorzien binnen het korte bestek van een kritiek -over de secularisatie en de dans van de jaren...Ik blijf er daarom bij dat de oprichting van de Balletschool van de Koninklijke Vlaamse Opera (1951) op dat moment de meest juiste beslissing was: wij hebben geinvesteerd in Vlaams talent en van meet

Nr. 63, Maart 1998 • Geert Sels • Kan theater nog pijn doen?
Deze ondervangt enkele feilen van de Brusselse versie en opent andermaal de vraag naar de zeggingskracht van de theatertaal...Dan heb je Ron Vawter, Jan Decorte en de Russen van Lev Dodine...Deze terreur, van de beelden en de muziek, komt van de buitenwereld maar heeft betrekking op Faust, die hopeloos op de stalen plaat beukt

Nr. 69, Januari 1999 • Rudi Laermans • Achter de schermen van het ballet
De overgang van een bevels- naar een onderhandelingshuishouding' - de uitdrukking is van de Amsterdamse socioloog Abram de Swaan - markeert immers een meer algemene omslag binnen de naoorlogse...Waarom is deze algemene sociaal-culturele tendens zo marginaal gebleven in de balletwereld (en wellicht ook in de wereld van de klassieke muziek; voor de theaterwereld ligt de zaak heel wat complexer...Maar tegelijk blijft de artistiek leider altijd ook de leider, 'de baas in huis', ja 'de werkgever'. Hij neemt finaliter de beslissingen, zodat het nooit écht tot

Nr. 90, Februari 2004 • Rud Vanden Nest • Onder het mes: Oom Vanja (Luk Perceval/met...
Het behoort met De Meeuw, Drie Zusters en De Kersentuin tot de vier grote werken waarmee de auteur aan het theater een andere wending zou geven, en deelt er de voornaamste kenmerken mee...Een nevenaspect van de actualisering is dat de ex-Russen nu (in ongelijke mate) poldervlaams of uiteenlopende dialecten spreken...De kostuums (van Ilse Vandenbussche) zijn perfect en Tsjechoviaans waar ze typeren door één of ander treffend detail (de combinaison-kant in het décolleté van de moeder, de te hoge taille van de meid

Nr. 90, Februari 2004 • Het Vlaamse theaterleven anno 1980: In memoriam...
Frans Verreyt (1916-2003), doctor in de rechten, is van halfweg de jaren '50 tot vooraan de jaren '80 van de vorige eeuw één van de belangrijkste theatercritici van Vlaanderen geweest...Hij had zowel aandacht voor de historische continuïteit van dat theater als voor de nieuwe impulsen: of het nu de kamertonelen uit de jaren '50 en '60 of het politieke theater uit de jaren '70 betrof...liggen de zaken anders: die behoort tot de voorgeschiedenis van de Franse literatuur, die toch inzet met La Princesse de Clèves (1678), als referentie althans); de Duitsers zijn dichters -poëzie en roman

Nr. 100, Februari 2006 • Jacob Wren • Families are formed through copulation / Families...
Toen ging alles razendsnel, ze sprong op de zetel voorin en deed echt heel vlug de riem en de rits van de kerel open en ik zat op de zetel achterin en probeerde niet te kijken, het leek een eeuwigheid...MOEDER Als de Amerikanen allemaal akkoord gaan dat het grootste deel van hun belastinggeld naar de productie van kernwapens gaat, en de Russen ook allemaal akkoord gaan over precies hetzelfde, dan...De computer zegt de volgende tekst met een robotachtige stem, terwijl de familie intussen langzaam gitaar, drum en viool te voorschijn haalt en zachte, filmische achtergrondmuziek speelt


Toon volgende resultaten