Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


88 document(en) met "De burger" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
Opdat er eindelijk een einde kan worden gemaakt aan de onderdrukking van het arme volk door de heersende klasse, de rijke stinkers, de bevoorrechten, de adel, de geestelijkheid, de elite van bankiers...Guérin (onzeker plots) Ik... wij... de consuls, euh... euh, u weet, de sleutels van de stadspoorten, de aan de dijk gezette kapiteins, ... Kijk, Brunat, de stad Romans zit tot over z'n oren in de...Proef de stoffelijkheid, de kleur, de geur, de excellentie, de eminentie, de hoedanigheid, de werking en waarde van dit gebenedijde, altoos verbeide vocht

Nr. 25, Maart 1989 • Walter Moens • Schetsen voor een Vlaamse theateridentiteit
De consequenties voor het theatergebeuren De heel eigen positie van de Brusselse Vlamingen heeft ook op het vlak van de geschiedenis van de Brusselse theaterprodukie zijn sporen nagelaten...Enkele meer spectaculaire ensceneringen (Kasimir en Karoline en De ondergang van de Titanic) gaven opnieuw hoop, maar de nieuwe uitstekende ligging aan de Kapellemarkt en de herprofilering als...De Beursschouwburg is daar nog het beste voorbeeld van omdat hier ook de geschiedenis (doe de 25 seizoenen swing), de ongeëvenaarde publicitaire copy-writing en de zaalsfeer een handje helpen

Nr. 25, Maart 1989 • Johan Thielemans • Vorm geven aan centrale mythen
dat ze de activiteit van het toneelspelen waardevol vinden -- de meest algemene, vrijblijvende opstelling -- maar dat ze de nood voelen aan de aanwezigheid van een geheel van teksten, die een soort...De noodzakelijke spanning en uitwisseling tussen de burger (de man die het gevoel moet hebben dat hij naar dat grote gebouw moet) en de kunstenaar is al te vaak afwezig, en dan gaat het toneelbedrijf...Van de kant van de maatschappji kan men eisen dat ze zich bewust is van deze uitzonderlijke constellatie, én dat ze de nodige maatregelen neemt die het mogelijk maken dat dit talent zich in de juiste

Nr. 27, September 1989 • Leen Thielemans • DDR-Regisseur te gast in NTG
De cyclus Trilogie der Leidenschaft (Trilogie van de passie) behandelde het thema van de passie uitgaande van een gedicht van Goethe, maar behandeld door stukken van de Antieken tot de Modernen...de drie voorstellingen die ik zag Phädra maar vooral in Don Carlos, leek alles zich af te spelen in de vorm en de esthetiek van een komisch stripverhaal "De Duitse traditie omvat volgens mij...Hij wordt DDR-burger met vaste verblijfsplaats in de BRD

Nr. 27, September 1989 • Frank Hellemans • LOUIS XIV EEN AUTOPSIE
Omdat de chirurg de zaak twee dagen later nog niet vertrouwde, herhaalde hij de ingreep en op 10 december ging hij over tot een ernstige operatie, waarbij de koning zes uur zoveel pijn leed, dat het...doet burger na) Mijn zoon is controleur de perruques...steekt een vinger appreciërend in de lucht) De eerste maar enige van de 6 kinderen die ik van de koningin had en die is blijven leven

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
Dus, Tillemans : jouw opmerking over de reactionaire argwaan van de (klein)burger voor de kunstenaar die niet met centen kan omgaan, die klinkt verdacht Maar belangrijker dan de samenstelling - op een...bepaalde manier moeten de professionelen toch aan het woord komen, dus beter via een structuur, dan via de vrije markt van de lobbying - is de kwaliteit van de adviezen, een kwaliteit die de voorwaarde is voor...De voorstelling ontstaat volledig uit de aanwezigheid en het spel van de twee zwarte acteurs : de Se-negalees Mamadou Dioume en de Maliër Bakary Sangaré

Nr. 33, Maart 1991 • Luk Perceval • Theatermaker en criticus
uiteenzetting hielden over Strindberg, zijn werk en de vertelling die de BMCie beoogde, volgde daarop prompt de vraag of de voorstelling ook "voor te lachen was". Het bekwaamheidsniveau laat zich in dit voorbeeld...Het beeld dat dit verdrukte land heeft over de kunstenaar - en potsenmaker en bohémien - is exemplarisch voor de benadering van kunst; niet alleen van de pers maar ook van de overheid...Wat met de onbekwame recensent of hij die de regels van de integriteit overtreedt ? De onbekwame is waarschijnlijk onbekwaam omdat hij zijn eigen onbekwaamheid niet beseft; daaraan valt dus weinig te

