Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


40 document(en) met "De woorden van Teirlinck" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 50, Juni 1995 • Luk Van den Dries • Hoge eisen uit eerbied
Hij bespreekt zorgvuldig de dramatische eigenschappen van de tekst (vaak meer dan de helft van de recensie) die afgewogen worden aan vrij traditionele maatstaven als conflict, thematische sterkte...Even een kleine bloemlezing ter illustratie: Over Teirlinck: 'Nu kan men het de meeste auteurs niet kwalijk nemen dat ze dom doen bij de aanvang van hun carrière, maar op de achtenswaardige...Het behoort tot de wonderlijke kanten van zijn onvoorspelbare geest dat hij van de barok van Marijnen hield en van het arme theater van Grotowsky, van de spraakzame Brecht en het lichamelijke Living

Nr. 51, Augustus 1995 • Marianne Van Kerkhoven • De stem van een toneelspeler
via workshops leden van de Brusselse multiculturele gemeenschap bij hun projecten te betrekken; Sara De Bosschere trekt met de groep Pageia, waartoe ook studenten van Studio Herman Teirlinck behoren...vertrouwen in de geëmancipeerde toneelspeler: de keuze, de analyse en de vormgeving van het materiaal komen tot stand als een uiting van zelfbeheer van de groep acteurs die de voorstelling maakt...waarover ik het in het begin van mijn artikel had, doet opnieuw het verhaal van de man met de baby; met meer details nu, dat de moeder en de grootmoeder gedood waren en dat de man in de rug geduwd werd door de

Nr. 54, Februari 1996 • Caroline Van den Borre • In memoriam
Als dochter van Hélène Van Herck, één van de steractrices van de Koninklijke Nederlandse Schouwburg, en musicus Paul Douliez, vertolkte ze als meisje van zeven reeds rolletjes in de Antwerpse KNS...Dit belette haar niet de belangen van de hele theatersector met vuur te blijven verdedigen: als voorzitter van de Vlaamse Directies voor Podiumkunsten, docente aan de Studio Herman Teirlinck, stichter...van de vzw Jeugd en Theater en bestuurslid van de Conventie van Europese Theaters

Nr. 55, April 1996 • Lieve Demin • In het spoor van Laban
Laban bepaald door haar diverse bewegingskwaliteiten, zijnde de ruimte waarin de beweging plaatsvindt, het gewicht van de beweging, de duur van de beweging en de kracht of stroom van de beweging...Critici beschreven de dans vaag als 'de beginselen van Dalcroze, Duncan en de Sakharoffs, vermengd met elementen uit de academische dans, de karakterdans en de pantomime' (Het Laatste Nieuws, 1 mei...Christiane Roegiers, soms aangevuld door leerling-acteurs van de Studio van Nationaal Toneel (Studio Herman Teirlinck). Daarnaast blijft de dansgroep haar medewerking verlenen aan vlaggewijdingen (zoals van de

Nr. 65, Januari 1998 • Marianne Van Kerkhoven, Marleen Baeten • Produceren in een groot huis - 1
Zelfs al moeten we nog steeds aandacht hebben voor de waarde van de opleidingen en hun verhouding tot de realiteit, toch staan we nu voor andere gegevens dan ten tijde van Teirlinck...Hij zei: we hebben jarenlang de revolutie gepredikt op de konijnenwei van deSingel, in de marge, aan de rand van de stad en nu krijgen we de Grote Markt aangeboden...Ik ben heel nieuwsgierig naar wat de symbiose tussen Tom van Dijck (die nog mee met de Roovers gestart is), de vormgever van De Tijd, acteurs van BMCie én kersvers van de toneelscholen afgestudeerden

Nr. 66, December 1998 • Veronique Patteeuw • De tijd van de muziek
Ik heb de indruk dat de beweging juist de synthese maakt tussen het gegeven van de duur en het gegeven van de ruimte; een beweging plant zich voort in de tijd en in de ruimte...De Cauter: We sluiten de cirkel, want we zijn dit gesprek begonnen met het verschil tussen de tijd van de wijze en die van de kunstenaar; de kunstenaar heeft een bepaalde angst voor de dood die hem...De figuren van de geschiedenis De Mey: Zouden we kunnen zeggen dat de geschiedenis van de muziek de geschiedenis is van de ontwikkeling van de structuren

Nr. 66, December 1998 • Peter Vantyghem • Roest op het huwelijk tussen woord en...
Hoogtepunten waren bijvoorbeeld de chansons van de troubadours, liederen in de Renaissance, de verhalen van Afrikaanse griots, de blues en protestsongs in Amerika, en tegenwoordig hiphop...hun Vlaams kielzog noteren we het programma Collage (van Studio Brussel), de recente tournee van rockmuzikant Frank Vander Linden (van De Mens), literaire pogingen van Luc De Vos, Bram Vermeulen enz...Dat heeft te maken met de groei van de EU en het mondialisme: in het grote werelddorp zoeken de regio's van Europa allen een eigen kamertje te bemeubelen vanuit de herinnering aan vroeger en de hoop

