Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


23 document(en) met "De Witte Raaf en A" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • stad en theater: Antwerpen
Een Witte Raaf ? 'Het Gezelschap van De Witte Kraai', de naam van de groep, geeft al een aardig staaltje van de aanpak...De associatie met de witte raaf ligt voor de hand...Om nog te zwijgen van de trambestuurders en de schoonheid van het justitiepaleis, de potentie van de Vogelmarkt en de kwaliteit van de koning

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans • De Munt is een huis van hoop
De fabel is zeer mager (een man zoekt en vindt niets), en alleen de algemene situatie is sterk: een onbereikbaar slot als symbool van de macht van de bureaucratie...Technisch is dit een schitterend bra-vourestukje, en men kan aan de perfecte manier waarop de doeken "moeiteloos" bewegen, de meesterlijke hand van Henri Oechslin, technisch directeur van de Munt...die Gorecki, een Poolse componist uit de moderne school, mee in de boot heeft genomen). Het blijft dus uitkijken, en hopen op de witte raaf: een nieuwe opera die niet alleen tot waardering maar tot

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Drang naar vernieuwing leeft in grootste schouwburgen
de ogen van het publiek en de Weense pers is Peymann deze test alleszins glansrijk doorgekomen, maar boze tongen beweren dat de regisseur duidelijk water in de wijn heeft gedaan en zijn regie - gezien...De reputatie van het huis aan de Ringstraße, dat zich enkel vergeleken wil zien met de Scala, de Parijse Opera, Covent Garden en de Metropolitan, werd in de loop van een kleine honderd jaar gevestigd...Massenet (Davis, Samari-tani - uitwisseling met de Grand Opéra de Paris) met Carréras en Baltsa en nog eens Verdi, Otello (Metha, Wood - uitwisseling met de Scala di Milano) met Domingo

Nr. 20, December 1987 • Theo Van Rompay • Klapstuk 87
Klapstuk 83 was een witte raaf in de theaterwereld...En de jonge Franse school uiteraard: niet de stripfiguurtjes van Decoufflé, La-rieu of Chopinot, wel de verhalen, sprookjes en mythes van Maguy Marin, Jean-Claude Gallotta en Monnier/Duroure...Om die oplossing hard te maken moeten blijvend nieuwe paden uitgetekend worden en moet de bereidheid bestaan, in de eerste plaats bij de politieke overheid, om wat eens een vast gegeven was, blijvend

Nr. 40, Februari 1993 • Stef Ampe • Arm Brussel
Dito's en de Marti Co's,... De structuren en de werkingsopties verschillen maar één ding is er zeker gemeen: met bloed, zweet en tranen en met absoluut nul middelen wordt hier en daar een zekere dynamiek op...Brussel was toen nog the place to be, de stad waar zowel belangrijke experimenten als premičres plaatsvonden,... Gaandeweg ontstonden in de jaren tachtig in de (middel-)grote Vlaamse steden en in de...Politici en belangengroepen, de sociale en culturele sector hebben zich, zoals hierboven met het voorbeeld van de Beurschouwburg aangetoond, té lang enkel en alleen geprofileerd en gelegitimeerd op

Nr. 51, Augustus 1995 • Hildegard De Vuyst • Tussen duivelskunstenaar en zwarte activist
Negatie en terreur In de Vlaamse kunstkrant De Witte Raaf van mei '95 verschijnt rond de premièredatum een artikel van filosoof Marc De Kesel over mimesis, misdaad en kunst...Terra - Tevengebroed Felicette Chazerand - Het Gevolg - de Zondvloed III ... & Dag- en avondvoorstellingen - Workshops en dramaprojecten met kinderen en jongeren Informatie en reservaties...09 233 70 00 Met de steun van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (Administratie Kunst en Departement Onderwijs); de Nationale Loterij; de Provincie Oost-Vlaanderen en de Stad Gent

Nr. 61, Januari 1997 • Marleen Baeten • De kunst van het herinneren
Het vertellen is het domein van de metamorfose,' schrijft Dirk Lauwaert in Over het vertellende beeld (De Witte Raaf 60, maart-april 1996). In dit essay schetst hij de eigen logica en de raakpunten...gekleurd door de fantasie en ideologisch gekleurd, herinnering op basis van ervaring en herinnering op basis van informatie uit de media, waarbij de beelden zelf de vraag naar het realiteitsgehalte van onze...Een zwarte vrouw schept water uit een plas; het water loopt uit de kom en - omdat het landschap met de vrouw zich toont in de spiegel - ook uit de spiegel, in de lavabo eronder

