Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


10 document(en) met "De Wereldverbeteraar"Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
ontknoping te vertragen, de wendingen in de handeling voor te bereiden en de toeschouwer er toch mee te ve verrassen, de regels voor het juiste verdelen en op tijd aanbrengen van de toneeleffecten, de grote...Men spreekt altijd in de derde persoon -- zowel over zichzelf als tot de andere(n). En wat de tijd betreft: in de tekst van Jandl 'bezigen' de personages uitsluitend de alleen in het Duits voorkomende...Bernhards stukken De Wereldverbeteraar, Voor het pensioen, Minetti, De macht der gewoonte, Het Jachtgezelschap (om me te beperken tot wat ik gezien en/ot gelezen heb) staan stijf van deze ene gedachte

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Bij een meester in de leer "Bij de Studio gingen we erg pragmatisch te werk: vanaf de eerste weken zaten we aan de Grieken te werken, aan Bredero, Vondel, etc...de algemene ontwikkeling en cultuur (Fons Goris). Deze prachtige structuur heeft Teirlinck niet overleefd : de administratie moest dat even rechttrekken, want de Studio hoorde administratief nergens...Dat vond ik wel belangrijk, omdat het paste in mijn streven De Wereldverbeteraar (Arca) om intelligent volkstheater te brengen

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
de houding, uitzicht en motoriek van de personages: de voetspreidstand van de zoon, de driftige passen van de nicht of haar geschuifel langs muren, de sullige motoriek van de vriend...Zo zijn er de begeerte, de twijfel, de katholieke misvormingen, de haat, de pijn, maar ook de liefde...Hij heeft in de traditie van het klassieke ballet een eigen taal gesmeed: de dansers staan niet meer op de punt, de lichamen zijn los en soepel, vooral bij de vrouwen zoekt hij naar de vloeiende lijn

Nr. 24, December 1988 • An-Marie Lambrechts, Geert Opsomer • Jos Verbist
Naar aanleiding van Nachtasiel spraken we met regisseur Jos Verbist over de produktie, het ensemblewerk bij Arca, de opbouw van een publiek, de visie op repertoire, en het versneden profiel van het...Je kan dat niet bijhouden in de repetities en de kwaliteit van de voorstelling verwatert...Teirlinck zat daar niet ver van af: de acteur zag hij als een cultuurdrager die inhoudelijk met het vak bezig is. Ook de geschiedenis van de Schaubühne in Berlijn is verhelderend op dit vlak

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
De 'eerste' sporen van Yolente De Keersmaeker, Waas Gramser en Damiaan De Schrijver zijn te vinden in de produktiee Dialogen van Cis Bierinckx (Etcetera 14, juli 1986). Damiaan De Schrijver speelde ook...het in die richting dat de verklaring diende gezocht, de vrouwenbevrijder Dyonisos als een wat oudbakken wereldverbeteraar, een salonanarchist, een belegen opsteker ? Of was dit te ver gezocht, lag de...Niet zomaar een vlekje dat precies met de schittering van de rest contrasteert en daardoor de aandacht trekt op de eigen ingreep van de artiest, op de onafgewerktheid van het kunstwerk waardoor er

Nr. 44, Februari 1994 • Ignace Cornelissen • Hoezo repertoire?
De dag van de afspraak meldde ik me om elf uur bij de portier aan de achteringang van het theater...De wereldverbeteraar die om de hoek komt kijken...Zoals de archeoloog uit brokstukken de vermoedelijke vaas in elkaar weet te puzzelen, zo wil ik als theatermaker met de acteurs de zinnen moduleren tot een levend geheel

Nr. 67, Maart 1999 • Marleen Baeten • Take your time
Peter De Graef diende een aanvraag in, maar ondanks het positieve advies van de Raad voor Nederlandstalige Dramatische Kunst viel De Stichting uit de boot voor de periode 1997-2001...De Wereldverbeteraar - De Paardenkathedraal / Sjouke Dijkstra Etcetera: En zelf spelen in een groep, trekt dat je nog aan...Peter De Graef: Je hebt drie actoren: de producenten, de overheid en de instituten, vooral de receptieve schouwburgen in Nederland en de culturele centra in Vlaanderen

Nr. 77, Juni 2001 • Erwin Jans • Gezocht: Aïsja, mosl., vr.
Het doorbreken van het taboe stelt het individu tegenover de collectiviteit; het geloof, de waarden en de tradities van een gemeenschap tegenover de vrijheid van de enkeling; de rust van het bekende...tegenover de angst voor het onbekende (de bestraffing door de godheid, de desintegratie van de samenleving,...). 'De overtreding is niet de ontkenning van het verbod, maar de overschrijding en de...de aanvaarding van de (mannelijke) erotiek als integraal deel van het dagelijkse bestaan: 'De moslimgod is de enige monotheïstische God van wie de heilige plaats, de moskee, uitkomt op de slaapkamer

Nr. 82, Juni 2002 • Rudi Laermans • De mediale werkelijkheid van Arjen Mulder
De ondertitel vat samen waar het om gaat: ‘kraken aan gene zijde van de media’, een geschiedenis van de kraakbeweging schrijven los van de door haarzelf gemanipuleerde mediaberichtgeving...Lovink, de onverbeterlijke wereldverbeteraar; Mulder, de wereldzoeker: het is een wat gechargeerde voorstelling van zaken, maar nu ook weer niet helemààl bezijden de waarheid...Net zoals bij een modale popsong zit de aanspreekkracht in het format, de manier waarop de tekens als louter materiële dragers worden ingezet

Nr. 109, December 2007 • Christophe Van Gerrewey • Zeit: Gegenwart
Alleen zo kan ik de blik altijd op de toekomst gericht houden...’ De expeditie van de onderaardse 31 geesten is tevergeefs geweest, en ze nemen lekker niemand terug mee naar beneden, want ‘dit...Het wordt vervolgens onthoofd door dewereldverbeteraar’: ‘Wij willen je hoofd veranderen, zodat je er overal meteen mee herkend wordt (zet hem de ossenkop op).’ Daarop roept de ‘theaterhervormer...Wie namelijk niet, zoals de personages van Scheerbart, durft of kan inzetten op de ogenblikkelijke wijziging van het heden, richt zicht op de sentimentele kant – en de kant van de toekomst is dat nog