Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


6 document(en) met "De Telegraaf"Nr. 41, April 1993 • Bart Van den Eynde • Dollen met ons cultuurgoed
proestend concluderen dat het één pot nat is, BvdE). Dat minstens de poëzie van de taal even opklinkt en de symboliek uit de plat avontuurlijke inhoud wordt meegenomen" Maar je kan het ook...De essentie van de Abele Spelen is volgens één van de critici: "Het innerlijke conflict tussen ridderlijke plichten aan de heer, aan de geliefde en aan henzelf...Tegenover de negatieve aspecten van de middeleeuwse werkelijkheid stellen de hoofse dichters een uiterst onrealistisch maatschappijbeeld, een tegenontwerp van de werkelijkheid waarin iedereen enkel

Nr. 43, November 1993 • Hugo Durieux • Muziek/ Theater/ Politiek
het eerder te vergelijken met het commentaar waarin De Telegraaf zijn bewondering, maar ook droefnis en bezorgdheid uitdrukt over het ziekbed en de dood van Caroline in The Bold and the Beautiful...Ismael is nu de stamvader van de Arabieren, Izaak van de joden en Abraham is uiteindelijk de stamvader voor de drie grote monoteïstische godsdiensten...wapens, vechten voor elke meter grond) tot uiting in de veelvoudigheid van het scherm, de diversiteit van de muzikale bronnen, de verhouding tussen vertellers en vertellingen, de onwillekeurige vergelijking

Nr. 68, Juni 1999 • Gerrit Six • Kunst als product en kunst als activiteit
Van de 100 miljoen dollar budget worden er 50 ingebracht door de toeschouwers en de sponsors, de overheid subsidieert 7 procent van die 100 miljoen en de 43 resterende procent wordt ingebracht door...De cultuur, de kunst zal blijven bestaan als plaats waar de conversatie gaande wordt gehouden en belangrijke waarden worden 'verhandeld'. In de zakenwereld stelt hij vast hoe er juist een...Zo is er hier in Nederland een radicale scheiding tussen de lezers van de nrc en de Volkskrant enerzijds en die van De Telegraaf en het Algemeen Dagblad anderzijds

Nr. 90, Februari 2004 • Marianne Van Kerkhoven • 'De gedachten zijn vrij...': Brief aan jonge...
Zelfs de wereld van de kinderen wordt als commercieel segment aan de markt toegevoegd; en ook de cultuur, de kunst, onze kleine vrijstaat die het theaterpodium was, functioneert geheel via de wetten...Maar anderzijds wordt de druk op de pensioenskosten vanwege de vergrijzing van de bevolking steeds hoger en zegt men ons dat we in de toekomst langer zullen moeten blijven werken...Dit is de laatste pagina van de roman: 'Hij dacht aan de boerderij, de grijze doornstruiken, de rotsbodem, de ring van heuvels, de paarse en roze bergen in de verte, de grote stille blauwe

Nr. 108, September 2007 • Daniëlle de Regt • Toen was geluid nog heel gewoon
De introductie van nieuwe technologieën zoals de telegraaf zorgde ervoor dat het concept ‘realiteit’ een gefragmenteerd en onstabiel gegeven was geworden...De drie meest revolutionaire geluidsmechanismen die ontsproten uit de schoot van de elektrische revolutie, namelijk de telefoon, de radio en de fonograaf, hadden tot gevolg dat voor het eerst in de...De consolidering6 van de machine nam een vijftiental jaar in beslag en in de jaren vijftig vond de bandrecorder eindelijk zijn weg naar de consumentenmarkt, waardoor de consument ook als

Nr. 114, December 2008 • Jeroen Versteele, Jeroen Peeters, Anoek Nuyens • Kroniek
De spanning tussen het onoplosbare drama in hun persoonlijk leven en de hoopvolle romantiek die in de nummers schuilt, bouwt gestaag op en werkt voor de acteurs als een straalwind onder de vleugels...De gebeurtenissen die zich in de familie afspelen weerspiegelen de veranderingen die zich op dat moment in de maatschappij voltrekken...Volkstoneel in de traditie van Herman Heijermans, zo stelt Peter Liefhebber in zijn recensie voor de Telegraaf