Nr. 35, September 1991 • Sigrid Bousset • Gecanoniseerd experiment
Er wordt gezocht naar de bedoeling van de auteur, naar hoe het stuk moet hebben gefunctioneerd in zijn tijdscontext, eerder dan dat men zich de vraag stelt naar de relevantie van de betreffende tekst...Het perfecte alibi voor de eigentijdse burger die hard applaudisseert en in de waan verkeert iets vernieuwends te hebben gezien...Centraal staat een jonge intellectueel, zeer typisch voor de Russische intelligentsia uit de jaren '80, die vertoeft in het fin-de-siècle milieu van de landadel

Nr. 36, December 1991 • Tone Brulin • De Nacht van de Brandende Apen
En op de dag dat hem werd gesignaleerd, dat leden van de schuttersvereniging aan de overkant - in de Ploegstraat - vanuit de ramen van hun lokaal de exotische vogels...Al de dieren, die zich een potentiële prooi voelen, zoals de herten en de gazellen en de zebra's beginnen rond te draven in de hun toegemeten ruimte...Ik, Zwarte Jef, werd verheven tot 'Op Sinjoorken' de eerste burger van de stad en op een voetstuk geplaatst

Nr. 40, Februari 1993 • Paul Goossens • Het belang van het belangeloze
Ze stoort de manager die de wereld en het mysterie tot een cijfer wil herleiden; ze stoort de aandeelhouder want het enige dividend van het esthetische is de afwezigheid van elk dividend; ze stoort de...politicus die de kunst niet kan gebruiken om de kloof met de burger te dichten; ze stoort de aan actualiteit en vluchtigheid verslaafde media, want kunst gokt op duurzaamheid, le dur désir de durer...Er is immers een signaal dat niet bedriegt: des te noodzakelijker is kunst en des te noodzakelijker is de stem van de intelligentsia naarmate de tijdgeest, de financiële ellende en de politieke

Nr. 40, Februari 1993 • Klaas Tindemans • Een mijnenveld waarin je geen rechtlijnige wegen...
Het gaat bij repertoirekeuze niet om de actualiteit maar om de geschiedenis, niet om de krantekoppen maar om de grote historische verbanden, aldus Klaas Tindemans...geen rechtlijnige wegen trekken, niet met de pantserwagens van de instituties, ook niet als ongewapende (ongesubsidieerde) burger...Het zijn niet de stukken 'an sich' die artistieke beslissingen opleggen, ook niet de (al dan niet zelfgekozen) armoede of het tegendeel daarvan (de 'verwenning' in de grote instituties), zelfs niet de

Nr. 45, April 1994 • Benoît Vreux • Het 'Jeune Théâtre': leven en dood van...
Er stonden vier punten op de agenda: de Adviescommissie voor Hulp aan Theaterprojecten, de Culturele Instellingen en de coproduktie, de nationale en internationale verspreiding, de pers...De voornaamste kritiek geldt de ondoorzichtigheid van de besluitvorming, de lamlendigheid van sommige schouwburgen, de onbereikbaarheid van hun directeur, de afkeer van het nemen van risico's, de...de Minister van Cultuur". Na de gebruikelijke bedankingen verlieten de leden van de Staten-Generaal de scène, terwijl de kabinetschef van de minister diens verklaring voorlas

Nr. 46, Januari 1994 • Marleen Baeten • Engelengezang uit de hel
Men geloofde dat de kunst, door de orde van de (beeld)taal te wijzigen, in staat zou zijn om de structuur van de ervaring en dus ook de levensomstandigheden in het algemeen te veranderen...De confrontatie met de verontrustende vreemdheid van de ander geeft de kans om de overdracht tussen aandrift en taal, tussen natuur en symbool te ontwarren.. In Murx... krijgen we een haast...beide concepten verdrong de 'burger' gaandeweg de 'mens' uit de oorspronkelijke Verklaring

