Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


2 document(en) met "De Saussure"Nr. 64, Juni 1998 • Claude Lévi-Strauss • Manifest
andere kant hangt de beslissing over de plaats van de elementen af van de mogelijkheid of een ander element de vrijgekomen funktie kan overnemen, zodat iedere keuze een volledige reorganisatie van de...De informatietheorie toont trouwens aan hoe het mogelijk en vaak ook nuttig is de werkwijze van de fysicus terug te brengen tot een soort dialoog met de natuur, wat een afzwakking zou betekenen van...Zo gezien is het begrip de operator van het begin van het geheel van middelen waarmee gewerkt wordt en is de betekenis de operator van de reorganisatie: deze breidt het geheel van middelen niet uit

Nr. 88, September 2003 • Ellen Walraven • Theatraliteit losjes gebundeld
Maar vooral in de inleiding van Koen Tachelet, een van de samenstellers, en in de eerste helft van de artikels, die tot stand kwamen naar aanleiding van een reeks lezingen voor de interuniversitaire...Lang blijft Van den Dries stilstaan bij de aanhangers van de Saussure en bij de poststructuralisten...zijn ateliers van de geschiedenis toont hij deviante lichamen die aan de grondslag van de samenleving liggen maar waarvan de sporen meestal zijn uitgewist