Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


43 document(en) met "Deze Medea" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
MEDEA auteur: Euripides, bewerking: Tabori, vertaling: Tom Blokdijk, groep: Ro Theater, regie: Tabori, decor: Marietta Eggmann, spelers: Evert de Jager, Glenn Durfort, Joan Francis, Jaap Hoogstra, Thea...Deze lost de spanning tussen zijn eigen emotionaliteit en die van de personages op een andere manier op dan Rostand (of Molière): sinds Pirandello is wat dit betreft niets meer hetzelfde," Daarom...Maar grasduinend in latere jaargangen kan men zich niet van de indruk ontdoen dat deze formule uitgewoond is en de redactie en omliggenden tot een vriendenkring met vriendenactiviteiten gereduceerd

Nr. 2, Maart 1983 • Inhoudstafel
Vanuit deze simpele vaststelling en via uitstapjes naar de moderne literatuur, ontwikkelt Johan Thielemans een theorie over 'het postmoderne theater'. Pag...Cuadra de Uitgeverij Kritak Vesaliusstraat 1 Sevilla, de Medea van Ro Theater, het Werktheater, Die Soldaten in de Munt, de B-3000 Leuven tel...Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd, op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever

Nr. 4, September 1983 • Luk Van den Dries • Heiner Müller Den Haag Avignon
Een tekst die meer dan de vorige stukken louter taal wil zijn zonder de druk van een verhaal, van personages, van punten en komma's. Hel zijn variaties op het Medea-Jason materiaal...Alles sterk symbolisch, zwaar op de hand, bovendien nog aangedikt met een overdadig acterende Medea (Kirsten Dene). Dat maakt de tekst log...Dit is simpel spel van lichamen gewaagd aan de ruwe ritmiek van Müllers blankverzen en tegelijk ook zicht gevend op de politieke houding van deze figuren

Nr. 8, September 1984 • Klaas Tindemans • REPERTOIRES IN HET SEIZOEN 1984-85
Hugo Claus heeft zijn bewerking van Seneca's Oedipus (uit 1971) nog eens herwerkt, en hij zal deze Blindeman zelf regisseren, samen met Jean-Pierre De Decker, Walter Moeremans tenslotte regisseert Max...Zo zie je bij het NET Thomas Bernhards Schijn bedriegt (geregisseerd door Fons Goris), Roger Vitracs Les mystères de l'amour (Gilis/De-hert) en een Medea-project waarin zowel Euripides' benadering als...ook willen werken, dat deze opvoeringen zullen verbleken bij de quasi-defïnitieve versies van Peter Stein, Claus Peymann en Luc Bondy

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
Dat uit zich op zowat alle vlakken van deze voorstelling: laten we dat even op een rijtje zetten en bij het minst belangrijke beginnen...Deze confrontatie met elkaar en met zichzelf wordt bovendien in zijn volle naaktheid getoond...De nadrukkelijkheid van deze act neemt me zo in beslag, dat ik me op het plooienbal-let verkijk en pas na deze ouverture plots een totaalindruk krijg van speelruimte en decor

Nr. 13, April 1986 • Alex Mallems • Wilson en Fabre op de praatstoel
De bijzondere intuïtie voor klank en beeld bij doven en blinden kan in deze context boeiende perspectieven openen...Als Wilson Medea regisseert of binnenkort King Lear wil aanpakken, dan wil hij die klassieke teksten in al hun complexiteit presenteren zodat er tegelijk verschillende betekenissen en interpretaties

Nr. 14, Juli 1986 • Mark Deputter • La Finta Giardiniera, de repetities
La Finta Giardiniera - Foto Oliver Herrmann Uil Deze voormiddag zet men Actl, scène 7 ineen, de aankomst van Graaf Belfiore...speelt" Sandrina eerst het onschuldige meisje, daarna de jonge femme fatale en tenslotte de vertwijfelde Medea, het mes in de hand...Enkel tijdens het allegro aan het einde van de aria blijft iets over van het vroegere Medea-gegeven: Sandrina, het tuinierster-tje, verscheurt in een vertwijfelende uitbraak van assertiviteit de