Nr. 68, Juni 1999 • Pieter T'Jonck • Portretten
de marge kan hierbij vermeld worden dat het vti ondertussen ook de uitgave verzorgt van invloedrijke manifesten uit de recente geschiedenis, zoals T68/De toekomst van het theater in Zuid-Nederland van...Een analyse van de receptie van het werk draagt bijvoorbeeld de titel Het buitenlichaam en is voor Van Imschoot slechts een opmaat om vragen te stellen bij de criteria en de wijze waarop artiesten het...Al kan ik haar enthousiasme voor het oeuvre van Vanrunxt niet helemaal delen, ik geloof wel dat deze zeer betrokken manier van schrijven een van de weinige is waarop je dans in woorden echt recht kan

Nr. 70, December 1999 • Johan De Vos • Grote dingen worden kleiner, kleinigheden groter
Johan De Vos over de theaterfoto's van Maarten Vanden Abeele, laureaat van de Herman Teirlinck Prijs - Theaterfoto 1999 en fotograaf van de covers van Etcetera in 1999...Wat we zien is de visie van Maarten Vanden Abeele en van niemand anders...Inderdaad, deze prijswinnende foto verscheen over twee bladzijden in het boek tussen zijn andere foto's. Op de vorige pagina is er een donkere kleurenopname van in de kleedkamers en de volgende

Nr. 72, Juni 2000 • Peter Anthonissen • 'Als je jong bent, is het witteridderschap...
Over Rudy Geldhofs Carmen, de vamp van Sevilla (1976, regie Jacky Tummers) bijvoorbeeld schreef de toen 75-jarige Maxim Kröjer, een van de éminences grises van de Vlaamse theaterkritiek, in De...nvt werden gespeeld, zeer divers: van de actuele mythische stukken van Leo Geerts tot het neo-expressionistische drama van Luk Van Brussel en het boulevardtheater van George Nijst...Daarom vind ik dat men een deel van de subsidies, hetzij op vrijwillige basis hetzij onder druk van de overheid, moet besteden aan de eigen dramaturgie

Nr. 72, Juni 2000 • KUNSTENAARS OVER HUN PROJECT
De bewoners dezer merkwaardige enclave verschillen in niets van u en ik, behalve dan dat er ene soms heel scherp op Guust Flater lijkt, en twee anderen spreken nu eens de woorden van een mop van...heb dingen/ ik spreek ze niet uit / Er rest ons weinig meer dan het eerlijke niet weten / Een innerlijke kracht / Een warmte / Een houden van woorden / Hou van de woorden / Van het spel van de zon achter...De beweging van een persoon of van een groep in de ruimte kan voor de toeschouwer en de danser/es de waarneming van de ruimte veranderen en de ruimte tussen de lichamen zichtbaar maken

Nr. 77, Juni 2001 • Marc Didden • Wie vindt dat hij niets meer kan...
de KNS had Bert Van Kerkhoven mij wel de kans gegeven John Arden te regisseren, en Walter Tillemans gooide er zich op Brecht, maar Van Kerkhovens opvolgers Lode Verstraete en Domien De Gruyter hebben...principes van Herman Teirlinck die -men beseft dat niet genoeg- zowat de enige mens was in Europa die gaan zitten was om de beginselen van de Dramatische Kunst eens op papier te zetten...Ja, Jo Dua, een Vlaming, die ook onder Teirlinck gestudeerd had, heeft lange jaren de acteursopleiding van het INSAS recht gehouden, maar zo'n fundamenteel werk als bij ons met de Studio in Antwerpen

Nr. 85, Februari 2003 • Marianne Van Kerkhoven • Een steen in een kikkerpoel: 'THEATER MOET...
Johan van der Bracht, net afgestudeerd aan de Studio Herman Teirlinck, maakte bij ons op school toneel met de leerlingen en daarin speelde ik ook mee...Het grote verschil zit natuurlijk in de wijze waarop je je verdiept in een tekst, de mogelijke analyses die je maakt, de interpretaties van de woorden, de strategieën voor de voorstelling, de...Wim Van Gansbeke bezorgde de redactie dit sonnet met 'Envoi' toen hij inging op de vraag om een inleiding te schrijven op de tekstenbundeling van Marianne Van Kerkhoven, Van hel kijken en van het

