Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


16 document(en) met "De Theatermaker bij Globe"Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
Nevenstaande artikels gaan in op de opvoeringen van Ro Theater (De Koopman van Venetië), Malpertuis (Richard III), Globe (Pericles), KNS (De Storm) en De Witte Kraai (Romeo en Juliet). Johan Callens...ook de Elizabethaanse ruimte recreëren, niet de concrete architectuur van de Globe, maar de relaties en structuren die erin mogelijk waren (zie Monique Nemer De Koopman van Venetië (RO...Theatraliteit neemt bij melodrama een centrale plaats in. De omvang van de set in De Storm en Prospero's plechtstatige regie-aanwijzingen ; Richards expliciterende rol bij het publiek; Shakespeare

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Robbe De Hert, "Het drinkend hert bij zonsondergang") Jungleboek Het motto van deze kroniek is ontleend aan Het drinkend hert bij zonsondergang, Robbe De Herts jungleboek van de...Het drinkend hert bij zonsondergang is ook een hartverwarmend pleidooi voor de stimulering van de Belgische filmproduktie, in welk pleidooi elk beetje rechtgeaard theatermaker zich herkent...De eerste de beste kermiskoers krijgt zeventien keer meer aandacht..." (Het drinkend hert bij zonsondergang, van Robbe De Hert, verscheen bij Kritak, juni 1983

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
de stoelen gaat klaarzetten en nakijkt welk paar schoenen bij welke stoel hoort, het rustig aantrekken van de schoenen en het knopen van de veters, het wachten op mekaar) maakt intrinsiek deel uit van...Toon Brouwers, dramaturg bij de KNS, heeft de indruk dat in de zeventiger jaren de inhoud primeerde op de vorm en dat nu net het omgekeerde aan de hand is. Falso Movimento en Hesitate and Demonstrate...de inleiding wordt daarnaast nog wel gewezen op de sterke visualiteit van de voorstellingen en het collectieve werkproces bij het maken ervan, maar als geheel blijft dit toch te algemeen en te summier

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • KAAITHEATER
De vernieuwing, de grensverlegging, het multimediaal karakter vormden de beleidskeuze, maar de lading werd hier slechts gedeeltelijk door gedekt...Terwijl in de ons omringende landen, in navolging van de Verenigde Staten, de dans één van de meest relevante kunststromingen geworden is, spreekt men in België nog steeds...Dat die buitenlandse selectie steeds nauwer aansluit bij en in discussie staat met de Belgische produkties is een verheugende vaststelling

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Luk Van den Dries • Twintig jaar BKT
De acteurs, Mark Steemans, Bob De Moor en ik, hebben bij Rudi aangedrongen om hem artistiek leider te maken...Trouwens, een theorie van Botho Strauss is dat de macht van de rede het individu in een nefaste richting van de verbeelding drijft, omdat de motor daarvan de angst is, de existentiële angst van de...Hugo Claus heeft eens gezegd, als ik melk nodig heb ga ik naar de winkel om de hoek, toch niet naar de koe bij de boer

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Niet toevallig sluit de slag bij Nieuwpoort, niet zo ver uit de buurt, de geschiedenis van de Reformatiebeweging in de Zuidelijke Nederlanden af...Theu Boermans, die acteur was bij Zuidelijk Toneel Globe en er de leiding had over het irnprovisatiespel Spoorloos, in gesprek met Pieter Kottman, "Obsessies en blokkades bij acteurs fascineerden mij...Teugels maakte me in geen geval 'kwaad' maar "goed gezind", waardoor ik reageer op zijn laag bij de grondse uitlatingen over de meest integere theatermaker die België ooit gekend heeft (spijtig genoeg

Nr. 15, September 1986 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • K R O N I E K
Globe Eindhoven De man die de zon in zijn zak had Terecht wordt beweerd dat voor de "carrière" van een toneelstuk de tweede enscenering belangrijker is dan de creatie...De retoriek van de "gestaalde kaders" bij Julien Lahaut klinkt hol, irritant, en de moord die Vinciane, als exponent van de "jeugd van tegenwoordig" pleegt op de geest van Lahaut, kon net zo goed op...Salamandre Tourcoing Les crachats de la lune Wie van spetterend acteren houdt, die moet regelmatig even over de grens gaan kijken bij het Théâtre de la Salamandre te Tourcoing

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Je merkte ook dat de begeerte van de Nederlandse critici binnen de jury om die Vlaamse voorstellingen voor te dragen misschien nog groter was dan bij de Vlaamse juryleden...Alleen kan ik me niet verzoenen met dat zo 'langs de neus weg zeggen' en dat gemompel, vooral bij de Nederlandse jongeren". (De Nieuwe Gazet, 3/2/1965). Als Robert Marcel mompelde, bleef elk woord tot...wat bij mijn rol voegde" {De Nieuwe Gazet 3/2/1965). Zijn zoekwerk bracht hem bij een tekst in petit-nègre, een taal die in Noord-Afrika gesproken werd in de tijd van Lodewijk XIV en die hij - tot Diels

