Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


8 document(en) met "De Wereld van Tarantino"Nr. 63, Maart 1998 • Luk Van den Dries • Ten Oorlog
De lotgevallen van de opeenvolgende koningen en de terreur van elkaar bekampende clans, zijn voor Shakespeare het goudbrokaten omhulsel om het te hebben over de perversie van de ziel, de nacht van de...Ondanks de slijpschijf is het een veellagig en complex werk gebleven: het is tegelijk een onderzoek van taal, van de structuur van macht en politiek, van de rol van de familie, van het wezen van de...Hij wiegt en troost hem, en spreekt hem moed in. De 'scène primitive' is hier compleet, van de moederbinding tot de vadermoord: de poëzie van de moeder tegen de wet van de vader

Nr. 72, Juni 2000 • KUNSTENAARS OVER HUN PROJECT
Ik zie op een blauwe maandag - en veel later dan de rest van de wereld -Twin Peaks op de video en voel dat het een juiste manier is om over de wereld iets te vertellen...De taal / De taal / de taal / Er moet een museum komen voor alle talen van de wereld / Er moet een museum komen voor alle levensverhalen van anonieme personen / We zijn de mensen aan het vergeten / Er...De beweging van een persoon of van een groep in de ruimte kan voor de toeschouwer en de danser/es de waarneming van de ruimte veranderen en de ruimte tussen de lichamen zichtbaar maken

Nr. 75, Maart 2001 • Loek Zonneveld • De Onttovering
De bezoekers die refereren aan de ‘oude’ tijden in dit legendarische toneelhuis, toen de uit de mottenballen van de negentiende eeuw opgediepte komedies van Courteline en Labiche en de...Een centrale rol in het realiseren van dit ideaal is (naast nieuwe producten van veelal jonge schrijvers) weggelegd voor de ‘auteurs op de vloer’ (de acteurs en de dansers) en voor de ‘auteurs aan de...Zijn menselijk gedrag leidt eerder tot verscherping van de spanningen dan tot de rust van de afgesproken ‘peacekeeping’. De gespeelde en leugenachtige authenticiteit van een optredend journalist

Nr. 104, December 2006 • (Inhoudstafel) • (Inhoudstafel)
Elizabeth Waterhouse werpt een kritische blik op deze beelden, en stelt zich vragen bij de impliciete keuzes van de fotograaf en de redactie van Life...Portret van de kunstenaar als resident – Dieter Lesage Lanceert een portret van de kunstenaar als resident, en stelt zich vragen bij het beeld van de ‘kosmopolitische’ kunstenaar, die zich van...Pieter T'Jonck analyseert hun verschillende strategieën. 71 De nieuwe vriendelijkheid Till Müller-Klug schetst in dit hoorspel de absurditeit van de werkloze vriendelijkheid

Nr. 104, December 2006 • (Personalia) • (Personalia)
Hij promoveer- de in 2006 aan de Universiteit Antwer- pen op een proefschrift met als titel Het antitheater van Antonin Artaud...hij gastdocent aan de Fakultät Kulturwissenschaften van de Universität Lüneburg (D), in het kader van Eurolecture - Europäisches Gastdozentenprogramm van de Alfred Toepfer Stiftung...Ze pre- senteerde verschillende televisie- en radioprogramma’s, zoals de documen- taire-serie De Wereld van Tarantino (Canvas). Pieter T'Jonck is ir

Nr. 106, April 2007 • Rudi Visker, Chokri Ben Chikha, Flore Opsomer,... • Transculturele Vibraties: De multiculturaliteit voorbij
Husserl geeft in zijn intersubjectiviteitsmanuscripten een eerste mogelijkheid aan: ‘Kan ik de mythische overtuigingen van de anderen, die de zijnszin van hun wereld (van hetgeen zij als zijnde...36 Allusie op Levinas die graag verwijst naar ‘het gelaat van de Vreemdeling, van de weduwe en de wees’ om de gedachte van de epifanie van de Ander te illustreren (vgl...De mensenrechten geven een bepaald deel van de wereld het recht om een ander deel van de wereld als ‘slachtoffer’ te definiëren en op basis daarvan militair/humanitair in te grijpen om het eigen (lees

Nr. 106, April 2007 • Etcetera • Edito
Dat is in een notedop de kern van een al even politieke als artistieke vraag: een vraag naar de gastvrijheid van de kunstenaar, zowel als van de burger...Het gaat niet enkel om de uitwisseling van technieken of methodolo- gieën, of het uitschrijven van een theater- taal die de ander vervolgens kan begrijpen...Van de creatie van het uitwis- selingsplatform Monsoon voor Europese en Aziatische artiesten, over de creatie van de denkbeeldige artieste Veronika Blumstein, tot de transculturele blik op het Zuiden

Nr. 106, April 2007 • (Personalia) • (Personalia)
Bojana Cveji ́c, redacteur van Etcetera, is performancewetenschapper, performer, musicoloog en lesgever binnen de dans-en muzieksector...Ze presenteerde verschillende televisieen radioprogramma’s, zoals de documentaire-serie De Wereld van Tarantino (Canvas). Elke Van Campenhout, redacteur van Etcetera, is freelance publicist...Hij is de auteur van talrijke publicaties op het gebied van hedendaagse wijsbegeerte, waaronder in boekvorm Truth and Singularity