Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


16 document(en) met "De Smedt"Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
DE REVOLUTIE IS HET MASKER VAN DE DOOD DE DOOD IS HET MASKER VAN DE REVOLUTIE DE REVOLUTIE IS HET MASKER VAN DE DOOD DE DOOD IS HET MASKER VAN DE REVOLUTIE DE REVOLUTIE IS HET MASKER VAN DE DOOD DE...DOOD ÏS HET MASKER VAN DE REVOLUTIE DE REVOLUTIE IS HET MASKER VAN DE DOOD DE DOOD IS HET MASKER VAN DE REVOLUTIE DE REVOLUTIE IS HET MASKER VAN DE DOOD DE DOOD IS HET MASKER VAN DE REVOLUTIE DE REVOLUTIE...De opstand van de doden zal de strijd van de landschappen zijn, onze wapens, de bossen, de bergen, de zeeën, de woestijnen van de wereld

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Müller
Een toegespitste taal die het moet hebben van de interne spanning tussen de anecdotiek en de droom, de lijfelijkheid en de gedachtenstroom...DE OPDRACHT auteur: Heiner Müller, vertaling: Erik De Smedt, groep: Arca, regie: Herman Gilis en Pol Dehert, decor: Mark Cnops, spelers: Jo Decaluwe, Carmen Jonckheere...Schetsen van 'personages' die verder genuanceerd worden De Opdracht ARCA-NET Foto Luc Monsaert door de verdeling van het zwart op het gezicht (de zwarte revolutie) of de dictie

Nr. 28, December 1989 • Hildegard De Vuyst • EEN OMGEKEERDE REDENERING
Aan de ene wand foto's van ruimtes die als locatie dienden bij de opnames van de dansende De Smedt, aan de tegenoverliggende wand schetsen van bewegingen...dit, na maandenlange confrontatie tussen de danseres en de virtuoze vioolmuziek van Paganini, het uitgepuurde resultaat, het tot op de noot uitgevochten gevecht ? Af en toe ontsnap ik niet aan de...En het blijft een voorstelling die fundamenteel iets over theater vertelt, over de als-of-wereld, over de plaats van de acteur daarin, tegenover zijn personage, tegenover de kleine kring bekenden voor

Nr. 44, Februari 1994 • Inhoudstafel
Etcetera Tweemaandelijks, jaargang 12, nummer 44, 15 februari 1994 4 Over de noodzaak van cultuur Peter Stein bij de aanvaarding van de Erasmusprijs...Marianne Buyck over Christine De Smedt, Meg Stuart, Vera Mantero en Alain Platel...64 Paperassen: sociaal statuut / tewerkstelling Bijdragen van Paul Corthouts en Cecilia De Moor Foto Omslag Les Ballets C. de la B., Bonjour Madame / Patrick De Spiegelaere

Nr. 44, Februari 1994 • Marianne Buyck • Het paard dat ik in mij weet
Zo werkt, bij de korte voorstelling van Christine De Smedt, La force fait l'union fait la force - charge l -, het woord 'désir', opgevangen uit een tekst die van een bandopnemer de zaal in komt...Tijdens de voorstelling monteert Christine De Smedt op de stellingen vier metalen paarden - en beweegt, monteert haar eigen lichaam op een vergelijkbare manier...De korte voorstelling werkt toe naar één beeld, waarin de danseres, door touwen met de paarden verbonden, met armen en benen de poten en hoofden van de vier mechanische paarden in beweging tracht te

Nr. 70, December 1999 • Ivo Kuyl • Vermaningen vanuit de ivoren toren
Zoals ik al zei legt zij sterk de klemtoon op de autonomie van het kunstwerk, zelfs in die mate dat de cultus van de vorm lijkt te gaan parasiteren op het maatschappelijk engagement...Maar wat zien we? Claire Swyzen doet geen enkele poging om inzicht te krijgen in de vorm en de inhoud van het esthetische 'discours' dat aan de basis van de besproken voorstellingen ligt...20) In Volop, één van de eindwerken van Hendrik de Smedt, wordt een waar gebeurde zelfmoord als uitgangspunt genomen voor een kritische benadering van de geestelijke-gezondheidssector als factor

Nr. 75, Maart 2001 • Loek Zonneveld • De Onttovering
De bezoekers die refereren aan de ‘oude’ tijden in dit legendarische toneelhuis, toen de uit de mottenballen van de negentiende eeuw opgediepte komedies van Courteline en Labiche en de...Een centrale rol in het realiseren van dit ideaal is (naast nieuwe producten van veelal jonge schrijvers) weggelegd voor de ‘auteurs op de vloer’ (de acteurs en de dansers) en voor de ‘auteurs aan de...Ook op het terrein van internationale samenwerking, trouwens onder meer met Alain Platels compagnie Les Ballets C. de la B. van wie onlangs in de Schaubühne het project 9 x 9 van Christine De Smedt

Nr. 87, Juni 2003 • (personalia)
Ze maakt sinds 2001 deel uit van het choreografisch team 9x9 van Christine de Smedt / Les Ballets C. de la B. In november 2002 stelde ze Alienation voor, een lezing over verschil en fictie, bij...deSingel, Monty brussel: Vlaams Theater Instituut, Beursschouwburg, De Munt, Kaaitheater, KVS/de bottelarij gent: Vooruit leuven: STUK tongeren: De Velinx Boekhandels Antwerpen: Acco-Somville...Adoeh, Belis Vinck, De Groene Waterman, Dierckxsens-Avermaete (IMS), IMS Meir, Fnac brugge: De Bladwijzer, De Brugse Boekhandel, De Reyghere (Brugge en St-Kruis), IMS Brugge brussel: City Press Center