Nr. 62, December 1997 • Personalia
Gojim 4.1, bureau voor identiteitsonderzoek is Herman Asselberghs en Dieter Lesage, en werkt momenteel aan 'Lost Nation', een installatie omtrent de natiestaat ten tijde van globalisering en...De Witte Raaf, AS/Andere Sinema (waarvan hij sinds de oprichting in 1979 redactielid is) en De Financieel Economische Tijd...Rudi Laermans doceert cultuursociologie aan de KU Leuven en is daarnaast actief als essayist-criticus

Nr. 68, Juni 1999 • Marianne Van Kerkhoven • Van de kleine en de grote dramaturgie
De Witte Raaf) - en de hem van weerwoord dienende standpunten van Kurt Melens (in De Vlaamse Gids) en Hildegard De Vuyst (in dit nummer van Etcetera). In de lange tijd tussen het schrijven...Welke band bestaat er tussen de positie van de dramaturg in afzonderlijke producties en zijn taken in de huidige maatschappelijke context in het algemeen en in de podiumkunsten in het bijzonder...Dan trek je je als 'huisdramaturg' terug op de achtergrond, en beperk je je tot de functie van eerste lezer/toeschouwer, die 'weet heeft' van de intenties van de makers en ze kan toetsen aan het

Nr. 68, Juni 1999 • Hildegard De Vuyst • Een dramaturgie van het gebrek
Niet voor zinnige reflectie (en dus de facto interne oppositie) maar om aan de buitenkant (de public relations), en à la limite zelfs aan de binnenzijde, een rookgordijn op te trekken...Waarom dient de communicatie over het gevoerde beleid naar buitenaf als gladgestreken, beredeneerd en continu gepresenteerd te worden, terwijl het juist impulsen en intuïties, breuken en...De Witte Raaf, september-oktober '98 2 De Vlaamse Gids, september-oktober '98

Nr. 70, December 1999 • Rudi Laermans • Kleine verschillen, grote gevolgen
De 'supervisiestaat'. I Wellicht zijn wij, u en ik dus, tégen de zich thans doorzettende 'vermarkting' van de kunsten: wij zijn tégen kunst-als-handel, en al helemaal tegen een...Zo zorgde de groeiende flexibilisering van de arbeidsmarkt voor scheppende en uitvoerende kunstenaars er de facto voor dat kunstorganisaties almaar meer tijd moeten besteden aan de loonadministratie...Er kwam bijvoorbeeld meer, veel meer hedendaags theater en contemporaine dans, en dat dankzij zowel de ondertussen enigszins uitgedeinde 'Vlaamse golf' als de nieuwe kunstencentra en de

Nr. 72, Juni 2000 • Rudi Laermans • Succes als trauma?
De dominante markt, de kijkcijfers, macdonaldisering, productiedwang, de dictatuur van het jonge en het nieuwe, de elitarisering van het publiek, de behoudsgezindheid van structuren, kwaliteitslabels...Alles is rustig besteedt, één enkele witte raaf daargelaten (en wel Theo Van Rompay), nergens expliciet aandacht aan de generationele dynamiek die de geschiedenis van de kunstencentra en de recente...zich veel meer op de vlakte: 'Met pijn in de ziel moeten we vaststellen dat we (de) recuperatie weer eens "hebben laten gebeuren", dat ondanks de inzet en het harde werk van de voorbije jaren we niet op

Nr. 82, Juni 2002 • Gert Verschraegen • De wereldmedia en de grenzen van het...
De beste manier om dat te doen, zo weet Stuart al langer, is door het conflict open en bloot te tonen.7 Door de blik van de toeschouwer van de levende, door driften en impulsen geregeerde...Tegenover de schimmen op ons scherm, de beelden van vluchtelingen, de hongerende kinderen en de gewonden, toont Alibi lichamen op de vlucht, geweld...Over de vierde wand in het theater’, in: De Witte Raaf 87, september-oktober 2000, p. 21-23

Nr. 86, April 2003 • Bert Bultinck • Vlammenwerper in uw gat: Kunst en censuur...
Er speelden politieke motieven bij de censuur, en de concrete maatregelen van de staat waren ronduit gewelddadig: de schrijver en professor literatuurwetenschap werd opgepakt en 11 maanden lang...Die zaak was interessant omdat het al snel ging over realiteit en fictie, over letterlijk taalgebruik en de vrijheid van de artiest, en de mate waarin de artistieke speech act een kader schept waarin...Van Hans Abbing', De Witte Raaf 99, september-oktober 2002, p.5). Dat getuigt mijns inziens echter van een al te groot geloof in de kracht van de kunstbende

