Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


122 document(en) met "De Tuin" • Resultaten 41 tot 60 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 34, Juni 1991 • Benoît Vreux, Theo Van Rompay • Jean-Yves Langlais
Het kan geen eenvoudige, symbolische uitwisseling van kwaliteitslabels zijn : Rosas dat van De Munt het prestige en de symboliek oppikt, en De Munt die zich de artistieke klasse van Anne Teresa...Ik wil me concentreren op het essentiële en dat is : de werkomstandigheden voor Rosas in Brussel, de verhouding met de scène, de verhouding met het pubhek...Het is een beetje de droom van de Villa Medicis waar men komt werken en schrijven, maar tegelijkertijd wordt er gepraat en gediscussieerd in de tuin

Nr. 34, Juni 1991 • René Eljon • Moeders
het huis niet uit geweest TIEN jawel, in de tuin jullie zijn na de koffie de tuin in gegaan HAN o nou daar ben je klaar mee dan in de tuin nou dan kan je het verder wel...een bepaald gedeelte nemen, dan moeten we hem weer tegenkomen han, als jij nou de tuin neemt HAN in ene een ontzettende hoofdpijn TIEN han ! de tuin lied de gang en de keuken dan...nee heb jij hem dan gevonden heb jij hem gevonden jij hebt hem gevonden zie je wel ik wist het ik wist het in de tuin HAN nee maar ik zat ook in de tuin in de modder in de troep bergen

Nr. 35, September 1991 • Peter De Jonge, Erwin Jans, Dirk Verstockt,... • KRONIEK
Want paradoxaal genoeg geven de Vlaamse taal van Timmermans, de vervlaamsing van de taal van de andere auteurs, de volle woorden en de aardse, grijpbare beeldspraak aan de taferelen en anekdotes een...Het is nogal verleidelijk om de tekst te lezen als een mijmering over hoe ook de meest onverbiddelijke ordeningen - het hof er de natuur - door de verbeelding en de liefde op hun kop gezet worden...De signatuur van de maker van de voorstelling verdringt de schriftuur van de tekst; de tekst wordt snel, sentimenteel en opvallend ver-'designed'. Walt Disney is onder andere: negeren van de

Nr. 36, December 1991 • Tone Brulin • De Nacht van de Brandende Apen
En op de dag dat hem werd gesignaleerd, dat leden van de schuttersvereniging aan de overkant - in de Ploegstraat - vanuit de ramen van hun lokaal de exotische vogels...De dames droegen kleren met een lange sleep, een opgevuld achterste en bewogen zich als wandelende torens vanwege de enorme hoofddeksels in de vorm van zeilboten, versierd met de pluimen van de...Al de dieren, die zich een potentiële prooi voelen, zoals de herten en de gazellen en de zebra's beginnen rond te draven in de hun toegemeten ruimte

Nr. 38, Mei 1992 • Klaas Tindemans • Drie keer Goethes Tasso
Torquato Tasso, De Tijd / Patrick De Spiegelaere Goethe ontwierp ooit een grote tuin in Weimar...De tuin richtte hij in naar Engels voorbeeld: onoverzichtelijk, met vele kronkelpaden, de meest diverse variëteiten van bomen, struiken en bloemen, een 'wilde' rivier met bruggetjes, en antieke ruïnes...Het spel ontaardt pas helemaal als Matthias de Koning, als de hertog, zich gaat amuseren met een exotische vaudeville, Chinese kostuums uit de mottenballen haalt, terwijl de toneelmeester Tasso de

Nr. 39, December 1992 • Johan De Boose • Het eerste cijfer
Het hermetisme, het kluwen en het raadsel vormen de essentie en de basis van onze werkelijkheidsbenadering, de bouwstenen van de poëzie en de bestaansreden van de verbeelding...De handeling zelf voltrekt zich in belendende ruimtes, in een keuken, in het trappenhuis, in de tuin, waarvan het publiek slechts een glimp of een echo opvangt...Noodzakelijk om ze te smaken is de attitude, de openheid om bepaalde prikkels, stralen te ontvangen, die de toeschouwer eerst losrukken uit de dagelijkse banaliteit en vervolgens confronteren met de

Nr. 41, April 1993 • Karolien Derwael • De waarheid van de leugen
Zij staan in de tuin voor het huis van haar ouders en kijken door een raam naar de avondlijke bezigheden van het gezin, zonder er toe te komen aan te kloppen en het tragische nieuws te vertellen...De personages spreken voortdurend over elementen uit de tuin die er niet werkelijk zijn...Hoewel de huiskamer achter 'de oude man' en 'de vreemdeling' verschijnt, kijken beiden onverminderd in de richting van het publiek alsof zich daar de feiten afspelen die ze beschrijven, alsof daar het