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
De kleertjes van Medea's kinderen liggen half verdoken op klapstoeltjes, Medea schrijft op een blad nauwelijks leesbaar "Fromm's Act" (het programmaboek van de Bochumse Uraufführung, 10p...Ook in Stuttgart reageerde het publiek erg koel op deze koude Medea...Deze Dodendans die spijtig genoeg slechts een korte reeks van opvoeringen kende, doet ons in elk geval uitkijken naar het verdere werk van deze "nieuwe" Korrekelder

Nr. 20, December 1987 • Hildegard De Vuyst • What the body remembers
Kortom: deze gedwongen meditatiestonde heeft mij zeer mishaagd, temeer omdat de immense immaterialiteit mij zelfs niet toeliet mijn eigen verhaal te maken...Zo blijft ook bij mij het conflict bestaan tussen deze hysterische Medea en de vrouw die haar barbarie, haar wraak nauwgezet en met overleg uitvoert, enerzijds, en tussen de rustige, bijna...melancholie, alhoewel met het tónen van deze emoties op de scène zeer zuinig omgesprongen wordt

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
eventueel ook door middel van dat "repertoire" wilden doen; deze laatste groep zag zich genoodzaakt deze opties buiten de bestaande gezelschappen waar te maken...Motieven Uit deze uitspraken blijkt duidelijk dat deze Vlaamse theatermakers niet naar Nederland trokken vanuit een aan-de-overkant-is-het-gras-groener-mentaliteit...Het werken in een Nederlandse ad hoc-produktie biedt volgens haar ook meer mogelijkheden: niet alleen wordt het werk financieel beter gehonoreerd, maar ook de begeleiding en omkadering van deze

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Deze laatste zijn een stad - in de voorstelling een draaiend, Japans ogend, blankhouten kasteeltje, met treinsporen errond - en een bos, een groot, wild beschilderd voordoek...Wat hebben deze vier werken gemeen...Daarom lijkt me de reactie van de criticus Alfred Kerr in 1903 nog altijd relevant: „Ik voel ten slotte voor deze stralenkunst geen stormachtig „jawel

Nr. 21-22, Mei 1988 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
aanhef van het Medea-drieluik van Heiner Müller, zoals afgedrukt in de programmabrochure van het Kaaitheater 1987-1988, waarbij ik -- zeer occasioneel want zeer vermetel - ook de Nederlandse en de Franse...het Duits staat er weliswaar niet "Scheissplatz", maar dat is te verklaren uit de onduidelijk-overdrachtelijke betekenis die dat woord in deze context zou krijgen, terwijl Muller hier duidelijk heel...Het was niet de bedoeling van deze kroniek de besproken vertaling te "zerstücken", noch een absoluut valabel alternatief voor te stellen

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Deze tragedie der tragedies zou zich niet laten vermangelen tot een vrolijk spektakel en menig criticus lag op de loer om bij nog meer herhaling van gebruikte procédés een vermanende vinger op te...Hildegard De Vuyst MEDEA Auteur; Euripides; vertaling; Johan Boonen; regie; Dirk Tanghe; decor: Leo Verlinde; met Magda Cnudde, Ronny Commisaris, Raf Reymen, Nolle Versyp, Bert Struys...Precies daarom is het jammer dat Laure Moulinier, de Vrouw in deze voorstelling niet deze bijzondere laag in Pasolini's tekst weet te raken

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
de programmatie van de ITI-festivals vind je deze opdracht terug in een ruim en eclectisch aanbod en een sterke vertegenwoordiging van toneel uit de andere continenten...Deze festivalformule, die in de buurt blijft van de multiraciale en kleurrijke opdracht van het ITI, echter meer op risico en avant-garde afgestemd is, heeft veel navolging gekend en blijft vandaag...dramatische kunst in Europa vermag en van de verschillende toneelopvattingen der grootste regisseurs van deze tijd