Nr. 87, Juni 2003 • Jeroen Peeters • You are already doing all of it:...
Hoewel Sehgal bekend is door podi-umwerk met onder meer Jérôme Bel, Alice Chauchat, Christine de Smedt en Xavier Le Roy, begeeft zijn parcours zich in toenemende mate binnen de beeldende kunst, met...de bezoeker, geeft uitleg bij de oorspronkelijke context waarin deze performance gebracht werd, en noemt de titel, de oplage en de prijs van het werk...De gebruikelijke zelfculpabilisering van de criticus dat hij door taal de vluchtige aard van de performance aantast, doet hier weinig terzake

Nr. 89, December 2003 • Marleen Baeten • Monteverdi op Petroleum Zuid: Jongerenopera Drift (Muziektheater...
Sinds de jongeren-opera's onder de vlag van Muziektheater Transparant varen, worden de artistieke ambities nog sterker in de verf gezet: coproducenten uit de kunstensector, speelkansen op grote podia...De sterkste momenten zijn dan ook die waarop spel en beweging van koor en dansers de muziek zodanig versterken dat ze het verhaal en de tekst naar de achtergrond duwen en de emoties naar voren halen...Dick Vandaele, Els van Daele, Jean-Michel van Oosten koor tien jongeren orkest zeventien jongeren boventiteling Hendrik de Smedt productie Muziektheater Transparant coproductie vo

Nr. 90, Februari 2004 • Pieter T'Jonck • Improviseren als denkproces: Xavier Le Roy en...
Het poëtisch potentieel ervan ligt hier niet in haar complexe mededelingen of vormen, maar in de structuur van het gebeuren en de spelinzet (dus niet de echte aanwezigheid) van de dansers...Een van de subtielere vondsten van de voorstelling is dat deze scène een lang spoor trekt in de voorstelling als heel wat later Alix Eynaudi -tot voor kort lid van Rosas-, zonder te wachten op de...Sequette, Märten Spângberg, Alice Chauchat, Carlos Pez Gonzalez, Pirkko Husemann, Ion Munduate, Nadia Cusimano, Geoffrey Garrison, Kobe Matthys, Christine De Smedt, Anna Koch

Nr. 91, April 2004 • Marleen Baeten • Smaakmaker: PIGMENT Ludion/Vlaams Theater Instituut
Zo zet Steven De Beider helder uiteen welke vanzelfsprekendheden van het idee 'dansvoorstelling' Christine De Smedt met 9x9 ter discussie stelt en hoe de inzet van een 'massa' mensen haar helpt om een...Samen met vijf essays leggen ze enkele favoriete thema's van de VTi-redactie bloot: de persoonlijkheid van de kunstenaar, de hybriditeit van heel wat artistiek werk, de plaats van het theater in de...te passen en de grote aandacht voor organisatorische kwesties in de sector, maar vooral: de discussies over publieksparticipatie en -verbreding, de vragen over de maatschappelijke relevantie van

Nr. 94, December 2004 • (advertentie)
DE SMEDT - LIS BALLETS C. Dl LI B. D0 13, VR 14 EN Zfl 15 JANUARI 2005, 20.30, KAAITHEATER, SAINCTELETTESQUARE 20, 1000 BRUSSEL 9x9 gaat over massa en individu, over anderszijn en...elke stad wordt de groep dansers anders samengesteld...De Brusselse groep zal bestaan uit amateur-fotografen

Nr. 96, April 2005 • Bruno Pocheron • Reactive(s)
door de complexiteit van de tekst, gecharmeerd door de spitse humor die je hanteert en vervolgens lichtelijk verveeld door de wildgroei aan quotes (amai, die Brian Massumi is hard aan het werk gezet dit...Want de esthetica is de moeder van de ethica; de begrippen 'goed' en 'slecht' zijn voor alles esthetische begrippen die voorafgaan aan de categorie 'goed' en 'kwaad'. In de ethiek...laatdunkend hanteert (zoals de notie van 'netwerken', de positie van de artiest, de productievoorwaarden en vooral sommige benaderingen van het artistieke werk), om uiteindelijk tot een behoorlijk zwartwitbeeld

Nr. 97, Juni 2005 • Bojana Cvejić • Gedaan met (ver)oordelen, tijd voor opheldering...
Betekenis ontstaat uit structurele relaties tussen het werk en het dans- en choreografieveld, de condities en de rollen van de auteur en de toeschouwer...De choreografen in de jaren ‘90 betwistten de idee dat choreografie een schriftuur zou zijn die de danstaal volgt, weerspiegelt, afbeeldt, zoals schrijven ook het gesproken woord volgt...Wat heeft Thomas Plischke te maken met Juan Dominguez, Christine De Smedt met Alice Chauchat, Mette Ingvartsen met Antonia Baehr

Nr. 98, Januari 2005 • Delphine Hesters • Criteria voor een kunstendecreet
Dit artikel geeft de resultaten weer van een analyse van de adviezen van de beoordelingscommissies en de afdelingen van de administratie Cultuur die zij bij de eerste Uit: Artistiek...Advies Les Ballets C. de la B. Artistiek valt het op dat er weinig echte kritische zelfbevraging gebeurt in het gezelschap, behalve misschien bij De Smedt...Over de uiteenzetting van de artistieke visie en vertaling in concrete plannen valt in de adviezen weinig meer te lezen dan de (on)tevredenheid over de uitwerking van die visie in de dossiers, wat