Nr. 41, April 1993 • Patrick Jordens • Tussen literatuur en theater
Voorstellingen als La Cifra van Guy Cassiers, De Tuin van Eva Bal/Alain Platel en Naar Macbeth van Greet Vissers/Jo Roets zijn daar de meest recente voorbeelden van...Er ontstond toen een bijzonder interessante discussie waarbij de kinderen de situatie gingen bevragen en de ruimte beetje bij beetje begonnen te onderzoeken...Als hij al de verschillende creatieve momenten evalueert, ontdekt hij over heel de lijn behoorlijk wat 'ruis'. De oorzaken zoekt hij op meerdere vlakken

Nr. 42, Juni 1993 • Johan Thielemans • Dora Van der Groen
Ik kreeg de mooie rollen, en het gezelschap pikte dat niet, omdat ik zowel in de KVS als de KNS de mooie rollen mocht spelen...Etcetera: Is de ontmoeting met Corso dan ook de belangrijke stap geweest, naar de opvattingen waarmee je later als lerares de acteursopleiding hebt aangepakt...De acteur moet met wat anders voor de pinnen komen, en ik denk dat we maar op de goede weg zijn als de acteur mij kan tonen dat hij een magiër is. Etcetera: Heb je Vondel ook gekozen voor de

Nr. 42, Juni 1993 • Bart Philipsen • De scène, het misverstand en het ogenblik
De spanning tussen de verscheidenheid van de groep en de drang tot totalisering van de fotograaf, tussen de tijd van de vereeuwigende representatie (de foto) en die van het ogenblik, tussen het vele...Dit 'incident' , de onverwachte aanblik van de naaktheid, verstoort de temporele logica van de gecontroleerde verleiding (het is 'begin en einde tegelijkertijd' zegt Delia). Het drijft Laurens in de...slechts door een schepping te verkrijgen is. Het is noch in de empirie ('het bordeel'), noch in één of ander mythisch verleden ('de tuin van Eden') aanwezig: 'de wereld is werkelijk leeg, dat is geen cynische

Nr. 44, Februari 1994 • Han Geurts • De aardse gaven van wijn en water
Zoals bij de kleding van Lena die door de tuin gaat wandelen: een bosje klimop om haar dijen en een opgezette vredesduif om haar naakte boezem te bedekken, niet te vergeten die opgeplakte lach op haar...Pas via de ratio van de toeschouwer krijgt de voorstelling een emotionele werking en openbaart ze de chaos van de wereld...Bij hem gaat het andersom: de zompige atmosfeer is een emotioneel gegeven; het is voldoende extreem om de rationele acceptatie van de bizarre voorstelling af te dwingen en zo de verscheurende werking

Nr. 44, Februari 1994 • Bruno Koninckx • Triptiek van de waanzin
De manier waarop Maxwell Davies gebruik maakt van de regels uit de Messiah waarin gezegd wordt dat de Evangelist mensen troost, is zeer ironisch en is één van de hoogtepunten in de partituur...Bij Miss Donnithorne heb je het gevoel dat er echt twee gescheiden werelden zijn: de ruimte in haar huis en de wereld daarbuiten, waar de jongens in haar verwilderde tuin lopen en haar voor de gek...Het uitgangspunt van dit werk zijn de veertien tekeningen van de spierstructuur door Andreas Vesalius aan de ene kant, en de staties van de kruisweg aan de andere kant

Nr. 44, Februari 1994 • Rudi Laermans • Niets dan schone schijn en ijdel spektakel?
plaats van de handeling te verbergen achter decor, kostuum, muziek en drama, brengt hij de handeling op de voorgrond en nodigt hij de kijker uit om de geometrie van de lichamen, ruimte en...Op het sterke, soldateske lichaam van de fitnesser, de sporter of de body-builder weegt een esthetisch taboe, dat wellicht ten dele politiek is gemotiveerd (de al te zeer voor de hand liggende...Na de enscenering van de Zondeval en de Hel - bij Fabre zijn hoofdletters vanwege de vele allegorieën onvermijdelijk - viel de Wereld in scherven: tientallen kilo's glas kletterden op het podium neer

