Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


10 document(en) met "De Westerling"Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Lamme Aan 't eind van de wereld... Tijl Naar 't eind van de wereld verhuisden we toen, wijl het eigen dak en de boomgaard en 't familjare nest van de...ook alles... De Hollander Westerling, jij bent gelukkig, verdomd...De cacaphonie verstilt... De Neger van zooeven, met kleurige lappen omhangen, stormt op, 'n vel papier in de eene hand, 'n ontzettende koloniale ruiker in de andere

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Uit arren moede-of zijn de auteurs echt masochistisch geworden-halen de theatermakers een "écht heel slecht stuk" (dixit de auteur) in als dé revelatie van de jaren 80 in de toneelschrijfkunst...Deconstructie van de taal is an sich niet subversief, enkel in relatie met de verwarring, het ongemak omtrent de verhoudingen, menselijk en politiek, die in de tekst aan de orde zijn...Hamlet (Shakespeare), De Geschiedenis van de Soldaat (Ramuz), ... Als hoogtepunten van de periode dat De Meester artistiek leider was van het Volkstoneel (1924/29) worden vaak genoemd: de opvoeringen van

Nr. 28, December 1989 • Johan Thielemans • DE BEKORING VAN DE TRADITIE
De Westerling beschikt ter zake slechts over één invalshoek: die van de opera...Dit alles neemt echter niet weg dat de Westerling, die tegen dit Japanse toneel aankijkt bevangen wordt door erg tegenstrijdige gevoelens: bewondering voor de techniek van de acteurs, de schoonheid...Voor de Westerling maakt de slotsom van dit alles alvast één ding duidelijk : als deze oude stukken op de traditionele manier worden opgevoerd, bewaren ze de kracht die ze putten uit hun

Nr. 76, Maart 2001 • Erwin Jans • Het meervoud van de multicultuur
Voor de westerling die in het bezit is van de nodige documenten, de juiste informatienetwerken en voldoende financiële middelen is de wereld wellicht een dorp, ‘a global village’ waarin hij vrij kan...Voor de westerling die in het bezit is van de nodige documenten, de juiste informatienetwerken en voldoende financiële middelen is de wereld wellicht een dorp, ‘a global village’ waarin hij vrij kan...Zo vermoed ik dat de inbreng van de Indische muzikale ritmes in de tweede helft van de jaren zestig – en dan heb ik het niet alleen over popmuzikanten als George Harrison die naar India trokken, maar

Nr. 95, Februari 2005 • P O L L E S C...
Zijn steeds weerkerende onderwerp: de hedendaagse westerling, mentaal en fysiek gevangen in een geperverteerde turboversie van het kapitalisme...dit tekstcluster nemen we Pollesch' motivatie daarvoor op, alsook de reactie van Ritsema en van Frank Castorf, de intendant van de Volksbühne, die met de annulatie van de opvoeringen instemde...onderneming (Das revolutionäre Unternehmen). De vertalingen van de correspondentie tussen Castorf, Ritsema en Pollesch en van de recensie van Florian Malzacher zijn van de hand van Wouter Dehairs

Nr. 95, Februari 2005 • Sons & Lumières onderstreept de noodzaak voor...
Waar zou de geluidskunst staan zonder de invloed van Azië (de zenfilosofie, de klanksculpturen van Akio Suzuki), van Rusland (de avant-garde van het begin van de twintigste eeuw, het...Als westerling worden we ook op Sons & Lumières verplicht beperkt te blijven denken en de kunstgeschiedenis door onze eigen bril te bekijken...Het boek dat naar aanleiding van de krakkemikkige, soms lachwekkende tentoonstelling verscheen, mag evenwel bij de referentiewerken over de relatie site-geluid en de verbanden tussen elektronische

Nr. 106, April 2007 • Rudi Visker, Chokri Ben Chikha, Flore Opsomer,... • Transculturele Vibraties: De multiculturaliteit voorbij
36 Allusie op Levinas die graag verwijst naar ‘het gelaat van de Vreemdeling, van de weduwe en de wees’ om de gedachte van de epifanie van de Ander te illustreren (vgl...Het toont schrijnend aan dat de modale westerling niet klaar is voor een transculturele samenleving, waar in niet meer vanuit ik en de Ander wordt gedacht, maar waar die dualiteit wordt overstegen...Richard Rorty). Terwijl de multiculturalist de waarheid situeert in de culturele verworteling en in de gelijkwaardigheid van culturen, is de waarheid voor de transculturalist precies de culturele

Nr. 108, September 2007 • Anne Dekerk • Edito
Anne Dekerk, Etcetera Als we Marshall McLuhan mogen geloven wordt de wereld van de doorsnee westerling vooral bepaald door het oog...Het oor, in tegenstelling tot de blik, legt zijn omgeving niet vast in een beheersbaar lijnenspel, maar maakt de luisteraar deel van de ruimte...Geluid performt doorheen en mét de luisteraar, doorheen en mét de ruimte, doorheen en mét de lichamen, doorheen en mét de media... En in al deze verhoudingen roept het meer vragen op dan het

Nr. 111, April 2008 • Michaël Bellon, Johan Reyniers • Film
Na de verbaasde uitroep ‘Jongens, er zit een of andere neger in de tuin’, neemt de neger al snel aan de ontbijttafel plaats, wast hij ongevraagd de auto van de blanke, en maakt hij al even ongevraagd...Alleen al door quasi-geïnteresseerd voor de boekenkast te gaan staan degradeert de asielzoeker de gehele wereldliteratuur tot praatjes voor de vaak...Daarmee is de toon gezet, want zoals veel in deze eerste speelfilm van Christophe Van Rompaey is de geciteerde zin niet enkel letterlijk (als de dode hoek van de chauffeur), maar ook symbolisch te

Nr. 113, September 2008 • Sara Jansen • Het hangt in de lucht
Het eigenlijke thema van de voorstelling ligt ergens in de ruimte tussen de standpunten die aan bod komen – het ‘hangt in de lucht’. Hirata zet alleen de krijtlijnen uit en geeft vooral vorm aan wat...Hirata’s hyperrealisme laat toe om de dingen weer te geven ‘zoals ze zijn’. Hij wil de Japanner en Japan, de mens en de wereld, recht in de ogen kijken (sutoreeto ni mitsumeru). Hij is vooral...En uit de relatie met de ruimte, de context waarin ze zich bevinden.14 Wat het theater van de jaren negentig, dat in de pers al gauw de bijnaam Shizuka na engeki (Quiet Theater) kreeg