Nr. 89, December 2003 • Bernadette Timmermans • Het stokje van bloed en tranen: Spraakvaardigheid:...
Het spreken van de acteur Het verzet van acteurs en regisseurs tegen stemtrainingen is vreemd, als je bedenkt dat de fundamenten van de stem- en spraak-training bij de theater- en...De verschillende aspecten werden uitgewerkt door neus-keel-oorartsen, logopedisten en een statisticus (professoren Van de Heyning, De Bodt en Wuyts). De stemkwaliteit weTd gemeten aan de hand van de...Teirlinck stelde dat de 'cultuur van het spel' centraal moest staan, aangevuld met nog drie andere pijlers: cultuur van de geest (algemene cultuur), cultuur van het lichaam en cultuur van de stem

Nr. 98, Januari 2005 • Marianne Van Kerkhoven • Het ideale stuk
hanteerde, mondde in de jaren ’30-’40 van de twintigste eeuw uit in de epische fabels van Brecht en in de jaren ’50-’60 in de eenzame mentale ik-ruimten van Beckett...De metafoor van de vluchteling, van de nomade, van de unheimliche mens –letterlijk de mens die geen huis heeft, nergens thuis hoort– als beeld voor een manier van denken en in het leven staan werd...Het uitklaren van de trauma’s van de gruwel en van de verstomming, de verhakkeling van de taal die daaruit voortvloeit; ik denk niet enkel aan de holocaust maar aan al die andere oorlogen en rampen

Nr. 99, December 2005 • (inhoud)
Dirk De Corte schetst ontstaan en evolutie van de termen 'culturele industrie' en 'cultuurindustrie'. Over de culturele GIMV, de mogelijke verantwoordelijkheid van de overheid en het belang van een...Elke Van Campenhout interviewde Patricia Ceysens, Katia Segers en Erik Temmerman over het wantrouwen van de culturele sector en de reikwijdte van een creatieve industrie...ART-IN-PROGRESS Theorie van de dérive In het cluster Art-in-Progress volgt Etcetera het werkproces van Martin Nachbar en Jochen Roller in voorbereiding van de voorstelling mnemonic

Nr. 104, December 2006 • Thomas Crombez • Massakunst en gemeenschaps­ drama
Sovjet-Rusland, tot de kleinschalige inspanningen voor een spirituele groepskunst na de Tweede Wereldoorlog (Jerzy Grotowski, Herman Teirlinck). De noemer ‘gemeenschapskunst’ is één van die ritmes waarmee...De geboorte van de tragedie is een boek dat de oorsprong van de antieke Griekse tragedie terugvoert op ‘de geest van de muziek’. Nietzsche was sterk gestimuleerd door Richard Wagner en diens...Het bekendste voorbeeld zijn de openluchtvoorstellingen en massaspelen die in Sovjet-Rusland werden georganiseerd ter gelegenheid van de eerste mei, of van de herdenking van de Oktoberrevolutie

Nr. 105, Februari 2007 • Jo Huybrechts, Elke Van Campenhout, David Berge • Potentie in plaats van polyvalentie
De twee zalen in de Bottelarij, beide met een capaciteit van 220, verhuizen naar de Bol (vijfhonderd zitplaatsen) en de Box (tweehonderd zitplaatsen). 2004 Opening van de nieuwbouw aan de...Het wordt als één van de beste theaters van Europa beschouwd omwille van zijn prachtige inplanting op de Komedieplaats, de goede indeling, de fantastische interieurdecoratie en de perfecte...Na de Tweede Wereldoorlog sticht Herman Teirlinck het Nationaal Toneel van België. De kns krijgt de opdracht de grote podia van Antwerpen, Brussel en Gent te bespelen

Nr. 111, April 2008 • Johan Leysen • Johan Leysen: ‘Ik wil vermijden dat ik...
leysen speelt de rol van de aan tequila en mezcal verslaafde Consul die de laatste dag van zijn leven beleeft...Bij De Nederlandse Opera speelde hij in Wagner Dream van Jonathan Harvey de rol van de Duitse componist...Bij een goede voorstelling is de helft van het gebeuren op de scène te zien, terwijl de andere helft... ... in de perceptie van de toeschouwer ontstaat

Nr. 111, April 2008 • Erwin Jans • What if God was one of us?
Blau) Met deze cryptische omschrijving in een dagboeknotitie aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog raakt Virginia Woolf een van de grote ‘angsten’ van de moderne kunst aan: de twijfelachtige...Het lijkt alsof er pas in de gebroken spiegel van de Arabische en Afrikaanse ritmes, in het Nederlandse stemgeluid van Rick de Leeuw en in de aanvaarding van een postnationalistische, postkoloniale en...Het is de sterkste scène uit de voorstelling die de diepe crisis van de zoekende jongeren toont en de grenzen van de toe-eigening en hybridisering van religieuze symbolen


Toon volgende resultaten