Nr. 46, Januari 1994 • Fred Six • De kaap genomen
Ofwel kiest en ordent men de commentaren op basis van de belangrijkheid van het studieobject (het theatergebeuren als feitelijkheid in de tijd), ofwel,maakt men het reflecteren over theater zelf tot...vragen naar de identiteit van de theaterkunst, de relatie toneel-literatuur, professionalisering, inbedding in de maatschappelijke context, de invloed van theaterfilosofie op theaterpraktijk...haar poging om haar keuze te verantwoorden, doet zij een helder bindverhaal, waarin ze niet enkel de inhoud en de teneur van de opgenomen fragmenten voorstelt, maar ondertussen ook lijnen trekt

Nr. 47, December 1994 • Freddy Decreus • Hugo Claus en de mythe van de...
kerk en staat ons eeuwenlang hebben voorgekauwd; meer in het bijzonder om het huis en de tuin van Georges Vermeersch en zijn dochter Christiane (Vrijdag), om de bomen die wij klein hakken wanneer we ons...voor de verdringing van matriarchale en voor-aziatische elementen (zie de figuur van de Magna Mater in Interieur, 1971; Het schommel-paard ,1988). Zodoende kon de begeerte, het vitalisme en de dionysische...Ik citeer graag de meest fundamentele woorden die Claus ooit over de herwerking van de antieke mythe neergeschreven heeft; na de rituele moord uitgevoerd door Atreus op de kinderen van zijn broer

Nr. 47, December 1994 • Gunther Sergooris • Don Giovanni in de Vlaamse Opera, Tristan...
De schaduwzijden komen onvoldoende uit de verf, want de opera toont, helemaal in overeenstemming met de titel, ook de neergang van de verleider...39) dat de grote vorm van de muziek een even grote vorm in de houding en de gebaren van de figuren verlangt...Vaak krijg je de indruk dat de regisseur, ook als beeldend kunstenaar bekend, de onbeholpenheid van de personages tracht op te vangen door er op het toneel een soort klank- en lichtspel van te maken

Nr. 47, December 1994 • Herman Asselberghs • Jan & Sigrid & Lisa & Kurt...
Steracteurs werden gewipt (na de aids-trilogie viel ook met zielsverwanten als Josse De Pauw niet meer te spelen), schamele fooien van subsidies geweigerd (in '87 draaide de overheid de geldkraan...Jan & Sigrid, dat is een huisnijverheid in de schouwburg, huis-, tuin- en keukenscènes op het toneel...De romantische pit hield het van de onverschillige bolster, de integriteit van de pose

Nr. 48, Februari 1995 • Stef Ampe • Mijmeringen bij de dood van Romain Deconinck
Naast de ijzersterke schriftuur herinner ik me de schuimbekkende Sierens in zijn rol als Louis, de postbode in dienst van het vaderland: 'Elke keer dat wij naar de villa's gingen kijken bracht...Robert Marchand, postbode van beroep, maakt zich in het laatste hoofdstuk van het boek onsterfelijk: 'Ik groef in mijn tuin diepe sleuven voor de fundamenten...de strijd om de burgemeesterssjerp haalde de SP het nipt van de VLD met een paar tientallen stemmen op overschot

Nr. 49, April 1995 • Edwin Carels • Voor mij is iets waar zolang ik...
voortdurende samenspraak met haar acteurs schrapte Lambrechts vooral de karakters en de anekdotiek uit haar bewerking, enkel de woorden en dus de gedachten werden weerhouden...Van het plechtstatige theatrale podium werd de context verplaatst naar een huis-, tuin- en keukenatmosfeer...Op de klankband sijpelen eveneens vermoedens door van grandioze donderslagen en klotsende golven, terwijl uit de mond van de spelers de laatste verbale stuiptrekkingen weerklinken

Nr. 50, Juni 1995 • Steven Humblet • Onvruchtbare krenterigheid
Eliot). Zo lijkt het dan ook wel of de eertijds zo vruchtbare tuin, waar de kritiek zich in de meest exotische creaties mocht uitleven, nu verdord is tot een barre en schrale woestijn, waar...De geslaagde kritiek is met andere woorden de uitkomst van een vruchtbaar gemaakte verbinding van deze twee krachten, waarin zowel de bindende kracht van de liefde als de verwoestende kracht van de...het andere geval is de criticus een scherpzinnige toeschouwer, die het als zijn taak ziet met behulp van zijn (op een levende ervaring gegronde) eruditie binnen deze woeste en chaotische tuin heldere


Toon volgende resultaten