Nr. 46, Januari 1994 • Herman Asselberghs • Dar A Luz' Tight Right White
Nina Simone, de Hopfenspritzerpolka, de double dutch, een Duitse wals, de Vegas-entertainer, de tv-presentator, de slavenkoopman, de M(aster of) Ceremonies), de dominee, de Familie von Trapp uit...Deze acteurs en actrices zijn in de eerste plaats performers, thuis in de lichaamscodes van de popmuziek, de dansvloer, de nachtclub en de straten van de grootstad...De migrant, de vluchteling, de dakloze, de werkloze, de aidspatiënt, de homoseksueel, kortom de ander, kortom O.J

Nr. 48, Februari 1995 • Pieter T'Jonck, Johan Thielemans • Gerenoveerde theaters in Gent
De scène liep met een groot proscenium een eind de zaal in. De burger die in de negentiende eeuw naar het theater gaat daarentegen, vergaapt zich in opperste be- en verwondering en in toenemend...De burger klampt zich vast aan deze relicten uit het verleden als waren ze een garantie voor stabiliteit, in een eeuw waarin de verhoudingen tussen mensen op de meest drastische wijze verschuiven...Als bij een volgende renovatie-ingreep de integratie van het warenhuis uit de jaren '50 van Geo Bontinck (zichtbaar in de voorgevel op de begane grond links, maar vooral in de achtergevel met de grote

Nr. 54, Februari 1996 • Heiner Müller • Manifest
waart en giervlucht door de lanen en bevlekt de zegezuilen de panters springen geluidloos door de banken alles wordt oever wacht op zee in de modder van de riolering...door de supermarkt de roof van de koloniën die over een jaar de hoeven van hun paarden zullen kussen thuishalend in het niets de eerste wereld Uit: Heiner Müller, Anatomie...En op de eerste sneeuw En op de Duitsers Overdag hoorden we het front 's nachts zagen we het De Duitsers hadden waaraan het ons ontbrak tanks vliegtuigen de hoogmoed van de

Nr. 55, April 1996 • Paul Derksen • Manifest
Immers: zelf fervent liefhebber van de abstracte dans, roep ik luid: lang leve de steelse humor, lang leve de meerduidigheid van het bewegen, de afstandelijk-ironiserende commentaren, de ambivalentie...de zogenaamde individualisering een volgende stap in de 'bevrijding van de burger' of een intellectueel rookgordijn voor het feit dat bepaalde kwesties feitelijk nooit opgelost zijn...De concentratie van de dansers en de subtiliteit van hun bewegen is zo scherp dat de oningewijde toeschouwer buiten schot blijft, overladen door informatie die hij of zij niet kan 'lezen', en bij de

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Pieter T'Jonck • Als het centrum leeggelopen is
Groeten uit Brussel, de stand van zaken die de KVS na 4 jaar vernieuwde werking opmaakte, valt in de bijdrage van Erwin Jans met de deur in huis...Voor dit theater is de stelling dat het publiek de scène een spiegel voorhield niet correct, evenmin als de stelling dat de scène condenseerde wat onder het publiek aan de gang was...Waar in de achttiende eeuw de stad beschreven kan worden als het toneel van een nieuw soort burger, die iedereen vrij kan aanspreken op grond van een gedeelde code, wordt in de negentiende eeuw de

Nr. 58, December 1996 • Herman Asselberghs • Theatrical Correctness
De Golfoorlog was toen de directe aanleiding voor een voorstelling over de onmacht van het individu, niet in het minst tegenover de leugens van de media en tegenover de macht van het getal...Zijn nieuw toneel zoekt de confrontatie met de werkelijkheid, niet omwille van de confrontatie zelf, maar 'opdat er zo weinig mogelijk verhuld zou blijven'. Hij orakelt: 'Weg met de illusie, de...Het theater, zo luidt de boutade, is tenslotte de plaats bij uitstek van de ongemedieerde beleving, van de lijfelijke aanwezigheid, van de onmiddellijkheid

Nr. 59, Maart 1997 • Daniël Biltereyst • Een bijziende zoektocht naar legitimiteit
Het is een markt waarin de kijker niet langer wordt aangesproken als burger, maar eerder als een consument die betaalt voor alle diensten, die overtuigd moet worden en wiens kijktijd en aandacht...Centraal in deze openbare visie van de toeschouwer/luisteraar is dat de omroep de idee verdedigt van de complexe burger en het complexe burgerschap...zouden kunnen stellen dat de publieke omroep de diversiteit en complexiteit van de huidige burger erkent en probeert te duiden(2). En het is vooral daar dat het schoentje wel eens zou kunnen gaan


Toon volgende resultaten