Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


8 document(en) met "De Socialistische Partij"Nr. 14, Juli 1986 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
De Socialistische Partij bood op een avond in een Brussels hotel de Belgische artistieke wereld de kans te luisteren naar de inspiratie van Jack Lang, toen die nog Minister van Cultuur in Frankrijk...Kunstsocioloog Warna Oosterbaan Martinius maakte in opdracht van de Nederlandse minister Brinkman een studie over de redenen die de overheid kan hebben om een kunstbeleid te voeren, 't Stuc in Leuven...Om nog even terug te keren tot de kritiek van Jan Middendorp, hoe kwam hij erbij aan Fabre en De Keersmaeker te denken als ik het had over "de mediocriteit van een groot aantal van onze artiesten, die

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans • "Kunstenaars moeten elke keer opnieuw beslissen"
dat plaatsvond na de laatste opvoering van Entführung, bleken de meest angstige verwachtingen van kritisch links in de DDR bewaarheid : de CDU, een partij van ex-collaborateurs met de Honecker-kliek...Als je omwille van het Stalinisme het hele socialistische model op de vuilnisbelt zou gooien, dan moet je ook het hele christendom afschaffen omwille van de Inquisitie, dan moet je het kapitalisme...De keerzijde van de medaille is natuurlijk dat het kapitalisme onmiddellijk op de trein gesprongen is. Het zijn Kohl en Dregger die zeggen dat de mensen de linkse stellling moe zijn

Nr. 42, Juni 1993 • Luk Van den Dries • Dovende en brandende fakkels
De discussie over de nieuwe aviezen van de RAT wordt vooral in tegenstellende termen gevoerd: de anciens versus de nieuwlichters, de traditie tegen de avant garde, de artiesten tegen de critici, de...En de rekensom is duidelijk gestoeld op de twee partijen die in de Vlaamse Raad de zetels verdeelden: 21 miljoen is bestemd door de socialistische fractie en 21 miljoen door de CVP-partij...een SP-voorzitter zich voor de kar laat spannen van de hardste schreeuwers en daardoor de indruk versterkt dat de SP een partij is voor conservatieve lobbyisten

Nr. 61, Januari 1997 • Eda Cufer • Over een boom, een varken en steenkool
plek waar in 1980 de kunstenaarsgroep Laibach werd opgericht, die met zijn secularisatie van rituelen en socialistische iconografie uitgroeide tot de belangrijkste exponent van subversieve kunst in de...Niet zomaar omwille van de schoonheid van de beweging, maar ook omwille van de kalmte en de concentratie op het doorbreken van fysieke barrières en de daarmee gepaard gaande verrukking...Deze kennelijk democratische auteursintentie, die de focus van zijn subjectiviteit naar zijn materiaal verlegt en die er zonder meer van overtuigd is dat de stoel al in de plank zit en de plank in de

Nr. 92, Juni 2004 • Erwin Jans, Nezha Haffou, Khalid Aminé • Marokkaans theater tussen oost en west
1998 gaf koning Hassan II aan de uit ballingschap teruggekeerde leider van de socialistische partij Abderrahman Youssoufi de opdracht een nieuwe regering te vormen...De scheiding tussen toneel en publiek heeft een lange geschiedenis die teruggaat tot de Griekse amfitheaters en verbonden is met de politieke geschiedenis en de organisatie van de publieke ruimte...De bewustwording van de beperkingen van de westerse theaterarchitectuur brachten Marokkaanse theatermakers ertoe om de theatergebouwen te verlaten en de straat op te trekken

Nr. 96, April 2005 • Sergei Eisenstein • De montage van attracties
van Ostoezjew', maar ook de kleur van het kostuum van de balletdanseres, de paukenslagen evengoed als de monoloog van Romeo, De krekel in de haard10 in niet mindere mate dan de geluidsexplosie onder de...Alleen het systeem van attracties kan de grondslag vormen voor de effectiviteit van het spektakel en niet de 'onthulling van de conceptie van de dramaturg', 'correcte interpretatie van de auteur...Hij behoorde aanvankelijk tot de Dada-beweging, maar sloot zich al spoedig aan bij de Duitse Communistische Partij

Nr. 104, December 2006 • Maria Tarantino • Een auto die democratie heet
Ik deed mijn telefoontjes op verschillende dagen en telefoneerde dezelfde partijen meer dan eens: ik kreeg een meer ‘socialistische’ versie van een liberale partij de ene dag (‘we willen iedereen...Een van mijn gesprekspartners begon te praten over de inzet van de partij voor de belangen van families en kinderen...Dit zijn kandidaten die stemmen zouden moeten trekken ten gunste van de partij, maar daarom niet noodzakelijk zorgen voor de aanwezigheid van de ‘etnische’ vertegenwoordiger

Nr. 114, December 2008 • Klaas Tindemans • De (on)stuitbare opkomst van Mourade Zeguendi
De film is een vehikel voor de zelfingenomen strapatsen van hoofdrolspeler Chris Rock, een politieke nitwit die na de plotse dood van de échte presidentskandidaat en zijn running mate tot nieuwe...De inzet van de verkiezingen is alleen de onafhankelijkheid van Vlaanderen en beide partijen mobiliseren de kiezers met heuse ‘presidentskandidaten’. De hvu – de naam zegt genoeg: alle ex-vu’ers...Je kunt niet alleen naar de socialistische gaan en de christelijke negeren