Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


5 document(en) met "De Tuin van Eva Bal"Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Bert Verminnen
het seizoen 1968-69 werkte Verminnen als schrijver mee aan een improvisatieproject dat Eva Bal in het BKT realiseerde onder de titel Hak iedere dag een boompje om en dat bestond uit een collage van...de Zwarte Zaal te Gent organiseerde hij een 'Toneelmarathon'; het initiatief was gegroeid uit een cursus voor de leerlingen 'Decorbouw' van de Gentse academie; om de betekenis van 'decor' te begrijpen...en 2) wat hem in diezelfde situatie verontrust : de censuur, het stopzetten van de Werkgemeenschap van de Beursschouwburg, de uitwijking van Vlaamse acteurs, het feit dat niemand Aimé Césaire kent enz

Nr. 18, Juni 1987 • Leo Geerts • Waarborg voor continuïteit en traditie
Zo dreigt de krenterigheid van de overheid steun te vinden "van onder uit". Dank zij een onverstandig advies van de Raad van Advies voor de Toneelkunst (RAT) verloor het KJT voor het seizoen 1986-'87...Eva Bal stelt in haar rapport Kindertheater: een specialisatie terecht dat voor het jongerentheater in zijn geheel slechts 11 % van de koek beschikbaar is, terwijl de resterende 89% naar het...Met de psycholoog Ferdi-nand Cuvelier, auteur van De Stad van Aken, heeft Marc Schillemans gewerkt aan zo'n project: De aard van het beest

Nr. 41, April 1993 • Patrick Jordens • Tussen literatuur en theater
Voorstellingen als La Cifra van Guy Cassiers, De Tuin van Eva Bal/Alain Platel en Naar Macbeth van Greet Vissers/Jo Roets zijn daar de meest recente voorbeelden van...Geleidelijk aan vormen deze patronen de basis van een - deels onbewust -restrictief regelsysteem voor de interpretatie en de produktie van verhalen, aangezien die sjablonen een vervolg krijgen in het...En tenslotte zijn er de schrijnende tekortkomingen van het bestaande schrijfonderwijs en de absolute overmacht van een ontzettend invloedrijke massacultuur, waar ook kinderen hoegenaamd niet aan

Nr. 79, December 2001 • Marleen Baeten • De emoties komen later wel vanzelf: Bentekik...
De directe aanleiding tot Bentekik was de uitspraak van Habiba dat ze ooit aan de wereld wilde vertellen wat ze allemaal had meegemaakt, waarop Eva Bal haar stimuleerde om het op te schrijven...maar biedt des te meer mogelijkheden tot het uitspelen van datgene waar het Eva Bal om te doen is: vragen stellen bij de omstandigheden waarin sommige kinderen opgroeien en tegelijk de...De kracht en het respect waarmee ze getoond worden zijn de vrucht van een zorgzaam productieproces, waarin Eva Bal en haar ploeg hun werk geregeld getoetst hebben aan het oordeel van betrokkenen en

Nr. 107, Juni 2007 • Elke Van Campenhout • De drie heksen van het kindertheater
En daar komen we opnieuw bij één van de hoofdproblemen van het kinder- en jeugdtheater terecht: het feit dat de ouders en de programmatoren heel vaak overbeschermend gaan optreden naar de kinderen toe...Het moment van de hartenklop Kort geleden was ik in Marrakech, op het Jenaalfna-plein: een feeërieke omgeving vol lampjes, waar het krioelt van de mensen en de geuren, heel erg geheimzinnig...Portret van de heks als barones en zigeunerin Er zit heel veel woede in mijn werk: de achterkant van de medaille van mijn ver- langen, van mijn passie