Nr. 23, September 1988 • "Inhoudstafel
59 Kroniek met recensies van Medea in het NTG, Orfeo ed Euridice in de Munt, Orgie van E.T.M...61 Hartje Deze zomer leek het verkeer op onze autowegen drukker dan tijdens de vakantiemaanden vorige jaren, Geen wonder: in België rijden nu drie en een half miljoen auto's. Voor nog

Nr. 25, Maart 1989 • Janny Donker • Gilgamesj, Enkidu, Chumbaba, diverse dieren, drie managers,...
dat beeld, in deze wereld van Robert Wilson, moeten de spelers hun taak vervullen...het programmaboek zegt hij nog eens met zoveel woorden, 'anti-Stanislawsky' te zijn, en inderdaad is hij één van de weinige theater- makers van deze tijd met een uitgesproken...Hij wijst op een voorbeeld dat bij zijn Medea-ensceneringen van enkele jaren geleden een rol heeft gespeeld: als je filmopnamen van een moeder, die een huilende baby oppakt, zeer vertraagd afdraait

Nr. 25, Maart 1989 • Johan Thielemans • Vorm geven aan centrale mythen
Bij mij roept het de volgende inhoud op: in een cultuurgemeenschap leven noden die geformuleerd worden door cultureel geïnteresseerde leden onder het publiek; deze leden geven niet alleen te kennen...Ik heb altijd het gevoel dat de afwezigheid van een gevoel van samenhorigheid niet alleen iets pijnlijks, maar ook iets negatiefs is. Ik heb ook altijd ervaren dat iets van deze eenzaamheid overwonnen...De moed om de wanhoop te erkennen, er mee om te gaan en hem wellicht hanteerbaar te maken, deze moed brengt me niet alleen dichter bij de acteurs (met dank voor de emotionele roekeloosheid van Els

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Merkwaardig is dat Tanghe op deze manier veel dichter bij de intenties van de schrijver komt, want deze heeft in zijn autobiografie (Timebends, Metheuen Paperback, 1988, p. 188) geschreven dat hij aan...Anderzijds zou het best de kracht van deze voorstelling kunnen zijn, dat men zorgvuldig en met zoveel vaardigheid rond de pot draait...De soms wat opdringerig lijkende symboliek (het Meisje, De Deur, De man-met--de-zon-in-zijn-zak) benadrukt nochtans passend het elementaire in deze parabel, deze queeste

Nr. 27, September 1989 • Leen Thielemans • DDR-Regisseur te gast in NTG
Hoe heeft u deze sprong gemaakt ? "Oorspronkelijk wou ik schilderen, en daar heb ik ook een opleiding voor gevolgd...Deze tegenstelling wordt door de theatertraditie te dikwijls geëlimineerd en geharmoniseerd, dikwijls zelfs rigoureus geschrapt...Stella/Medea/Dodendans (Goethe/Euripides/Strindberg) Deutsches Theater

Nr. 29, Maart 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Hildegard De Vuyst • MARGINALIA OMTRENT POLITIEK, MONUMENTALITEIT, PSYCHOLOGIE EN HET...
Het was voor mij erg vreemd om bij de voorstelling die ik van Christus wordt weer gekruisigd zag begin januari, een tekst te vinden die een messiasfiguur naar voor schuift, met de open vraag of deze...communist' niet de enige ware christen is ? Is de wereld vandaag nog in deze tegenstellingen te vatten ? "Ik heb daar geen moment bij stil gestaan toen ik met de tekst bezig was...Het enige verschil tussen een grote en een kleine cast, zoals in Medea, bijvoorbeeld, is dat ik met een kleine bezetting langer en meer gezamelijk kan repeteren


Toon volgende resultaten