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
bij het ontstaan van de 17 Provinciën, die - alhoewel veel verder weg in de tijd - een veel diepere en zelfs onoverbrugbare kloof geslagen heeft en de basis gelegd heeft voor het uiteengroeien van de...Rond die tijd (de Actie Tomaat in 1969 was er de meest spectaculaire uitdrukking van) ontstond er een breuk in de theaterbeleving zowel bij publiek als bij theatermakers; aan de ene kant bleven er...theatermaker wordt op den duur "gemaakt" door de markt; de kritiek speelt een essentiële rol in het construeren van "de roem" en dus van de commerciële waarde; zodra een maker of zijn produkt hun spectaculaire

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Bij De Tijd is de prefiguratie van de nieuwe waarden aanwezig bij de Pan-supporters en de zigeuners...Zo noemt hij de huidige situatie paternalistisch (omdat ze teruggaat op een theaterelite die beslist wat goed en slecht is) en zijn voorstel noemt hij democratisch omdat de beslissing bij de...Zo is het onbegrijpelijk dat De Ghelderodes Sortie de l'acteur bij de KNS de zoveelste uitgave wordt van gepatenteerd wassen-beelden-museumtheater terwijl o.m

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
De Théâtres Conventionnés zijn per conventie aan de geldgevers gebonden: die conventies gelden voor vier jaar en worden, behalve bij slechte prestaties, normaal verlengd; de details van de conventies...De Raad van State van zijn kant vernietigde het besluit van de minister van Cultuur om de subsidiëring van Globe te beëindigen: in strijd met het beginsel van behoorlijk bestuur, vond de rechtbank...Het boek tracht een overzicht te geven van een turbulent leven: de moeilijkheden bij de identiteitsbepaling van het gezelschap, problemen met de regionale of landelijke status, de daaruit

Nr. 27, September 1989 • Luk Van den Dries • DE SCHOONHEID VAN EEN GESPANNEN KABEL
Nederland (Vrijdag van Toneelgroep Amsterdam, Medeamaterial, Explosion of a Memory, 1 Kilo Watten in het Grand Théâtre in Groningen, L'Homme qui avait le soleil dans sa poche en De Theatermaker bij Globe) en een...De theaters passen zich te traag aan aan de evolutie van de ontwerpers en de theatermakers...Ik vond dat dat troosteloze gebouw goed aansloot bij de sfeer van het stuk: de ramen waardoor iedereen naar binnen kijkt zoals in een dorp waar iedereen zich met het leven van Georges inlaat

Nr. 39, December 1992 • Janine Brogt • Hoezo repertoire?
Wie zich in het theater politiek correct wilde vermaken kon terecht bij de groepen die de klassenstrijd tot uitgangspunt gekozen adden...Elk kaartje bevatte een trefwoord, waardoor een verhaal getriggerd werd dat te maken had met zijn ontwikkeling als theatermaker, bij voorbeeld over de Chevrolet '48 van zijn oma, maar dit terzijde...Ook hier is het vooral een kwestie van schaal, want als bij een groot gezelschap een voorstelling op zijn bek gaat, klinkt de klap luider en zijn de financiële consequenties heftiger dan bij een

Nr. 51, Augustus 1995 • Loek Zonneveld • Woede - verscheurdheid - troost
De toeschouwer van een psychologisch vernietigingsdrama (Norén's Een vreselijk geluk) wordt bij de les gehouden via de op een geluidsband ingesproken mededeling ('de telefoon gaat') - het apparaat...Rijnders is dan net weg bij het eerste gezelschap waaraan hij leiding gaf, Globe in Eindhoven (1977-1985). Hij regisseert in 1985 de toneeltekst Das Käthchen von Heilbronn van Von Kleist in de...1988), Rijnders' chef d'oeuvre tot nu toe, zijn magnum opus, de produktie waarmee de theatermaker en de autonome kunstenaar 'zich definitief ontdeed van de ketenen van tijd en plaats' (Ron Kaal

Nr. 77, Juni 2001 • Rud Vanden Nest • (H)AMLET(T) of De Muizenval
de Globe zou je bij Ritsema op het balkon onder de adel zitten, en bij Decorte op het parterre, tussen het plebs...Om het Elizabethaans te formuleren: in de Globe zou je bij Ritsema op het balkon onder de adel zitten, en bij Decorte op het parterre, tussen het plebs...De politieke dimensie van het stuk gaat in beide versies verloren: bij Ritsema zit Fortinbras weliswaar in de integrale tekst, maar hij komt er ook nooit uit; bij Decorte is de figuur verdwenen, wat

Nr. 105, Februari 2007 • Jo Huybrechts, Elke Van Campenhout, David Berge • Potentie in plaats van polyvalentie
bij de gerenoveerde kvs, die in eerste instan- tie nog beantwoordde aan de vereisten van het ensemble van Franz Marijnen, en in laatste instantie nog hier en daar kon worden aangepast aan de...Maar even goed ligt de verantwoordelijkheid ook bij de artistieke ploeg, of de opdrachtgever, die zich niet mag blindstaren op het eigen programma, waardoor de formulering van de opdracht op zich al...De polyvalente ruimte vandaag In het verlengde van het socialiserende gemeenschapsidee van de jaren ‘70, waar de ruimte werd gezien als de socialisator bij uitstek, is vandaag de eis naar