Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


18 document(en) met "Demon"Nr. 1, Januari 1983 • (advertentie)
ANTWERPEN DE ZWARTE DEMON VAN DE SAX VRIJDAG 25 FEBRUARI 20.30 UUR HOF TER LO

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
ontlenen aan de slotzinnen die Tasso spreekt: "Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt, Gab mir ein Gott, zu sagen, was ich leide". De god op wie Tasso zich hier beroept, is Goethes eigen demon en in deze

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Hiermee demon- Alex Willequet in Hamlet streert Willequet over hoeveel talent hij beschikt, want meestal kent men hem als één van die onmogelijke stemmen die op de BRT luisterspelen

Nr. 3, Juni 1983 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Een grijnzend, kronkelend, kwaadaardig en als een geit mekkerend wezen, dat ik meen te herkennen als een demon geworden redaktielid van een teatertijdschrift, knipt met een

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Het Vermoeden is een ouder stuk van Arne Sierens; Teibele en haar demon (LB.Singer), Verhalen uit het Weense Woud (von Horváth) en Geschiedenis van een paard (Tolstoj en Rozowski) zijn vertalingen die

Nr. 23, September 1988 • (advertentie)
WIL-LIAM SHAKESPEARE, Richard III -- ARNE SIERENS, De Soldaat-Facteur en Rachel + Het Vermoeden + De Liefde voor de 3 Manm -- ISAAC SINGER, Teibele en haar Demon -- WlLLY THOMAS, Duiven en Schoenen

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris, Maarten Van Steenbergen, Geert Sels,... • KRONIEK
evolutie door : de demon die het meisje schaakt op wie hij een oogje heeft, wordt tot een wijze, zalvende verkondiger van vage Verlichtingsidealen

Nr. 43, November 1993 • Johan Thielemans • Lezing zonder titel of: De vleugels van...
Theater op het theater, satiriek, anecdotiek, maar achter de grap grijnst de demon, in het banale verpopt zich de mythe

Nr. 49, April 1995 • Herwig De Weerdt • Zoete littekens
Zo hoeft hij even niet te denken aan de magere demon, de wolf die om de hoek staat te wachten

Nr. 50, Juni 1995 • Johan Thielemans • Troje, of er valt niets meer te...
Voor de nederlaag geeft Aeschylus alle schuld aan de koning, die door een boze demon tot roekeloosheid moet gedreven zijn

Nr. 51, Augustus 1995 • Stefaan Quix, Kenneth Herdigein • Het mooiste en het vreselijkste theatermoment van...
Als dan (zoals Kurdt Cobain) de tijd gekomen is om tot de ultieme daad over te gaan, komt de engel Lisa onze man in het Kasteel redden: only love can beat the demon

Nr. 67, Maart 1999 • Marleen Baeten • Take your time
En natuurlijk blijft die demon in elke acteur aanwezig

Nr. 87, Juni 2003 • Jeroen Peeters • You are already doing all of it:...
Het heeft veel weg van een lecture-demon-stration, maar waar gaat dit nu eigenlijk over

Nr. 90, Februari 2004 • Elke Van Campenhout • Quod erat demonstrandum: Junge Hunde festival #5...
Hun It's a kind of magic is, net als de voorganger For those who didn't pay attention in chemistry class, een eigenaardige opeenstapeling van quasi-wetenschappelijke demon- straties

Nr. 96, April 2005 • Kurt Vanhoutte • Lexicon van de technocultuur
ontstaan met het doel ze te demon- opmerkelijke inversie plaats: James steren, het hoofdpersonage Bond als prothese van Q's gadgets, manoeuvreert zich in situaties die het gebruik ervan noodzakelijk

Nr. 98, Januari 2005 • Steven Humblet • Het Theater van de Fotografie
Ondanks het wetenschappelijke voorbehoud oppert dit beeld nog steeds dat een mentale patiënt in eerste instantie iemand is die bezeten wordt door een demon...1814 beschreef de Engelse criticus William Hazlitt de toenmalige steracteur Edmund Kean nog als volgt: ‘(...) he is possessed with a fury, a demon that leaves him no repose, no time for thought

Nr. 107, Juni 2007 • Bruno Vanobbergen • Storm op komst: drie observaties
Het kind dat van bij de geboorte belast is met de Erfzonde, verschijnt hier als een kleine demon, die met alle mogelijke middelen in de juiste vorm dient gegoten te worden

Nr. 113, September 2008 • Thomas Crombez • Ik ben het die Artaud zal spelen
Maar er is ook de speler Artaud daar op scène, al half in de sardonische demon Urdemalas opgegaan, die met zijn knallende zweep (annex zwiepende wandelstok) indruk maakte op regisseur Dullin, op de