Nr. 89, December 2003 • Benjamin Verdonck • Metamorphosen: Theatertekst van Benjamin Verdonck
BABYKESEN OUDE MENSEN EN MENSEN ZONDER BENEN EN STERKE EN DEBIELE EN HELE LIEVE MENSEN OOK EN TOEN WAS HEEL DE WERELD VOL EN HET KUSTE EN KRABDE EN VIEL IN SLAAP...VROUWEN EN DE KINDJES EN HET ZAND EN DE BEESTEN TEREUS VRIENDEN VECHTEN SLAGEN DE MANNEN IN HUN ZEE TERUG KAPPEN HUN ARMEN AF EN ZO IEDEREEN IS BLIJ TEREUS WIL DE VROUW...EN DAAR LAG HIJ NU DE RUG EN DAAR WAREN ZIJN STERKE ARMEN EN DAAR ZIJN MOOIE HOOFD EN DAAR DE HANDEN OM MIJ TE STRELEN CEYX EN DAN VERANDERT ALCYONE IN EEN IJSVOGELTJE EN VLAK

Nr. 91, April 2004 • Elke Van Campenhout • De slang in de tuin van Eden:...
De energieke frasering en dynamiek die de streetdance gewoonlijk typeren ontbreken hier compleet, net als de opzwepende ritmische ondersteuning, de flamboyant gerapte tekst, of de virtuoze...Het opzet van de voorstelling is te onderzoeken welke relatie er bestaat tussen spreken en bewegen, tussen de manier waarop een danser zich uitdrukt en de manier waarop hij zijn lichaam inzet in de...Het punt waarop de nacht niet meer echt van de dag is te onderscheiden, maar de schrijver ook niet van de maker, de tooghanger van de denker, de helderziende van de blinde, of de pathetiek van de

Nr. 97, Juni 2005 • Thomas Crombez • Daddy's place : over avant-garde, blijmoedige kunst...
Vanuit die marginale positie had de avant-gardistische kunst alle vrijheid om de conventies van de kunst, de gangbare aanwendingen van de techniek en de heersende politieke en morele codes te...Duchamp en de pop-art zouden kunnen ontsnappen aan de enge kadertjes van de kunstboeken en aan het klagerige toontje van de kunst‘theoretici’, door opgenomen te worden in economische en...De concrete aanwezigheid en het engagement van een zich internationaal profilerend kunstenaar als Jan Fabre en zijn gezelschap en het dagelijkse contact met de buurtbewoners, horeca en handelaars zijn

Nr. 99, December 2005 • Jan Lauwers • State of the Union: Het eeuwige vergeten...
Ik zei dat ik de vraag niet echt begreep en dat de gezelschappen die zij opsomde 'Troubleyn, Ultima Vez en Rosas' bestaan uit tientallen verschillende nationaliteiten en geleid worden door kunstenaars...Kunst speelt zich af in het schemerdomein waar verdichting en realiteit elkaar in de weg staan en het is aan de toeschouwer om te bepalen wat de betekenis is van het geheel...En het is ook duidelijk te zien hoe groot de invloed van het medium theater is in de andere kunstmedia: Dogville van Lars von Trier, de Cremasters van Matthew Barney, de foto's van Jef Wall, de

Nr. 101, April 2006 • 
Het handboek neemt de plaats in van de afwezige of dode leermeester en laat de leerling met diens schim dansen in een besloten studieruimte...De originaliteit van Lepecki en ook de meest overtuigende analyses in Exhausting Dance liggen echter elders, namelijk in zijn theorie van stillness, het struikelen en een 'politiek van de grond...Zie mijn bespreking in De Witte Raaf 114, maart-april 2005, pp

Nr. 105, Februari 2007 • Pieter T'Jonck • Mist Spuiten
EAT werd in 1966 gesticht door de ingenieurs Billy Klüver en Fred Waldhauer en de kunstenaars Robert Rauschenberg en Robert Whitman...Het ideologisch doel van de ontwerpers was echter, in de geest van de tijd, minder om de bezoekers hardhandig te confronteren met hun ‘visual dependency’ en de ‘technological sublime’, dan wel...Maar wat er werkelijk loos is met dit soort projecten –Blur niet uitgezonderd –werd door Sven Sterken in het uitstekende artikel ‘Van penseel tot pixel’ (De Witte Raaf 95, januari 2002) haarscherp


Toon volgende resultaten