Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


11 document(en) met "Denken und Sein"Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
de knorrige scènes tussen Jef Burm en Ann Petersen). Het decor van Andrzey Wisniewski is zo ongelooflijk ouderwets, dat men alleen kan denken dat Bober zich over een werkloze Pool heeft ontfermd...Nichts ist gelost im Denken und Sein", besluit Jupiter, alvorens naar de Olympos terug te keren

Nr. 15, September 1986 • Johan Thielemans, Pol Arias • Adolf Dresen:
Ik heb dat eens geprobeerd met Herr Puntila und sein Knecht Matti, maar dat gaat niet, dat is te mechanisch...Daarbij heeft Bart Ravache een gestalte, die eerder aan een verklede vrouw doet denken, zodat het toneelmatig helemaal niet werkt (een fout bij het kostuumontwerp

Nr. 17, Maart 1987 • Mark Deputter • Claus Peymann in Wenen
Leonce und Lena Bij Leonce und Lena een gelijkaardig gevoel: een tot in de puntjes verzorgde enscenering, gemaakt met gevoel voor de mogelijkheden van het medium; maar waar blijft de spanning...Sie studieren aus Langeweile, sie beten aus Langeweile, sie verlieben, verheiraten und vermehren sich aus Langeweile und sterben endlich an der Langeweile (...) Alle diese Helden, diese Genies, diese...bitter sein, der Kern ist's sichter nicht". Wanneer de ridder enige tijd later tot inkeer komt en zijn harnas aflegt, verschijnt een 18de-eeuwse jongeling, evenbeeld van de Les-sing-figuur in de zaal

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Wij denken dat een goed cultuurbeleid er niet in bestaat artiesten te verplichten zich naar de regels te plooien...Wij denken eerder dat een goed minister regels en beleid moet aanpassen aan de reële cultuurwerking...En wij hebben het lef te denken dat ook ons publiek recht heeft op professioneel theater en dat ook onze mensen recht hebben op een decent loon

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans • Van op een afstand indrukken bij Das...
Der Palast um vier Uhr morgens... laat Fabre zijn eeneiige tweeling het volgende opdreunen (ik citeer uit de Theater Heute bespreking) 'Wir wollen immer und unter allen Umständen unseren Prinzipien...treu bleiben : Blut, Elite und Standhaftigkeit; Blut der Schönheit, Elite der Verletzbarkeit und die Standhaftigkeit der Sterblichkeit...so wunderbar, mit blauen Augen und blondem Haar; unschlagbar scheint sie uns, Herrscherin des Alls könnt' sie sein -Das Glas ist ein Ueber-Glas; die fantastische sakrale Form stammt aus Glas und Glas

Nr. 36, December 1991 • Frank Theys • Lied van mijn land TV-Wagner
Dan zouden er in één week drie opvoeringen gegeven worden en "danach werde das Theater abgerissen werden und die Sache werde zu Ende sein...Claudel, Debussyund Bou-lez haben es bemerkt, und ein Blick in die Partitur bestätigt es: im Parsifal durchdringen sich Vergangenes, Gegenwärtiges und Zukünftiges so, dass man jedes Handlungsmoment eigentlich...immer nur dann ganz und gar begreifen kann, wenn man Vergangenes, Gegenwärtiges und Zukunftiges auch weiss

Nr. 61, Januari 1997 • Marianne Van Kerkhoven • De drager van het verhaal
Denken we aan Et voilà en Ombat van Peter De Graef, aan Schade/ schade van Tom Jansen, aan De Wijze van Zaal 7 van Hans Aarsman, aan Olivetti 82 van Eriek Verpale, aan De keizer van het verlies van...Wittgenstein kan alleen maar denken als hij op zijn vloertje heen en weer loopt...nachdem er den Nomaden getötet hat, seinerseits vertrieben wird: "Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden".' Staat de nomade, zoals Bruce Chatwin beweert in zijn Anatomie van de rusteloosheid, dichter

Nr. 65, Januari 1998 • Marianne Van Kerkhoven • Samenvallen met wat je denkt
Ze moeten bovendien niet met voorbedachten rade aanwezig zijn maar op het ogenblik zelf ontstaan: 'die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Sprechen'; 'die Erfindung und das Erfinden selbst...en dat ze alles wat zij daarvoor ingestudeerd hebben 'vergeten'; hij wil dat ze 'samenvallen met wat ze denken'; hij wil dat hun geest én hun lichaam, dat hun persoon één is mét wat er op dat moment...Kinderen leren spreken door de taal van anderen na te doen, en op een vergelijkbare manier leren ze ook voelen, denken, waarnemen en handelen

Nr. 67, Maart 1999 • Marianne Van Kerkhoven • Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan
Le sens ou le non-sens que revêt la vieillesse au sein d'une société met celle-ci tout entière en question puisque à travers elle se dévoile le sens ou le non-sens de toute la vie antérieure...Je houdt - zeker als filosoof - toch niet op met denken en doen omdat je de 65 hebt bereikt...Man muss die Toten ausgraben, wieder und wieder, denn nur aus ihnen kann man Zukunft beziehen

Nr. 103, September 2006 • Jeroen Peeters • Verzwijgt de danser dat hij spreekt?
Wie also spricht sein Körper, und dies nicht im metaphorischen, sondern tatsächlich phonetisch-physikalischen Sinne...Een bonte compilatie van notities, programmateksten en briefwisseling werpt een boeiend licht op Gehmachers manier van denken en werken, evenals de bijdrage van Gehmacher zelf, waarin hij simpele

Nr. 106, April 2007 • Rudi Visker, Chokri Ben Chikha, Flore Opsomer,... • Transculturele Vibraties: De multiculturaliteit voorbij
De ander, die aan het sterven is, helpen om zijn eigen dood te sterven, is dat niet het minimum aan ethiek dat Heidegger in Sein und Zeit (authentieke ‘Fürsorge’)33 heeft willen vrijwaren...Heidegger, Sein und Zeit, p. 122, 264, 298...Tegenover dit denken van het verschil, van de ander stelt Badiou nadrukkelijk het denken van de waarheid: ‘omdat verschillen nu eenmaal bestaan, en omdat elke waarheid het-tot-aanzijn-komen is van wat